XSKT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kon Tum 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 13-6-2021

G8 94
G7 383
G6 6075 0625 0793
G5 8034
G4 18030 15037 39727 92010
77897 29793 75529
G3 12207 76975
G2 30761
G1 92866
ĐB 009847
Đầu Đuôi
0 7
1 0
2 5,7,9
3 4,0,7
4 7
5 -
6 1,6
7 5,5
8 3
9 4,3,7,3
Đầu Đuôi
3,1 0
6 1
- 2
8,9,9 3
9,3 4
7,2,7 5
6 6
3,2,9,0,4 7
- 8
2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kon Tum trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
61 14 lần 26 13 lần 93 11 lần 30 11 lần 86 11 lần
33 10 lần 88 10 lần 77 10 lần 31 9 lần 59 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kon Tum

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
40 24 ngày 27/12/2020
00 20 ngày 24/01/2021
49 19 ngày 31/01/2021
57 19 ngày 31/01/2021
73 15 ngày 28/02/2021
15 15 ngày 28/02/2021
82 13 ngày 14/03/2021
42 13 ngày 14/03/2021
39 13 ngày 14/03/2021
96 11 ngày 28/03/2021

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 6-6-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 6-6-2021

G8 97
G7 393
G6 3241 2163 7599
G5 3279
G4 81486 18808 75006 64174
48931 93666 95418
G3 51183 59619
G2 74577
G1 86907
ĐB 040871
Đầu Đuôi
0 8,6,7
1 8,9
2 -
3 1
4 1
5 -
6 3,6
7 9,4,7,1
8 6,3
9 7,3,9
Đầu Đuôi
- 0
4,3,7 1
- 2
9,6,8 3
7 4
- 5
8,0,6 6
9,7,0 7
0,1 8
9,7,1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 30-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 30-5-2021

G8 84
G7 780
G6 4194 3299 5467
G5 4085
G4 44280 23772 82926 46632
80135 03265 42493
G3 06059 58469
G2 48613
G1 92116
ĐB 449161
Đầu Đuôi
0 -
1 3,6
2 6
3 2,5
4 -
5 9
6 7,5,9,1
7 2
8 4,0,5,0
9 4,9,3
Đầu Đuôi
8,8 0
6 1
7,3 2
9,1 3
8,9 4
8,3,6 5
2,1 6
6 7
- 8
9,5,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 23-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 23-5-2021

G8 26
G7 354
G6 9424 5068 8462
G5 7267
G4 69619 37692 33777 38828
86402 63086 29931
G3 44703 66356
G2 49953
G1 21637
ĐB 532827
Đầu Đuôi
0 2,3
1 9
2 6,4,8,7
3 1,7
4 -
5 4,6,3
6 8,2,7
7 7
8 6
9 2
Đầu Đuôi
- 0
3 1
6,9,0 2
0,5 3
5,2 4
- 5
2,8,5 6
6,7,3,2 7
6,2 8
1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 16-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 16-5-2021

G8 06
G7 887
G6 0507 9123 3741
G5 8133
G4 79526 85080 20269 95344
24279 78604 96360
G3 17662 29447
G2 27218
G1 89088
ĐB 226436
Đầu Đuôi
0 6,7,4
1 8
2 3,6
3 3,6
4 1,4,7
5 -
6 9,0,2
7 9
8 7,0,8
9 -
Đầu Đuôi
8,6 0
4 1
6 2
2,3 3
4,0 4
- 5
0,2,3 6
8,0,4 7
1,8 8
6,7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 9-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 9-5-2021

G8 50
G7 230
G6 1127 8470 1248
G5 6390
G4 21281 23290 45177 93795
75093 13998 98233
G3 94655 79918
G2 07811
G1 83781
ĐB 572332
Đầu Đuôi
0 -
1 8,1
2 7
3 0,3,2
4 8
5 0,5
6 -
7 0,7
8 1,1
9 0,0,5,3,8
Đầu Đuôi
5,3,7,9,9 0
8,1,8 1
3 2
9,3 3
- 4
9,5 5
- 6
2,7 7
4,9,1 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 2-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 2-5-2021

G8 10
G7 793
G6 7586 2038 6162
G5 1425
G4 64361 16332 65697 95488
19651 37461 07458
G3 48086 33145
G2 55351
G1 31960
ĐB 267034
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 5
3 8,2,4
4 5
5 1,8,1
6 2,1,1,0
7 -
8 6,8,6
9 3,7
Đầu Đuôi
1,6 0
6,5,6,5 1
6,3 2
9 3
3 4
2,4 5
8,8 6
9 7
3,8,5 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 25-4-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 25-4-2021

G8 95
G7 499
G6 0699 8026 0131
G5 4810
G4 40429 89746 32131 65552
16330 94312 43343
G3 23314 82433
G2 87220
G1 38433
ĐB 549217
Đầu Đuôi
0 -
1 0,2,4,7
2 6,9,0
3 1,1,0,3,3
4 6,3
5 2
6 -
7 -
8 -
9 5,9,9
Đầu Đuôi
1,3,2 0
3,3 1
5,1 2
4,3,3 3
1 4
9 5
2,4 6
1 7
- 8
9,9,2 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 18-4-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 18-4-2021

G8 33
G7 283
G6 0577 2308 7203
G5 9945
G4 55714 30191 15578 27321
32247 18030 52498
G3 16036 72032
G2 39691
G1 61676
ĐB 396030
Đầu Đuôi
0 8,3
1 4
2 1
3 3,0,6,2,0
4 5,7
5 -
6 -
7 7,8,6
8 3
9 1,8,1
Đầu Đuôi
3,3 0
9,2,9 1
3 2
3,8,0 3
1 4
4 5
3,7 6
7,4 7
0,7,9 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 11-4-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 11-4-2021

G8 59
G7 989
G6 6869 9036 4320
G5 5617
G4 42834 20201 84067 11289
82879 52847 22564
G3 70563 31701
G2 09032
G1 11947
ĐB 368993
Đầu Đuôi
0 1,1
1 7
2 0
3 6,4,2
4 7,7
5 9
6 9,7,4,3
7 9
8 9,9
9 3
Đầu Đuôi
2 0
0,0 1
3 2
6,9 3
3,6 4
- 5
3 6
1,6,4,4 7
- 8
5,8,6,8,7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 4-4-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 4-4-2021

G8 61
G7 886
G6 5689 1607 2022
G5 9186
G4 12080 39670 43844 84491
78509 77535 05377
G3 95884 81030
G2 52460
G1 33305
ĐB 219829
Đầu Đuôi
0 7,9,5
1 -
2 2,9
3 5,0
4 4
5 -
6 1,0
7 0,7
8 6,9,6,0,4
9 1
Đầu Đuôi
8,7,3,6 0
6,9 1
2 2
- 3
4,8 4
3,0 5
8,8 6
0,7 7
- 8
8,0,2 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 28-3-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 28-3-2021

G8 21
G7 711
G6 9688 0432 1696
G5 4952
G4 59581 73981 57865 82170
32489 24436 83527
G3 80523 19475
G2 52924
G1 50679
ĐB 149877
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 1,7,3,4
3 2,6
4 -
5 2
6 5
7 0,5,9,7
8 8,1,1,9
9 6
Đầu Đuôi
7 0
2,1,8,8 1
3,5 2
2 3
2 4
6,7 5
9,3 6
2,7 7
8 8
8,7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 21-3-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 21-3-2021

G8 63
G7 619
G6 2780 2203 6002
G5 9511
G4 97931 96048 17135 49086
97277 22588 71487
G3 59376 43412
G2 90635
G1 30317
ĐB 188335
Đầu Đuôi
0 3,2
1 9,1,2,7
2 -
3 1,5,5,5
4 8
5 -
6 3
7 7,6
8 0,6,8,7
9 -
Đầu Đuôi
8 0
1,3 1
0,1 2
6,0 3
- 4
3,3,3 5
8,7 6
7,8,1 7
4,8 8
1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 14-3-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 14-3-2021

G8 45
G7 647
G6 9566 4693 0588
G5 4942
G4 83827 80762 87455 89501
45130 71482 98639
G3 97877 76523
G2 07783
G1 54831
ĐB 390984
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 7,3
3 0,9,1
4 5,7,2
5 5
6 6,2
7 7
8 8,2,3,4
9 3
Đầu Đuôi
3 0
0,3 1
4,6,8 2
9,2,8 3
8 4
4,5 5
6 6
4,2,7 7
8 8
3 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 7-3-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 7-3-2021

G8 98
G7 644
G6 7959 7335 0166
G5 2918
G4 74917 08985 33969 31144
42755 21521 81361
G3 07216 09486
G2 29834
G1 12822
ĐB 935484
Đầu Đuôi
0 -
1 8,7,6
2 1,2
3 5,4
4 4,4
5 9,5
6 6,9,1
7 -
8 5,6,4
9 8
Đầu Đuôi
- 0
2,6 1
2 2
- 3
4,4,3,8 4
3,8,5 5
6,1,8 6
1 7
9,1 8
5,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 28-2-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 28-2-2021

G8 76
G7 743
G6 5629 1406 1338
G5 7364
G4 70661 74211 75811 70198
55133 60415 51864
G3 71023 10804
G2 49380
G1 91173
ĐB 671759
Đầu Đuôi
0 6,4
1 1,1,5
2 9,3
3 8,3
4 3
5 9
6 4,1,4
7 6,3
8 0
9 8
Đầu Đuôi
8 0
6,1,1 1
- 2
4,3,2,7 3
6,6,0 4
1 5
7,0 6
- 7
3,9 8
2,5 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 21-2-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 21-2-2021

G8 42
G7 897
G6 2790 5561 2695
G5 2762
G4 14454 19922 88612 76890
67529 01661 99392
G3 79153 56660
G2 21980
G1 67179
ĐB 945692
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 2,9
3 -
4 2
5 4,3
6 1,2,1,0
7 9
8 0
9 7,0,5,0,2,2
Đầu Đuôi
9,9,6,8 0
6,6 1
4,6,2,1,9,9 2
5 3
5 4
9 5
- 6
9 7
- 8
2,7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 14-2-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 14-2-2021

G8 74
G7 246
G6 4775 1970 0933
G5 9603
G4 57489 32220 87647 78835
18752 29664 62977
G3 81861 18472
G2 74570
G1 68171
ĐB 139738
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 0
3 3,5,8
4 6,7
5 2
6 4,1
7 4,5,0,7,2,0,1
8 9
9 -
Đầu Đuôi
7,2,7 0
6,7 1
5,7 2
3,0 3
7,6 4
7,3 5
4 6
4,7 7
3 8
8 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 7-2-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 7-2-2021

G8 65
G7 502
G6 6278 1476 7196
G5 6412
G4 13918 04487 11146 91865
90106 79871 79679
G3 49307 77917
G2 79164
G1 12797
ĐB 677019
Đầu Đuôi
0 2,6,7
1 2,8,7,9
2 -
3 -
4 6
5 -
6 5,5,4
7 8,6,1,9
8 7
9 6,7
Đầu Đuôi
- 0
7 1
0,1 2
- 3
6 4
6,6 5
7,9,4,0 6
8,0,1,9 7
7,1 8
7,1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 31-1-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 31-1-2021

G8 72
G7 474
G6 9632 1766 1349
G5 1031
G4 04757 84927 33489 03665
48215 74545 57575
G3 51353 82049
G2 70226
G1 83715
ĐB 257566
Đầu Đuôi
0 -
1 5,5
2 7,6
3 2,1
4 9,5,9
5 7,3
6 6,5,6
7 2,4,5
8 9
9 -
Đầu Đuôi
- 0
3 1
7,3 2
5 3
7 4
6,1,4,7,1 5
6,2,6 6
5,2 7
- 8
4,8,4 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 24-1-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 24-1-2021

G8 00
G7 743
G6 1915 3536 3926
G5 7684
G4 73526 04032 58460 52643
42526 41663 08401
G3 78975 73974
G2 00633
G1 26310
ĐB 383748
Đầu Đuôi
0 0,1
1 5,0
2 6,6,6
3 6,2,3
4 3,3,8
5 -
6 0,3
7 5,4
8 4
9 -
Đầu Đuôi
0,6,1 0
0 1
3 2
4,4,6,3 3
8,7 4
1,7 5
3,2,2,2 6
- 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 17-1-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 17-1-2021

G8 12
G7 568
G6 6478 1681 7613
G5 0252
G4 60430 60671 87886 14061
92776 48001 59487
G3 02723 12227
G2 72658
G1 97187
ĐB 326448
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3
2 3,7
3 0
4 8
5 2,8
6 8,1
7 8,1,6
8 1,6,7,7
9 -
Đầu Đuôi
3 0
8,7,6,0 1
1,5 2
1,2 3
- 4
- 5
8,7 6
8,2,8 7
6,7,5,4 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 10-1-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 10-1-2021

G8 97
G7 896
G6 9217 3863 7261
G5 3116
G4 53319 74400 23403 66799
16471 18230 51818
G3 12052 62770
G2 21750
G1 56142
ĐB 702122
Đầu Đuôi
0 0,3
1 7,6,9,8
2 2
3 0
4 2
5 2,0
6 3,1
7 1,0
8 -
9 7,6,9
Đầu Đuôi
0,3,7,5 0
6,7 1
5,4,2 2
6,0 3
- 4
- 5
9,1 6
9,1 7
1 8
1,9 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 3-1-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 3-1-2021

G8 26
G7 292
G6 2199 4923 9328
G5 9324
G4 65968 33093 67288 64559
91933 12933 31868
G3 12520 58630
G2 80306
G1 86405
ĐB 638720
Đầu Đuôi
0 6,5
1 -
2 6,3,8,4,0,0
3 3,3,0
4 -
5 9
6 8,8
7 -
8 8
9 2,9,3
Đầu Đuôi
2,3,2 0
- 1
9 2
2,9,3,3 3
2 4
0 5
2,0 6
- 7
2,6,8,6 8
9,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt