XSLA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Long An 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 18-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Long An trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
63 9 lần 80 8 lần 75 7 lần 83 7 lần 90 7 lần
08 7 lần 48 7 lần 15 7 lần 44 7 lần 39 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Long An

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
98 29 ngày 20/02/2021
67 29 ngày 20/02/2021
57 28 ngày 27/02/2021
50 27 ngày 06/03/2021
79 26 ngày 13/03/2021
66 26 ngày 13/03/2021
82 25 ngày 20/03/2021
03 25 ngày 20/03/2021
59 23 ngày 03/04/2021
07 23 ngày 03/04/2021

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 11-9-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 11-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 4-9-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 4-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 28-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 28-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 21-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 21-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 14-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 14-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 7-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 7-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 31-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 31-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 24-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 24-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 17-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 17-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 3-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 3-7-2021

G8 81
G7 611
G6 8396 1418 0702
G5 3817
G4 73148 27491 78709 39446
08187 25758 89076
G3 04000 72851
G2 72463
G1 15363
ĐB 925909
Đầu Đuôi
0 2,9,0,9
1 1,8,7
2 -
3 -
4 8,6
5 8,1
6 3,3
7 6
8 1,7
9 6,1
Đầu Đuôi
0 0
8,1,9,5 1
0 2
6,6 3
- 4
- 5
9,4,7 6
1,8 7
1,4,5 8
0,0 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 26-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 26-6-2021

G8 64
G7 140
G6 1749 5608 0976
G5 8386
G4 35926 66780 88309 10969
34969 41088 50984
G3 85434 52249
G2 27691
G1 93790
ĐB 040828
Đầu Đuôi
0 8,9
1 -
2 6,8
3 4
4 0,9,9
5 -
6 4,9,9
7 6
8 6,0,8,4
9 1,0
Đầu Đuôi
4,8,9 0
9 1
- 2
- 3
6,8,3 4
- 5
7,8,2 6
- 7
0,8,2 8
4,0,6,6,4 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 19-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 19-6-2021

G8 34
G7 115
G6 9852 2785 8695
G5 5861
G4 29035 50283 11644 51838
78228 92210 52668
G3 50155 95173
G2 70580
G1 45958
ĐB 915971
Đầu Đuôi
0 -
1 5,0
2 8
3 4,5,8
4 4
5 2,5,8
6 1,8
7 3,1
8 5,3,0
9 5
Đầu Đuôi
1,8 0
6,7 1
5 2
8,7 3
3,4 4
1,8,9,3,5 5
- 6
- 7
3,2,6,5 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 12-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 12-6-2021

G8 75
G7 783
G6 5863 4506 3853
G5 4780
G4 79243 09721 80940 06094
43689 20728 44158
G3 23911 35053
G2 71771
G1 17815
ĐB 777481
Đầu Đuôi
0 6
1 1,5
2 1,8
3 -
4 3,0
5 3,8,3
6 3
7 5,1
8 3,0,9,1
9 4
Đầu Đuôi
8,4 0
2,1,7,8 1
- 2
8,6,5,4,5 3
9 4
7,1 5
0 6
- 7
2,5 8
8 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 5-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 5-6-2021

G8 05
G7 012
G6 2243 3074 1558
G5 5512
G4 55528 25221 04978 53275
98801 68986 17262
G3 83455 92439
G2 62176
G1 75455
ĐB 156776
Đầu Đuôi
0 5,1
1 2,2
2 8,1
3 9
4 3
5 8,5,5
6 2
7 4,8,5,6,6
8 6
9 -
Đầu Đuôi
- 0
2,0 1
1,1,6 2
4 3
7 4
0,7,5,5 5
8,7,7 6
- 7
5,2,7 8
3 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 29-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 29-5-2021

G8 72
G7 363
G6 4925 3690 0036
G5 9887
G4 52099 30429 70560 35630
73008 56829 50122
G3 60241 42354
G2 88996
G1 96577
ĐB 932656
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 5,9,9,2
3 6,0
4 1
5 4,6
6 3,0
7 2,7
8 7
9 0,9,6
Đầu Đuôi
9,6,3 0
4 1
7,2 2
6 3
5 4
2 5
3,9,5 6
8,7 7
0 8
9,2,2 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 22-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 22-5-2021

G8 89
G7 924
G6 3139 0293 0912
G5 8161
G4 78058 26713 10608 85062
28294 25937 25094
G3 84126 49271
G2 51961
G1 59352
ĐB 830497
Đầu Đuôi
0 8
1 2,3
2 4,6
3 9,7
4 -
5 8,2
6 1,2,1
7 1
8 9
9 3,4,4,7
Đầu Đuôi
- 0
6,7,6 1
1,6,5 2
9,1 3
2,9,9 4
- 5
2 6
3,9 7
5,0 8
8,3 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 15-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 15-5-2021

G8 32
G7 662
G6 8208 2375 1720
G5 9077
G4 60805 48087 38249 80990
66765 33886 09390
G3 54769 66515
G2 43400
G1 68934
ĐB 144148
Đầu Đuôi
0 8,5,0
1 5
2 0
3 2,4
4 9,8
5 -
6 2,5,9
7 5,7
8 7,6
9 0,0
Đầu Đuôi
2,9,9,0 0
- 1
3,6 2
- 3
3 4
7,0,6,1 5
8 6
7,8 7
0,4 8
4,6 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 8-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 8-5-2021

G8 94
G7 606
G6 7260 4960 4826
G5 9369
G4 36423 87239 20832 14975
52404 12317 45094
G3 79677 08340
G2 59816
G1 44674
ĐB 671446
Đầu Đuôi
0 6,4
1 7,6
2 6,3
3 9,2
4 0,6
5 -
6 0,0,9
7 5,7,4
8 -
9 4,4
Đầu Đuôi
6,6,4 0
- 1
3 2
2 3
9,0,9,7 4
7 5
0,2,1,4 6
1,7 7
- 8
6,3 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 1-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 1-5-2021

G8 37
G7 792
G6 2117 6102 1481
G5 6763
G4 15033 91673 01504 55253
25044 86016 33649
G3 56039 20635
G2 82716
G1 70544
ĐB 665363
Đầu Đuôi
0 2,4
1 7,6,6
2 -
3 7,3,9,5
4 4,9,4
5 3
6 3,3
7 3
8 1
9 2
Đầu Đuôi
- 0
8 1
9,0 2
6,3,7,5,6 3
0,4,4 4
3 5
1,1 6
3,1 7
- 8
4,3 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 24-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 24-4-2021

G8 81
G7 308
G6 7445 2356 4071
G5 6889
G4 66104 94954 81987 45714
13151 87092 62354
G3 28121 75120
G2 12493
G1 08695
ĐB 237095
Đầu Đuôi
0 8,4
1 4
2 1,0
3 -
4 5
5 6,4,1,4
6 -
7 1
8 1,9,7
9 2,3,5,5
Đầu Đuôi
2 0
8,7,5,2 1
9 2
9 3
0,5,1,5 4
4,9,9 5
5 6
8 7
0 8
8 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 17-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 17-4-2021

G8 48
G7 108
G6 0491 7256 8031
G5 9937
G4 03115 13349 17942 18070
91523 13691 12447
G3 46372 85331
G2 67044
G1 80724
ĐB 393629
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 3,4,9
3 1,7,1
4 8,9,2,7,4
5 6
6 -
7 0,2
8 -
9 1,1
Đầu Đuôi
7 0
9,3,9,3 1
4,7 2
2 3
4,2 4
1 5
5 6
3,4 7
4,0 8
4,2 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 10-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 10-4-2021

G8 83
G7 196
G6 1092 8915 0924
G5 5126
G4 71414 29201 78461 24315
51764 40827 48945
G3 44825 58490
G2 12839
G1 73661
ĐB 160815
Đầu Đuôi
0 1
1 5,4,5,5
2 4,6,7,5
3 9
4 5
5 -
6 1,4,1
7 -
8 3
9 6,2,0
Đầu Đuôi
9 0
0,6,6 1
9 2
8 3
2,1,6 4
1,1,4,2,1 5
9,2 6
2 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 3-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 3-4-2021

G8 83
G7 080
G6 4321 5159 8820
G5 2296
G4 33322 52090 72902 88452
25917 51207 36707
G3 17094 67874
G2 88649
G1 92534
ĐB 376601
Đầu Đuôi
0 2,7,7,1
1 7
2 1,0,2
3 4
4 9
5 9,2
6 -
7 4
8 3,0
9 6,0,4
Đầu Đuôi
8,2,9 0
2,0 1
2,0,5 2
8 3
9,7,3 4
- 5
9 6
1,0,0 7
- 8
5,4 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 27-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 27-3-2021

G8 70
G7 229
G6 3751 7361 8199
G5 3781
G4 23397 18304 44263 64238
21610 34131 67459
G3 89847 47112
G2 54944
G1 72539
ĐB 090664
Đầu Đuôi
0 4
1 0,2
2 9
3 8,1,9
4 7,4
5 1,9
6 1,3,4
7 0
8 1
9 9,7
Đầu Đuôi
7,1 0
5,6,8,3 1
1 2
6 3
0,4,6 4
- 5
- 6
9,4 7
3 8
2,9,5,3 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 20-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 20-3-2021

G8 99
G7 460
G6 8934 2531 0623
G5 2784
G4 28424 60882 45245 69644
03613 74465 44503
G3 88220 85044
G2 08962
G1 87587
ĐB 042869
Đầu Đuôi
0 3
1 3
2 3,4,0
3 4,1
4 5,4,4
5 -
6 0,5,2,9
7 -
8 4,2,7
9 9
Đầu Đuôi
6,2 0
3 1
8,6 2
2,1,0 3
3,8,2,4,4 4
4,6 5
- 6
8 7
- 8
9,6 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 13-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 13-3-2021

G8 48
G7 480
G6 4689 2248 3131
G5 7806
G4 48475 18486 87966 62516
77543 85579 55980
G3 21318 20966
G2 21283
G1 88427
ĐB 925877
Đầu Đuôi
0 6
1 6,8
2 7
3 1
4 8,8,3
5 -
6 6,6
7 5,9,7
8 0,9,6,0,3
9 -
Đầu Đuôi
8,8 0
3 1
- 2
4,8 3
- 4
7 5
0,8,6,1,6 6
2,7 7
4,4,1 8
8,7 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 6-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 6-3-2021

G8 48
G7 990
G6 7083 0237 1185
G5 8912
G4 95963 90163 93639 54091
35164 15040 71634
G3 76651 07070
G2 26380
G1 95650
ĐB 777809
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 -
3 7,9,4
4 8,0
5 1,0
6 3,3,4
7 0
8 3,5,0
9 0,1
Đầu Đuôi
9,4,7,8,5 0
9,5 1
1 2
8,6,6 3
6,3 4
8 5
- 6
3 7
4 8
3,0 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 27-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 27-2-2021

G8 75
G7 680
G6 1260 3942 5695
G5 7375
G4 45853 45973 82323 15159
00957 03089 37487
G3 95117 49526
G2 32555
G1 11942
ĐB 612652
Đầu Đuôi
0 -
1 7
2 3,6
3 -
4 2,2
5 3,9,7,5,2
6 0
7 5,5,3
8 0,9,7
9 5
Đầu Đuôi
8,6 0
- 1
4,4,5 2
5,7,2 3
- 4
7,9,7,5 5
2 6
5,8,1 7
- 8
5,8 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 20-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 20-2-2021

G8 74
G7 930
G6 6431 0089 3271
G5 8420
G4 76083 09284 37278 51908
81917 48566 32767
G3 92295 26098
G2 26781
G1 46271
ĐB 504948
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 0
3 0,1
4 8
5 -
6 6,7
7 4,1,8,1
8 9,3,4,1
9 5,8
Đầu Đuôi
3,2 0
3,7,8,7 1
- 2
8 3
7,8 4
9 5
6 6
1,6 7
7,0,9,4 8
8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt