XSKG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kiên Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 17-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kiên Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
00 8 lần 79 8 lần 75 8 lần 67 7 lần 51 7 lần
25 6 lần 35 6 lần 80 6 lần 70 6 lần 74 5 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kiên Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
83 29 ngày 21/03/2021
71 29 ngày 21/03/2021
29 28 ngày 28/03/2021
31 28 ngày 28/03/2021
21 26 ngày 11/04/2021
44 26 ngày 11/04/2021
49 25 ngày 18/04/2021
91 25 ngày 18/04/2021
57 25 ngày 18/04/2021
41 24 ngày 25/04/2021

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 10-10-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 10-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 3-10-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 3-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 26-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 26-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 19-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 19-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 12-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 12-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 5-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 5-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 29-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 29-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 22-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 22-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 15-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 15-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 8-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 8-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 1-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 1-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 25-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 25-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 18-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 18-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 4-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 4-7-2021

G8 40
G7 343
G6 7419 2312 0097
G5 0064
G4 66735 29935 41953 97981
00520 75658 13482
G3 42593 65825
G2 90970
G1 29459
ĐB 509867
Đầu Đuôi
0 -
1 9,2
2 0,5
3 5,5
4 0,3
5 3,8,9
6 4,7
7 0
8 1,2
9 7,3
Đầu Đuôi
4,2,7 0
8 1
1,8 2
4,5,9 3
6 4
3,3,2 5
- 6
9,6 7
5 8
1,5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 27-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 27-6-2021

G8 19
G7 205
G6 3580 0711 9513
G5 3095
G4 56762 18750 67112 21225
46550 58826 02709
G3 71656 78848
G2 05559
G1 16092
ĐB 428213
Đầu Đuôi
0 5,9
1 9,1,3,2,3
2 5,6
3 -
4 8
5 0,0,6,9
6 2
7 -
8 0
9 5,2
Đầu Đuôi
8,5,5 0
1 1
6,1,9 2
1,1 3
- 4
0,9,2 5
2,5 6
- 7
4 8
1,0,5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 20-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 20-6-2021

G8 39
G7 960
G6 7501 2552 4468
G5 5579
G4 02143 58713 92107 89380
15624 52416 11151
G3 63006 30663
G2 38993
G1 90251
ĐB 217073
Đầu Đuôi
0 1,7,6
1 3,6
2 4
3 9
4 3
5 2,1,1
6 0,8,3
7 9,3
8 0
9 3
Đầu Đuôi
6,8 0
0,5,5 1
5 2
4,1,6,9,7 3
2 4
- 5
1,0 6
0 7
6 8
3,7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 13-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 13-6-2021

G8 54
G7 142
G6 2166 4400 2118
G5 0680
G4 67784 59353 53503 49015
51459 16392 80188
G3 59677 75811
G2 81530
G1 86228
ĐB 219699
Đầu Đuôi
0 0,3
1 8,5,1
2 8
3 0
4 2
5 4,3,9
6 6
7 7
8 0,4,8
9 2,9
Đầu Đuôi
0,8,3 0
1 1
4,9 2
5,0 3
5,8 4
1 5
6 6
7 7
1,8,2 8
5,9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 6-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 6-6-2021

G8 52
G7 658
G6 0430 7979 5281
G5 3535
G4 79108 00609 16500 34105
47136 01664 33079
G3 12442 38587
G2 74440
G1 26574
ĐB 745670
Đầu Đuôi
0 8,9,0,5
1 -
2 -
3 0,5,6
4 2,0
5 2,8
6 4
7 9,9,4,0
8 1,7
9 -
Đầu Đuôi
3,0,4,7 0
8 1
5,4 2
- 3
6,7 4
3,0 5
3 6
8 7
5,0 8
7,0,7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 30-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 30-5-2021

G8 74
G7 127
G6 0879 7724 9594
G5 4815
G4 20286 66276 87106 02267
79604 09424 25960
G3 71245 40690
G2 51816
G1 65237
ĐB 317456
Đầu Đuôi
0 6,4
1 5,6
2 7,4,4
3 7
4 5
5 6
6 7,0
7 4,9,6
8 6
9 4,0
Đầu Đuôi
6,9 0
- 1
- 2
- 3
7,2,9,0,2 4
1,4 5
8,7,0,1,5 6
2,6,3 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 23-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 23-5-2021

G8 55
G7 238
G6 3328 7361 9508
G5 2375
G4 10086 35576 07384 14514
70832 87184 90601
G3 53125 75176
G2 54698
G1 56952
ĐB 054088
Đầu Đuôi
0 8,1
1 4
2 8,5
3 8,2
4 -
5 5,2
6 1
7 5,6,6
8 6,4,4,8
9 8
Đầu Đuôi
- 0
6,0 1
3,5 2
- 3
8,1,8 4
5,7,2 5
8,7,7 6
- 7
3,2,0,9,8 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 16-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 16-5-2021

G8 52
G7 179
G6 1154 7354 6682
G5 2785
G4 72035 44763 13239 71913
36734 74914 89920
G3 31134 71109
G2 28276
G1 16360
ĐB 245500
Đầu Đuôi
0 9,0
1 3,4
2 0
3 5,9,4,4
4 -
5 2,4,4
6 3,0
7 9,6
8 2,5
9 -
Đầu Đuôi
2,6,0 0
- 1
5,8 2
6,1 3
5,5,3,1,3 4
8,3 5
7 6
- 7
- 8
7,3,0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 9-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 9-5-2021

G8 75
G7 951
G6 6970 0175 5422
G5 3507
G4 70066 38099 51586 61814
32309 51253 92362
G3 13825 15072
G2 68938
G1 74163
ĐB 286853
Đầu Đuôi
0 7,9
1 4
2 2,5
3 8
4 -
5 1,3,3
6 6,2,3
7 5,0,5,2
8 6
9 9
Đầu Đuôi
7 0
5 1
2,6,7 2
5,6,5 3
1 4
7,7,2 5
6,8 6
0 7
3 8
9,0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 2-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 2-5-2021

G8 58
G7 469
G6 9352 7562 8190
G5 0517
G4 16928 93515 41599 70792
79955 71107 31070
G3 78700 60284
G2 05888
G1 98074
ĐB 070840
Đầu Đuôi
0 7,0
1 7,5
2 8
3 -
4 0
5 8,2,5
6 9,2
7 0,4
8 4,8
9 0,9,2
Đầu Đuôi
9,7,0,4 0
- 1
5,6,9 2
- 3
8,7 4
1,5 5
- 6
1,0 7
5,2,8 8
6,9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 25-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 25-4-2021

G8 51
G7 441
G6 1800 4528 3289
G5 6158
G4 83537 37267 23367 04989
21092 18150 31962
G3 13085 44780
G2 05520
G1 94032
ĐB 171733
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 8,0
3 7,2,3
4 1
5 1,8,0
6 7,7,2
7 -
8 9,9,5,0
9 2
Đầu Đuôi
0,5,8,2 0
5,4 1
9,6,3 2
3 3
- 4
8 5
- 6
3,6,6 7
2,5 8
8,8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 18-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 18-4-2021

G8 80
G7 025
G6 7886 8057 5674
G5 8885
G4 60491 40300 34343 75675
95919 18467 91287
G3 73811 74266
G2 20780
G1 81349
ĐB 168067
Đầu Đuôi
0 0
1 9,1
2 5
3 -
4 3,9
5 7
6 7,6,7
7 4,5
8 0,6,5,7,0
9 1
Đầu Đuôi
8,0,8 0
9,1 1
- 2
4 3
7 4
2,8,7 5
8,6 6
5,6,8,6 7
- 8
1,4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 11-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 11-4-2021

G8 57
G7 945
G6 4706 2535 9625
G5 2197
G4 27264 25870 76670 79921
63121 59588 93815
G3 41079 50934
G2 33144
G1 94379
ĐB 070886
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 5,1,1
3 5,4
4 5,4
5 7
6 4
7 0,0,9,9
8 8,6
9 7
Đầu Đuôi
7,7 0
2,2 1
- 2
- 3
6,3,4 4
4,3,2,1 5
0,8 6
5,9 7
8 8
7,7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 4-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 4-4-2021

G8 88
G7 942
G6 0151 9067 2015
G5 4832
G4 36362 56560 77282 54464
18164 50213 75157
G3 89630 00479
G2 57939
G1 91501
ĐB 090775
Đầu Đuôi
0 1
1 5,3
2 -
3 2,0,9
4 2
5 1,7
6 7,2,0,4,4
7 9,5
8 8,2
9 -
Đầu Đuôi
6,3 0
5,0 1
4,3,6,8 2
1 3
6,6 4
1,7 5
- 6
6,5 7
8 8
7,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 28-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 28-3-2021

G8 51
G7 051
G6 6422 8453 4408
G5 4731
G4 25755 22376 18093 11054
52720 85029 80335
G3 02973 21969
G2 26575
G1 13774
ĐB 583400
Đầu Đuôi
0 8,0
1 -
2 2,0,9
3 1,5
4 -
5 1,1,3,5,4
6 9
7 6,3,5,4
8 -
9 3
Đầu Đuôi
2,0 0
5,5,3 1
2 2
5,9,7 3
5,7 4
5,3,7 5
7 6
- 7
0 8
2,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 21-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 21-3-2021

G8 17
G7 871
G6 3057 8837 3316
G5 9919
G4 39900 29385 24736 10687
42075 31783 46568
G3 60719 09273
G2 85456
G1 15475
ĐB 370239
Đầu Đuôi
0 0
1 7,6,9,9
2 -
3 7,6,9
4 -
5 7,6
6 8
7 1,5,3,5
8 5,7,3
9 -
Đầu Đuôi
0 0
7 1
- 2
8,7 3
- 4
8,7,7 5
1,3,5 6
1,5,3,8 7
6 8
1,1,3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt