XSKG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kiên Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 26-6-2022

G8 24
G7 777
G6 7191 8380 6524
G5 8298
G4 25702 16656 86737 03920
73196 11313 20351
G3 60325 97899
G2 37721
G1 00957
ĐB 099904
Đầu Đuôi
0 2,4
1 3
2 4,4,0,5,1
3 7
4 -
5 6,1,7
6 -
7 7
8 0
9 1,8,6,9
Đầu Đuôi
8,2 0
9,5,2 1
0 2
1 3
2,2,0 4
2 5
5,9 6
7,3,5 7
9 8
9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kiên Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
57 12 lần 45 11 lần 37 11 lần 43 10 lần 58 10 lần
86 10 lần 52 9 lần 80 9 lần 38 9 lần 84 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kiên Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
63 25 ngày 02/01/2022
26 23 ngày 16/01/2022
97 19 ngày 13/02/2022
06 19 ngày 13/02/2022
42 17 ngày 27/02/2022
16 16 ngày 06/03/2022
35 15 ngày 13/03/2022
90 14 ngày 20/03/2022
08 14 ngày 20/03/2022
50 13 ngày 27/03/2022

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 19-6-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 19-6-2022

G8 52
G7 543
G6 6886 1539 2978
G5 2678
G4 90978 16680 02592 78733
01522 86156 50057
G3 74143 59038
G2 49055
G1 34085
ĐB 659215
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 2
3 9,3,8
4 3,3
5 2,6,7,5
6 -
7 8,8,8
8 6,0,5
9 2
Đầu Đuôi
8 0
- 1
5,9,2 2
4,3,4 3
- 4
5,8,1 5
8,5 6
5 7
7,7,7,3 8
3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 12-6-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 12-6-2022

G8 54
G7 860
G6 4507 4482 8731
G5 3695
G4 38394 54972 07310 83484
63786 04546 59748
G3 21045 99249
G2 39480
G1 13659
ĐB 152901
Đầu Đuôi
0 7,1
1 0
2 -
3 1
4 6,8,5,9
5 4,9
6 0
7 2
8 2,4,6,0
9 5,4
Đầu Đuôi
6,1,8 0
3,0 1
8,7 2
- 3
5,9,8 4
9,4 5
8,4 6
0 7
4 8
4,5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 5-6-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 5-6-2022

G8 33
G7 671
G6 6243 2412 6637
G5 2445
G4 76598 54040 72211 82813
14821 24714 17657
G3 69244 90036
G2 68731
G1 45058
ĐB 582019
Đầu Đuôi
0 -
1 2,1,3,4,9
2 1
3 3,7,6,1
4 3,5,0,4
5 7,8
6 -
7 1
8 -
9 8
Đầu Đuôi
4 0
7,1,2,3 1
1 2
3,4,1 3
1,4 4
4 5
3 6
3,5 7
9,5 8
1 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 29-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 29-5-2022

G8 39
G7 171
G6 1015 7022 6647
G5 4904
G4 60103 54114 07938 60800
64265 96670 53538
G3 48222 88922
G2 09425
G1 71374
ĐB 615562
Đầu Đuôi
0 4,3,0
1 5,4
2 2,2,2,5
3 9,8,8
4 7
5 -
6 5,2
7 1,0,4
8 -
9 -
Đầu Đuôi
0,7 0
7 1
2,2,2,6 2
0 3
0,1,7 4
1,6,2 5
- 6
4 7
3,3 8
3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 22-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 22-5-2022

G8 13
G7 405
G6 4244 5418 7676
G5 3811
G4 54679 85137 51889 30072
22822 99861 46470
G3 88302 80370
G2 44601
G1 12899
ĐB 042104
Đầu Đuôi
0 5,2,1,4
1 3,8,1
2 2
3 7
4 4
5 -
6 1
7 6,9,2,0,0
8 9
9 9
Đầu Đuôi
7,7 0
1,6,0 1
7,2,0 2
1 3
4,0 4
0 5
7 6
3 7
1 8
7,8,9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 15-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 15-5-2022

G8 54
G7 741
G6 4257 9293 1093
G5 7102
G4 67340 06776 44849 73147
00375 85117 36077
G3 98457 46656
G2 42192
G1 19873
ĐB 797080
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 -
3 -
4 1,0,9,7
5 4,7,7,6
6 -
7 6,5,7,3
8 0
9 3,3,2
Đầu Đuôi
4,8 0
4 1
0,9 2
9,9,7 3
5 4
7 5
7,5 6
5,4,1,7,5 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 8-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 8-5-2022

G8 25
G7 943
G6 0601 1058 7636
G5 5543
G4 12570 33945 10073 82194
93994 64659 38974
G3 89425 99702
G2 94052
G1 75833
ĐB 221379
Đầu Đuôi
0 1,2
1 -
2 5,5
3 6,3
4 3,3,5
5 8,9,2
6 -
7 0,3,4,9
8 -
9 4,4
Đầu Đuôi
7 0
0 1
0,5 2
4,4,7,3 3
9,9,7 4
2,4,2 5
3 6
- 7
5 8
5,7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 1-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 1-5-2022

G8 85
G7 798
G6 3114 8605 0086
G5 7343
G4 33123 03004 95666 85168
61161 68859 51729
G3 39445 51587
G2 31021
G1 06930
ĐB 667024
Đầu Đuôi
0 5,4
1 4
2 3,9,1,4
3 0
4 3,5
5 9
6 6,8,1
7 -
8 5,6,7
9 8
Đầu Đuôi
3 0
6,2 1
- 2
4,2 3
1,0,2 4
8,0,4 5
8,6 6
8 7
9,6 8
5,2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 24-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 24-4-2022

G8 53
G7 196
G6 2795 0437 0929
G5 3436
G4 72028 72374 36158 99285
77167 56693 53253
G3 68786 82462
G2 18438
G1 82625
ĐB 389468
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 9,8,5
3 7,6,8
4 -
5 3,8,3
6 7,2,8
7 4
8 5,6
9 6,5,3
Đầu Đuôi
- 0
- 1
6 2
5,9,5 3
7 4
9,8,2 5
9,3,8 6
3,6 7
2,5,3,6 8
2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 17-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 17-4-2022

G8 66
G7 909
G6 2058 5064 3692
G5 5583
G4 12182 20456 99580 50537
91311 57396 69715
G3 68139 35345
G2 11102
G1 63437
ĐB 077175
Đầu Đuôi
0 9,2
1 1,5
2 -
3 7,9,7
4 5
5 8,6
6 6,4
7 5
8 3,2,0
9 2,6
Đầu Đuôi
8 0
1 1
9,8,0 2
8 3
6 4
1,4,7 5
6,5,9 6
3,3 7
5 8
0,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 10-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 10-4-2022

G8 87
G7 880
G6 2332 1538 1827
G5 3354
G4 51994 99907 78234 33420
89136 64840 76281
G3 41407 02086
G2 42964
G1 66056
ĐB 020845
Đầu Đuôi
0 7,7
1 -
2 7,0
3 2,8,4,6
4 0,5
5 4,6
6 4
7 -
8 7,0,1,6
9 4
Đầu Đuôi
8,2,4 0
8 1
3 2
- 3
5,9,3,6 4
4 5
3,8,5 6
8,2,0,0 7
3 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 3-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 3-4-2022

G8 05
G7 909
G6 2198 8874 2107
G5 0648
G4 62917 71259 19961 45569
83701 90625 06162
G3 50974 54309
G2 82743
G1 57699
ĐB 579086
Đầu Đuôi
0 5,9,7,1,9
1 7
2 5
3 -
4 8,3
5 9
6 1,9,2
7 4,4
8 6
9 8,9
Đầu Đuôi
- 0
6,0 1
6 2
4 3
7,7 4
0,2 5
8 6
0,1 7
9,4 8
0,5,6,0,9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 27-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 27-3-2022

G8 29
G7 261
G6 1371 9791 1654
G5 1078
G4 70592 60657 27038 72620
19122 31421 10480
G3 34214 18050
G2 93375
G1 27204
ĐB 248518
Đầu Đuôi
0 4
1 4,8
2 9,0,2,1
3 8
4 -
5 4,7,0
6 1
7 1,8,5
8 0
9 1,2
Đầu Đuôi
2,8,5 0
6,7,9,2 1
9,2 2
- 3
5,1,0 4
7 5
- 6
5 7
7,3,1 8
2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 20-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 20-3-2022

G8 90
G7 838
G6 7108 4152 9876
G5 6517
G4 45113 70151 97346 04491
44803 01172 87951
G3 49637 20991
G2 86786
G1 91393
ĐB 911105
Đầu Đuôi
0 8,3,5
1 7,3
2 -
3 8,7
4 6
5 2,1,1
6 -
7 6,2
8 6
9 0,1,1,3
Đầu Đuôi
9 0
5,9,5,9 1
5,7 2
1,0,9 3
- 4
0 5
7,4,8 6
1,3 7
3,0 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 13-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 13-3-2022

G8 39
G7 266
G6 0866 0545 1882
G5 1939
G4 58650 12698 17124 43984
77117 77299 58189
G3 14603 86771
G2 33432
G1 85734
ĐB 179135
Đầu Đuôi
0 3
1 7
2 4
3 9,9,2,4,5
4 5
5 0
6 6,6
7 1
8 2,4,9
9 8,9
Đầu Đuôi
5 0
7 1
8,3 2
0 3
2,8,3 4
4,3 5
6,6 6
1 7
9 8
3,3,9,8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 6-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 6-3-2022

G8 99
G7 701
G6 4465 2518 4724
G5 4123
G4 18689 87416 73973 30848
77166 49382 98458
G3 58131 65385
G2 77076
G1 96450
ĐB 867733
Đầu Đuôi
0 1
1 8,6
2 4,3
3 1,3
4 8
5 8,0
6 5,6
7 3,6
8 9,2,5
9 9
Đầu Đuôi
5 0
0,3 1
8 2
2,7,3 3
2 4
6,8 5
1,6,7 6
- 7
1,4,5 8
9,8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 27-2-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 27-2-2022

G8 18
G7 057
G6 3787 5901 2598
G5 4357
G4 60337 81296 54642 04314
46352 66521 81870
G3 39640 34391
G2 45415
G1 75547
ĐB 744510
Đầu Đuôi
0 1
1 8,4,5,0
2 1
3 7
4 2,0,7
5 7,7,2
6 -
7 0
8 7
9 8,6,1
Đầu Đuôi
7,4,1 0
0,2,9 1
4,5 2
- 3
1 4
1 5
9 6
5,8,5,3,4 7
1,9 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 20-2-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 20-2-2022

G8 82
G7 789
G6 6139 3593 2957
G5 3739
G4 18316 27095 26084 06084
04744 71904 05448
G3 18255 55868
G2 59484
G1 46484
ĐB 039729
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 9
3 9,9
4 4,8
5 7,5
6 8
7 -
8 2,9,4,4,4,4
9 3,5
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8 2
9 3
8,8,4,0,8,8 4
9,5 5
1 6
5 7
4,6 8
8,3,3,2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 13-2-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 13-2-2022

G8 06
G7 714
G6 5843 4042 6199
G5 1343
G4 94437 19369 27330 16115
00566 54058 82197
G3 52103 27849
G2 54544
G1 14061
ĐB 435441
Đầu Đuôi
0 6,3
1 4,5
2 -
3 7,0
4 3,2,3,9,4,1
5 8
6 9,6,1
7 -
8 -
9 9,7
Đầu Đuôi
3 0
6,4 1
4 2
4,4,0 3
1,4 4
1 5
0,6 6
3,9 7
5 8
9,6,4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 6-2-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 6-2-2022

G8 10
G7 981
G6 0092 7611 9801
G5 0671
G4 17299 29733 29237 58623
96669 81721 52428
G3 22362 24956
G2 28028
G1 70245
ĐB 266372
Đầu Đuôi
0 1
1 0,1
2 3,1,8,8
3 3,7
4 5
5 6
6 9,2
7 1,2
8 1
9 2,9
Đầu Đuôi
1 0
8,1,0,7,2 1
9,6,7 2
3,2 3
- 4
4 5
5 6
3 7
2,2 8
9,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 30-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 30-1-2022

G8 45
G7 731
G6 6086 9336 8260
G5 5349
G4 12646 98997 63207 20916
68324 42634 53730
G3 63814 47624
G2 58028
G1 40142
ĐB 529533
Đầu Đuôi
0 7
1 6,4
2 4,4,8
3 1,6,4,0,3
4 5,9,6,2
5 -
6 0
7 -
8 6
9 7
Đầu Đuôi
6,3 0
3 1
4 2
3 3
2,3,1,2 4
4 5
8,3,4,1 6
9,0 7
2 8
4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 23-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 23-1-2022

G8 73
G7 921
G6 9037 7262 0494
G5 5358
G4 92285 27741 44475 94691
93416 80694 26087
G3 88776 95438
G2 61602
G1 03603
ĐB 867486
Đầu Đuôi
0 2,3
1 6
2 1
3 7,8
4 1
5 8
6 2
7 3,5,6
8 5,7,6
9 4,1,4
Đầu Đuôi
- 0
2,4,9 1
6,0 2
7,0 3
9,9 4
8,7 5
1,7,8 6
3,8 7
5,3 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 16-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 16-1-2022

G8 77
G7 730
G6 3320 6210 1307
G5 5905
G4 25480 80319 80887 68251
32540 52112 92558
G3 03532 09967
G2 45935
G1 89326
ĐB 635811
Đầu Đuôi
0 7,5
1 0,9,2,1
2 0,6
3 0,2,5
4 0
5 1,8
6 7
7 7
8 0,7
9 -
Đầu Đuôi
3,2,1,8,4 0
5,1 1
1,3 2
- 3
- 4
0,3 5
2 6
7,0,8,6 7
5 8
1 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 9-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 9-1-2022

G8 62
G7 966
G6 6123 4656 4390
G5 2189
G4 79255 45174 22017 26485
36097 96806 69577
G3 27070 83446
G2 60728
G1 88754
ĐB 959125
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2 3,8,5
3 -
4 6
5 6,5,4
6 2,6
7 4,7,0
8 9,5
9 0,7
Đầu Đuôi
9,7 0
- 1
6 2
2 3
7,5 4
5,8,2 5
6,5,0,4 6
1,9,7 7
2 8
8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 2-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 2-1-2022

G8 67
G7 412
G6 3734 1168 2379
G5 0718
G4 01120 27795 00864 74973
93429 88112 31432
G3 55135 35911
G2 74196
G1 03264
ĐB 243063
Đầu Đuôi
0 -
1 2,8,2,1
2 0,9
3 4,2,5
4 -
5 -
6 7,8,4,4,3
7 9,3
8 -
9 5,6
Đầu Đuôi
2 0
1 1
1,1,3 2
7,6 3
3,6,6 4
9,3 5
9 6
6 7
6,1 8
7,2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt