Hôm Nay Thứ 5, ngày 05-08-2021

XSMT thứ 2 gần đây - KQ xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 - -
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -

KQXSMT » XS MT thứ 2 » XS MT Ngày 26-7-2021

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
G8
66
19
G7
627
281
G6
1829
4012
0569
6695
2382
9829
G5
7674
8760
G4
93593
98975
19889
41964
14152
49814
19273
60229
49760
66376
22716
22389
79611
03818
G3
00298
97377
38085
65849
G2
05258
72461
G1
68914
73781
ĐB
692613
393930
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 - -
1 2,4,4,3 9,6,1,8
2 7,9 9,9
3 - 0
4 - 9
5 2,8 -
6 6,9,4 0,0,1
7 4,5,3,7 6
8 9 1,2,9,5,1
9 3,8 5

Xổ số MT » XS MT thứ 2 » XS MT Ngày 19-7-2021

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
G8
63
06
G7
217
695
G6
8209
1690
7963
2570
1389
0623
G5
1535
3729
G4
85775
07576
90303
63404
10085
01080
26042
28302
86103
09804
00708
37915
61657
42249
G3
18810
07829
16989
07045
G2
11166
93933
G1
97033
28094
ĐB
481060
137619
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 9,3,4 6,2,3,4,8
1 7,0 5,9
2 9 3,9
3 5,3 3
4 2 9,5
5 - 7
6 3,3,6,0 -
7 5,6 0
8 5,0 9,9
9 0 5,4

Kết quả MT » XS MT thứ 2 » XS MT Ngày 12-7-2021

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
G8
61
50
G7
680
478
G6
6642
9624
0009
9922
1463
8593
G5
8213
2951
G4
79903
84814
17916
68890
65240
49610
42542
66360
13378
48329
65589
22568
26089
91181
G3
35666
05353
52323
34797
G2
34543
10123
G1
30964
15548
ĐB
572412
964956
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 9,3 -
1 3,4,6,0,2 -
2 4 2,9,3,3
3 - -
4 2,0,2,3 8
5 3 0,1,6
6 1,6,4 3,0,8
7 - 8,8
8 0 9,9,1
9 0 3,7

KQ xổ số Miền Trung » XS MT thứ 2 » XS MT Ngày 5-7-2021

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
G8
81
98
G7
571
498
G6
1073
5691
2089
5324
2952
9152
G5
1978
0802
G4
29026
78592
22287
56037
19205
95771
42101
65111
58426
38428
26715
56875
46424
27030
G3
41542
32580
31437
88619
G2
93462
99664
G1
66209
12895
ĐB
391179
456199
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 5,1,9 2
1 - 1,5,9
2 6 4,6,8,4
3 7 0,7
4 2 -
5 - 2,2
6 2 4
7 1,3,8,1,9 5
8 1,9,7,0 -
9 1,2 8,8,5,9

Xổ số MT » XS MT thứ 2 » XS MT Ngày 28-6-2021

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
G8
02
97
G7
532
132
G6
1225
8615
1728
6624
7876
2917
G5
7845
5464
G4
38991
58487
01273
38249
68811
18670
95241
19038
85521
25601
87174
79797
17822
88311
G3
62064
91141
24276
25010
G2
31850
88986
G1
80914
21582
ĐB
661578
140646
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 2 1
1 5,1,4 7,1,0
2 5,8 4,1,2
3 2 2,8
4 5,9,1,1 6
5 0 -
6 4 4
7 3,0,8 6,4,6
8 7 6,2
9 1 7,7

KQMT » XS MT thứ 2 » XS MT Ngày 21-6-2021

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
G8
93
75
G7
976
009
G6
7899
9951
4951
1968
9333
1769
G5
1078
5559
G4
92324
00222
85365
29294
58460
41609
89959
54388
02070
70474
73367
12081
48913
52004
G3
33129
45063
34625
81083
G2
16962
88367
G1
55099
64120
ĐB
392195
090797
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 9 9,4
1 - 3
2 4,2,9 5,0
3 - 3
4 - -
5 1,1,9 9
6 5,0,3,2 8,9,7,7
7 6,8 5,0,4
8 - 8,1,3
9 3,9,4,9,5 7

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) được mở thưởng vào các ngày thứ 2 hàng tuần vào lúc 17h15. Các đài miền Trung mở thưởng có tỉnh Thừa Thiên Huế và Phú Yên.

Giới thiệu xổ số Thừa Thiên Huế (Thứ 2):

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: 22 Đường Tố Hữu, Phương Xuân Phú, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234 3 834 599 - Fax: 0234 3 834 590

Giới thiệu xổ số Phú Yên tỉnh Miền Trung mở thưởng vào thứ 2

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT PHÚ YÊN

Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 0257 3823 468 - Fax: 0257 3824 364