XSNT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 1-7-2022

G8 69
G7 805
G6 0365 2658 2165
G5 3530
G4 55548 15324 61050 02378
60472 07556 15618
G3 18501 62191
G2 31794
G1 94740
ĐB 833422
Đầu Đuôi
0 5,1
1 8
2 4,2
3 0
4 8,0
5 8,0,6
6 9,5,5
7 8,2
8 -
9 1,4
Đầu Đuôi
3,5,4 0
0,9 1
7,2 2
- 3
2,9 4
0,6,6 5
5 6
- 7
5,4,7,1 8
6 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Ninh Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
03 11 lần 16 10 lần 65 10 lần 58 10 lần 43 10 lần
78 10 lần 84 9 lần 00 9 lần 74 9 lần 36 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Ninh Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
02 21 ngày 04/02/2022
64 20 ngày 11/02/2022
06 18 ngày 25/02/2022
62 15 ngày 18/03/2022
60 13 ngày 01/04/2022
61 13 ngày 01/04/2022
21 12 ngày 08/04/2022
80 12 ngày 08/04/2022
93 11 ngày 15/04/2022
26 11 ngày 15/04/2022

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 24-6-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 24-6-2022

G8 14
G7 248
G6 9932 3615 2937
G5 4566
G4 09788 29203 18085 51471
85531 53710 34474
G3 81628 80454
G2 12236
G1 78952
ĐB 738448
Đầu Đuôi
0 3
1 4,5,0
2 8
3 2,7,1,6
4 8,8
5 4,2
6 6
7 1,4
8 8,5
9 -
Đầu Đuôi
1 0
7,3 1
3,5 2
0 3
1,7,5 4
1,8 5
6,3 6
3 7
4,8,2,4 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 17-6-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 17-6-2022

G8 87
G7 669
G6 6478 9034 7788
G5 8251
G4 53073 01759 18907 68497
54043 98716 14259
G3 66179 51003
G2 14574
G1 98020
ĐB 963977
Đầu Đuôi
0 7,3
1 6
2 0
3 4
4 3
5 1,9,9
6 9
7 8,3,9,4,7
8 7,8
9 7
Đầu Đuôi
2 0
5 1
- 2
7,4,0 3
3,7 4
- 5
1 6
8,0,9,7 7
7,8 8
6,5,5,7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 10-6-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 10-6-2022

G8 04
G7 488
G6 2978 4750 0298
G5 5232
G4 12351 54445 66196 87447
51696 55639 03137
G3 47057 94505
G2 66544
G1 84937
ĐB 134478
Đầu Đuôi
0 4,5
1 -
2 -
3 2,9,7,7
4 5,7,4
5 0,1,7
6 -
7 8,8
8 8
9 8,6,6
Đầu Đuôi
5 0
5 1
3 2
- 3
0,4 4
4,0 5
9,9 6
4,3,5,3 7
8,7,9,7 8
3 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 3-6-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 3-6-2022

G8 01
G7 656
G6 5950 9503 5132
G5 1277
G4 84811 80623 02488 67103
51938 29274 73549
G3 93731 26386
G2 70500
G1 94187
ĐB 807492
Đầu Đuôi
0 1,3,3,0
1 1
2 3
3 2,8,1
4 9
5 6,0
6 -
7 7,4
8 8,6,7
9 2
Đầu Đuôi
5,0 0
0,1,3 1
3,9 2
0,2,0 3
7 4
- 5
5,8 6
7,8 7
8,3 8
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 27-5-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 27-5-2022

G8 54
G7 405
G6 0827 5884 7628
G5 0136
G4 68312 09314 86067 40703
40747 79935 74033
G3 52017 03311
G2 26419
G1 94383
ĐB 740536
Đầu Đuôi
0 5,3
1 2,4,7,1,9
2 7,8
3 6,5,3,6
4 7
5 4
6 7
7 -
8 4,3
9 -
Đầu Đuôi
- 0
1 1
1 2
0,3,8 3
5,8,1 4
0,3 5
3,3 6
2,6,4,1 7
2 8
1 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 20-5-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 20-5-2022

G8 89
G7 089
G6 7636 6216 1957
G5 7484
G4 35595 80100 44048 15358
33753 35937 73940
G3 10037 50979
G2 76625
G1 66733
ĐB 664159
Đầu Đuôi
0 0
1 6
2 5
3 6,7,7,3
4 8,0
5 7,8,3,9
6 -
7 9
8 9,9,4
9 5
Đầu Đuôi
0,4 0
- 1
- 2
5,3 3
8 4
9,2 5
3,1 6
5,3,3 7
4,5 8
8,8,7,5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 13-5-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 13-5-2022

G8 41
G7 200
G6 7383 6263 3965
G5 9412
G4 29823 73471 13895 54443
47643 56625 36059
G3 82897 86078
G2 59429
G1 11265
ĐB 256350
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 3,5,9
3 -
4 1,3,3
5 9,0
6 3,5,5
7 1,8
8 3
9 5,7
Đầu Đuôi
0,5 0
4,7 1
1 2
8,6,2,4,4 3
- 4
6,9,2,6 5
- 6
9 7
7 8
5,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 6-5-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 6-5-2022

G8 33
G7 709
G6 3989 8043 3338
G5 1686
G4 09138 24808 99938 36346
70348 42253 06369
G3 75154 13890
G2 08342
G1 34888
ĐB 976675
Đầu Đuôi
0 9,8
1 -
2 -
3 3,8,8,8
4 3,6,8,2
5 3,4
6 9
7 5
8 9,6,8
9 0
Đầu Đuôi
9 0
- 1
4 2
3,4,5 3
5 4
7 5
8,4 6
- 7
3,3,0,3,4,8 8
0,8,6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 29-4-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 29-4-2022

G8 81
G7 468
G6 0516 9910 2755
G5 8942
G4 02395 17868 43484 84142
10129 04489 27013
G3 88719 94658
G2 75495
G1 10382
ĐB 642529
Đầu Đuôi
0 -
1 6,0,3,9
2 9,9
3 -
4 2,2
5 5,8
6 8,8
7 -
8 1,4,9,2
9 5,5
Đầu Đuôi
1 0
8 1
4,4,8 2
1 3
8 4
5,9,9 5
1 6
- 7
6,6,5 8
2,8,1,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 22-4-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 22-4-2022

G8 91
G7 171
G6 3203 6394 7408
G5 7458
G4 09158 68084 17931 69263
73809 02399 62952
G3 50174 93190
G2 67301
G1 73697
ĐB 822099
Đầu Đuôi
0 3,8,9,1
1 -
2 -
3 1
4 -
5 8,8,2
6 3
7 1,4
8 4
9 1,4,9,0,7,9
Đầu Đuôi
9 0
9,7,3,0 1
5 2
0,6 3
9,8,7 4
- 5
- 6
9 7
0,5,5 8
0,9,9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 15-4-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 15-4-2022

G8 13
G7 181
G6 0693 3644 4445
G5 4476
G4 34396 56373 61857 33822
00326 39976 96752
G3 66351 04747
G2 74419
G1 90344
ĐB 948670
Đầu Đuôi
0 -
1 3,9
2 2,6
3 -
4 4,5,7,4
5 7,2,1
6 -
7 6,3,6,0
8 1
9 3,6
Đầu Đuôi
7 0
8,5 1
2,5 2
1,9,7 3
4,4 4
4 5
7,9,2,7 6
5,4 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 8-4-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 8-4-2022

G8 89
G7 358
G6 6678 4645 9798
G5 2010
G4 81523 53943 68581 91821
20685 53383 00190
G3 31773 66524
G2 22253
G1 25880
ĐB 481115
Đầu Đuôi
0 -
1 0,5
2 3,1,4
3 -
4 5,3
5 8,3
6 -
7 8,3
8 9,1,5,3,0
9 8,0
Đầu Đuôi
1,9,8 0
8,2 1
- 2
2,4,8,7,5 3
2 4
4,8,1 5
- 6
- 7
5,7,9 8
8 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 1-4-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 1-4-2022

G8 69
G7 574
G6 0418 4684 8153
G5 0461
G4 20012 71480 22871 27836
60754 95584 26684
G3 48516 02960
G2 16024
G1 74055
ĐB 245225
Đầu Đuôi
0 -
1 8,2,6
2 4,5
3 6
4 -
5 3,4,5
6 9,1,0
7 4,1
8 4,0,4,4
9 -
Đầu Đuôi
8,6 0
6,7 1
1 2
5 3
7,8,5,8,8,2 4
5,2 5
3,1 6
- 7
1 8
6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 25-3-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 25-3-2022

G8 44
G7 311
G6 1437 2786 3422
G5 7046
G4 79484 25110 58311 80799
65982 96565 83542
G3 43301 90943
G2 45505
G1 55393
ĐB 282001
Đầu Đuôi
0 1,5,1
1 1,0,1
2 2
3 7
4 4,6,2,3
5 -
6 5
7 -
8 6,4,2
9 9,3
Đầu Đuôi
1 0
1,1,0,0 1
2,8,4 2
4,9 3
4,8 4
6,0 5
8,4 6
3 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 18-3-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 18-3-2022

G8 62
G7 580
G6 7525 3816 3531
G5 4048
G4 33044 77775 28165 51084
86371 44661 87759
G3 89868 08240
G2 82308
G1 54503
ĐB 107160
Đầu Đuôi
0 8,3
1 6
2 5
3 1
4 8,4,0
5 9
6 2,5,1,8,0
7 5,1
8 0,4
9 -
Đầu Đuôi
8,4,6 0
3,7,6 1
6 2
0 3
4,8 4
2,7,6 5
1 6
- 7
4,6,0 8
5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 11-3-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 11-3-2022

G8 71
G7 563
G6 1137 1528 5386
G5 5272
G4 77509 04200 01317 59081
34388 68920 34608
G3 06851 41914
G2 00101
G1 38016
ĐB 062580
Đầu Đuôi
0 9,0,8,1
1 7,4,6
2 8,0
3 7
4 -
5 1
6 3
7 1,2
8 6,1,8,0
9 -
Đầu Đuôi
0,2,8 0
7,8,5,0 1
7 2
6 3
1 4
- 5
8,1 6
3,1 7
2,8,0 8
0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 4-3-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 4-3-2022

G8 90
G7 658
G6 9857 9038 1700
G5 5211
G4 46189 52533 22178 41922
01515 99700 36090
G3 85194 33941
G2 61643
G1 86104
ĐB 688821
Đầu Đuôi
0 0,0,4
1 1,5
2 2,1
3 8,3
4 1,3
5 8,7
6 -
7 8
8 9
9 0,0,4
Đầu Đuôi
9,0,0,9 0
1,4,2 1
2 2
3,4 3
9,0 4
1 5
- 6
5 7
5,3,7 8
8 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 25-2-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 25-2-2022

G8 66
G7 766
G6 8952 5185 2706
G5 8270
G4 35165 46805 63227 53309
17186 68241 61912
G3 52061 05294
G2 27977
G1 75215
ĐB 662215
Đầu Đuôi
0 6,5,9
1 2,5,5
2 7
3 -
4 1
5 2
6 6,6,5,1
7 0,7
8 5,6
9 4
Đầu Đuôi
7 0
4,6 1
5,1 2
- 3
9 4
8,6,0,1,1 5
6,6,0,8 6
2,7 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 18-2-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 18-2-2022

G8 22
G7 183
G6 4546 9066 4319
G5 8589
G4 80647 80236 77043 61172
96559 39771 21561
G3 62797 88643
G2 93661
G1 54739
ĐB 581657
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 2
3 6,9
4 6,7,3,3
5 9,7
6 6,1,1
7 2,1
8 3,9
9 7
Đầu Đuôi
- 0
7,6,6 1
2,7 2
8,4,4 3
- 4
- 5
4,6,3 6
4,9,5 7
- 8
1,8,5,3 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 11-2-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 11-2-2022

G8 00
G7 159
G6 8926 7918 0575
G5 4993
G4 08564 97293 52538 47877
33220 31360 19078
G3 53997 35734
G2 93340
G1 78869
ĐB 132306
Đầu Đuôi
0 0,6
1 8
2 6,0
3 8,4
4 0
5 9
6 4,0,9
7 5,7,8
8 -
9 3,3,7
Đầu Đuôi
0,2,6,4 0
- 1
- 2
9,9 3
6,3 4
7 5
2,0 6
7,9 7
1,3,7 8
5,6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 4-2-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 4-2-2022

G8 02
G7 553
G6 6858 8536 3113
G5 2809
G4 07827 27950 68254 22161
31365 89093 15958
G3 67425 20444
G2 12441
G1 89856
ĐB 427805
Đầu Đuôi
0 2,9,5
1 3
2 7,5
3 6
4 4,1
5 3,8,0,4,8,6
6 1,5
7 -
8 -
9 3
Đầu Đuôi
5 0
6,4 1
0 2
5,1,9 3
5,4 4
6,2,0 5
3,5 6
2 7
5,5 8
0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 28-1-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 28-1-2022

G8 38
G7 420
G6 7800 2008 3848
G5 2730
G4 99616 52642 19990 25927
88929 53639 15727
G3 88399 24841
G2 50544
G1 39832
ĐB 051532
Đầu Đuôi
0 0,8
1 6
2 0,7,9,7
3 8,0,9,2,2
4 8,2,1,4
5 -
6 -
7 -
8 -
9 0,9
Đầu Đuôi
2,0,3,9 0
4 1
4,3,3 2
- 3
4 4
- 5
1 6
2,2 7
3,0,4 8
2,3,9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 21-1-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 21-1-2022

G8 30
G7 393
G6 1776 0436 8279
G5 9655
G4 32286 60665 08733 52730
95051 76351 29127
G3 32666 71138
G2 90668
G1 11544
ĐB 658093
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 7
3 0,6,3,0,8
4 4
5 5,1,1
6 5,6,8
7 6,9
8 6
9 3,3
Đầu Đuôi
3,3 0
5,5 1
- 2
9,3,9 3
4 4
5,6 5
7,3,8,6 6
2 7
3,6 8
7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 14-1-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 14-1-2022

G8 29
G7 459
G6 0069 4169 0411
G5 8253
G4 80016 13396 26515 12652
14775 84847 19556
G3 58591 34704
G2 76190
G1 55011
ĐB 973858
Đầu Đuôi
0 4
1 1,6,5,1
2 9
3 -
4 7
5 9,3,2,6,8
6 9,9
7 5
8 -
9 6,1,0
Đầu Đuôi
9 0
1,9,1 1
5 2
5 3
0 4
1,7 5
1,9,5 6
4 7
5 8
2,5,6,6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 7-1-2022

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 7-1-2022

G8 74
G7 842
G6 7302 6941 5456
G5 6627
G4 14499 10803 95816 22845
55052 34891 09211
G3 83114 12774
G2 05018
G1 65485
ĐB 992577
Đầu Đuôi
0 2,3
1 6,1,4,8
2 7
3 -
4 2,1,5
5 6,2
6 -
7 4,4,7
8 5
9 9,1
Đầu Đuôi
- 0
4,9,1 1
4,0,5 2
0 3
7,1,7 4
4,8 5
5,1 6
2,7 7
1 8
9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt