XSQB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Bình 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 23-6-2022

G8 02
G7 324
G6 1499 2175 7016
G5 4134
G4 44222 86102 20761 52927
20817 66348 90871
G3 34339 82762
G2 83400
G1 90632
ĐB 851225
Đầu Đuôi
0 2,2,0
1 6,7
2 4,2,7,5
3 4,9,2
4 8
5 -
6 1,2
7 5,1
8 -
9 9
Đầu Đuôi
0 0
6,7 1
0,2,0,6,3 2
- 3
2,3 4
7,2 5
1 6
2,1 7
4 8
9,3 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Bình trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
12 12 lần 88 10 lần 76 10 lần 72 10 lần 39 10 lần
16 9 lần 81 9 lần 43 9 lần 99 8 lần 80 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Bình

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
74 24 ngày 06/01/2022
98 23 ngày 13/01/2022
85 21 ngày 27/01/2022
86 17 ngày 24/02/2022
68 16 ngày 03/03/2022
65 15 ngày 10/03/2022
83 13 ngày 24/03/2022
19 13 ngày 24/03/2022
04 12 ngày 31/03/2022
64 12 ngày 31/03/2022

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 16-6-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 16-6-2022

G8 99
G7 913
G6 6144 8250 6891
G5 7950
G4 14262 67038 67812 04532
94521 84405 17140
G3 33981 28714
G2 97212
G1 76606
ĐB 749246
Đầu Đuôi
0 5,6
1 3,2,4,2
2 1
3 8,2
4 4,0,6
5 0,0
6 2
7 -
8 1
9 9,1
Đầu Đuôi
5,5,4 0
9,2,8 1
6,1,3,1 2
1 3
4,1 4
0 5
0,4 6
- 7
3 8
9 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 9-6-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 9-6-2022

G8 58
G7 212
G6 9020 4555 5881
G5 8217
G4 45405 86396 19588 08271
04978 16491 69228
G3 64023 78776
G2 98213
G1 98596
ĐB 374066
Đầu Đuôi
0 5
1 2,7,3
2 0,8,3
3 -
4 -
5 8,5
6 6
7 1,8,6
8 1,8
9 6,1,6
Đầu Đuôi
2 0
8,7,9 1
1 2
2,1 3
- 4
5,0 5
9,7,9,6 6
1 7
5,8,7,2 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 2-6-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 2-6-2022

G8 56
G7 699
G6 7881 5647 6963
G5 6034
G4 30315 36933 43810 66207
37173 62058 02297
G3 46811 37023
G2 53343
G1 33610
ĐB 008257
Đầu Đuôi
0 7
1 5,0,1,0
2 3
3 4,3
4 7,3
5 6,8,7
6 3
7 3
8 1
9 9,7
Đầu Đuôi
1,1 0
8,1 1
- 2
6,3,7,2,4 3
3 4
1 5
5 6
4,0,9,5 7
5 8
9 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 26-5-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 26-5-2022

G8 61
G7 815
G6 6293 0096 3835
G5 1293
G4 55180 67352 63099 37007
87156 42416 81558
G3 97429 45760
G2 16562
G1 99240
ĐB 379367
Đầu Đuôi
0 7
1 5,6
2 9
3 5
4 0
5 2,6,8
6 1,0,2,7
7 -
8 0
9 3,6,3,9
Đầu Đuôi
8,6,4 0
6 1
5,6 2
9,9 3
- 4
1,3 5
9,5,1 6
0,6 7
5 8
9,2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 19-5-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 19-5-2022

G8 49
G7 741
G6 9362 1576 2612
G5 3538
G4 20190 64537 93725 12680
56388 49570 04756
G3 55302 62433
G2 05873
G1 65978
ĐB 622028
Đầu Đuôi
0 2
1 2
2 5,8
3 8,7,3
4 9,1
5 6
6 2
7 6,0,3,8
8 0,8
9 0
Đầu Đuôi
9,8,7 0
4 1
6,1,0 2
3,7 3
- 4
2 5
7,5 6
3 7
3,8,7,2 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 12-5-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 12-5-2022

G8 92
G7 723
G6 0516 2189 2957
G5 0328
G4 89649 39048 71725 63561
73640 13592 92158
G3 68722 46138
G2 86736
G1 02012
ĐB 734480
Đầu Đuôi
0 -
1 6,2
2 3,8,5,2
3 8,6
4 9,8,0
5 7,8
6 1
7 -
8 9,0
9 2,2
Đầu Đuôi
4,8 0
6 1
9,9,2,1 2
2 3
- 4
2 5
1,3 6
5 7
2,4,5,3 8
8,4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 5-5-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 5-5-2022

G8 25
G7 181
G6 5608 3307 7809
G5 8690
G4 22288 93632 74009 49731
25757 74101 30656
G3 05450 67580
G2 85729
G1 95758
ĐB 957609
Đầu Đuôi
0 8,7,9,9,1,9
1 -
2 5,9
3 2,1
4 -
5 7,6,0,8
6 -
7 -
8 1,8,0
9 0
Đầu Đuôi
9,5,8 0
8,3,0 1
3 2
- 3
- 4
2 5
5 6
0,5 7
0,8,5 8
0,0,2,0 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 28-4-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 28-4-2022

G8 33
G7 903
G6 9413 9876 7769
G5 3267
G4 15170 09567 73053 93013
75672 96313 83426
G3 36445 92337
G2 33490
G1 76247
ĐB 599761
Đầu Đuôi
0 3
1 3,3,3
2 6
3 3,7
4 5,7
5 3
6 9,7,7,1
7 6,0,2
8 -
9 0
Đầu Đuôi
7,9 0
6 1
7 2
3,0,1,5,1,1 3
- 4
4 5
7,2 6
6,6,3,4 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 21-4-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 21-4-2022

G8 30
G7 984
G6 3463 2092 5443
G5 4289
G4 34940 46137 07153 99922
46512 92060 74315
G3 61606 32244
G2 36637
G1 76759
ĐB 401099
Đầu Đuôi
0 6
1 2,5
2 2
3 0,7,7
4 3,0,4
5 3,9
6 3,0
7 -
8 4,9
9 2,9
Đầu Đuôi
3,4,6 0
- 1
9,2,1 2
6,4,5 3
8,4 4
1 5
0 6
3,3 7
- 8
8,5,9 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 14-4-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 14-4-2022

G8 87
G7 179
G6 0716 9459 7242
G5 5199
G4 84024 39294 03844 87443
61536 74147 38628
G3 38118 16718
G2 19600
G1 80949
ĐB 274513
Đầu Đuôi
0 0
1 6,8,8,3
2 4,8
3 6
4 2,4,3,7,9
5 9
6 -
7 9
8 7
9 9,4
Đầu Đuôi
0 0
- 1
4 2
4,1 3
2,9,4 4
- 5
1,3 6
8,4 7
2,1,1 8
7,5,9,4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 7-4-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 7-4-2022

G8 15
G7 273
G6 7847 5172 2682
G5 2546
G4 87480 62851 02260 44797
20757 17495 42442
G3 69260 61750
G2 87684
G1 30650
ĐB 024181
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 -
3 -
4 7,6,2
5 1,7,0,0
6 0,0
7 3,2
8 2,0,4,1
9 7,5
Đầu Đuôi
8,6,6,5,5 0
5,8 1
7,8,4 2
7 3
8 4
1,9 5
4 6
4,9,5 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 31-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 31-3-2022

G8 52
G7 804
G6 6927 2861 0820
G5 9677
G4 33030 69061 71426 40358
15910 76264 87652
G3 45008 46510
G2 57293
G1 09722
ĐB 688172
Đầu Đuôi
0 4,8
1 0,0
2 7,0,6,2
3 0
4 -
5 2,8,2
6 1,1,4
7 7,2
8 -
9 3
Đầu Đuôi
2,3,1,1 0
6,6 1
5,5,2,7 2
9 3
0,6 4
- 5
2 6
2,7 7
5,0 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 24-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 24-3-2022

G8 83
G7 378
G6 2656 3873 9319
G5 5502
G4 14839 90747 55729 68649
35476 23163 44149
G3 54052 87233
G2 95471
G1 94355
ĐB 748625
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 9,5
3 9,3
4 7,9,9
5 6,2,5
6 3
7 8,3,6,1
8 3
9 -
Đầu Đuôi
- 0
7 1
0,5 2
8,7,6,3 3
- 4
5,2 5
5,7 6
4 7
7 8
1,3,2,4,4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 17-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 17-3-2022

G8 09
G7 797
G6 6911 3946 7575
G5 4059
G4 43830 10139 15751 50428
53110 82492 25076
G3 26190 80773
G2 73770
G1 46448
ĐB 328403
Đầu Đuôi
0 9,3
1 1,0
2 8
3 0,9
4 6,8
5 9,1
6 -
7 5,6,3,0
8 -
9 7,2,0
Đầu Đuôi
3,1,9,7 0
1,5 1
9 2
7,0 3
- 4
7 5
4,7 6
9 7
2,4 8
0,5,3 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 10-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 10-3-2022

G8 88
G7 783
G6 7220 7520 3105
G5 6991
G4 71419 20806 07559 99023
64612 25865 09639
G3 91400 32407
G2 59903
G1 72839
ĐB 269526
Đầu Đuôi
0 5,6,0,7,3
1 9,2
2 0,0,3,6
3 9,9
4 -
5 9
6 5
7 -
8 8,3
9 1
Đầu Đuôi
2,2,0 0
9 1
1 2
8,2,0 3
- 4
0,6 5
0,2 6
0 7
8 8
1,5,3,3 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 3-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 3-3-2022

G8 78
G7 937
G6 2912 8333 7132
G5 6914
G4 90418 47176 05069 44772
64663 20240 08468
G3 25825 49963
G2 90884
G1 82543
ĐB 433105
Đầu Đuôi
0 5
1 2,4,8
2 5
3 7,3,2
4 0,3
5 -
6 9,3,8,3
7 8,6,2
8 4
9 -
Đầu Đuôi
4 0
- 1
1,3,7 2
3,6,6,4 3
1,8 4
2,0 5
7 6
3 7
7,1,6 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 24-2-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 24-2-2022

G8 22
G7 480
G6 0486 1235 3906
G5 6888
G4 76746 39959 14640 48991
35538 98882 56343
G3 43555 91830
G2 59565
G1 56583
ĐB 304790
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 2
3 5,8,0
4 6,0,3
5 9,5
6 5
7 -
8 0,6,8,2,3
9 1,0
Đầu Đuôi
8,4,3,9 0
9 1
2,8 2
4,8 3
- 4
3,5,6 5
8,0,4 6
- 7
8,3 8
5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 17-2-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 17-2-2022

G8 91
G7 007
G6 7953 4102 1884
G5 8965
G4 87265 32378 38481 71760
68663 35157 63424
G3 76371 54567
G2 71328
G1 41979
ĐB 757581
Đầu Đuôi
0 7,2
1 -
2 4,8
3 -
4 -
5 3,7
6 5,5,0,3,7
7 8,1,9
8 4,1,1
9 1
Đầu Đuôi
6 0
9,8,7,8 1
0 2
5,6 3
8,2 4
6,6 5
- 6
0,5,6 7
7,2 8
7 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 10-2-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 10-2-2022

G8 13
G7 451
G6 0803 4797 1015
G5 2916
G4 45966 66024 09727 39109
14244 84272 46695
G3 79541 95866
G2 64165
G1 28024
ĐB 363916
Đầu Đuôi
0 3,9
1 3,5,6,6
2 4,7,4
3 -
4 4,1
5 1
6 6,6,5
7 2
8 -
9 7,5
Đầu Đuôi
- 0
5,4 1
7 2
1,0 3
2,4,2 4
1,9,6 5
1,6,6,1 6
9,2 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 3-2-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 3-2-2022

G8 27
G7 843
G6 5068 4331 7942
G5 4087
G4 22505 75395 49917 25477
17071 33841 79599
G3 74316 98933
G2 82115
G1 64650
ĐB 386546
Đầu Đuôi
0 5
1 7,6,5
2 7
3 1,3
4 3,2,1,6
5 0
6 8
7 7,1
8 7
9 5,9
Đầu Đuôi
5 0
3,7,4 1
4 2
4,3 3
- 4
0,9,1 5
1,4 6
2,8,1,7 7
6 8
9 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 27-1-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 27-1-2022

G8 95
G7 623
G6 0703 4277 7616
G5 6513
G4 57080 38288 57904 42906
71611 78585 86742
G3 42027 27224
G2 57422
G1 78965
ĐB 974810
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1 6,3,1,0
2 3,7,4,2
3 -
4 2
5 -
6 5
7 7
8 0,8,5
9 5
Đầu Đuôi
8,1 0
1 1
4,2 2
2,0,1 3
0,2 4
9,8,6 5
1,0 6
7,2 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 20-1-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 20-1-2022

G8 57
G7 424
G6 3341 5590 7359
G5 3683
G4 29760 02639 36112 49030
84485 25776 16356
G3 06488 44772
G2 48848
G1 35039
ĐB 170606
Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 4
3 9,0,9
4 1,8
5 7,9,6
6 0
7 6,2
8 3,5,8
9 0
Đầu Đuôi
9,6,3 0
4 1
1,7 2
8 3
2 4
8 5
7,5,0 6
5 7
8,4 8
5,3,3 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 13-1-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 13-1-2022

G8 39
G7 330
G6 8412 7270 6045
G5 4377
G4 10469 62672 14320 17168
98097 07650 10312
G3 75131 39378
G2 10929
G1 98098
ĐB 364073
Đầu Đuôi
0 -
1 2,2
2 0,9
3 9,0,1
4 5
5 0
6 9,8
7 0,7,2,8,3
8 -
9 7,8
Đầu Đuôi
3,7,2,5 0
3 1
1,7,1 2
7 3
- 4
4 5
- 6
7,9 7
6,7,9 8
3,6,2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 6-1-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 6-1-2022

G8 35
G7 172
G6 4777 0474 6285
G5 2581
G4 66535 19439 71481 45783
43940 08653 32579
G3 24449 71051
G2 41885
G1 54197
ĐB 349996
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 5,5,9
4 0,9
5 3,1
6 -
7 2,7,4,9
8 5,1,1,3,5
9 7,6
Đầu Đuôi
4 0
8,8,5 1
7 2
8,5 3
7 4
3,8,3,8 5
9 6
7,9 7
- 8
3,7,4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt