XSNT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 17-9-2021

G8 61
G7 284
G6 5483 5543 5443
G5 8875
G4 53853 21923 30340 44340
44254 58170 16949
G3 33005 16552
G2 82891
G1 04574
ĐB 011607
Đầu Đuôi
0 5,7
1 -
2 3
3 -
4 3,3,0,0,9
5 3,4,2
6 1
7 5,0,4
8 4,3
9 1
Đầu Đuôi
4,4,7 0
6,9 1
5 2
8,4,4,5,2 3
8,5,7 4
7,0 5
- 6
0 7
- 8
4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Ninh Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
70 11 lần 41 10 lần 20 10 lần 40 10 lần 04 10 lần
53 9 lần 27 9 lần 96 9 lần 54 8 lần 52 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Ninh Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
37 29 ngày 26/02/2021
19 18 ngày 14/05/2021
47 17 ngày 21/05/2021
50 16 ngày 28/05/2021
08 16 ngày 28/05/2021
32 16 ngày 28/05/2021
57 16 ngày 28/05/2021
93 15 ngày 04/06/2021
21 13 ngày 18/06/2021
81 12 ngày 25/06/2021

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 10-9-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 10-9-2021

G8 24
G7 646
G6 7453 4887 6504
G5 9040
G4 73780 88404 79465 79041
93878 10307 01735
G3 11098 78266
G2 51416
G1 52624
ĐB 562273
Đầu Đuôi
0 4,4,7
1 6
2 4,4
3 5
4 6,0,1
5 3
6 5,6
7 8,3
8 7,0
9 8
Đầu Đuôi
4,8 0
4 1
- 2
5,7 3
2,0,0,2 4
6,3 5
4,6,1 6
8,0 7
7,9 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 3-9-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 3-9-2021

G8 31
G7 712
G6 0266 9274 2988
G5 9405
G4 90720 74685 11907 65615
87234 63990 49311
G3 51051 07420
G2 81444
G1 52559
ĐB 167630
Đầu Đuôi
0 5,7
1 2,5,1
2 0,0
3 1,4,0
4 4
5 1,9
6 6
7 4
8 8,5
9 0
Đầu Đuôi
2,9,2,3 0
3,1,5 1
1 2
- 3
7,3,4 4
0,8,1 5
6 6
0 7
8 8
5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 27-8-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 27-8-2021

G8 60
G7 307
G6 1903 5724 2272
G5 2869
G4 68478 49553 98638 82600
24620 32497 32859
G3 36906 20409
G2 31530
G1 97355
ĐB 744511
Đầu Đuôi
0 7,3,0,6,9
1 1
2 4,0
3 8,0
4 -
5 3,9,5
6 0,9
7 2,8
8 -
9 7
Đầu Đuôi
6,0,2,3 0
1 1
7 2
0,5 3
2 4
5 5
0 6
0,9 7
7,3 8
6,5,0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 20-8-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 20-8-2021

G8 70
G7 195
G6 1802 6868 4325
G5 0662
G4 11118 36441 53802 95122
46206 31601 80540
G3 08407 64779
G2 40918
G1 45849
ĐB 430430
Đầu Đuôi
0 2,2,6,1,7
1 8,8
2 5,2
3 0
4 1,0,9
5 -
6 8,2
7 0,9
8 -
9 5
Đầu Đuôi
7,4,3 0
4,0 1
0,6,0,2 2
- 3
- 4
9,2 5
0 6
0 7
6,1,1 8
7,4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 13-8-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 13-8-2021

G8 86
G7 134
G6 7975 3654 8870
G5 1604
G4 88545 81486 04089 03602
38144 45279 98210
G3 29729 05622
G2 82622
G1 94014
ĐB 489709
Đầu Đuôi
0 4,2,9
1 0,4
2 9,2,2
3 4
4 5,4
5 4
6 -
7 5,0,9
8 6,6,9
9 -
Đầu Đuôi
7,1 0
- 1
0,2,2 2
- 3
3,5,0,4,1 4
7,4 5
8,8 6
- 7
- 8
8,7,2,0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 6-8-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 6-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 30-7-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 30-7-2021

G8 10
G7 951
G6 7783 0561 1625
G5 1888
G4 25141 56204 28015 04728
38941 84309 20763
G3 20095 91438
G2 28352
G1 96733
ĐB 903997
Đầu Đuôi
0 4,9
1 0,5
2 5,8
3 8,3
4 1,1
5 1,2
6 1,3
7 -
8 3,8
9 5,7
Đầu Đuôi
1 0
5,6,4,4 1
5 2
8,6,3 3
0 4
2,1,9 5
- 6
9 7
8,2,3 8
0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 23-7-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 23-7-2021

G8 98
G7 767
G6 4713 1170 2970
G5 4310
G4 65114 91524 12164 99125
08033 34245 76576
G3 51070 40554
G2 54926
G1 22261
ĐB 289354
Đầu Đuôi
0 -
1 3,0,4
2 4,5,6
3 3
4 5
5 4,4
6 7,4,1
7 0,0,6,0
8 -
9 8
Đầu Đuôi
7,7,1,7 0
6 1
- 2
1,3 3
1,2,6,5,5 4
2,4 5
7,2 6
6 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 16-7-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 16-7-2021

G8 17
G7 238
G6 9571 1044 0801
G5 3769
G4 39570 77899 82384 42340
75992 47462 54204
G3 92836 78561
G2 52476
G1 21724
ĐB 289385
Đầu Đuôi
0 1,4
1 7
2 4
3 8,6
4 4,0
5 -
6 9,2,1
7 1,0,6
8 4,5
9 9,2
Đầu Đuôi
7,4 0
7,0,6 1
9,6 2
- 3
4,8,0,2 4
8 5
3,7 6
1 7
3 8
6,9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 9-7-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 9-7-2021

G8 23
G7 131
G6 3239 9713 6328
G5 6783
G4 40878 78902 89515 35609
90009 72403 12156
G3 67100 07929
G2 23138
G1 36234
ĐB 336123
Đầu Đuôi
0 2,9,9,3,0
1 3,5
2 3,8,9,3
3 1,9,8,4
4 -
5 6
6 -
7 8
8 3
9 -
Đầu Đuôi
0 0
3 1
0 2
2,1,8,0,2 3
3 4
1 5
5 6
- 7
2,7,3 8
3,0,0,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 2-7-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 2-7-2021

G8 31
G7 920
G6 9643 2916 8352
G5 3552
G4 77062 84313 47141 43588
36284 74761 06687
G3 15688 32376
G2 45677
G1 27801
ĐB 382396
Đầu Đuôi
0 1
1 6,3
2 0
3 1
4 3,1
5 2,2
6 2,1
7 6,7
8 8,4,7,8
9 6
Đầu Đuôi
2 0
3,4,6,0 1
5,5,6 2
4,1 3
8 4
- 5
1,7,9 6
8,7 7
8,8 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 25-6-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 25-6-2021

G8 42
G7 942
G6 3582 3812 6240
G5 3558
G4 29562 32005 37471 88528
53648 51440 47925
G3 18105 16756
G2 21581
G1 67027
ĐB 163353
Đầu Đuôi
0 5,5
1 2
2 8,5,7
3 -
4 2,2,0,8,0
5 8,6,3
6 2
7 1
8 2,1
9 -
Đầu Đuôi
4,4 0
7,8 1
4,4,8,1,6 2
5 3
- 4
0,2,0 5
5 6
2 7
5,2,4 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 18-6-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 18-6-2021

G8 00
G7 127
G6 1800 0821 2396
G5 0111
G4 47820 38486 47951 68744
87190 51839 71704
G3 45040 83300
G2 02935
G1 68376
ĐB 303729
Đầu Đuôi
0 0,0,4,0
1 1
2 7,1,0,9
3 9,5
4 4,0
5 1
6 -
7 6
8 6
9 6,0
Đầu Đuôi
0,0,2,9,4,0 0
2,1,5 1
- 2
- 3
4,0 4
3 5
9,8,7 6
2 7
- 8
3,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 11-6-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 11-6-2021

G8 62
G7 958
G6 0227 2941 0838
G5 1513
G4 88445 36391 92198 10553
43789 19782 38543
G3 66390 71385
G2 11969
G1 21144
ĐB 607428
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 7,8
3 8
4 1,5,3,4
5 8,3
6 2,9
7 -
8 9,2,5
9 1,8,0
Đầu Đuôi
9 0
4,9 1
6,8 2
1,5,4 3
4 4
4,8 5
- 6
2 7
5,3,9,2 8
8,6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 4-6-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 4-6-2021

G8 04
G7 317
G6 2761 3718 4793
G5 1317
G4 15317 50480 28121 27686
63940 15242 18962
G3 56580 37420
G2 20495
G1 52969
ĐB 999506
Đầu Đuôi
0 4,6
1 7,8,7,7
2 1,0
3 -
4 0,2
5 -
6 1,2,9
7 -
8 0,6,0
9 3,5
Đầu Đuôi
8,4,8,2 0
6,2 1
4,6 2
9 3
0 4
9 5
8,0 6
1,1,1 7
1 8
6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 28-5-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 28-5-2021

G8 57
G7 866
G6 5148 5828 9048
G5 2370
G4 07775 33608 70168 97313
66450 66424 78788
G3 60341 98945
G2 67678
G1 24632
ĐB 291441
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 8,4
3 2
4 8,8,1,5,1
5 7,0
6 6,8
7 0,5,8
8 8
9 -
Đầu Đuôi
7,5 0
4,4 1
3 2
1 3
2 4
7,4 5
6 6
5 7
4,2,4,0,6,8,7 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 21-5-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 21-5-2021

G8 75
G7 796
G6 1852 7078 1278
G5 3801
G4 95285 53257 23496 43695
13547 12344 99971
G3 65210 44792
G2 69805
G1 30409
ĐB 069063
Đầu Đuôi
0 1,5,9
1 0
2 -
3 -
4 7,4
5 2,7
6 3
7 5,8,8,1
8 5
9 6,6,5,2
Đầu Đuôi
1 0
0,7 1
5,9 2
6 3
4 4
7,8,9,0 5
9,9 6
5,4 7
7,7 8
0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 14-5-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 14-5-2021

G8 55
G7 632
G6 8488 5919 9646
G5 1311
G4 92579 64028 09127 43244
96595 79715 34556
G3 76255 42868
G2 01976
G1 97711
ĐB 724854
Đầu Đuôi
0 -
1 9,1,5,1
2 8,7
3 2
4 6,4
5 5,6,5,4
6 8
7 9,6
8 8
9 5
Đầu Đuôi
- 0
1,1 1
3 2
- 3
4,5 4
5,9,1,5 5
4,5,7 6
2 7
8,2,6 8
1,7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 7-5-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 7-5-2021

G8 23
G7 120
G6 7683 7360 2974
G5 6065
G4 79069 08065 03717 88896
99615 02292 03289
G3 04336 42071
G2 08689
G1 34936
ĐB 201182
Đầu Đuôi
0 -
1 7,5
2 3,0
3 6,6
4 -
5 -
6 0,5,9,5
7 4,1
8 3,9,9,2
9 6,2
Đầu Đuôi
2,6 0
7 1
9,8 2
2,8 3
7 4
6,6,1 5
9,3,3 6
1 7
- 8
6,8,8 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 30-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 30-4-2021

G8 05
G7 069
G6 8682 6233 3131
G5 9880
G4 98003 83745 02448 70827
85350 81069 68682
G3 24235 00289
G2 41390
G1 57779
ĐB 412804
Đầu Đuôi
0 5,3,4
1 -
2 7
3 3,1,5
4 5,8
5 0
6 9,9
7 9
8 2,0,2,9
9 0
Đầu Đuôi
8,5,9 0
3 1
8,8 2
3,0 3
0 4
0,4,3 5
- 6
2 7
4 8
6,6,8,7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 23-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 23-4-2021

G8 30
G7 780
G6 5501 8873 1053
G5 2318
G4 62099 98983 66942 83699
62851 59358 70927
G3 22559 92639
G2 95691
G1 39879
ĐB 499218
Đầu Đuôi
0 1
1 8,8
2 7
3 0,9
4 2
5 3,1,8,9
6 -
7 3,9
8 0,3
9 9,9,1
Đầu Đuôi
3,8 0
0,5,9 1
4 2
7,5,8 3
- 4
- 5
- 6
2 7
1,5,1 8
9,9,5,3,7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 16-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 16-4-2021

G8 71
G7 096
G6 9044 0022 0041
G5 5850
G4 44497 89567 66272 04006
12284 98007 88695
G3 21238 01295
G2 02971
G1 84868
ĐB 761627
Đầu Đuôi
0 6,7
1 -
2 2,7
3 8
4 4,1
5 0
6 7,8
7 1,2,1
8 4
9 6,7,5,5
Đầu Đuôi
5 0
7,4,7 1
2,7 2
- 3
4,8 4
9,9 5
9,0 6
9,6,0,2 7
3,6 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 9-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 9-4-2021

G8 59
G7 006
G6 3785 5512 2251
G5 5960
G4 23876 71796 68614 78853
86650 89731 07811
G3 16293 39332
G2 93762
G1 83286
ĐB 862570
Đầu Đuôi
0 6
1 2,4,1
2 -
3 1,2
4 -
5 9,1,3,0
6 0,2
7 6,0
8 5,6
9 6,3
Đầu Đuôi
6,5,7 0
5,3,1 1
1,3,6 2
5,9 3
1 4
8 5
0,7,9,8 6
- 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 2-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 2-4-2021

G8 60
G7 352
G6 9314 8553 7667
G5 1846
G4 51412 73064 69420 37885
08578 24820 72718
G3 83749 36846
G2 55328
G1 53290
ĐB 318276
Đầu Đuôi
0 -
1 4,2,8
2 0,0,8
3 -
4 6,9,6
5 2,3
6 0,7,4
7 8,6
8 5
9 0
Đầu Đuôi
6,2,2,9 0
- 1
5,1 2
5 3
1,6 4
8 5
4,4,7 6
6 7
7,1,2 8
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 26-3-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 26-3-2021

G8 12
G7 405
G6 7654 3525 8893
G5 1853
G4 13083 29218 94875 26670
48887 01536 87814
G3 54081 17127
G2 64538
G1 35820
ĐB 366321
Đầu Đuôi
0 5
1 2,8,4
2 5,7,0,1
3 6,8
4 -
5 4,3
6 -
7 5,0
8 3,7,1
9 3
Đầu Đuôi
7,2 0
8,2 1
1 2
9,5,8 3
5,1 4
0,2,7 5
3 6
8,2 7
1,3 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 19-3-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 19-3-2021

G8 12
G7 496
G6 8260 8967 8423
G5 0581
G4 74191 75855 88127 81440
07152 35380 05772
G3 25403 35043
G2 19415
G1 61596
ĐB 850304
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,5
2 3,7
3 -
4 0,3
5 5,2
6 0,7
7 2
8 1,0
9 6,1,6
Đầu Đuôi
6,4,8 0
8,9 1
1,5,7 2
2,0,4 3
0 4
5,1 5
9,9 6
6,2 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 12-3-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 12-3-2021

G8 72
G7 180
G6 7810 6128 3235
G5 3100
G4 41945 55525 81654 43879
42490 00025 30931
G3 23022 32247
G2 02750
G1 49690
ĐB 099710
Đầu Đuôi
0 0
1 0,0
2 8,5,5,2
3 5,1
4 5,7
5 4,0
6 -
7 2,9
8 0
9 0,0
Đầu Đuôi
8,1,0,9,5,9,1 0
3 1
7,2 2
- 3
5 4
3,4,2,2 5
- 6
4 7
2 8
7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 5-3-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 5-3-2021

G8 31
G7 649
G6 0886 4355 4004
G5 9552
G4 22863 67191 32715 59607
10054 92793 65791
G3 22086 17708
G2 72990
G1 36862
ĐB 165133
Đầu Đuôi
0 4,7,8
1 5
2 -
3 1,3
4 9
5 5,2,4
6 3,2
7 -
8 6,6
9 1,3,1,0
Đầu Đuôi
9 0
3,9,9 1
5,6 2
6,9,3 3
0,5 4
5,1 5
8,8 6
0 7
0 8
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 26-2-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 26-2-2021

G8 87
G7 131
G6 1619 9537 5041
G5 7426
G4 37878 51508 46913 46070
69583 62800 45539
G3 57064 26967
G2 32380
G1 40361
ĐB 744914
Đầu Đuôi
0 8,0
1 9,3,4
2 6
3 1,7,9
4 1
5 -
6 4,7,1
7 8,0
8 7,3,0
9 -
Đầu Đuôi
7,0,8 0
3,4,6 1
- 2
1,8 3
6,1 4
- 5
2 6
8,3,6 7
7,0 8
1,3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt