XSKH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Khánh Hòa 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 7-3-2021

G8 92
G7 850
G6 9290 6362 1644
G5 4150
G4 71498 75925 33315 12060
41860 94374 01614
G3 09537 41485
G2 66662
G1 24926
ĐB 201920
Đầu Đuôi
0 -
1 5,4
2 5,6,0
3 7
4 4
5 0,0
6 2,0,0,2
7 4
8 5
9 2,0,8
Đầu Đuôi
5,9,5,6,6,2 0
- 1
9,6,6 2
- 3
4,7,1 4
2,1,8 5
2 6
3 7
9 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
50 11 lần 97 11 lần 25 11 lần 20 10 lần 62 9 lần
39 9 lần 53 8 lần 52 8 lần 46 8 lần 45 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Khánh Hòa

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
01 24 ngày 13/12/2020
59 22 ngày 20/12/2020
31 19 ngày 30/12/2020
84 16 ngày 10/01/2021
70 15 ngày 13/01/2021
16 13 ngày 20/01/2021
51 13 ngày 20/01/2021
49 13 ngày 20/01/2021
30 13 ngày 20/01/2021
33 12 ngày 24/01/2021

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 3-3-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 3-3-2021

G8 76
G7 676
G6 3845 3582 7215
G5 5852
G4 88785 11239 31515 03503
29448 48425 96144
G3 90043 50642
G2 61081
G1 66621
ĐB 080579
Đầu Đuôi
0 3
1 5,5
2 5,1
3 9
4 5,8,4,3,2
5 2
6 -
7 6,6,9
8 2,5,1
9 -
Đầu Đuôi
- 0
8,2 1
8,5,4 2
0,4 3
4 4
4,1,8,1,2 5
7,7 6
- 7
4 8
3,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 28-2-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 28-2-2021

G8 38
G7 134
G6 2725 9645 9326
G5 5252
G4 33135 13762 96403 36207
50264 89838 24318
G3 02911 02255
G2 83434
G1 90667
ĐB 344865
Đầu Đuôi
0 3,7
1 8,1
2 5,6
3 8,4,5,8,4
4 5
5 2,5
6 2,4,7,5
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
1 1
5,6 2
0 3
3,6,3 4
2,4,3,5,6 5
2 6
0,6 7
3,3,1 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 24-2-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 24-2-2021

G8 48
G7 077
G6 9098 3285 8168
G5 3320
G4 24689 79788 86635 45206
96819 54322 34964
G3 32005 31999
G2 96754
G1 28950
ĐB 313273
Đầu Đuôi
0 6,5
1 9
2 0,2
3 5
4 8
5 4,0
6 8,4
7 7,3
8 5,9,8
9 8,9
Đầu Đuôi
2,5 0
- 1
2 2
7 3
6,5 4
8,3,0 5
0 6
7 7
4,9,6,8 8
8,1,9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 21-2-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 21-2-2021

G8 89
G7 727
G6 9661 7919 8066
G5 8052
G4 13143 43953 95555 56414
06525 60032 74041
G3 50682 54942
G2 67004
G1 90887
ĐB 206729
Đầu Đuôi
0 4
1 9,4
2 7,5,9
3 2
4 3,1,2
5 2,3,5
6 1,6
7 -
8 9,2,7
9 -
Đầu Đuôi
- 0
6,4 1
5,3,8,4 2
4,5 3
1,0 4
5,2 5
6 6
2,8 7
- 8
8,1,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 17-2-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 17-2-2021

G8 36
G7 891
G6 0727 7837 2534
G5 5128
G4 39088 03691 54337 99017
75646 26337 82445
G3 90814 82807
G2 57207
G1 51580
ĐB 547650
Đầu Đuôi
0 7,7
1 7,4
2 7,8
3 6,7,4,7,7
4 6,5
5 0
6 -
7 -
8 8,0
9 1,1
Đầu Đuôi
8,5 0
9,9 1
- 2
- 3
3,1 4
4 5
3,4 6
2,3,3,1,3,0,0 7
2,8 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 14-2-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 14-2-2021

G8 20
G7 323
G6 3812 7724 7576
G5 2062
G4 08793 69063 90702 13536
75373 39447 80558
G3 55194 01809
G2 44538
G1 85296
ĐB 305078
Đầu Đuôi
0 2,9
1 2
2 0,3,4
3 6,8
4 7
5 8
6 2,3
7 6,3,8
8 -
9 3,4,6
Đầu Đuôi
2 0
- 1
1,6,0 2
2,9,6,7 3
2,9 4
- 5
7,3,9 6
4 7
5,3,7 8
0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 10-2-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 10-2-2021

G8 75
G7 119
G6 8655 2032 0577
G5 9661
G4 53806 31446 89495 55287
44553 77971 57496
G3 14112 82039
G2 26947
G1 63556
ĐB 537181
Đầu Đuôi
0 6
1 9,2
2 -
3 2,9
4 6,7
5 5,3,6
6 1
7 5,7,1
8 7,1
9 5,6
Đầu Đuôi
- 0
6,7,8 1
3,1 2
5 3
- 4
7,5,9 5
0,4,9,5 6
7,8,4 7
- 8
1,3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 7-2-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 7-2-2021

G8 64
G7 071
G6 8186 9827 7869
G5 0472
G4 82234 26940 20277 99408
21848 02672 10790
G3 75115 31132
G2 25323
G1 49372
ĐB 335057
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 7,3
3 4,2
4 0,8
5 7
6 4,9
7 1,2,7,2,2
8 6
9 0
Đầu Đuôi
4,9 0
7 1
7,7,3,7 2
2 3
6,3 4
1 5
8 6
2,7,5 7
0,4 8
6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 3-2-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 3-2-2021

G8 78
G7 856
G6 4587 9613 4377
G5 1873
G4 25375 07054 03035 46841
54278 83573 20343
G3 07572 02497
G2 66455
G1 28997
ĐB 390746
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 -
3 5
4 1,3,6
5 6,4,5
6 -
7 8,7,3,5,8,3,2
8 7
9 7,7
Đầu Đuôi
- 0
4 1
7 2
1,7,7,4 3
5 4
7,3,5 5
5,4 6
8,7,9,9 7
7,7 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 31-1-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 31-1-2021

G8 74
G7 704
G6 3943 9383 0906
G5 5450
G4 88168 04467 49988 48469
03010 97880 35707
G3 42199 42271
G2 44396
G1 63120
ĐB 529372
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1 0
2 0
3 -
4 3
5 0
6 8,7,9
7 4,1,2
8 3,8,0
9 9,6
Đầu Đuôi
5,1,8,2 0
7 1
7 2
4,8 3
7,0 4
- 5
0,9 6
6,0 7
6,8 8
6,9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 27-1-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 27-1-2021

G8 57
G7 067
G6 4427 2656 3971
G5 6008
G4 29764 41798 30737 71238
77947 28400 41983
G3 52013 51053
G2 08356
G1 01998
ĐB 648891
Đầu Đuôi
0 8,0
1 3
2 7
3 7,8
4 7
5 7,6,3,6
6 7,4
7 1
8 3
9 8,8,1
Đầu Đuôi
0 0
7,9 1
- 2
8,1,5 3
6 4
- 5
5,5 6
5,6,2,3,4 7
0,9,3,9 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 24-1-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 24-1-2021

G8 75
G7 183
G6 0835 2197 4238
G5 1810
G4 92023 02186 21718 04057
43261 42033 88983
G3 87236 90980
G2 56609
G1 83421
ĐB 844750
Đầu Đuôi
0 9
1 0,8
2 3,1
3 5,8,3,6
4 -
5 7,0
6 1
7 5
8 3,6,3,0
9 7
Đầu Đuôi
1,8,5 0
6,2 1
- 2
8,2,3,8 3
- 4
7,3 5
8,3 6
9,5 7
3,1 8
0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 20-1-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 20-1-2021

G8 19
G7 135
G6 5802 3295 3816
G5 0330
G4 90951 18699 90523 01895
10277 59523 37557
G3 19106 69830
G2 14842
G1 13449
ĐB 487902
Đầu Đuôi
0 2,6,2
1 9,6
2 3,3
3 5,0,0
4 2,9
5 1,7
6 -
7 7
8 -
9 5,9,5
Đầu Đuôi
3,3 0
5 1
0,4,0 2
2,2 3
- 4
3,9,9 5
1,0 6
7,5 7
- 8
1,9,4 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 17-1-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 17-1-2021

G8 97
G7 881
G6 2174 9118 2720
G5 7665
G4 31390 29125 70699 99817
41187 60157 30794
G3 29848 86240
G2 36922
G1 82246
ĐB 921507
Đầu Đuôi
0 7
1 8,7
2 0,5,2
3 -
4 8,0,6
5 7
6 5
7 4
8 1,7
9 7,0,9,4
Đầu Đuôi
2,9,4 0
8 1
2 2
- 3
7,9 4
6,2 5
4 6
9,1,8,5,0 7
1,4 8
9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 13-1-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 13-1-2021

G8 89
G7 963
G6 6170 4540 0705
G5 9625
G4 73628 36290 15918 98383
79699 30621 19344
G3 06154 24993
G2 93804
G1 04340
ĐB 453716
Đầu Đuôi
0 5,4
1 8,6
2 5,8,1
3 -
4 0,4,0
5 4
6 3
7 0
8 9,3
9 0,9,3
Đầu Đuôi
7,4,9,4 0
2 1
- 2
6,8,9 3
4,5,0 4
0,2 5
1 6
- 7
2,1 8
8,9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 10-1-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 10-1-2021

G8 81
G7 661
G6 6432 1507 3834
G5 8246
G4 33224 15734 10190 76307
88553 09441 99024
G3 47684 51530
G2 95853
G1 66184
ĐB 905621
Đầu Đuôi
0 7,7
1 -
2 4,4,1
3 2,4,4,0
4 6,1
5 3,3
6 1
7 -
8 1,4,4
9 0
Đầu Đuôi
9,3 0
8,6,4,2 1
3 2
5,5 3
3,2,3,2,8,8 4
- 5
4 6
0,0 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 6-1-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 6-1-2021

G8 50
G7 550
G6 9843 7105 5777
G5 7186
G4 57557 50994 57208 72725
83725 44924 96492
G3 06329 06144
G2 66600
G1 22725
ĐB 821823
Đầu Đuôi
0 5,8,0
1 -
2 5,5,4,9,5,3
3 -
4 3,4
5 0,0,7
6 -
7 7
8 6
9 4,2
Đầu Đuôi
5,5,0 0
- 1
9 2
4,2 3
9,2,4 4
0,2,2,2 5
8 6
7,5 7
0 8
2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 3-1-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 3-1-2021

G8 42
G7 439
G6 4224 3582 3162
G5 4949
G4 86967 49098 74711 97252
93962 27339 39503
G3 40767 01745
G2 17794
G1 08050
ĐB 624564
Đầu Đuôi
0 3
1 1
2 4
3 9,9
4 2,9,5
5 2,0
6 2,7,2,7,4
7 -
8 2
9 8,4
Đầu Đuôi
5 0
1 1
4,8,6,5,6 2
0 3
2,9,6 4
4 5
- 6
6,6 7
9 8
3,4,3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt