XSKH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Khánh Hòa 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 3-7-2022

G8 08
G7 510
G6 9632 2828 1370
G5 6643
G4 53271 86413 25673 43366
51679 29181 23067
G3 11689 28283
G2 74808
G1 46102
ĐB 378413
Đầu Đuôi
0 8,8,2
1 0,3,3
2 8
3 2
4 3
5 -
6 6,7
7 0,1,3,9
8 1,9,3
9 -
Đầu Đuôi
1,7 0
7,8 1
3,0 2
4,1,7,8,1 3
- 4
- 5
6 6
6 7
0,2,0 8
7,8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
13 13 lần 67 11 lần 19 10 lần 07 10 lần 22 9 lần
89 9 lần 57 9 lần 60 9 lần 21 9 lần 76 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Khánh Hòa

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
48 22 ngày 17/04/2022
46 19 ngày 27/04/2022
24 17 ngày 04/05/2022
34 17 ngày 04/05/2022
20 16 ngày 08/05/2022
98 15 ngày 11/05/2022
90 15 ngày 11/05/2022
17 14 ngày 15/05/2022
61 13 ngày 18/05/2022
58 12 ngày 22/05/2022

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 29-6-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 29-6-2022

G8 19
G7 066
G6 2578 5313 2637
G5 9207
G4 01630 17762 29676 72645
09201 72430 52968
G3 86078 39954
G2 64222
G1 87402
ĐB 326189
Đầu Đuôi
0 7,1,2
1 9,3
2 2
3 7,0,0
4 5
5 4
6 6,2,8
7 8,6,8
8 9
9 -
Đầu Đuôi
3,3 0
0 1
6,2,0 2
1 3
5 4
4 5
6,7 6
3,0 7
7,6,7 8
1,8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 26-6-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 26-6-2022

G8 33
G7 200
G6 6527 9419 1877
G5 2021
G4 38886 43393 67444 82270
48506 69002 79906
G3 50318 70631
G2 90847
G1 12455
ĐB 164786
Đầu Đuôi
0 0,6,2,6
1 9,8
2 7,1
3 3,1
4 4,7
5 5
6 -
7 7,0
8 6,6
9 3
Đầu Đuôi
0,7 0
2,3 1
0 2
3,9 3
4 4
5 5
8,0,0,8 6
2,7,4 7
1 8
1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 22-6-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 22-6-2022

G8 56
G7 575
G6 9839 2663 1499
G5 4415
G4 13473 03623 24830 58118
29179 30221 72538
G3 10184 22367
G2 47264
G1 33941
ĐB 942153
Đầu Đuôi
0 -
1 5,8
2 3,1
3 9,0,8
4 1
5 6,3
6 3,7,4
7 5,3,9
8 4
9 9
Đầu Đuôi
3 0
2,4 1
- 2
6,7,2,5 3
8,6 4
7,1 5
5 6
6 7
1,3 8
3,9,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 19-6-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 19-6-2022

G8 05
G7 307
G6 5603 9209 6769
G5 2838
G4 33929 26785 62982 18957
35406 54583 23667
G3 06399 52433
G2 71296
G1 11026
ĐB 084513
Đầu Đuôi
0 5,7,3,9,6
1 3
2 9,6
3 8,3
4 -
5 7
6 9,7
7 -
8 5,2,3
9 9,6
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8 2
0,8,3,1 3
- 4
0,8 5
0,9,2 6
0,5,6 7
3 8
0,6,2,9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 15-6-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 15-6-2022

G8 70
G7 386
G6 7699 6329 5533
G5 0152
G4 98668 07496 94343 44426
30447 53501 37867
G3 77273 15282
G2 39499
G1 32037
ĐB 029256
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 9,6
3 3,7
4 3,7
5 2,6
6 8,7
7 0,3
8 6,2
9 9,6,9
Đầu Đuôi
7 0
0 1
5,8 2
3,4,7 3
- 4
- 5
8,9,2,5 6
4,6,3 7
6 8
9,2,9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 12-6-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 12-6-2022

G8 26
G7 242
G6 2576 7082 0143
G5 6070
G4 50226 19543 43757 81630
91116 45025 51655
G3 80587 32335
G2 85010
G1 58860
ĐB 195597
Đầu Đuôi
0 -
1 6,0
2 6,6,5
3 0,5
4 2,3,3
5 7,5
6 0
7 6,0
8 2,7
9 7
Đầu Đuôi
7,3,1,6 0
- 1
4,8 2
4,4 3
- 4
2,5,3 5
2,7,2,1 6
5,8,9 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 8-6-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 8-6-2022

G8 40
G7 528
G6 3451 4777 7439
G5 7967
G4 89836 25851 16180 61788
84339 07207 20931
G3 30740 08678
G2 74140
G1 93808
ĐB 022074
Đầu Đuôi
0 7,8
1 -
2 8
3 9,6,9,1
4 0,0,0
5 1,1
6 7
7 7,8,4
8 0,8
9 -
Đầu Đuôi
4,8,4,4 0
5,5,3 1
- 2
- 3
7 4
- 5
3 6
7,6,0 7
2,8,7,0 8
3,3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 5-6-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 5-6-2022

G8 57
G7 667
G6 8977 0550 1922
G5 7552
G4 24629 66572 17367 30627
70373 48363 19570
G3 78636 27475
G2 03794
G1 73506
ĐB 084554
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 2,9,7
3 6
4 -
5 7,0,2,4
6 7,7,3
7 7,2,3,0,5
8 -
9 4
Đầu Đuôi
5,7 0
- 1
2,5,7 2
7,6 3
9,5 4
7 5
3,0 6
5,6,7,6,2 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 1-6-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 1-6-2022

G8 76
G7 722
G6 6514 1027 3885
G5 0888
G4 18228 95491 44394 75111
31105 71660 57128
G3 71895 18453
G2 09204
G1 19295
ĐB 676212
Đầu Đuôi
0 5,4
1 4,1,2
2 2,7,8,8
3 -
4 -
5 3
6 0
7 6
8 5,8
9 1,4,5,5
Đầu Đuôi
6 0
9,1 1
2,1 2
5 3
1,9,0 4
8,0,9,9 5
7 6
2 7
8,2,2 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 29-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 29-5-2022

G8 25
G7 449
G6 7294 2774 7735
G5 3436
G4 50756 88750 50113 06829
22538 83688 80493
G3 23413 48784
G2 09601
G1 87479
ĐB 437272
Đầu Đuôi
0 1
1 3,3
2 5,9
3 5,6,8
4 9
5 6,0
6 -
7 4,9,2
8 8,4
9 4,3
Đầu Đuôi
5 0
0 1
7 2
1,9,1 3
9,7,8 4
2,3 5
3,5 6
- 7
3,8 8
4,2,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 25-5-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 25-5-2022

G8 16
G7 507
G6 4677 8459 2560
G5 1682
G4 89409 54176 84428 44392
97976 82992 36841
G3 87639 75997
G2 32338
G1 98238
ĐB 633266
Đầu Đuôi
0 7,9
1 6
2 8
3 9,8,8
4 1
5 9
6 0,6
7 7,6,6
8 2
9 2,2,7
Đầu Đuôi
6 0
4 1
8,9,9 2
- 3
- 4
- 5
1,7,7,6 6
0,7,9 7
2,3,3 8
5,0,3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 22-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 22-5-2022

G8 60
G7 869
G6 9332 2921 8540
G5 3767
G4 26210 13991 03632 57742
15565 84921 52426
G3 66208 91562
G2 13116
G1 76858
ĐB 399918
Đầu Đuôi
0 8
1 0,6,8
2 1,1,6
3 2,2
4 0,2
5 8
6 0,9,7,5,2
7 -
8 -
9 1
Đầu Đuôi
6,4,1 0
2,9,2 1
3,3,4,6 2
- 3
- 4
6 5
2,1 6
6 7
0,5,1 8
6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 18-5-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 18-5-2022

G8 21
G7 595
G6 3329 2833 8149
G5 8371
G4 72045 26581 90822 13419
79615 79632 09281
G3 87544 69980
G2 60761
G1 95955
ĐB 824337
Đầu Đuôi
0 -
1 9,5
2 1,9,2
3 3,2,7
4 9,5,4
5 5
6 1
7 1
8 1,1,0
9 5
Đầu Đuôi
8 0
2,7,8,8,6 1
2,3 2
3 3
4 4
9,4,1,5 5
- 6
3 7
- 8
2,4,1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 15-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 15-5-2022

G8 03
G7 551
G6 0717 1240 3912
G5 2292
G4 52666 92637 72896 08951
73304 93225 05393
G3 69206 01072
G2 77684
G1 68712
ĐB 387627
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1 7,2,2
2 5,7
3 7
4 0
5 1,1
6 6
7 2
8 4
9 2,6,3
Đầu Đuôi
4 0
5,5 1
1,9,7,1 2
0,9 3
0,8 4
2 5
6,9,0 6
1,3,2 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 11-5-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 11-5-2022

G8 75
G7 166
G6 2530 1086 8470
G5 8090
G4 33953 67099 83887 01498
57686 35947 90557
G3 75467 76992
G2 81335
G1 54251
ĐB 269222
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 2
3 0,5
4 7
5 3,7,1
6 6,7
7 5,0
8 6,7,6
9 0,9,8,2
Đầu Đuôi
3,7,9 0
5 1
9,2 2
5 3
- 4
7,3 5
6,8,8 6
8,4,5,6 7
9 8
9 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 8-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 8-5-2022

G8 64
G7 486
G6 3267 3813 9060
G5 2593
G4 30319 17790 52199 09525
62553 13705 10520
G3 65532 34604
G2 96945
G1 96519
ĐB 154202
Đầu Đuôi
0 5,4,2
1 3,9,9
2 5,0
3 2
4 5
5 3
6 4,7,0
7 -
8 6
9 3,0,9
Đầu Đuôi
6,9,2 0
- 1
3,0 2
1,9,5 3
6,0 4
2,0,4 5
8 6
6 7
- 8
1,9,1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 4-5-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 4-5-2022

G8 44
G7 734
G6 4725 9809 3674
G5 6024
G4 11333 76111 17536 46540
05685 20596 37414
G3 37442 40891
G2 81952
G1 88662
ĐB 130603
Đầu Đuôi
0 9,3
1 1,4
2 5,4
3 4,3,6
4 4,0,2
5 2
6 2
7 4
8 5
9 6,1
Đầu Đuôi
4 0
1,9 1
4,5,6 2
3,0 3
4,3,7,2,1 4
2,8 5
3,9 6
- 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 1-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 1-5-2022

G8 83
G7 357
G6 3111 7262 3866
G5 1779
G4 15933 04870 10803 58575
26861 57741 15408
G3 92781 34675
G2 85586
G1 46069
ĐB 562960
Đầu Đuôi
0 3,8
1 1
2 -
3 3
4 1
5 7
6 2,6,1,9,0
7 9,0,5,5
8 3,1,6
9 -
Đầu Đuôi
7,6 0
1,6,4,8 1
6 2
8,3,0 3
- 4
7,7 5
6,8 6
5 7
0 8
7,6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 27-4-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 27-4-2022

G8 13
G7 287
G6 9537 7714 3105
G5 1921
G4 13621 31095 95698 15147
52322 34588 98036
G3 34925 13902
G2 31479
G1 96357
ĐB 244246
Đầu Đuôi
0 5,2
1 3,4
2 1,1,2,5
3 7,6
4 7,6
5 7
6 -
7 9
8 7,8
9 5,8
Đầu Đuôi
- 0
2,2 1
2,0 2
1 3
1 4
0,9,2 5
3,4 6
8,3,4,5 7
9,8 8
7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 24-4-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 24-4-2022

G8 03
G7 976
G6 7385 1121 2396
G5 3262
G4 22710 38398 68474 87422
98369 49391 72499
G3 86224 48734
G2 59549
G1 57919
ĐB 784089
Đầu Đuôi
0 3
1 0,9
2 1,2,4
3 4
4 9
5 -
6 2,9
7 6,4
8 5,9
9 6,8,1,9
Đầu Đuôi
1 0
2,9 1
6,2 2
0 3
7,2,3 4
8 5
7,9 6
- 7
9 8
6,9,4,1,8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 20-4-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 20-4-2022

G8 57
G7 923
G6 7926 1615 6535
G5 9127
G4 02374 82690 39630 89440
59510 01851 79959
G3 12146 21671
G2 99334
G1 71539
ĐB 830914
Đầu Đuôi
0 -
1 5,0,4
2 3,6,7
3 5,0,4,9
4 0,6
5 7,1,9
6 -
7 4,1
8 -
9 0
Đầu Đuôi
9,3,4,1 0
5,7 1
- 2
2 3
7,3,1 4
1,3 5
2,4 6
5,2 7
- 8
5,3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 17-4-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 17-4-2022

G8 48
G7 295
G6 9012 0949 7113
G5 8883
G4 13719 73468 77801 57693
98262 55723 45323
G3 74971 03510
G2 46824
G1 27043
ĐB 050624
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3,9,0
2 3,3,4,4
3 -
4 8,9,3
5 -
6 8,2
7 1
8 3
9 5,3
Đầu Đuôi
1 0
0,7 1
1,6 2
1,8,9,2,2,4 3
2,2 4
9 5
- 6
- 7
4,6 8
4,1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 13-4-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 13-4-2022

G8 09
G7 289
G6 0689 8610 3699
G5 3404
G4 45449 69707 83100 27821
28522 89989 44371
G3 42951 79675
G2 12226
G1 75546
ĐB 603534
Đầu Đuôi
0 9,4,7,0
1 0
2 1,2,6
3 4
4 9,6
5 1
6 -
7 1,5
8 9,9,9
9 9
Đầu Đuôi
1,0 0
2,7,5 1
2 2
- 3
0,3 4
7 5
2,4 6
0 7
- 8
0,8,8,9,4,8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 10-4-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 10-4-2022

G8 14
G7 405
G6 3551 4676 2556
G5 7174
G4 12718 61309 64718 25013
99215 25270 45542
G3 16576 70962
G2 60869
G1 83607
ĐB 219407
Đầu Đuôi
0 5,9,7,7
1 4,8,8,3,5
2 -
3 -
4 2
5 1,6
6 2,9
7 6,4,0,6
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7 0
5 1
4,6 2
1 3
1,7 4
0,1 5
7,5,7 6
0,0 7
1,1 8
0,6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 6-4-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 6-4-2022

G8 56
G7 393
G6 5894 7053 8755
G5 6371
G4 21289 74712 48463 31533
11522 32737 83419
G3 98381 64513
G2 33926
G1 31842
ĐB 041452
Đầu Đuôi
0 -
1 2,9,3
2 2,6
3 3,7
4 2
5 6,3,5,2
6 3
7 1
8 9,1
9 3,4
Đầu Đuôi
- 0
7,8 1
1,2,4,5 2
9,5,6,3,1 3
9 4
5 5
5,2 6
3 7
- 8
8,1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 3-4-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 3-4-2022

G8 57
G7 734
G6 8856 2935 2582
G5 8314
G4 42807 33158 04943 67293
85098 00589 03656
G3 18460 62397
G2 99185
G1 36219
ĐB 793260
Đầu Đuôi
0 7
1 4,9
2 -
3 4,5
4 3
5 7,6,8,6
6 0,0
7 -
8 2,9,5
9 3,8,7
Đầu Đuôi
6,6 0
- 1
8 2
4,9 3
3,1 4
3,8 5
5,5 6
5,0,9 7
5,9 8
8,1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 30-3-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 30-3-2022

G8 19
G7 892
G6 0118 3375 9503
G5 5861
G4 21238 95301 66769 09557
24546 30989 09560
G3 48503 03650
G2 09607
G1 76906
ĐB 123004
Đầu Đuôi
0 3,1,3,7,6,4
1 9,8
2 -
3 8
4 6
5 7,0
6 1,9,0
7 5
8 9
9 2
Đầu Đuôi
6,5 0
6,0 1
9 2
0,0 3
0 4
7 5
4,0 6
5,0 7
1,3 8
1,6,8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 27-3-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 27-3-2022

G8 47
G7 380
G6 4665 7261 9838
G5 8713
G4 99303 76641 11912 63440
01239 17424 44073
G3 60614 55302
G2 59190
G1 68876
ĐB 672227
Đầu Đuôi
0 3,2
1 3,2,4
2 4,7
3 8,9
4 7,1,0
5 -
6 5,1
7 3,6
8 0
9 0
Đầu Đuôi
8,4,9 0
6,4 1
1,0 2
1,0,7 3
2,1 4
6 5
7 6
4,2 7
3 8
3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 23-3-2022

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 23-3-2022

G8 50
G7 167
G6 1910 5024 7136
G5 8007
G4 96011 78391 05908 56091
92342 30062 36154
G3 99818 50164
G2 55059
G1 65813
ĐB 327912
Đầu Đuôi
0 7,8
1 0,1,8,3,2
2 4
3 6
4 2
5 0,4,9
6 7,2,4
7 -
8 -
9 1,1
Đầu Đuôi
5,1 0
1,9,9 1
4,6,1 2
1 3
2,5,6 4
- 5
3 6
6,0 7
0,1 8
5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt