XSKT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kon Tum 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 19-9-2021

G8 13
G7 085
G6 7420 1168 5402
G5 1875
G4 03687 47363 86319 65971
30660 19440 83011
G3 99746 07264
G2 80695
G1 12891
ĐB 806545
Đầu Đuôi
0 2
1 3,9,1
2 0
3 -
4 0,6,5
5 -
6 8,3,0,4
7 5,1
8 5,7
9 5,1
Đầu Đuôi
2,6,4 0
7,1,9 1
0 2
1,6 3
6 4
8,7,9,4 5
4 6
8 7
6 8
1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kon Tum trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
93 11 lần 61 11 lần 77 10 lần 86 10 lần 79 9 lần
11 9 lần 30 9 lần 32 9 lần 27 8 lần 35 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kon Tum

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
89 23 ngày 11/04/2021
17 21 ngày 25/04/2021
58 20 ngày 02/05/2021
88 18 ngày 16/05/2021
53 17 ngày 23/05/2021
16 16 ngày 30/05/2021
65 16 ngày 30/05/2021
84 16 ngày 30/05/2021
69 16 ngày 30/05/2021
47 14 ngày 13/06/2021

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 12-9-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 12-9-2021

G8 23
G7 987
G6 8210 2232 4644
G5 8848
G4 15427 89772 36696 19490
80742 39143 14608
G3 79418 26560
G2 73939
G1 37010
ĐB 517767
Đầu Đuôi
0 8
1 0,8,0
2 3,7
3 2,9
4 4,8,2,3
5 -
6 0,7
7 2
8 7
9 6,0
Đầu Đuôi
1,9,6,1 0
- 1
3,7,4 2
2,4 3
4 4
- 5
9 6
8,2,6 7
4,0,1 8
3 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 5-9-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 5-9-2021

G8 18
G7 864
G6 5193 7485 5950
G5 2136
G4 24311 24975 56826 64831
17800 14340 36959
G3 18925 93642
G2 03355
G1 77043
ĐB 984304
Đầu Đuôi
0 0,4
1 8,1
2 6,5
3 6,1
4 0,2,3
5 0,9,5
6 4
7 5
8 5
9 3
Đầu Đuôi
5,0,4 0
1,3 1
4 2
9,4 3
6,0 4
8,7,2,5 5
3,2 6
- 7
1 8
5 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 29-8-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 29-8-2021

G8 26
G7 577
G6 0939 1139 2670
G5 7613
G4 08834 62213 14876 80711
90143 57586 64435
G3 73738 37701
G2 18661
G1 24774
ĐB 580479
Đầu Đuôi
0 1
1 3,3,1
2 6
3 9,9,4,5,8
4 3
5 -
6 1
7 7,0,6,4,9
8 6
9 -
Đầu Đuôi
7 0
1,0,6 1
- 2
1,1,4 3
3,7 4
3 5
2,7,8 6
7 7
3 8
3,3,7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 22-8-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 22-8-2021

G8 52
G7 533
G6 4120 2054 2021
G5 7522
G4 80061 77356 84240 62209
13107 19161 00699
G3 52779 37964
G2 26400
G1 78403
ĐB 392479
Đầu Đuôi
0 9,7,0,3
1 -
2 0,1,2
3 3
4 0
5 2,4,6
6 1,1,4
7 9,9
8 -
9 9
Đầu Đuôi
2,4,0 0
2,6,6 1
5,2 2
3,0 3
5,6 4
- 5
5 6
0 7
- 8
0,9,7,7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 15-8-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 15-8-2021

G8 24
G7 054
G6 7778 2610 2977
G5 0337
G4 19862 06824 29427 20914
71148 90281 31160
G3 19482 65086
G2 26734
G1 99135
ĐB 813985
Đầu Đuôi
0 -
1 0,4
2 4,4,7
3 7,4,5
4 8
5 4
6 2,0
7 8,7
8 1,2,6,5
9 -
Đầu Đuôi
1,6 0
8 1
6,8 2
- 3
2,5,2,1,3 4
3,8 5
8 6
7,3,2 7
7,4 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 8-8-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 8-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 1-8-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 1-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 25-7-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 25-7-2021

G8 32
G7 397
G6 7955 4130 0162
G5 0022
G4 83714 99092 26197 47027
48828 90579 52757
G3 97498 56968
G2 75842
G1 65019
ĐB 864406
Đầu Đuôi
0 6
1 4,9
2 2,7,8
3 2,0
4 2
5 5,7
6 2,8
7 9
8 -
9 7,2,7,8
Đầu Đuôi
3 0
- 1
3,6,2,9,4 2
- 3
1 4
5 5
0 6
9,9,2,5 7
2,9,6 8
7,1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 18-7-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 18-7-2021

G8 72
G7 156
G6 2702 9374 0173
G5 0730
G4 28737 17793 98411 44121
30094 37001 10850
G3 47367 73876
G2 19709
G1 98968
ĐB 960157
Đầu Đuôi
0 2,1,9
1 1
2 1
3 0,7
4 -
5 6,0,7
6 7,8
7 2,4,3,6
8 -
9 3,4
Đầu Đuôi
3,5 0
1,2,0 1
7,0 2
7,9 3
7,9 4
- 5
5,7 6
3,6,5 7
6 8
0 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 11-7-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 11-7-2021

G8 91
G7 141
G6 0071 5612 7900
G5 7542
G4 76246 80401 83032 33196
75203 48946 75895
G3 92252 91668
G2 46925
G1 35348
ĐB 304236
Đầu Đuôi
0 0,1,3
1 2
2 5
3 2,6
4 1,2,6,6,8
5 2
6 8
7 1
8 -
9 1,6,5
Đầu Đuôi
0 0
9,4,7,0 1
1,4,3,5 2
0 3
- 4
9,2 5
4,9,4,3 6
- 7
6,4 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 4-7-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 4-7-2021

G8 42
G7 461
G6 7874 1473 1722
G5 8782
G4 63901 61157 35812 48638
98339 05621 97956
G3 94980 84541
G2 14443
G1 48279
ĐB 502159
Đầu Đuôi
0 1
1 2
2 2,1
3 8,9
4 2,1,3
5 7,6,9
6 1
7 4,3,9
8 2,0
9 -
Đầu Đuôi
8 0
6,0,2,4 1
4,2,8,1 2
7,4 3
7 4
- 5
5 6
5 7
3 8
3,7,5 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 27-6-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 27-6-2021

G8 19
G7 215
G6 4281 7620 9474
G5 5636
G4 11559 45666 16168 32905
11062 12893 76537
G3 45313 46409
G2 63064
G1 91867
ĐB 141007
Đầu Đuôi
0 5,9,7
1 9,5,3
2 0
3 6,7
4 -
5 9
6 6,8,2,4,7
7 4
8 1
9 3
Đầu Đuôi
2 0
8 1
6 2
9,1 3
7,6 4
1,0 5
3,6 6
3,6,0 7
6 8
1,5,0 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 20-6-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 20-6-2021

G8 29
G7 651
G6 0282 4925 4868
G5 8180
G4 48024 36890 97104 15826
44750 84243 46909
G3 83605 41305
G2 96623
G1 10138
ĐB 425721
Đầu Đuôi
0 4,9,5,5
1 -
2 9,5,4,6,3,1
3 8
4 3
5 1,0
6 8
7 -
8 2,0
9 0
Đầu Đuôi
8,9,5 0
5,2 1
8 2
4,2 3
2,0 4
2,0,0 5
2 6
- 7
6,3 8
2,0 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 13-6-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 13-6-2021

G8 94
G7 383
G6 6075 0625 0793
G5 8034
G4 18030 15037 39727 92010
77897 29793 75529
G3 12207 76975
G2 30761
G1 92866
ĐB 009847
Đầu Đuôi
0 7
1 0
2 5,7,9
3 4,0,7
4 7
5 -
6 1,6
7 5,5
8 3
9 4,3,7,3
Đầu Đuôi
3,1 0
6 1
- 2
8,9,9 3
9,3 4
7,2,7 5
6 6
3,2,9,0,4 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 6-6-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 6-6-2021

G8 97
G7 393
G6 3241 2163 7599
G5 3279
G4 81486 18808 75006 64174
48931 93666 95418
G3 51183 59619
G2 74577
G1 86907
ĐB 040871
Đầu Đuôi
0 8,6,7
1 8,9
2 -
3 1
4 1
5 -
6 3,6
7 9,4,7,1
8 6,3
9 7,3,9
Đầu Đuôi
- 0
4,3,7 1
- 2
9,6,8 3
7 4
- 5
8,0,6 6
9,7,0 7
0,1 8
9,7,1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 30-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 30-5-2021

G8 84
G7 780
G6 4194 3299 5467
G5 4085
G4 44280 23772 82926 46632
80135 03265 42493
G3 06059 58469
G2 48613
G1 92116
ĐB 449161
Đầu Đuôi
0 -
1 3,6
2 6
3 2,5
4 -
5 9
6 7,5,9,1
7 2
8 4,0,5,0
9 4,9,3
Đầu Đuôi
8,8 0
6 1
7,3 2
9,1 3
8,9 4
8,3,6 5
2,1 6
6 7
- 8
9,5,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 23-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 23-5-2021

G8 26
G7 354
G6 9424 5068 8462
G5 7267
G4 69619 37692 33777 38828
86402 63086 29931
G3 44703 66356
G2 49953
G1 21637
ĐB 532827
Đầu Đuôi
0 2,3
1 9
2 6,4,8,7
3 1,7
4 -
5 4,6,3
6 8,2,7
7 7
8 6
9 2
Đầu Đuôi
- 0
3 1
6,9,0 2
0,5 3
5,2 4
- 5
2,8,5 6
6,7,3,2 7
6,2 8
1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 16-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 16-5-2021

G8 06
G7 887
G6 0507 9123 3741
G5 8133
G4 79526 85080 20269 95344
24279 78604 96360
G3 17662 29447
G2 27218
G1 89088
ĐB 226436
Đầu Đuôi
0 6,7,4
1 8
2 3,6
3 3,6
4 1,4,7
5 -
6 9,0,2
7 9
8 7,0,8
9 -
Đầu Đuôi
8,6 0
4 1
6 2
2,3 3
4,0 4
- 5
0,2,3 6
8,0,4 7
1,8 8
6,7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 9-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 9-5-2021

G8 50
G7 230
G6 1127 8470 1248
G5 6390
G4 21281 23290 45177 93795
75093 13998 98233
G3 94655 79918
G2 07811
G1 83781
ĐB 572332
Đầu Đuôi
0 -
1 8,1
2 7
3 0,3,2
4 8
5 0,5
6 -
7 0,7
8 1,1
9 0,0,5,3,8
Đầu Đuôi
5,3,7,9,9 0
8,1,8 1
3 2
9,3 3
- 4
9,5 5
- 6
2,7 7
4,9,1 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 2-5-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 2-5-2021

G8 10
G7 793
G6 7586 2038 6162
G5 1425
G4 64361 16332 65697 95488
19651 37461 07458
G3 48086 33145
G2 55351
G1 31960
ĐB 267034
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 5
3 8,2,4
4 5
5 1,8,1
6 2,1,1,0
7 -
8 6,8,6
9 3,7
Đầu Đuôi
1,6 0
6,5,6,5 1
6,3 2
9 3
3 4
2,4 5
8,8 6
9 7
3,8,5 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 25-4-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 25-4-2021

G8 95
G7 499
G6 0699 8026 0131
G5 4810
G4 40429 89746 32131 65552
16330 94312 43343
G3 23314 82433
G2 87220
G1 38433
ĐB 549217
Đầu Đuôi
0 -
1 0,2,4,7
2 6,9,0
3 1,1,0,3,3
4 6,3
5 2
6 -
7 -
8 -
9 5,9,9
Đầu Đuôi
1,3,2 0
3,3 1
5,1 2
4,3,3 3
1 4
9 5
2,4 6
1 7
- 8
9,9,2 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 18-4-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 18-4-2021

G8 33
G7 283
G6 0577 2308 7203
G5 9945
G4 55714 30191 15578 27321
32247 18030 52498
G3 16036 72032
G2 39691
G1 61676
ĐB 396030
Đầu Đuôi
0 8,3
1 4
2 1
3 3,0,6,2,0
4 5,7
5 -
6 -
7 7,8,6
8 3
9 1,8,1
Đầu Đuôi
3,3 0
9,2,9 1
3 2
3,8,0 3
1 4
4 5
3,7 6
7,4 7
0,7,9 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 11-4-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 11-4-2021

G8 59
G7 989
G6 6869 9036 4320
G5 5617
G4 42834 20201 84067 11289
82879 52847 22564
G3 70563 31701
G2 09032
G1 11947
ĐB 368993
Đầu Đuôi
0 1,1
1 7
2 0
3 6,4,2
4 7,7
5 9
6 9,7,4,3
7 9
8 9,9
9 3
Đầu Đuôi
2 0
0,0 1
3 2
6,9 3
3,6 4
- 5
3 6
1,6,4,4 7
- 8
5,8,6,8,7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 4-4-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 4-4-2021

G8 61
G7 886
G6 5689 1607 2022
G5 9186
G4 12080 39670 43844 84491
78509 77535 05377
G3 95884 81030
G2 52460
G1 33305
ĐB 219829
Đầu Đuôi
0 7,9,5
1 -
2 2,9
3 5,0
4 4
5 -
6 1,0
7 0,7
8 6,9,6,0,4
9 1
Đầu Đuôi
8,7,3,6 0
6,9 1
2 2
- 3
4,8 4
3,0 5
8,8 6
0,7 7
- 8
8,0,2 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 28-3-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 28-3-2021

G8 21
G7 711
G6 9688 0432 1696
G5 4952
G4 59581 73981 57865 82170
32489 24436 83527
G3 80523 19475
G2 52924
G1 50679
ĐB 149877
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 1,7,3,4
3 2,6
4 -
5 2
6 5
7 0,5,9,7
8 8,1,1,9
9 6
Đầu Đuôi
7 0
2,1,8,8 1
3,5 2
2 3
2 4
6,7 5
9,3 6
2,7 7
8 8
8,7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 21-3-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 21-3-2021

G8 63
G7 619
G6 2780 2203 6002
G5 9511
G4 97931 96048 17135 49086
97277 22588 71487
G3 59376 43412
G2 90635
G1 30317
ĐB 188335
Đầu Đuôi
0 3,2
1 9,1,2,7
2 -
3 1,5,5,5
4 8
5 -
6 3
7 7,6
8 0,6,8,7
9 -
Đầu Đuôi
8 0
1,3 1
0,1 2
6,0 3
- 4
3,3,3 5
8,7 6
7,8,1 7
4,8 8
1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 14-3-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 14-3-2021

G8 45
G7 647
G6 9566 4693 0588
G5 4942
G4 83827 80762 87455 89501
45130 71482 98639
G3 97877 76523
G2 07783
G1 54831
ĐB 390984
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 7,3
3 0,9,1
4 5,7,2
5 5
6 6,2
7 7
8 8,2,3,4
9 3
Đầu Đuôi
3 0
0,3 1
4,6,8 2
9,2,8 3
8 4
4,5 5
6 6
4,2,7 7
8 8
3 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 7-3-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 7-3-2021

G8 98
G7 644
G6 7959 7335 0166
G5 2918
G4 74917 08985 33969 31144
42755 21521 81361
G3 07216 09486
G2 29834
G1 12822
ĐB 935484
Đầu Đuôi
0 -
1 8,7,6
2 1,2
3 5,4
4 4,4
5 9,5
6 6,9,1
7 -
8 5,6,4
9 8
Đầu Đuôi
- 0
2,6 1
2 2
- 3
4,4,3,8 4
3,8,5 5
6,1,8 6
1 7
9,1 8
5,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 28-2-2021

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 28-2-2021

G8 76
G7 743
G6 5629 1406 1338
G5 7364
G4 70661 74211 75811 70198
55133 60415 51864
G3 71023 10804
G2 49380
G1 91173
ĐB 671759
Đầu Đuôi
0 6,4
1 1,1,5
2 9,3
3 8,3
4 3
5 9
6 4,1,4
7 6,3
8 0
9 8
Đầu Đuôi
8 0
6,1,1 1
- 2
4,3,2,7 3
6,6,0 4
1 5
7,0 6
- 7
3,9 8
2,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt