XSKH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Khánh Hòa 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 19-9-2021

G8 11
G7 655
G6 2860 5355 4564
G5 8457
G4 82939 94299 47007 79135
14213 17154 55732
G3 29536 18754
G2 28691
G1 74201
ĐB 201479
Đầu Đuôi
0 7,1
1 1,3
2 -
3 9,5,2,6
4 -
5 5,5,7,4,4
6 0,4
7 9
8 -
9 9,1
Đầu Đuôi
6 0
1,9,0 1
3 2
1 3
6,5,5 4
5,5,3 5
3 6
5,0 7
- 8
3,9,7 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
00 9 lần 56 9 lần 11 9 lần 58 8 lần 60 8 lần
78 8 lần 14 7 lần 31 7 lần 67 7 lần 74 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Khánh Hòa

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
44 29 ngày 09/06/2021
43 28 ngày 13/06/2021
95 25 ngày 23/06/2021
66 20 ngày 11/07/2021
23 19 ngày 14/07/2021
18 17 ngày 21/07/2021
28 17 ngày 21/07/2021
89 17 ngày 21/07/2021
83 11 ngày 11/08/2021
12 11 ngày 11/08/2021

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 15-9-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 15-9-2021

G8 19
G7 032
G6 0896 5241 5822
G5 5362
G4 41170 32821 48278 20431
70258 63270 89752
G3 09725 61303
G2 06409
G1 50521
ĐB 718896
Đầu Đuôi
0 3,9
1 9
2 2,1,5,1
3 2,1
4 1
5 8,2
6 2
7 0,8,0
8 -
9 6,6
Đầu Đuôi
7,7 0
4,2,3,2 1
3,2,6,5 2
0 3
- 4
2 5
9,9 6
- 7
7,5 8
1,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 12-9-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 12-9-2021

G8 78
G7 061
G6 4722 2503 3440
G5 8613
G4 68239 41837 21747 49808
85742 72180 54950
G3 27998 07227
G2 34239
G1 18072
ĐB 756190
Đầu Đuôi
0 3,8
1 3
2 2,7
3 9,7,9
4 0,7,2
5 0
6 1
7 8,2
8 0
9 8,0
Đầu Đuôi
4,8,5,9 0
6 1
2,4,7 2
0,1 3
- 4
- 5
- 6
3,4,2 7
7,0,9 8
3,3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 8-9-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 8-9-2021

G8 67
G7 581
G6 6242 7032 6379
G5 5822
G4 10517 83500 10468 11014
95396 72031 49267
G3 42968 11696
G2 91371
G1 30126
ĐB 783777
Đầu Đuôi
0 0
1 7,4
2 2,6
3 2,1
4 2
5 -
6 7,8,7,8
7 9,1,7
8 1
9 6,6
Đầu Đuôi
0 0
8,3,7 1
4,3,2 2
- 3
1 4
- 5
9,9,2 6
6,1,6,7 7
6,6 8
7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 5-9-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 5-9-2021

G8 47
G7 302
G6 3775 7751 1114
G5 3555
G4 64142 42705 12021 40846
94001 88641 73209
G3 95725 25105
G2 29949
G1 96024
ĐB 081215
Đầu Đuôi
0 2,5,1,9,5
1 4,5
2 1,5,4
3 -
4 7,2,6,1,9
5 1,5
6 -
7 5
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
5,2,0,4 1
0,4 2
- 3
1,2 4
7,5,0,2,0,1 5
4 6
4 7
- 8
0,4 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 1-9-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 1-9-2021

G8 91
G7 227
G6 0485 6655 8578
G5 7145
G4 77399 88417 93930 81251
85581 71710 84075
G3 61632 05611
G2 77080
G1 07685
ĐB 709547
Đầu Đuôi
0 -
1 7,0,1
2 7
3 0,2
4 5,7
5 5,1
6 -
7 8,5
8 5,1,0,5
9 1,9
Đầu Đuôi
3,1,8 0
9,5,8,1 1
3 2
- 3
- 4
8,5,4,7,8 5
- 6
2,1,4 7
7 8
9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 29-8-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 29-8-2021

G8 40
G7 858
G6 8553 8674 2884
G5 4760
G4 87020 09576 28949 22287
19015 60961 00509
G3 83959 70151
G2 94504
G1 40058
ĐB 223514
Đầu Đuôi
0 9,4
1 5,4
2 0
3 -
4 0,9
5 8,3,9,1,8
6 0,1
7 4,6
8 4,7
9 -
Đầu Đuôi
4,6,2 0
6,5 1
- 2
5 3
7,8,0,1 4
1 5
7 6
8 7
5,5 8
4,0,5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 25-8-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 25-8-2021

G8 36
G7 898
G6 2338 9100 0530
G5 9446
G4 58269 47110 84537 87056
27715 63376 17085
G3 07607 60534
G2 68210
G1 02006
ĐB 141201
Đầu Đuôi
0 0,7,6,1
1 0,5,0
2 -
3 6,8,0,7,4
4 6
5 6
6 9
7 6
8 5
9 8
Đầu Đuôi
0,3,1,1 0
0 1
- 2
- 3
3 4
1,8 5
3,4,5,7,0 6
3,0 7
9,3 8
6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 22-8-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 22-8-2021

G8 65
G7 792
G6 9394 9258 8848
G5 8120
G4 55682 41471 00952 53416
60832 70410 76931
G3 73054 91527
G2 86624
G1 01717
ĐB 297454
Đầu Đuôi
0 -
1 6,0,7
2 0,7,4
3 2,1
4 8
5 8,2,4,4
6 5
7 1
8 2
9 2,4
Đầu Đuôi
2,1 0
7,3 1
9,8,5,3 2
- 3
9,5,2,5 4
6 5
1 6
2,1 7
5,4 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 18-8-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 18-8-2021

G8 31
G7 859
G6 7490 7287 4886
G5 0788
G4 48654 84533 34591 26473
33156 28563 11316
G3 38958 42909
G2 79293
G1 43424
ĐB 925757
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 4
3 1,3
4 -
5 9,4,6,8,7
6 3
7 3
8 7,6,8
9 0,1,3
Đầu Đuôi
9 0
3,9 1
- 2
3,7,6,9 3
5,2 4
- 5
8,5,1 6
8,5 7
8,5 8
5,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 15-8-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 15-8-2021

G8 82
G7 405
G6 2794 3922 4302
G5 0419
G4 90152 75205 89687 97729
98174 59799 77269
G3 28456 57922
G2 20891
G1 61526
ĐB 439597
Đầu Đuôi
0 5,2,5
1 9
2 2,9,2,6
3 -
4 -
5 2,6
6 9
7 4
8 2,7
9 4,9,1,7
Đầu Đuôi
- 0
9 1
8,2,0,5,2 2
- 3
9,7 4
0,0 5
5,2 6
8,9 7
- 8
1,2,9,6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 11-8-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 11-8-2021

G8 76
G7 983
G6 9080 2612 5615
G5 5487
G4 55862 08810 10167 11029
35582 61260 82048
G3 69473 60121
G2 40356
G1 39201
ĐB 424362
Đầu Đuôi
0 1
1 2,5,0
2 9,1
3 -
4 8
5 6
6 2,7,0,2
7 6,3
8 3,0,7,2
9 -
Đầu Đuôi
8,1,6 0
2,0 1
1,6,8,6 2
8,7 3
- 4
1 5
7,5 6
8,6 7
4 8
2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 8-8-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 8-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 4-8-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 4-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 1-8-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 1-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 28-7-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 28-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 25-7-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 25-7-2021

G8 62
G7 031
G6 3896 9467 9306
G5 8538
G4 28761 95214 81437 96060
34397 70926 17088
G3 25649 20320
G2 46793
G1 72178
ĐB 800890
Đầu Đuôi
0 6
1 4
2 6,0
3 1,8,7
4 9
5 -
6 2,7,1,0
7 8
8 8
9 6,7,3,0
Đầu Đuôi
6,2,9 0
3,6 1
6 2
9 3
1 4
- 5
9,0,2 6
6,3,9 7
3,8,7 8
4 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 21-7-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 21-7-2021

G8 71
G7 887
G6 5719 1318 9472
G5 7003
G4 04545 53355 58806 42349
26348 37330 25402
G3 38489 67809
G2 45716
G1 90874
ĐB 610228
Đầu Đuôi
0 3,6,2,9
1 9,8,6
2 8
3 0
4 5,9,8
5 5
6 -
7 1,2,4
8 7,9
9 -
Đầu Đuôi
3 0
7 1
7,0 2
0 3
7 4
4,5 5
0,1 6
8 7
1,4,2 8
1,4,8,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 18-7-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 18-7-2021

G8 15
G7 416
G6 6460 2613 9240
G5 5711
G4 41178 26524 21274 48685
27261 64897 28381
G3 91733 25547
G2 85262
G1 58518
ĐB 982874
Đầu Đuôi
0 -
1 5,6,3,1,8
2 4
3 3
4 0,7
5 -
6 0,1,2
7 8,4,4
8 5,1
9 7
Đầu Đuôi
6,4 0
1,6,8 1
6 2
1,3 3
2,7,7 4
1,8 5
1 6
9,4 7
7,1 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 14-7-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 14-7-2021

G8 47
G7 241
G6 1398 4413 5203
G5 1750
G4 60217 66175 39913 50756
38214 19804 33011
G3 55030 08723
G2 76960
G1 36337
ĐB 486367
Đầu Đuôi
0 3,4
1 3,7,3,4,1
2 3
3 0,7
4 7,1
5 0,6
6 0,7
7 5
8 -
9 8
Đầu Đuôi
5,3,6 0
4,1 1
- 2
1,0,1,2 3
1,0 4
7 5
5 6
4,1,3,6 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 11-7-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 11-7-2021

G8 38
G7 172
G6 6631 9128 1251
G5 4972
G4 56200 06333 77911 29867
29666 20766 51242
G3 61252 15335
G2 71897
G1 23393
ĐB 448219
Đầu Đuôi
0 0
1 1,9
2 8
3 8,1,3,5
4 2
5 1,2
6 7,6,6
7 2,2
8 -
9 7,3
Đầu Đuôi
0 0
3,5,1 1
7,7,4,5 2
3,9 3
- 4
3 5
6,6 6
6,9 7
3,2 8
1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 7-7-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 7-7-2021

G8 23
G7 934
G6 0219 7223 4432
G5 4213
G4 93822 74702 43205 34037
17777 61162 26780
G3 75458 27469
G2 16594
G1 82560
ĐB 412464
Đầu Đuôi
0 2,5
1 9,3
2 3,3,2
3 4,2,7
4 -
5 8
6 2,9,0,4
7 7
8 0
9 4
Đầu Đuôi
8,6 0
- 1
3,2,0,6 2
2,2,1 3
3,9,6 4
0 5
- 6
3,7 7
5 8
1,6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 4-7-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 4-7-2021

G8 93
G7 514
G6 4440 5428 7040
G5 2538
G4 62886 70659 55591 21667
34492 60327 40733
G3 12056 52282
G2 55036
G1 32446
ĐB 666138
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 8,7
3 8,3,6,8
4 0,0,6
5 9,6
6 7
7 -
8 6,2
9 3,1,2
Đầu Đuôi
4,4 0
9 1
9,8 2
9,3 3
1 4
- 5
8,5,3,4 6
6,2 7
2,3,3 8
5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 30-6-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 30-6-2021

G8 53
G7 827
G6 8034 9881 5993
G5 5530
G4 16978 43875 99100 92174
09131 88346 23836
G3 89725 60620
G2 11799
G1 19205
ĐB 151406
Đầu Đuôi
0 0,5,6
1 -
2 7,5,0
3 4,0,1,6
4 6
5 3
6 -
7 8,5,4
8 1
9 3,9
Đầu Đuôi
3,0,2 0
8,3 1
- 2
5,9 3
3,7 4
7,2,0 5
4,3,0 6
2 7
7 8
9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 27-6-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 27-6-2021

G8 16
G7 101
G6 4565 4014 7679
G5 5827
G4 38406 93997 40038 31121
40354 35098 23880
G3 35893 39964
G2 15356
G1 41905
ĐB 594681
Đầu Đuôi
0 1,6,5
1 6,4
2 7,1
3 8
4 -
5 4,6
6 5,4
7 9
8 0,1
9 7,8,3
Đầu Đuôi
8 0
0,2,8 1
- 2
9 3
1,5,6 4
6,0 5
1,0,5 6
2,9 7
3,9 8
7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 23-6-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 23-6-2021

G8 75
G7 781
G6 0455 6900 3002
G5 0152
G4 25012 36456 20300 58873
90846 47245 76610
G3 90746 29153
G2 35047
G1 15515
ĐB 462695
Đầu Đuôi
0 0,2,0
1 2,0,5
2 -
3 -
4 6,5,6,7
5 5,2,6,3
6 -
7 5,3
8 1
9 5
Đầu Đuôi
0,0,1 0
8 1
0,5,1 2
7,5 3
- 4
7,5,4,1,9 5
5,4,4 6
4 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 20-6-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 20-6-2021

G8 02
G7 711
G6 7779 8964 4470
G5 4056
G4 29100 04978 32687 07785
50639 64185 49201
G3 10412 39411
G2 74222
G1 88387
ĐB 375658
Đầu Đuôi
0 2,0,1
1 1,2,1
2 2
3 9
4 -
5 6,8
6 4
7 9,0,8
8 7,5,5,7
9 -
Đầu Đuôi
7,0 0
1,0,1 1
0,1,2 2
- 3
6 4
8,8 5
5 6
8,8 7
7,5 8
7,3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 16-6-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 16-6-2021

G8 97
G7 274
G6 6182 6442 9697
G5 4363
G4 66270 42959 10051 23533
10300 04696 61261
G3 73300 32591
G2 73595
G1 99284
ĐB 451737
Đầu Đuôi
0 0,0
1 -
2 -
3 3,7
4 2
5 9,1
6 3,1
7 4,0
8 2,4
9 7,7,6,1,5
Đầu Đuôi
7,0,0 0
5,6,9 1
8,4 2
6,3 3
7,8 4
9 5
9 6
9,9,3 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 13-6-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 13-6-2021

G8 68
G7 265
G6 2888 7523 2225
G5 1873
G4 74875 72543 28443 34653
96933 40028 91013
G3 31560 82558
G2 83575
G1 40569
ĐB 691870
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 3,5,8
3 3
4 3,3
5 3,8
6 8,5,0,9
7 3,5,5,0
8 8
9 -
Đầu Đuôi
6,7 0
- 1
- 2
2,7,4,4,5,3,1 3
- 4
6,2,7,7 5
- 6
- 7
6,8,2,5 8
6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 9-6-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 9-6-2021

G8 18
G7 999
G6 4612 6411 9102
G5 1444
G4 84721 48691 88176 18216
59298 06478 57604
G3 82051 60011
G2 30821
G1 05520
ĐB 082789
Đầu Đuôi
0 2,4
1 8,2,1,6,1
2 1,1,0
3 -
4 4
5 1
6 -
7 6,8
8 9
9 9,1,8
Đầu Đuôi
2 0
1,2,9,5,1,2 1
1,0 2
- 3
4,0 4
- 5
7,1 6
- 7
1,9,7 8
9,8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt