XSNT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 18-6-2021

G8 00
G7 127
G6 1800 0821 2396
G5 0111
G4 47820 38486 47951 68744
87190 51839 71704
G3 45040 83300
G2 02935
G1 68376
ĐB 303729
Đầu Đuôi
0 0,0,4,0
1 1
2 7,1,0,9
3 9,5
4 4,0
5 1
6 -
7 6
8 6
9 6,0
Đầu Đuôi
0,0,2,9,4,0 0
2,1,5 1
- 2
- 3
4,0 4
3 5
9,8,7 6
2 7
- 8
3,2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Ninh Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
86 11 lần 27 10 lần 90 10 lần 96 9 lần 78 9 lần
00 8 lần 31 8 lần 36 8 lần 41 8 lần 53 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Ninh Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
94 26 ngày 18/12/2020
02 23 ngày 08/01/2021
34 21 ngày 22/01/2021
77 17 ngày 19/02/2021
37 16 ngày 26/02/2021
26 16 ngày 26/02/2021
25 12 ngày 26/03/2021
81 12 ngày 26/03/2021
87 12 ngày 26/03/2021
49 11 ngày 02/04/2021

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 11-6-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 11-6-2021

G8 62
G7 958
G6 0227 2941 0838
G5 1513
G4 88445 36391 92198 10553
43789 19782 38543
G3 66390 71385
G2 11969
G1 21144
ĐB 607428
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 7,8
3 8
4 1,5,3,4
5 8,3
6 2,9
7 -
8 9,2,5
9 1,8,0
Đầu Đuôi
9 0
4,9 1
6,8 2
1,5,4 3
4 4
4,8 5
- 6
2 7
5,3,9,2 8
8,6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 4-6-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 4-6-2021

G8 04
G7 317
G6 2761 3718 4793
G5 1317
G4 15317 50480 28121 27686
63940 15242 18962
G3 56580 37420
G2 20495
G1 52969
ĐB 999506
Đầu Đuôi
0 4,6
1 7,8,7,7
2 1,0
3 -
4 0,2
5 -
6 1,2,9
7 -
8 0,6,0
9 3,5
Đầu Đuôi
8,4,8,2 0
6,2 1
4,6 2
9 3
0 4
9 5
8,0 6
1,1,1 7
1 8
6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 28-5-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 28-5-2021

G8 57
G7 866
G6 5148 5828 9048
G5 2370
G4 07775 33608 70168 97313
66450 66424 78788
G3 60341 98945
G2 67678
G1 24632
ĐB 291441
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 8,4
3 2
4 8,8,1,5,1
5 7,0
6 6,8
7 0,5,8
8 8
9 -
Đầu Đuôi
7,5 0
4,4 1
3 2
1 3
2 4
7,4 5
6 6
5 7
4,2,4,0,6,8,7 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 21-5-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 21-5-2021

G8 75
G7 796
G6 1852 7078 1278
G5 3801
G4 95285 53257 23496 43695
13547 12344 99971
G3 65210 44792
G2 69805
G1 30409
ĐB 069063
Đầu Đuôi
0 1,5,9
1 0
2 -
3 -
4 7,4
5 2,7
6 3
7 5,8,8,1
8 5
9 6,6,5,2
Đầu Đuôi
1 0
0,7 1
5,9 2
6 3
4 4
7,8,9,0 5
9,9 6
5,4 7
7,7 8
0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 14-5-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 14-5-2021

G8 55
G7 632
G6 8488 5919 9646
G5 1311
G4 92579 64028 09127 43244
96595 79715 34556
G3 76255 42868
G2 01976
G1 97711
ĐB 724854
Đầu Đuôi
0 -
1 9,1,5,1
2 8,7
3 2
4 6,4
5 5,6,5,4
6 8
7 9,6
8 8
9 5
Đầu Đuôi
- 0
1,1 1
3 2
- 3
4,5 4
5,9,1,5 5
4,5,7 6
2 7
8,2,6 8
1,7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 7-5-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 7-5-2021

G8 23
G7 120
G6 7683 7360 2974
G5 6065
G4 79069 08065 03717 88896
99615 02292 03289
G3 04336 42071
G2 08689
G1 34936
ĐB 201182
Đầu Đuôi
0 -
1 7,5
2 3,0
3 6,6
4 -
5 -
6 0,5,9,5
7 4,1
8 3,9,9,2
9 6,2
Đầu Đuôi
2,6 0
7 1
9,8 2
2,8 3
7 4
6,6,1 5
9,3,3 6
1 7
- 8
6,8,8 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 30-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 30-4-2021

G8 05
G7 069
G6 8682 6233 3131
G5 9880
G4 98003 83745 02448 70827
85350 81069 68682
G3 24235 00289
G2 41390
G1 57779
ĐB 412804
Đầu Đuôi
0 5,3,4
1 -
2 7
3 3,1,5
4 5,8
5 0
6 9,9
7 9
8 2,0,2,9
9 0
Đầu Đuôi
8,5,9 0
3 1
8,8 2
3,0 3
0 4
0,4,3 5
- 6
2 7
4 8
6,6,8,7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 23-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 23-4-2021

G8 30
G7 780
G6 5501 8873 1053
G5 2318
G4 62099 98983 66942 83699
62851 59358 70927
G3 22559 92639
G2 95691
G1 39879
ĐB 499218
Đầu Đuôi
0 1
1 8,8
2 7
3 0,9
4 2
5 3,1,8,9
6 -
7 3,9
8 0,3
9 9,9,1
Đầu Đuôi
3,8 0
0,5,9 1
4 2
7,5,8 3
- 4
- 5
- 6
2 7
1,5,1 8
9,9,5,3,7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 16-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 16-4-2021

G8 71
G7 096
G6 9044 0022 0041
G5 5850
G4 44497 89567 66272 04006
12284 98007 88695
G3 21238 01295
G2 02971
G1 84868
ĐB 761627
Đầu Đuôi
0 6,7
1 -
2 2,7
3 8
4 4,1
5 0
6 7,8
7 1,2,1
8 4
9 6,7,5,5
Đầu Đuôi
5 0
7,4,7 1
2,7 2
- 3
4,8 4
9,9 5
9,0 6
9,6,0,2 7
3,6 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 9-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 9-4-2021

G8 59
G7 006
G6 3785 5512 2251
G5 5960
G4 23876 71796 68614 78853
86650 89731 07811
G3 16293 39332
G2 93762
G1 83286
ĐB 862570
Đầu Đuôi
0 6
1 2,4,1
2 -
3 1,2
4 -
5 9,1,3,0
6 0,2
7 6,0
8 5,6
9 6,3
Đầu Đuôi
6,5,7 0
5,3,1 1
1,3,6 2
5,9 3
1 4
8 5
0,7,9,8 6
- 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 2-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 2-4-2021

G8 60
G7 352
G6 9314 8553 7667
G5 1846
G4 51412 73064 69420 37885
08578 24820 72718
G3 83749 36846
G2 55328
G1 53290
ĐB 318276
Đầu Đuôi
0 -
1 4,2,8
2 0,0,8
3 -
4 6,9,6
5 2,3
6 0,7,4
7 8,6
8 5
9 0
Đầu Đuôi
6,2,2,9 0
- 1
5,1 2
5 3
1,6 4
8 5
4,4,7 6
6 7
7,1,2 8
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 26-3-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 26-3-2021

G8 12
G7 405
G6 7654 3525 8893
G5 1853
G4 13083 29218 94875 26670
48887 01536 87814
G3 54081 17127
G2 64538
G1 35820
ĐB 366321
Đầu Đuôi
0 5
1 2,8,4
2 5,7,0,1
3 6,8
4 -
5 4,3
6 -
7 5,0
8 3,7,1
9 3
Đầu Đuôi
7,2 0
8,2 1
1 2
9,5,8 3
5,1 4
0,2,7 5
3 6
8,2 7
1,3 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 19-3-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 19-3-2021

G8 12
G7 496
G6 8260 8967 8423
G5 0581
G4 74191 75855 88127 81440
07152 35380 05772
G3 25403 35043
G2 19415
G1 61596
ĐB 850304
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,5
2 3,7
3 -
4 0,3
5 5,2
6 0,7
7 2
8 1,0
9 6,1,6
Đầu Đuôi
6,4,8 0
8,9 1
1,5,7 2
2,0,4 3
0 4
5,1 5
9,9 6
6,2 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 12-3-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 12-3-2021

G8 72
G7 180
G6 7810 6128 3235
G5 3100
G4 41945 55525 81654 43879
42490 00025 30931
G3 23022 32247
G2 02750
G1 49690
ĐB 099710
Đầu Đuôi
0 0
1 0,0
2 8,5,5,2
3 5,1
4 5,7
5 4,0
6 -
7 2,9
8 0
9 0,0
Đầu Đuôi
8,1,0,9,5,9,1 0
3 1
7,2 2
- 3
5 4
3,4,2,2 5
- 6
4 7
2 8
7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 5-3-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 5-3-2021

G8 31
G7 649
G6 0886 4355 4004
G5 9552
G4 22863 67191 32715 59607
10054 92793 65791
G3 22086 17708
G2 72990
G1 36862
ĐB 165133
Đầu Đuôi
0 4,7,8
1 5
2 -
3 1,3
4 9
5 5,2,4
6 3,2
7 -
8 6,6
9 1,3,1,0
Đầu Đuôi
9 0
3,9,9 1
5,6 2
6,9,3 3
0,5 4
5,1 5
8,8 6
0 7
0 8
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 26-2-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 26-2-2021

G8 87
G7 131
G6 1619 9537 5041
G5 7426
G4 37878 51508 46913 46070
69583 62800 45539
G3 57064 26967
G2 32380
G1 40361
ĐB 744914
Đầu Đuôi
0 8,0
1 9,3,4
2 6
3 1,7,9
4 1
5 -
6 4,7,1
7 8,0
8 7,3,0
9 -
Đầu Đuôi
7,0,8 0
3,4,6 1
- 2
1,8 3
6,1 4
- 5
2 6
8,3,6 7
7,0 8
1,3 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 19-2-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 19-2-2021

G8 30
G7 938
G6 4692 3731 3990
G5 7372
G4 23298 60703 84341 69899
70014 58381 71635
G3 61766 13409
G2 55477
G1 65186
ĐB 312872
Đầu Đuôi
0 3,9
1 4
2 -
3 0,8,1,5
4 1
5 -
6 6
7 2,7,2
8 1,6
9 2,0,8,9
Đầu Đuôi
3,9 0
3,4,8 1
9,7,7 2
0 3
1 4
3 5
6,8 6
7 7
3,9 8
9,0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 12-2-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 12-2-2021

G8 07
G7 941
G6 4232 5835 5225
G5 6047
G4 42921 11467 80090 20983
47866 27778 65519
G3 64606 38137
G2 31046
G1 04887
ĐB 248133
Đầu Đuôi
0 7,6
1 9
2 5,1
3 2,5,7,3
4 1,7,6
5 -
6 7,6
7 8
8 3,7
9 0
Đầu Đuôi
9 0
4,2 1
3 2
8,3 3
- 4
3,2 5
6,0,4 6
0,4,6,3,8 7
7 8
1 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 5-2-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 5-2-2021

G8 00
G7 326
G6 7655 0820 3960
G5 5544
G4 65874 99770 05175 49612
72957 23901 58577
G3 62406 39084
G2 17673
G1 20808
ĐB 790114
Đầu Đuôi
0 0,1,6,8
1 2,4
2 6,0
3 -
4 4
5 5,7
6 0
7 4,0,5,7,3
8 4
9 -
Đầu Đuôi
0,2,6,7 0
0 1
1 2
7 3
4,7,8,1 4
5,7 5
2,0 6
5,7 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 29-1-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 29-1-2021

G8 77
G7 723
G6 2858 3240 0043
G5 0846
G4 15683 57024 00205 39693
99898 08754 00151
G3 97506 20437
G2 11254
G1 64562
ĐB 584868
Đầu Đuôi
0 5,6
1 -
2 3,4
3 7
4 0,3,6
5 8,4,1,4
6 2,8
7 7
8 3
9 3,8
Đầu Đuôi
4 0
5 1
6 2
2,4,8,9 3
2,5,5 4
0 5
4,0 6
7,3 7
5,9,6 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 22-1-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 22-1-2021

G8 22
G7 534
G6 5882 1352 6372
G5 5133
G4 96351 74957 72047 49600
79778 55136 38570
G3 85275 16154
G2 29333
G1 32786
ĐB 930093
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 2
3 4,3,6,3
4 7
5 2,1,7,4
6 -
7 2,8,0,5
8 2,6
9 3
Đầu Đuôi
0,7 0
5 1
2,8,5,7 2
3,3,9 3
3,5 4
7 5
3,8 6
5,4 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 15-1-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 15-1-2021

G8 36
G7 290
G6 4644 5353 8693
G5 2263
G4 13812 01771 14613 68337
00787 98967 16895
G3 41395 47148
G2 90495
G1 21650
ĐB 014540
Đầu Đuôi
0 -
1 2,3
2 -
3 6,7
4 4,8,0
5 3,0
6 3,7
7 1
8 7
9 0,3,5,5,5
Đầu Đuôi
9,5,4 0
7 1
1 2
5,9,6,1 3
4 4
9,9,9 5
3 6
3,8,6 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 8-1-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 8-1-2021

G8 06
G7 711
G6 6183 3545 9672
G5 1248
G4 20630 16030 24963 84009
88839 69875 50503
G3 06775 49203
G2 56435
G1 83645
ĐB 941402
Đầu Đuôi
0 6,9,3,3,2
1 1
2 -
3 0,0,9,5
4 5,8,5
5 -
6 3
7 2,5,5
8 3
9 -
Đầu Đuôi
3,3 0
1 1
7,0 2
8,6,0,0 3
- 4
4,7,7,3,4 5
0 6
- 7
4 8
0,3 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 1-1-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 1-1-2021

G8 11
G7 430
G6 0922 1276 4182
G5 9953
G4 46777 96999 16461 38726
29057 82289 10610
G3 07141 58747
G2 14720
G1 13842
ĐB 121302
Đầu Đuôi
0 2
1 1,0
2 2,6,0
3 0
4 1,7,2
5 3,7
6 1
7 6,7
8 2,9
9 9
Đầu Đuôi
3,1,2 0
1,6,4 1
2,8,4,0 2
5 3
- 4
- 5
7,2 6
7,5,4 7
- 8
9,8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt