XSKG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kiên Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 25-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kiên Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
67 13 lần 75 12 lần 80 12 lần 51 11 lần 79 11 lần
73 11 lần 13 11 lần 52 9 lần 20 8 lần 93 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kiên Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
10 25 ngày 24/01/2021
65 25 ngày 24/01/2021
96 23 ngày 07/02/2021
78 22 ngày 14/02/2021
23 21 ngày 21/02/2021
46 19 ngày 07/03/2021
71 17 ngày 21/03/2021
83 17 ngày 21/03/2021
29 16 ngày 28/03/2021
31 16 ngày 28/03/2021

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 18-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 18-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 4-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 4-7-2021

G8 40
G7 343
G6 7419 2312 0097
G5 0064
G4 66735 29935 41953 97981
00520 75658 13482
G3 42593 65825
G2 90970
G1 29459
ĐB 509867
Đầu Đuôi
0 -
1 9,2
2 0,5
3 5,5
4 0,3
5 3,8,9
6 4,7
7 0
8 1,2
9 7,3
Đầu Đuôi
4,2,7 0
8 1
1,8 2
4,5,9 3
6 4
3,3,2 5
- 6
9,6 7
5 8
1,5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 27-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 27-6-2021

G8 19
G7 205
G6 3580 0711 9513
G5 3095
G4 56762 18750 67112 21225
46550 58826 02709
G3 71656 78848
G2 05559
G1 16092
ĐB 428213
Đầu Đuôi
0 5,9
1 9,1,3,2,3
2 5,6
3 -
4 8
5 0,0,6,9
6 2
7 -
8 0
9 5,2
Đầu Đuôi
8,5,5 0
1 1
6,1,9 2
1,1 3
- 4
0,9,2 5
2,5 6
- 7
4 8
1,0,5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 20-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 20-6-2021

G8 39
G7 960
G6 7501 2552 4468
G5 5579
G4 02143 58713 92107 89380
15624 52416 11151
G3 63006 30663
G2 38993
G1 90251
ĐB 217073
Đầu Đuôi
0 1,7,6
1 3,6
2 4
3 9
4 3
5 2,1,1
6 0,8,3
7 9,3
8 0
9 3
Đầu Đuôi
6,8 0
0,5,5 1
5 2
4,1,6,9,7 3
2 4
- 5
1,0 6
0 7
6 8
3,7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 13-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 13-6-2021

G8 54
G7 142
G6 2166 4400 2118
G5 0680
G4 67784 59353 53503 49015
51459 16392 80188
G3 59677 75811
G2 81530
G1 86228
ĐB 219699
Đầu Đuôi
0 0,3
1 8,5,1
2 8
3 0
4 2
5 4,3,9
6 6
7 7
8 0,4,8
9 2,9
Đầu Đuôi
0,8,3 0
1 1
4,9 2
5,0 3
5,8 4
1 5
6 6
7 7
1,8,2 8
5,9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 6-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 6-6-2021

G8 52
G7 658
G6 0430 7979 5281
G5 3535
G4 79108 00609 16500 34105
47136 01664 33079
G3 12442 38587
G2 74440
G1 26574
ĐB 745670
Đầu Đuôi
0 8,9,0,5
1 -
2 -
3 0,5,6
4 2,0
5 2,8
6 4
7 9,9,4,0
8 1,7
9 -
Đầu Đuôi
3,0,4,7 0
8 1
5,4 2
- 3
6,7 4
3,0 5
3 6
8 7
5,0 8
7,0,7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 30-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 30-5-2021

G8 74
G7 127
G6 0879 7724 9594
G5 4815
G4 20286 66276 87106 02267
79604 09424 25960
G3 71245 40690
G2 51816
G1 65237
ĐB 317456
Đầu Đuôi
0 6,4
1 5,6
2 7,4,4
3 7
4 5
5 6
6 7,0
7 4,9,6
8 6
9 4,0
Đầu Đuôi
6,9 0
- 1
- 2
- 3
7,2,9,0,2 4
1,4 5
8,7,0,1,5 6
2,6,3 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 23-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 23-5-2021

G8 55
G7 238
G6 3328 7361 9508
G5 2375
G4 10086 35576 07384 14514
70832 87184 90601
G3 53125 75176
G2 54698
G1 56952
ĐB 054088
Đầu Đuôi
0 8,1
1 4
2 8,5
3 8,2
4 -
5 5,2
6 1
7 5,6,6
8 6,4,4,8
9 8
Đầu Đuôi
- 0
6,0 1
3,5 2
- 3
8,1,8 4
5,7,2 5
8,7,7 6
- 7
3,2,0,9,8 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 16-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 16-5-2021

G8 52
G7 179
G6 1154 7354 6682
G5 2785
G4 72035 44763 13239 71913
36734 74914 89920
G3 31134 71109
G2 28276
G1 16360
ĐB 245500
Đầu Đuôi
0 9,0
1 3,4
2 0
3 5,9,4,4
4 -
5 2,4,4
6 3,0
7 9,6
8 2,5
9 -
Đầu Đuôi
2,6,0 0
- 1
5,8 2
6,1 3
5,5,3,1,3 4
8,3 5
7 6
- 7
- 8
7,3,0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 9-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 9-5-2021

G8 75
G7 951
G6 6970 0175 5422
G5 3507
G4 70066 38099 51586 61814
32309 51253 92362
G3 13825 15072
G2 68938
G1 74163
ĐB 286853
Đầu Đuôi
0 7,9
1 4
2 2,5
3 8
4 -
5 1,3,3
6 6,2,3
7 5,0,5,2
8 6
9 9
Đầu Đuôi
7 0
5 1
2,6,7 2
5,6,5 3
1 4
7,7,2 5
6,8 6
0 7
3 8
9,0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 2-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 2-5-2021

G8 58
G7 469
G6 9352 7562 8190
G5 0517
G4 16928 93515 41599 70792
79955 71107 31070
G3 78700 60284
G2 05888
G1 98074
ĐB 070840
Đầu Đuôi
0 7,0
1 7,5
2 8
3 -
4 0
5 8,2,5
6 9,2
7 0,4
8 4,8
9 0,9,2
Đầu Đuôi
9,7,0,4 0
- 1
5,6,9 2
- 3
8,7 4
1,5 5
- 6
1,0 7
5,2,8 8
6,9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 25-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 25-4-2021

G8 51
G7 441
G6 1800 4528 3289
G5 6158
G4 83537 37267 23367 04989
21092 18150 31962
G3 13085 44780
G2 05520
G1 94032
ĐB 171733
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 8,0
3 7,2,3
4 1
5 1,8,0
6 7,7,2
7 -
8 9,9,5,0
9 2
Đầu Đuôi
0,5,8,2 0
5,4 1
9,6,3 2
3 3
- 4
8 5
- 6
3,6,6 7
2,5 8
8,8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 18-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 18-4-2021

G8 80
G7 025
G6 7886 8057 5674
G5 8885
G4 60491 40300 34343 75675
95919 18467 91287
G3 73811 74266
G2 20780
G1 81349
ĐB 168067
Đầu Đuôi
0 0
1 9,1
2 5
3 -
4 3,9
5 7
6 7,6,7
7 4,5
8 0,6,5,7,0
9 1
Đầu Đuôi
8,0,8 0
9,1 1
- 2
4 3
7 4
2,8,7 5
8,6 6
5,6,8,6 7
- 8
1,4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 11-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 11-4-2021

G8 57
G7 945
G6 4706 2535 9625
G5 2197
G4 27264 25870 76670 79921
63121 59588 93815
G3 41079 50934
G2 33144
G1 94379
ĐB 070886
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 5,1,1
3 5,4
4 5,4
5 7
6 4
7 0,0,9,9
8 8,6
9 7
Đầu Đuôi
7,7 0
2,2 1
- 2
- 3
6,3,4 4
4,3,2,1 5
0,8 6
5,9 7
8 8
7,7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 4-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 4-4-2021

G8 88
G7 942
G6 0151 9067 2015
G5 4832
G4 36362 56560 77282 54464
18164 50213 75157
G3 89630 00479
G2 57939
G1 91501
ĐB 090775
Đầu Đuôi
0 1
1 5,3
2 -
3 2,0,9
4 2
5 1,7
6 7,2,0,4,4
7 9,5
8 8,2
9 -
Đầu Đuôi
6,3 0
5,0 1
4,3,6,8 2
1 3
6,6 4
1,7 5
- 6
6,5 7
8 8
7,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 28-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 28-3-2021

G8 51
G7 051
G6 6422 8453 4408
G5 4731
G4 25755 22376 18093 11054
52720 85029 80335
G3 02973 21969
G2 26575
G1 13774
ĐB 583400
Đầu Đuôi
0 8,0
1 -
2 2,0,9
3 1,5
4 -
5 1,1,3,5,4
6 9
7 6,3,5,4
8 -
9 3
Đầu Đuôi
2,0 0
5,5,3 1
2 2
5,9,7 3
5,7 4
5,3,7 5
7 6
- 7
0 8
2,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 21-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 21-3-2021

G8 17
G7 871
G6 3057 8837 3316
G5 9919
G4 39900 29385 24736 10687
42075 31783 46568
G3 60719 09273
G2 85456
G1 15475
ĐB 370239
Đầu Đuôi
0 0
1 7,6,9,9
2 -
3 7,6,9
4 -
5 7,6
6 8
7 1,5,3,5
8 5,7,3
9 -
Đầu Đuôi
0 0
7 1
- 2
8,7 3
- 4
8,7,7 5
1,3,5 6
1,5,3,8 7
6 8
1,1,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 14-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 14-3-2021

G8 79
G7 767
G6 8973 3204 9829
G5 1675
G4 93042 37875 42940 31105
36756 17631 40034
G3 68357 21199
G2 80185
G1 38555
ĐB 367938
Đầu Đuôi
0 4,5
1 -
2 9
3 1,4,8
4 2,0
5 6,7,5
6 7
7 9,3,5,5
8 5
9 9
Đầu Đuôi
4 0
3 1
4 2
7 3
0,3 4
7,7,0,8,5 5
5 6
6,5 7
3 8
7,2,9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 7-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 7-3-2021

G8 43
G7 886
G6 4882 8324 4104
G5 8752
G4 54388 14398 31869 21328
43593 74917 58842
G3 01543 02068
G2 18435
G1 54631
ĐB 710546
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 4,8
3 5,1
4 3,2,3,6
5 2
6 9,8
7 -
8 6,2,8
9 8,3
Đầu Đuôi
- 0
3 1
8,5,4 2
4,9,4 3
2,0 4
3 5
8,4 6
1 7
8,9,2,6 8
6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 28-2-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 28-2-2021

G8 84
G7 219
G6 2777 0116 9859
G5 5675
G4 01068 53634 18249 86670
36206 37880 33675
G3 55503 13633
G2 38277
G1 55708
ĐB 129938
Đầu Đuôi
0 6,3,8
1 9,6
2 -
3 4,3,8
4 9
5 9
6 8
7 7,5,0,5,7
8 4,0
9 -
Đầu Đuôi
7,8 0
- 1
- 2
0,3 3
8,3 4
7,7 5
1,0 6
7,7 7
6,0,3 8
1,5,4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 21-2-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 21-2-2021

G8 67
G7 446
G6 8144 4673 6508
G5 3923
G4 10589 92844 68581 82463
38060 32438 51524
G3 62815 40661
G2 36982
G1 96521
ĐB 153955
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 3,4,1
3 8
4 6,4,4
5 5
6 7,3,0,1
7 3
8 9,1,2
9 -
Đầu Đuôi
6 0
8,6,2 1
8 2
7,2,6 3
4,4,2 4
1,5 5
4 6
6 7
0,3 8
8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 14-2-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 14-2-2021

G8 28
G7 615
G6 1978 3979 7694
G5 6656
G4 54546 62258 80691 34826
11439 11673 53871
G3 28682 32345
G2 09950
G1 06308
ĐB 270324
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 8,6,4
3 9
4 6,5
5 6,8,0
6 -
7 8,9,3,1
8 2
9 4,1
Đầu Đuôi
5 0
9,7 1
8 2
7 3
9,2 4
1,4 5
5,4,2 6
- 7
2,7,5,0 8
7,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 7-2-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 7-2-2021

G8 13
G7 178
G6 6128 5773 4905
G5 4396
G4 98249 41449 30195 63093
44220 23848 86605
G3 62351 60237
G2 54224
G1 65146
ĐB 547672
Đầu Đuôi
0 5,5
1 3
2 8,0,4
3 7
4 9,9,8,6
5 1
6 -
7 8,3,2
8 -
9 6,5,3
Đầu Đuôi
2 0
5 1
7 2
1,7,9 3
2 4
0,9,0 5
9,4 6
3 7
7,2,4 8
4,4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 31-1-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 31-1-2021

G8 52
G7 673
G6 3376 3548 0941
G5 8808
G4 41632 19674 74484 87255
70267 29529 15787
G3 79286 21062
G2 03280
G1 36350
ĐB 131194
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 9
3 2
4 8,1
5 2,5,0
6 7,2
7 3,6,4
8 4,7,6,0
9 4
Đầu Đuôi
8,5 0
4 1
5,3,6 2
7 3
7,8,9 4
5 5
7,8 6
6,8 7
4,0 8
2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 24-1-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 24-1-2021

G8 58
G7 633
G6 5761 4213 8699
G5 8126
G4 43387 44456 43373 33939
32567 65010 75665
G3 15751 02213
G2 73791
G1 23220
ĐB 790813
Đầu Đuôi
0 -
1 3,0,3,3
2 6,0
3 3,9
4 -
5 8,6,1
6 1,7,5
7 3
8 7
9 9,1
Đầu Đuôi
1,2 0
6,5,9 1
- 2
3,1,7,1,1 3
- 4
6 5
2,5 6
8,6 7
5 8
9,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 17-1-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 17-1-2021

G8 26
G7 080
G6 5810 6451 8553
G5 3387
G4 42439 77273 45530 41808
61692 27732 09767
G3 31117 99654
G2 14929
G1 14207
ĐB 763087
Đầu Đuôi
0 8,7
1 0,7
2 6,9
3 9,0,2
4 -
5 1,3,4
6 7
7 3
8 0,7,7
9 2
Đầu Đuôi
8,1,3 0
5 1
9,3 2
5,7 3
5 4
- 5
2 6
8,6,1,0,8 7
0 8
3,2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 10-1-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 10-1-2021

G8 44
G7 741
G6 3914 6841 3648
G5 0930
G4 45814 69385 52121 31220
96543 78640 99267
G3 21223 91180
G2 36616
G1 06105
ĐB 661092
Đầu Đuôi
0 5
1 4,4,6
2 1,0,3
3 0
4 4,1,1,8,3,0
5 -
6 7
7 -
8 5,0
9 2
Đầu Đuôi
3,2,4,8 0
4,4,2 1
9 2
4,2 3
4,1,1 4
8,0 5
1 6
6 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 3-1-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 3-1-2021

G8 76
G7 852
G6 4224 5358 5571
G5 8440
G4 33674 41793 69079 41066
98513 67873 49480
G3 98788 36481
G2 23413
G1 53732
ĐB 366980
Đầu Đuôi
0 -
1 3,3
2 4
3 2
4 0
5 2,8
6 6
7 6,1,4,9,3
8 0,8,1,0
9 3
Đầu Đuôi
4,8,8 0
7,8 1
5,3 2
9,1,7,1 3
2,7 4
- 5
7,6 6
- 7
5,8 8
7 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt