XSQB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Bình 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 17-6-2021

G8 44
G7 291
G6 8240 0332 4497
G5 9644
G4 22313 30444 17844 92893
29346 64870 04591
G3 90742 65648
G2 59372
G1 38709
ĐB 147581
Đầu Đuôi
0 9
1 3
2 -
3 2
4 4,0,4,4,4,6,2,8
5 -
6 -
7 0,2
8 1
9 1,7,3,1
Đầu Đuôi
4,7 0
9,9,8 1
3,4,7 2
1,9 3
4,4,4,4 4
- 5
4 6
9 7
4 8
0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Bình trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
64 13 lần 53 10 lần 49 10 lần 39 9 lần 28 9 lần
55 9 lần 07 9 lần 94 9 lần 92 9 lần 26 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Bình

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
31 20 ngày 28/01/2021
66 20 ngày 28/01/2021
26 16 ngày 25/02/2021
05 16 ngày 25/02/2021
22 15 ngày 04/03/2021
06 15 ngày 04/03/2021
85 13 ngày 18/03/2021
89 13 ngày 18/03/2021
19 13 ngày 18/03/2021
43 13 ngày 18/03/2021

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 10-6-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 10-6-2021

G8 17
G7 336
G6 7356 2941 4794
G5 5451
G4 90890 00207 56925 17059
15652 90007 45853
G3 90038 85113
G2 63239
G1 77650
ĐB 349716
Đầu Đuôi
0 7,7
1 7,3,6
2 5
3 6,8,9
4 1
5 6,1,9,2,3,0
6 -
7 -
8 -
9 4,0
Đầu Đuôi
9,5 0
4,5 1
5 2
5,1 3
9 4
2 5
3,5,1 6
1,0,0 7
3 8
5,3 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 3-6-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 3-6-2021

G8 64
G7 459
G6 4455 4102 7275
G5 6629
G4 65786 92696 29617 85964
86183 90858 33929
G3 94764 24374
G2 79065
G1 42400
ĐB 095990
Đầu Đuôi
0 2,0
1 7
2 9,9
3 -
4 -
5 9,5,8
6 4,4,4,5
7 5,4
8 6,3
9 6,0
Đầu Đuôi
0,9 0
- 1
0 2
8 3
6,6,6,7 4
5,7,6 5
8,9 6
1 7
5 8
5,2,2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 27-5-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 27-5-2021

G8 54
G7 616
G6 2464 2257 2555
G5 5864
G4 12737 78644 49384 75565
91356 12648 66970
G3 66288 10192
G2 83859
G1 31346
ĐB 078436
Đầu Đuôi
0 -
1 6
2 -
3 7,6
4 4,8,6
5 4,7,5,6,9
6 4,4,5
7 0
8 4,8
9 2
Đầu Đuôi
7 0
- 1
9 2
- 3
5,6,6,4,8 4
5,6 5
1,5,4,3 6
5,3 7
4,8 8
5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 20-5-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 20-5-2021

G8 83
G7 017
G6 4591 1939 0407
G5 0525
G4 34449 71680 83000 82098
62796 76649 48663
G3 67111 42841
G2 38833
G1 64294
ĐB 859849
Đầu Đuôi
0 7,0
1 7,1
2 5
3 9,3
4 9,9,1,9
5 -
6 3
7 -
8 3,0
9 1,8,6,4
Đầu Đuôi
8,0 0
9,1,4 1
- 2
8,6,3 3
9 4
2 5
9 6
1,0 7
9 8
3,4,4,4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 13-5-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 13-5-2021

G8 17
G7 328
G6 6577 8317 4771
G5 2999
G4 49523 11590 16823 72867
21607 04168 67856
G3 24959 27961
G2 33117
G1 55982
ĐB 267624
Đầu Đuôi
0 7
1 7,7,7
2 8,3,3,4
3 -
4 -
5 6,9
6 7,8,1
7 7,1
8 2
9 9,0
Đầu Đuôi
9 0
7,6 1
8 2
2,2 3
2 4
- 5
5 6
1,7,1,6,0,1 7
2,6 8
9,5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 6-5-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 6-5-2021

G8 44
G7 048
G6 2257 6236 8387
G5 2072
G4 90427 23629 47567 07859
31284 67340 67029
G3 10669 86495
G2 13888
G1 56078
ĐB 892114
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 7,9,9
3 6
4 4,8,0
5 7,9
6 7,9
7 2,8
8 7,4,8
9 5
Đầu Đuôi
4 0
- 1
7 2
- 3
4,8,1 4
9 5
3 6
5,8,2,6 7
4,8,7 8
2,5,2,6 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 29-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 29-4-2021

G8 68
G7 003
G6 8502 9494 8139
G5 0558
G4 52364 10621 67759 21230
54208 30223 71604
G3 11212 05940
G2 88616
G1 12058
ĐB 497656
Đầu Đuôi
0 3,2,8,4
1 2,6
2 1,3
3 9,0
4 0
5 8,9,8,6
6 8,4
7 -
8 -
9 4
Đầu Đuôi
3,4 0
2 1
0,1 2
0,2 3
9,6,0 4
- 5
1,5 6
- 7
6,5,0,5 8
3,5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 22-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 22-4-2021

G8 03
G7 080
G6 6249 4602 8428
G5 5776
G4 73010 98180 46107 45813
23245 71645 78301
G3 95023 12292
G2 50677
G1 30970
ĐB 316288
Đầu Đuôi
0 3,2,7,1
1 0,3
2 8,3
3 -
4 9,5,5
5 -
6 -
7 6,7,0
8 0,0,8
9 2
Đầu Đuôi
8,1,8,7 0
0 1
0,9 2
0,1,2 3
- 4
4,4 5
7 6
0,7 7
2,8 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 15-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 15-4-2021

G8 71
G7 118
G6 5492 0537 9420
G5 6690
G4 06392 82088 51055 20283
94658 54356 87734
G3 60215 77024
G2 24787
G1 87394
ĐB 646144
Đầu Đuôi
0 -
1 8,5
2 0,4
3 7,4
4 4
5 5,8,6
6 -
7 1
8 8,3,7
9 2,0,2,4
Đầu Đuôi
2,9 0
7 1
9,9 2
8 3
3,2,9,4 4
5,1 5
5 6
3,8 7
1,8,5 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 8-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 8-4-2021

G8 20
G7 299
G6 3780 6463 0610
G5 9276
G4 44277 61792 90304 68261
99135 71435 49587
G3 22308 35386
G2 89586
G1 23694
ĐB 023147
Đầu Đuôi
0 4,8
1 0
2 0
3 5,5
4 7
5 -
6 3,1
7 6,7
8 0,7,6,6
9 9,2,4
Đầu Đuôi
2,8,1 0
6 1
9 2
6 3
0,9 4
3,3 5
7,8,8 6
7,8,4 7
0 8
9 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 1-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 1-4-2021

G8 61
G7 107
G6 2474 5212 6212
G5 3313
G4 05762 95273 00917 05816
18598 69677 14738
G3 71204 31312
G2 36672
G1 44160
ĐB 852954
Đầu Đuôi
0 7,4
1 2,2,3,7,6,2
2 -
3 8
4 -
5 4
6 1,2,0
7 4,3,7,2
8 -
9 8
Đầu Đuôi
6 0
6 1
1,1,6,1,7 2
1,7 3
7,0,5 4
- 5
1 6
0,1,7 7
9,3 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 25-3-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 25-3-2021

G8 63
G7 432
G6 6055 2886 8699
G5 2650
G4 14179 11875 82983 84436
90494 89445 23099
G3 47383 28463
G2 99069
G1 88003
ĐB 285821
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 1
3 2,6
4 5
5 5,0
6 3,3,9
7 9,5
8 6,3,3
9 9,4,9
Đầu Đuôi
5 0
2 1
3 2
6,8,8,6,0 3
9 4
5,7,4 5
8,3 6
- 7
- 8
9,7,9,6 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 18-3-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 18-3-2021

G8 21
G7 363
G6 2295 5674 8650
G5 4489
G4 33194 49095 97464 93911
30896 06709 06080
G3 93619 02643
G2 72985
G1 26469
ĐB 103213
Đầu Đuôi
0 9
1 1,9,3
2 1
3 -
4 3
5 0
6 3,4,9
7 4
8 9,0,5
9 5,4,5,6
Đầu Đuôi
5,8 0
2,1 1
- 2
6,4,1 3
7,9,6 4
9,9,8 5
9 6
- 7
- 8
8,0,1,6 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 11-3-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 11-3-2021

G8 49
G7 646
G6 2625 5657 0448
G5 9038
G4 19214 39970 42957 65955
60863 14367 18533
G3 40668 41154
G2 55856
G1 66394
ĐB 020521
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 5,1
3 8,3
4 9,6,8
5 7,7,5,4,6
6 3,7,8
7 0
8 -
9 4
Đầu Đuôi
7 0
2 1
- 2
6,3 3
1,5,9 4
2,5 5
4,5 6
5,5,6 7
4,3,6 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 4-3-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 4-3-2021

G8 37
G7 041
G6 9250 6706 2152
G5 7188
G4 14785 99798 29022 92564
63128 36923 04201
G3 75301 76950
G2 67807
G1 75813
ĐB 790815
Đầu Đuôi
0 6,1,1,7
1 3,5
2 2,8,3
3 7
4 1
5 0,2,0
6 4
7 -
8 8,5
9 8
Đầu Đuôi
5,5 0
4,0,0 1
5,2 2
2,1 3
6 4
8,1 5
0 6
3,0 7
8,9,2 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 25-2-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 25-2-2021

G8 58
G7 555
G6 5503 3039 7226
G5 6609
G4 36634 39105 08230 01083
27253 67828 41316
G3 74164 99795
G2 94021
G1 67010
ĐB 018928
Đầu Đuôi
0 3,9,5
1 6,0
2 6,8,1,8
3 9,4,0
4 -
5 8,5,3
6 4
7 -
8 3
9 5
Đầu Đuôi
3,1 0
2 1
- 2
0,8,5 3
3,6 4
5,0,9 5
2,1 6
- 7
5,2,2 8
3,0 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 18-2-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 18-2-2021

G8 64
G7 887
G6 7974 1565 0655
G5 8337
G4 70280 34653 82437 60735
99126 21253 38641
G3 46170 56033
G2 06485
G1 13787
ĐB 723837
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 6
3 7,7,5,3,7
4 1
5 5,3,3
6 4,5
7 4,0
8 7,0,5,7
9 -
Đầu Đuôi
8,7 0
4 1
- 2
5,5,3 3
6,7 4
6,5,3,8 5
2 6
8,3,3,8,3 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 11-2-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 11-2-2021

G8 49
G7 456
G6 1089 9922 6635
G5 3845
G4 55345 20241 56549 92549
58372 67626 54843
G3 02564 72197
G2 21328
G1 73887
ĐB 022318
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 2,6,8
3 5
4 9,5,5,1,9,9,3
5 6
6 4
7 2
8 9,7
9 7
Đầu Đuôi
- 0
4 1
2,7 2
4 3
6 4
3,4,4 5
5,2 6
9,8 7
2,1 8
4,8,4,4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 4-2-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 4-2-2021

G8 39
G7 492
G6 7799 3984 2584
G5 2195
G4 61302 73515 48376 29475
71607 91158 61737
G3 29673 32792
G2 95681
G1 76898
ĐB 618608
Đầu Đuôi
0 2,7,8
1 5
2 -
3 9,7
4 -
5 8
6 -
7 6,5,3
8 4,4,1
9 2,9,5,2,8
Đầu Đuôi
- 0
8 1
9,0,9 2
7 3
8,8 4
9,1,7 5
7 6
0,3 7
5,9,0 8
3,9 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 28-1-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 28-1-2021

G8 20
G7 712
G6 9947 2031 5046
G5 4278
G4 97739 90366 82168 98726
36201 30026 39053
G3 69797 59678
G2 76426
G1 02747
ĐB 867458
Đầu Đuôi
0 1
1 2
2 0,6,6,6
3 1,9
4 7,6,7
5 3,8
6 6,8
7 8,8
8 -
9 7
Đầu Đuôi
2 0
3,0 1
1 2
5 3
- 4
- 5
4,6,2,2,2 6
4,9,4 7
7,6,7,5 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 21-1-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 21-1-2021

G8 04
G7 536
G6 5114 7688 2899
G5 5303
G4 12338 87531 85351 81064
93505 70321 27892
G3 09017 84372
G2 88439
G1 42389
ĐB 624852
Đầu Đuôi
0 4,3,5
1 4,7
2 1
3 6,8,1,9
4 -
5 1,2
6 4
7 2
8 8,9
9 9,2
Đầu Đuôi
- 0
3,5,2 1
9,7,5 2
0 3
0,1,6 4
0 5
3 6
1 7
8,3 8
9,3,8 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 14-1-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 14-1-2021

G8 20
G7 065
G6 8744 8770 8736
G5 9375
G4 93538 51187 07524 64212
75649 65687 25053
G3 04377 73382
G2 61009
G1 17031
ĐB 354957
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 0,4
3 6,8,1
4 4,9
5 3,7
6 5
7 0,5,7
8 7,7,2
9 -
Đầu Đuôi
2,7 0
3 1
1,8 2
5 3
4,2 4
6,7 5
3 6
8,8,7,5 7
3 8
4,0 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 7-1-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 7-1-2021

G8 19
G7 099
G6 0899 7763 1233
G5 7203
G4 56274 84588 49858 50414
77333 00075 27920
G3 04948 69953
G2 99253
G1 50922
ĐB 140054
Đầu Đuôi
0 3
1 9,4
2 0,2
3 3,3
4 8
5 8,3,3,4
6 3
7 4,5
8 8
9 9,9
Đầu Đuôi
2 0
- 1
2 2
6,3,0,3,5,5 3
7,1,5 4
7 5
- 6
- 7
8,5,4 8
1,9,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt