XSKH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Khánh Hòa 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 16-6-2021

G8 97
G7 274
G6 6182 6442 9697
G5 4363
G4 66270 42959 10051 23533
10300 04696 61261
G3 73300 32591
G2 73595
G1 99284
ĐB 451737
Đầu Đuôi
0 0,0
1 -
2 -
3 3,7
4 2
5 9,1
6 3,1
7 4,0
8 2,4
9 7,7,6,1,5
Đầu Đuôi
7,0,0 0
5,6,9 1
8,4 2
6,3 3
7,8 4
9 5
9 6
9,9,3 7
- 8
5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
74 12 lần 75 11 lần 87 11 lần 50 10 lần 32 10 lần
47 10 lần 91 10 lần 45 9 lần 60 9 lần 43 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Khánh Hòa

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
34 24 ngày 24/03/2021
48 24 ngày 24/03/2021
08 20 ngày 07/04/2021
03 19 ngày 11/04/2021
94 17 ngày 18/04/2021
19 15 ngày 25/04/2021
81 15 ngày 25/04/2021
36 14 ngày 28/04/2021
56 13 ngày 02/05/2021
31 13 ngày 02/05/2021

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 13-6-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 13-6-2021

G8 68
G7 265
G6 2888 7523 2225
G5 1873
G4 74875 72543 28443 34653
96933 40028 91013
G3 31560 82558
G2 83575
G1 40569
ĐB 691870
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 3,5,8
3 3
4 3,3
5 3,8
6 8,5,0,9
7 3,5,5,0
8 8
9 -
Đầu Đuôi
6,7 0
- 1
- 2
2,7,4,4,5,3,1 3
- 4
6,2,7,7 5
- 6
- 7
6,8,2,5 8
6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 9-6-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 9-6-2021

G8 18
G7 999
G6 4612 6411 9102
G5 1444
G4 84721 48691 88176 18216
59298 06478 57604
G3 82051 60011
G2 30821
G1 05520
ĐB 082789
Đầu Đuôi
0 2,4
1 8,2,1,6,1
2 1,1,0
3 -
4 4
5 1
6 -
7 6,8
8 9
9 9,1,8
Đầu Đuôi
2 0
1,2,9,5,1,2 1
1,0 2
- 3
4,0 4
- 5
7,1 6
- 7
1,9,7 8
9,8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 6-6-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 6-6-2021

G8 67
G7 774
G6 8275 0558 3220
G5 2149
G4 10632 34895 71380 65715
40679 29402 29604
G3 54379 25450
G2 93663
G1 13620
ĐB 572857
Đầu Đuôi
0 2,4
1 5
2 0,0
3 2
4 9
5 8,0,7
6 7,3
7 4,5,9,9
8 0
9 5
Đầu Đuôi
2,8,5,2 0
- 1
3,0 2
6 3
7,0 4
7,9,1 5
- 6
6,5 7
5 8
4,7,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 2-6-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 2-6-2021

G8 45
G7 457
G6 0701 9175 1058
G5 1939
G4 03432 37589 21464 72544
00955 52164 65060
G3 64555 10084
G2 38618
G1 82704
ĐB 094222
Đầu Đuôi
0 1,4
1 8
2 2
3 9,2
4 5,4
5 7,8,5,5
6 4,4,0
7 5
8 9,4
9 -
Đầu Đuôi
6 0
0 1
3,2 2
- 3
6,4,6,8,0 4
4,7,5,5 5
- 6
5 7
5,1 8
3,8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 30-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 30-5-2021

G8 23
G7 721
G6 6711 5521 4118
G5 6850
G4 38387 26079 68937 78146
43835 64937 60591
G3 26741 04193
G2 20384
G1 62547
ĐB 938452
Đầu Đuôi
0 -
1 1,8
2 3,1,1
3 7,5,7
4 6,1,7
5 0,2
6 -
7 9
8 7,4
9 1,3
Đầu Đuôi
5 0
2,1,2,9,4 1
5 2
2,9 3
8 4
3 5
4 6
8,3,3,4 7
1 8
7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 26-5-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 26-5-2021

G8 32
G7 764
G6 0343 6971 9945
G5 9683
G4 56744 62117 97997 57006
38486 70486 06823
G3 88278 29747
G2 22752
G1 71505
ĐB 631010
Đầu Đuôi
0 6,5
1 7,0
2 3
3 2
4 3,5,4,7
5 2
6 4
7 1,8
8 3,6,6
9 7
Đầu Đuôi
1 0
7 1
3,5 2
4,8,2 3
6,4 4
4,0 5
0,8,8 6
1,9,4 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 23-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 23-5-2021

G8 98
G7 526
G6 4060 4320 5224
G5 6142
G4 98886 14061 00486 25961
46847 08028 15097
G3 18506 02242
G2 87253
G1 96826
ĐB 874062
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 6,0,4,8,6
3 -
4 2,7,2
5 3
6 0,1,1,2
7 -
8 6,6
9 8,7
Đầu Đuôi
6,2 0
6,6 1
4,4,6 2
5 3
2 4
- 5
2,8,8,0,2 6
4,9 7
9,2 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 19-5-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 19-5-2021

G8 32
G7 090
G6 1138 9116 8340
G5 8321
G4 89654 03792 66937 32598
90974 16775 40680
G3 10276 44363
G2 91763
G1 79985
ĐB 146642
Đầu Đuôi
0 -
1 6
2 1
3 2,8,7
4 0,2
5 4
6 3,3
7 4,5,6
8 0,5
9 0,2,8
Đầu Đuôi
9,4,8 0
2 1
3,9,4 2
6,6 3
5,7 4
7,8 5
1,7 6
3 7
3,9 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 16-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 16-5-2021

G8 79
G7 207
G6 3224 3550 0801
G5 5972
G4 90340 44042 02667 63925
94258 64295 07587
G3 10993 87601
G2 46614
G1 23622
ĐB 650162
Đầu Đuôi
0 7,1,1
1 4
2 4,5,2
3 -
4 0,2
5 0,8
6 7,2
7 9,2
8 7
9 5,3
Đầu Đuôi
5,4 0
0,0 1
7,4,2,6 2
9 3
2,1 4
2,9 5
- 6
0,6,8 7
5 8
7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 12-5-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 12-5-2021

G8 15
G7 387
G6 0139 1879 3463
G5 3526
G4 27923 83857 83809 58747
22687 98206 19472
G3 34173 41738
G2 93844
G1 39232
ĐB 951922
Đầu Đuôi
0 9,6
1 5
2 6,3,2
3 9,8,2
4 7,4
5 7
6 3
7 9,2,3
8 7,7
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
7,3,2 2
6,2,7 3
4 4
1 5
2,0 6
8,5,4,8 7
3 8
3,7,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 9-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 9-5-2021

G8 54
G7 078
G6 2513 8945 5659
G5 7653
G4 77139 40007 21149 32268
60984 72497 41865
G3 33647 59917
G2 39445
G1 10740
ĐB 871627
Đầu Đuôi
0 7
1 3,7
2 7
3 9
4 5,9,7,5,0
5 4,9,3
6 8,5
7 8
8 4
9 7
Đầu Đuôi
4 0
- 1
- 2
1,5 3
5,8 4
4,6,4 5
- 6
0,9,4,1,2 7
7,6 8
5,3,4 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 5-5-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 5-5-2021

G8 89
G7 639
G6 4053 9183 6112
G5 5529
G4 78061 93144 76828 89514
47630 22366 57143
G3 57750 61055
G2 27884
G1 07141
ĐB 726801
Đầu Đuôi
0 1
1 2,4
2 9,8
3 9,0
4 4,3,1
5 3,0,5
6 1,6
7 -
8 9,3,4
9 -
Đầu Đuôi
3,5 0
6,4,0 1
1 2
5,8,4 3
4,1,8 4
5 5
6 6
- 7
2 8
8,3,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 2-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 2-5-2021

G8 64
G7 984
G6 0069 9756 0432
G5 1891
G4 10474 28586 67741 71985
16482 92652 09087
G3 22140 18375
G2 60931
G1 83050
ĐB 689925
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 5
3 2,1
4 1,0
5 6,2,0
6 4,9
7 4,5
8 4,6,5,2,7
9 1
Đầu Đuôi
4,5 0
9,4,3 1
3,8,5 2
- 3
6,8,7 4
8,7,2 5
5,8 6
8 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 28-4-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 28-4-2021

G8 59
G7 001
G6 1882 7179 7024
G5 4185
G4 32675 89144 82190 99335
04450 06583 46016
G3 25337 77736
G2 93117
G1 31338
ĐB 927843
Đầu Đuôi
0 1
1 6,7
2 4
3 5,7,6,8
4 4,3
5 9,0
6 -
7 9,5
8 2,5,3
9 0
Đầu Đuôi
9,5 0
0 1
8 2
8,4 3
2,4 4
8,7,3 5
1,3 6
3,1 7
3 8
5,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 25-4-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 25-4-2021

G8 90
G7 881
G6 9190 9641 5119
G5 6245
G4 27715 73790 25442 82012
57875 44514 09337
G3 46584 74507
G2 60315
G1 92204
ĐB 290568
Đầu Đuôi
0 7,4
1 9,5,2,4,5
2 -
3 7
4 1,5,2
5 -
6 8
7 5
8 1,4
9 0,0,0
Đầu Đuôi
9,9,9 0
8,4 1
4,1 2
- 3
1,8,0 4
4,1,7,1 5
- 6
3,0 7
6 8
1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 21-4-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 21-4-2021

G8 87
G7 318
G6 3433 1404 4974
G5 3036
G4 56143 42674 16993 63418
93281 57718 79551
G3 17187 22532
G2 17357
G1 22926
ĐB 090424
Đầu Đuôi
0 4
1 8,8,8
2 6,4
3 3,6,2
4 3
5 1,7
6 -
7 4,4
8 7,1,7
9 3
Đầu Đuôi
- 0
8,5 1
3 2
3,4,9 3
0,7,7,2 4
- 5
3,2 6
8,8,5 7
1,1,1 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 18-4-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 18-4-2021

G8 51
G7 387
G6 4561 3571 7874
G5 3936
G4 27684 68194 38097 70786
78111 80279 17439
G3 60062 26258
G2 41771
G1 31946
ĐB 179576
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 -
3 6,9
4 6
5 1,8
6 1,2
7 1,4,9,1,6
8 7,4,6
9 4,7
Đầu Đuôi
- 0
5,6,7,1,7 1
6 2
- 3
7,8,9 4
- 5
3,8,4,7 6
8,9 7
5 8
7,3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 14-4-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 14-4-2021

G8 99
G7 545
G6 7360 0291 1501
G5 7793
G4 38896 20078 28922 36695
95905 06101 25074
G3 67932 76196
G2 77709
G1 85623
ĐB 872207
Đầu Đuôi
0 1,5,1,9,7
1 -
2 2,3
3 2
4 5
5 -
6 0
7 8,4
8 -
9 9,1,3,6,5,6
Đầu Đuôi
6 0
9,0,0 1
2,3 2
9,2 3
7 4
4,9,0 5
9,9 6
0 7
7 8
9,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 11-4-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 11-4-2021

G8 33
G7 633
G6 4256 7226 5911
G5 2992
G4 92305 54058 17603 80519
53392 56099 69741
G3 96669 74475
G2 44995
G1 70651
ĐB 741494
Đầu Đuôi
0 5,3
1 1,9
2 6
3 3,3
4 1
5 6,8,1
6 9
7 5
8 -
9 2,2,9,5,4
Đầu Đuôi
- 0
1,4,5 1
9,9 2
3,3,0 3
9 4
0,7,9 5
5,2 6
- 7
5 8
1,9,6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 7-4-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 7-4-2021

G8 66
G7 571
G6 6274 4091 1981
G5 3241
G4 10516 96208 98947 83457
70050 41798 22835
G3 11474 66143
G2 38642
G1 05352
ĐB 147653
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2 -
3 5
4 1,7,3,2
5 7,0,2,3
6 6
7 1,4,4
8 1
9 1,8
Đầu Đuôi
5 0
7,9,8,4 1
4,5 2
4,5 3
7,7 4
3 5
6,1 6
4,5 7
0,9 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 4-4-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 4-4-2021

G8 91
G7 271
G6 1801 6959 8807
G5 8156
G4 22517 00615 00056 01132
41043 46229 77423
G3 42188 43847
G2 53827
G1 69885
ĐB 622517
Đầu Đuôi
0 1,7
1 7,5,7
2 9,3,7
3 2
4 3,7
5 9,6,6
6 -
7 1
8 8,5
9 1
Đầu Đuôi
- 0
9,7,0 1
3 2
4,2 3
- 4
1,8 5
5,5 6
0,1,4,2,1 7
8 8
5,2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 31-3-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 31-3-2021

G8 42
G7 844
G6 3939 9956 4204
G5 8580
G4 83018 51983 27756 47018
32263 09672 57402
G3 90673 63145
G2 16932
G1 01087
ĐB 205383
Đầu Đuôi
0 4,2
1 8,8
2 -
3 9,2
4 2,4,5
5 6,6
6 3
7 2,3
8 0,3,7,3
9 -
Đầu Đuôi
8 0
- 1
4,7,0,3 2
8,6,7,8 3
4,0 4
4 5
5,5 6
8 7
1,1 8
3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 28-3-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 28-3-2021

G8 04
G7 949
G6 1290 6514 0345
G5 1117
G4 02359 07980 11841 02982
37052 65514 32574
G3 94796 39407
G2 26283
G1 88666
ĐB 175368
Đầu Đuôi
0 4,7
1 4,7,4
2 -
3 -
4 9,5,1
5 9,2
6 6,8
7 4
8 0,2,3
9 0,6
Đầu Đuôi
9,8 0
4 1
8,5 2
8 3
0,1,1,7 4
4 5
9,6 6
1,0 7
6 8
4,5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 24-3-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 24-3-2021

G8 40
G7 424
G6 2202 0284 8175
G5 5151
G4 12817 95210 97762 81006
80234 06161 56123
G3 28109 34923
G2 96871
G1 84316
ĐB 508348
Đầu Đuôi
0 2,6,9
1 7,0,6
2 4,3,3
3 4
4 0,8
5 1
6 2,1
7 5,1
8 4
9 -
Đầu Đuôi
4,1 0
5,6,7 1
0,6 2
2,2 3
2,8,3 4
7 5
0,1 6
1 7
4 8
0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 21-3-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 21-3-2021

G8 17
G7 083
G6 3131 7459 9187
G5 6447
G4 78797 24766 94998 93502
99072 44510 00936
G3 77005 92538
G2 39220
G1 72626
ĐB 984122
Đầu Đuôi
0 2,5
1 7,0
2 0,6,2
3 1,6,8
4 7
5 9
6 6
7 2
8 3,7
9 7,8
Đầu Đuôi
1,2 0
3 1
0,7,2 2
8 3
- 4
0 5
6,3,2 6
1,8,4,9 7
9,3 8
5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 17-3-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 17-3-2021

G8 91
G7 055
G6 6143 5622 9463
G5 6060
G4 34891 26553 47947 21809
25629 29803 40307
G3 35473 37395
G2 02860
G1 81088
ĐB 728479
Đầu Đuôi
0 9,3,7
1 -
2 2,9
3 -
4 3,7
5 5,3
6 3,0,0
7 3,9
8 8
9 1,1,5
Đầu Đuôi
6,6 0
9,9 1
2 2
4,6,5,0,7 3
- 4
5,9 5
- 6
4,0 7
8 8
0,2,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 14-3-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 14-3-2021

G8 34
G7 290
G6 8451 8370 7881
G5 5453
G4 87137 37016 59250 29326
66872 56661 96966
G3 18837 22769
G2 43345
G1 18387
ĐB 492933
Đầu Đuôi
0 -
1 6
2 6
3 4,7,7,3
4 5
5 1,3,0
6 1,6,9
7 0,2
8 1,7
9 0
Đầu Đuôi
9,7,5 0
5,8,6 1
7 2
5,3 3
3 4
4 5
1,2,6 6
3,3,8 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 10-3-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 10-3-2021

G8 29
G7 193
G6 7575 8191 7347
G5 7378
G4 99234 72694 51948 67760
93631 63793 57665
G3 41968 05405
G2 95342
G1 13395
ĐB 173514
Đầu Đuôi
0 5
1 4
2 9
3 4,1
4 7,8,2
5 -
6 0,5,8
7 5,8
8 -
9 3,1,4,3,5
Đầu Đuôi
6 0
9,3 1
4 2
9,9 3
3,9,1 4
7,6,0,9 5
- 6
4 7
7,4,6 8
2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 7-3-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 7-3-2021

G8 92
G7 850
G6 9290 6362 1644
G5 4150
G4 71498 75925 33315 12060
41860 94374 01614
G3 09537 41485
G2 66662
G1 24926
ĐB 201920
Đầu Đuôi
0 -
1 5,4
2 5,6,0
3 7
4 4
5 0,0
6 2,0,0,2
7 4
8 5
9 2,0,8
Đầu Đuôi
5,9,5,6,6,2 0
- 1
9,6,6 2
- 3
4,7,1 4
2,1,8 5
2 6
3 7
9 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt