XSKT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kon Tum 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 3-7-2022

G8 10
G7 191
G6 2348 1144 5460
G5 5577
G4 31675 54441 19359 20709
88855 35211 87375
G3 73460 08587
G2 27084
G1 70341
ĐB 543137
Đầu Đuôi
0 9
1 0,1
2 -
3 7
4 8,4,1,1
5 9,5
6 0,0
7 7,5,5
8 7,4
9 1
Đầu Đuôi
1,6,6 0
9,4,1,4 1
- 2
- 3
4,8 4
7,5,7 5
- 6
7,8,3 7
4 8
5,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kon Tum trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
04 11 lần 32 10 lần 13 10 lần 03 10 lần 91 9 lần
47 9 lần 76 9 lần 10 9 lần 26 8 lần 41 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kon Tum

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
83 22 ngày 30/01/2022
40 21 ngày 06/02/2022
94 20 ngày 13/02/2022
16 15 ngày 20/03/2022
24 14 ngày 27/03/2022
64 14 ngày 27/03/2022
39 14 ngày 27/03/2022
70 13 ngày 03/04/2022
18 13 ngày 03/04/2022
69 13 ngày 03/04/2022

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 26-6-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 26-6-2022

G8 03
G7 402
G6 7527 5996 9996
G5 6892
G4 97966 58506 65786 74007
07920 42172 77552
G3 29181 43857
G2 78008
G1 45926
ĐB 239345
Đầu Đuôi
0 3,2,6,7,8
1 -
2 7,0,6
3 -
4 5
5 2,7
6 6
7 2
8 6,1
9 6,6,2
Đầu Đuôi
2 0
8 1
0,9,7,5 2
0 3
- 4
4 5
9,9,6,0,8,2 6
2,0,5 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 19-6-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 19-6-2022

G8 44
G7 953
G6 4247 3237 9252
G5 0078
G4 89052 71508 69571 12311
79750 85046 55761
G3 85560 24157
G2 00710
G1 63249
ĐB 535453
Đầu Đuôi
0 8
1 1,0
2 -
3 7
4 4,7,6,9
5 3,2,2,0,7,3
6 1,0
7 8,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
5,6,1 0
7,1,6 1
5,5 2
5,5 3
4 4
- 5
4 6
4,3,5 7
7,0 8
4 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 12-6-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 12-6-2022

G8 29
G7 162
G6 4281 4385 2495
G5 0789
G4 18405 41286 46905 65905
16950 23322 36978
G3 20280 49482
G2 46744
G1 90789
ĐB 671541
Đầu Đuôi
0 5,5,5
1 -
2 9,2
3 -
4 4,1
5 0
6 2
7 8
8 1,5,9,6,0,2,9
9 5
Đầu Đuôi
5,8 0
8,4 1
6,2,8 2
- 3
4 4
8,9,0,0,0 5
8 6
- 7
7 8
2,8,8 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 5-6-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 5-6-2022

G8 15
G7 821
G6 4892 4076 4312
G5 7327
G4 65773 44515 52630 06253
10404 43865 01762
G3 01504 91113
G2 38804
G1 88884
ĐB 950204
Đầu Đuôi
0 4,4,4,4
1 5,2,5,3
2 1,7
3 0
4 -
5 3
6 5,2
7 6,3
8 4
9 2
Đầu Đuôi
3 0
2 1
9,1,6 2
7,5,1 3
0,0,0,8,0 4
1,1,6 5
7 6
2 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 29-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 29-5-2022

G8 48
G7 312
G6 5904 4438 2577
G5 5660
G4 77332 48033 03922 31950
31745 43576 28741
G3 70127 52214
G2 06963
G1 54278
ĐB 428812
Đầu Đuôi
0 4
1 2,4,2
2 2,7
3 8,2,3
4 8,5,1
5 0
6 0,3
7 7,6,8
8 -
9 -
Đầu Đuôi
6,5 0
4 1
1,3,2,1 2
3,6 3
0,1 4
4 5
7 6
7,2 7
4,3,7 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 22-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 22-5-2022

G8 41
G7 444
G6 7917 8701 4825
G5 7719
G4 87595 45180 14910 78979
60072 93000 55026
G3 90475 00503
G2 13999
G1 04623
ĐB 550576
Đầu Đuôi
0 1,0,3
1 7,9,0
2 5,6,3
3 -
4 1,4
5 -
6 -
7 9,2,5,6
8 0
9 5,9
Đầu Đuôi
8,1,0 0
4,0 1
7 2
0,2 3
4 4
2,9,7 5
2,7 6
1 7
- 8
1,7,9 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 15-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 15-5-2022

G8 71
G7 099
G6 9521 9938 2196
G5 8404
G4 51384 93436 52147 20235
39963 57282 96661
G3 97458 55976
G2 33296
G1 77492
ĐB 030613
Đầu Đuôi
0 4
1 3
2 1
3 8,6,5
4 7
5 8
6 3,1
7 1,6
8 4,2
9 9,6,6,2
Đầu Đuôi
- 0
7,2,6 1
8,9 2
6,1 3
0,8 4
3 5
9,3,7,9 6
4 7
3,5 8
9 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 8-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 8-5-2022

G8 72
G7 032
G6 9281 0641 6200
G5 4363
G4 30553 64359 21251 00287
15465 19250 94675
G3 45125 27697
G2 52295
G1 67845
ĐB 266873
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 5
3 2
4 1,5
5 3,9,1,0
6 3,5
7 2,5,3
8 1,7
9 7,5
Đầu Đuôi
0,5 0
8,4,5 1
7,3 2
6,5,7 3
- 4
6,7,2,9,4 5
- 6
8,9 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 1-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 1-5-2022

G8 11
G7 691
G6 9796 5332 5602
G5 5711
G4 95886 69450 59867 68197
67145 38652 26698
G3 03931 92293
G2 41115
G1 97109
ĐB 801944
Đầu Đuôi
0 2,9
1 1,1,5
2 -
3 2,1
4 5,4
5 0,2
6 7
7 -
8 6
9 1,6,7,8,3
Đầu Đuôi
5 0
1,9,1,3 1
3,0,5 2
9 3
4 4
4,1 5
9,8 6
6,9 7
9 8
0 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 24-4-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 24-4-2022

G8 93
G7 657
G6 6695 1257 4117
G5 5117
G4 38498 37488 57475 39568
85141 13433 71271
G3 20449 02165
G2 08401
G1 80843
ĐB 572209
Đầu Đuôi
0 1,9
1 7,7
2 -
3 3
4 1,9,3
5 7,7
6 8,5
7 5,1
8 8
9 3,5,8
Đầu Đuôi
- 0
4,7,0 1
- 2
9,3,4 3
- 4
9,7,6 5
- 6
5,5,1,1 7
9,8,6 8
4,0 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 17-4-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 17-4-2022

G8 25
G7 515
G6 3036 9519 8010
G5 1787
G4 18837 78061 79842 90259
31597 99637 47172
G3 80619 25556
G2 58735
G1 35299
ĐB 639568
Đầu Đuôi
0 -
1 5,9,0,9
2 5
3 6,7,7,5
4 2
5 9,6
6 1,8
7 2
8 7
9 7,9
Đầu Đuôi
1 0
6 1
4,7 2
- 3
- 4
2,1,3 5
3,5 6
8,3,9,3 7
6 8
1,5,1,9 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 10-4-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 10-4-2022

G8 90
G7 198
G6 6847 4085 2327
G5 8434
G4 70749 62632 80938 92601
46328 33191 79431
G3 08230 38095
G2 76085
G1 96162
ĐB 196596
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 7,8
3 4,2,8,1,0
4 7,9
5 -
6 2
7 -
8 5,5
9 0,8,1,5,6
Đầu Đuôi
9,3 0
0,9,3 1
3,6 2
- 3
3 4
8,9,8 5
9 6
4,2 7
9,3,2 8
4 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 3-4-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 3-4-2022

G8 45
G7 418
G6 1643 8150 9587
G5 2292
G4 79918 39117 44769 71287
08250 69814 85949
G3 12337 11489
G2 58212
G1 93570
ĐB 147273
Đầu Đuôi
0 -
1 8,8,7,4,2
2 -
3 7
4 5,3,9
5 0,0
6 9
7 0,3
8 7,7,9
9 2
Đầu Đuôi
5,5,7 0
- 1
9,1 2
4,7 3
1 4
4 5
- 6
8,1,8,3 7
1,1 8
6,4,8 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 27-3-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 27-3-2022

G8 98
G7 690
G6 0064 0072 7473
G5 5043
G4 26917 63806 00308 29467
74157 30773 62547
G3 95224 31139
G2 65535
G1 45823
ĐB 475706
Đầu Đuôi
0 6,8,6
1 7
2 4,3
3 9,5
4 3,7
5 7
6 4,7
7 2,3,3
8 -
9 8,0
Đầu Đuôi
9 0
- 1
7 2
7,4,7,2 3
6,2 4
3 5
0,0 6
1,6,5,4 7
9,0 8
3 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 20-3-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 20-3-2022

G8 17
G7 915
G6 2909 9716 8803
G5 3510
G4 41305 84775 27376 97001
06291 59531 43055
G3 26428 21712
G2 83520
G1 50865
ĐB 210204
Đầu Đuôi
0 9,3,5,1,4
1 7,5,6,0,2
2 8,0
3 1
4 -
5 5
6 5
7 5,6
8 -
9 1
Đầu Đuôi
1,2 0
0,9,3 1
1 2
0 3
0 4
1,0,7,5,6 5
1,7 6
1 7
2 8
0 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 13-3-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 13-3-2022

G8 23
G7 235
G6 8375 5878 0848
G5 7242
G4 61115 15051 29428 91791
21791 82803 66402
G3 72647 53185
G2 40330
G1 24322
ĐB 774143
Đầu Đuôi
0 3,2
1 5
2 3,8,2
3 5,0
4 8,2,7,3
5 1
6 -
7 5,8
8 5
9 1,1
Đầu Đuôi
3 0
5,9,9 1
4,0,2 2
2,0,4 3
- 4
3,7,1,8 5
- 6
4 7
7,4,2 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 6-3-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 6-3-2022

G8 52
G7 089
G6 6886 6197 9242
G5 4481
G4 59160 90211 32128 24776
75718 19003 05862
G3 47963 89008
G2 16698
G1 62762
ĐB 848611
Đầu Đuôi
0 3,8
1 1,8,1
2 8
3 -
4 2
5 2
6 0,2,3,2
7 6
8 9,6,1
9 7,8
Đầu Đuôi
6 0
8,1,1 1
5,4,6,6 2
0,6 3
- 4
- 5
8,7 6
9 7
2,1,0,9 8
8 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 27-2-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 27-2-2022

G8 88
G7 912
G6 9079 6935 1401
G5 9153
G4 02793 42069 56531 02708
42769 97213 98601
G3 61133 40269
G2 86367
G1 68679
ĐB 867966
Đầu Đuôi
0 1,8,1
1 2,3
2 -
3 5,1,3
4 -
5 3
6 9,9,9,7,6
7 9,9
8 8
9 3
Đầu Đuôi
- 0
0,3,0 1
1 2
5,9,1,3 3
- 4
3 5
6 6
6 7
8,0 8
7,6,6,6,7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 20-2-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 20-2-2022

G8 71
G7 387
G6 7131 2079 0904
G5 2131
G4 54349 74421 29655 71587
41863 37078 97713
G3 74067 27632
G2 91239
G1 13816
ĐB 317457
Đầu Đuôi
0 4
1 3,6
2 1
3 1,1,2,9
4 9
5 5,7
6 3,7
7 1,9,8
8 7,7
9 -
Đầu Đuôi
- 0
7,3,3,2 1
3 2
6,1 3
0 4
5 5
1 6
8,8,6,5 7
7 8
7,4,3 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 13-2-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 13-2-2022

G8 03
G7 032
G6 9418 3117 8147
G5 7633
G4 45848 37929 01969 10620
87048 12013 69680
G3 50265 86210
G2 24382
G1 81594
ĐB 540992
Đầu Đuôi
0 3
1 8,7,3,0
2 9,0
3 2,3
4 7,8,8
5 -
6 9,5
7 -
8 0,2
9 4,2
Đầu Đuôi
2,8,1 0
- 1
3,8,9 2
0,3,1 3
9 4
6 5
- 6
1,4 7
1,4,4 8
2,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 6-2-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 6-2-2022

G8 76
G7 921
G6 5431 5040 9123
G5 7832
G4 61844 56148 06838 75303
98847 74817 35664
G3 51910 95114
G2 35588
G1 83737
ĐB 175432
Đầu Đuôi
0 3
1 7,0,4
2 1,3
3 1,2,8,7,2
4 0,4,8,7
5 -
6 4
7 6
8 8
9 -
Đầu Đuôi
4,1 0
2,3 1
3,3 2
2,0 3
4,6,1 4
- 5
7 6
4,1,3 7
4,3,8 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 30-1-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 30-1-2022

G8 28
G7 930
G6 9473 8262 5916
G5 0972
G4 72672 63183 10439 66893
81504 57126 16476
G3 57107 88744
G2 03860
G1 60764
ĐB 271653
Đầu Đuôi
0 4,7
1 6
2 8,6
3 0,9
4 4
5 3
6 2,0,4
7 3,2,2,6
8 3
9 3
Đầu Đuôi
3,6 0
- 1
6,7,7 2
7,8,9,5 3
0,4,6 4
- 5
1,2,7 6
0 7
2 8
3 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 23-1-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 23-1-2022

G8 28
G7 188
G6 2707 4518 6904
G5 6758
G4 44543 33546 55897 22613
34698 50467 70290
G3 65657 78727
G2 11381
G1 65591
ĐB 305981
Đầu Đuôi
0 7,4
1 8,3
2 8,7
3 -
4 3,6
5 8,7
6 7
7 -
8 8,1,1
9 7,8,0,1
Đầu Đuôi
9 0
8,9,8 1
- 2
4,1 3
0 4
- 5
4 6
0,9,6,5,2 7
2,8,1,5,9 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 16-1-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 16-1-2022

G8 41
G7 413
G6 0855 7113 0549
G5 9322
G4 07932 96012 68113 20803
24289 74705 66368
G3 82657 81492
G2 48096
G1 11610
ĐB 086145
Đầu Đuôi
0 3,5
1 3,3,2,3,0
2 2
3 2
4 1,9,5
5 5,7
6 8
7 -
8 9
9 2,6
Đầu Đuôi
1 0
4 1
2,3,1,9 2
1,1,1,0 3
- 4
5,0,4 5
9 6
5 7
6 8
4,8 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 9-1-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 9-1-2022

G8 27
G7 043
G6 4455 9309 4922
G5 8570
G4 80026 76626 55482 95434
50228 18508 92839
G3 47702 70381
G2 98609
G1 92208
ĐB 556433
Đầu Đuôi
0 9,8,2,9,8
1 -
2 7,2,6,6,8
3 4,9,3
4 3
5 5
6 -
7 0
8 2,1
9 -
Đầu Đuôi
7 0
8 1
2,8,0 2
4,3 3
3 4
5 5
2,2 6
2 7
2,0,0 8
0,3,0 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 2-1-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 2-1-2022

G8 70
G7 479
G6 8868 1226 6977
G5 5618
G4 00458 44311 45727 85026
83489 96018 64219
G3 62063 14306
G2 24103
G1 75098
ĐB 920866
Đầu Đuôi
0 6,3
1 8,1,8,9
2 6,7,6
3 -
4 -
5 8
6 8,3,6
7 0,9,7
8 9
9 8
Đầu Đuôi
7 0
1 1
- 2
6,0 3
- 4
- 5
2,2,0,6 6
7,2 7
6,1,5,1,9 8
7,8,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt