XSQNA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Nam 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 28-6-2022

G8 81
G7 219
G6 3987 0377 3095
G5 6558
G4 26402 66280 19218 99489
20796 51693 38936
G3 29586 72261
G2 06764
G1 62383
ĐB 830046
Đầu Đuôi
0 2
1 9,8
2 -
3 6
4 6
5 8
6 1,4
7 7
8 1,7,0,9,6,3
9 5,6,3
Đầu Đuôi
8 0
8,6 1
0 2
9,8 3
6 4
9 5
9,3,8,4 6
8,7 7
5,1 8
1,8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Nam trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
55 12 lần 78 10 lần 80 10 lần 93 10 lần 90 9 lần
47 9 lần 99 8 lần 37 8 lần 46 8 lần 19 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Nam

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
92 24 ngày 11/01/2022
85 19 ngày 15/02/2022
20 18 ngày 22/02/2022
11 16 ngày 08/03/2022
57 14 ngày 22/03/2022
29 13 ngày 29/03/2022
67 12 ngày 05/04/2022
10 12 ngày 05/04/2022
35 11 ngày 12/04/2022
26 11 ngày 12/04/2022

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 21-6-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 21-6-2022

G8 66
G7 780
G6 3513 5559 7746
G5 1756
G4 40747 86933 47917 52887
71263 82799 90746
G3 37075 32838
G2 97063
G1 73572
ĐB 473744
Đầu Đuôi
0 -
1 3,7
2 -
3 3,8
4 6,7,6,4
5 9,6
6 6,3,3
7 5,2
8 0,7
9 9
Đầu Đuôi
8 0
- 1
7 2
1,3,6,6 3
4 4
7 5
6,4,5,4 6
4,1,8 7
3 8
5,9 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 14-6-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 14-6-2022

G8 48
G7 612
G6 5149 4778 6978
G5 1814
G4 94449 06745 58270 98739
99593 07701 73997
G3 75225 20832
G2 10807
G1 98789
ĐB 627474
Đầu Đuôi
0 1,7
1 2,4
2 5
3 9,2
4 8,9,9,5
5 -
6 -
7 8,8,0,4
8 9
9 3,7
Đầu Đuôi
7 0
0 1
1,3 2
9 3
1,7 4
4,2 5
- 6
9,0 7
4,7,7 8
4,4,3,8 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 7-6-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 7-6-2022

G8 60
G7 023
G6 4853 1355 3055
G5 8824
G4 35055 60087 25148 74655
31101 01784 61855
G3 87582 21640
G2 84496
G1 31759
ĐB 301923
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 3,4,3
3 -
4 8,0
5 3,5,5,5,5,5,9
6 0
7 -
8 7,4,2
9 6
Đầu Đuôi
6,4 0
0 1
8 2
2,5,2 3
2,8 4
5,5,5,5,5 5
9 6
8 7
4 8
5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 31-5-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 31-5-2022

G8 99
G7 783
G6 1050 4704 8228
G5 1596
G4 33136 45855 45022 08362
47469 77272 01670
G3 63637 98878
G2 21144
G1 37039
ĐB 010580
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 8,2
3 6,7,9
4 4
5 0,5
6 2,9
7 2,0,8
8 3,0
9 9,6
Đầu Đuôi
5,7,8 0
- 1
2,6,7 2
8 3
0,4 4
5 5
9,3 6
3 7
2,7 8
9,6,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 24-5-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 24-5-2022

G8 52
G7 093
G6 4273 8656 2366
G5 1739
G4 58431 95254 30487 32013
72037 92177 72137
G3 74869 95905
G2 61082
G1 86240
ĐB 821833
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2 -
3 9,1,7,7,3
4 0
5 2,6,4
6 6,9
7 3,7
8 7,2
9 3
Đầu Đuôi
4 0
3 1
5,8 2
9,7,1,3 3
5 4
0 5
5,6 6
8,3,7,3 7
- 8
3,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 17-5-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 17-5-2022

G8 30
G7 437
G6 1531 3078 0461
G5 8969
G4 27319 98234 91968 75656
68768 39512 65836
G3 97383 02494
G2 09234
G1 36764
ĐB 224376
Đầu Đuôi
0 -
1 9,2
2 -
3 0,7,1,4,6,4
4 -
5 6
6 1,9,8,8,4
7 8,6
8 3
9 4
Đầu Đuôi
3 0
3,6 1
1 2
8 3
3,9,3,6 4
- 5
5,3,7 6
3 7
7,6,6 8
6,1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 10-5-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 10-5-2022

G8 80
G7 616
G6 0598 9331 8705
G5 5993
G4 26625 76119 48836 80758
43449 40714 38748
G3 57062 15209
G2 91579
G1 93659
ĐB 952255
Đầu Đuôi
0 5,9
1 6,9,4
2 5
3 1,6
4 9,8
5 8,9,5
6 2
7 9
8 0
9 8,3
Đầu Đuôi
8 0
3 1
6 2
9 3
1 4
0,2,5 5
1,3 6
- 7
9,5,4 8
1,4,0,7,5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 3-5-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 3-5-2022

G8 87
G7 565
G6 9722 5896 1251
G5 0827
G4 23237 56846 87703 70698
40400 85732 03001
G3 39464 04684
G2 04709
G1 61806
ĐB 229038
Đầu Đuôi
0 3,0,1,9,6
1 -
2 2,7
3 7,2,8
4 6
5 1
6 5,4
7 -
8 7,4
9 6,8
Đầu Đuôi
0 0
5,0 1
2,3 2
0 3
6,8 4
6 5
9,4,0 6
8,2,3 7
9,3 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 26-4-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 26-4-2022

G8 24
G7 381
G6 6790 9564 7278
G5 6473
G4 16475 01963 49989 62443
35193 68988 33955
G3 38688 70408
G2 37827
G1 87106
ĐB 153349
Đầu Đuôi
0 8,6
1 -
2 4,7
3 -
4 3,9
5 5
6 4,3
7 8,3,5
8 1,9,8,8
9 0,3
Đầu Đuôi
9 0
8 1
- 2
7,6,4,9 3
2,6 4
7,5 5
0 6
2 7
7,8,8,0 8
8,4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 19-4-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 19-4-2022

G8 74
G7 314
G6 2739 5297 0555
G5 9670
G4 93147 00091 44099 24742
97415 00325 30225
G3 88002 64970
G2 42647
G1 09065
ĐB 301158
Đầu Đuôi
0 2
1 4,5
2 5,5
3 9
4 7,2,7
5 5,8
6 5
7 4,0,0
8 -
9 7,1,9
Đầu Đuôi
7,7 0
9 1
4,0 2
- 3
7,1 4
5,1,2,2,6 5
- 6
9,4,4 7
5 8
3,9 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 12-4-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 12-4-2022

G8 23
G7 162
G6 4982 4294 1299
G5 3835
G4 93590 38449 36630 03303
56188 44426 72641
G3 33075 62771
G2 59112
G1 72449
ĐB 554715
Đầu Đuôi
0 3
1 2,5
2 3,6
3 5,0
4 9,1,9
5 -
6 2
7 5,1
8 2,8
9 4,9,0
Đầu Đuôi
9,3 0
4,7 1
6,8,1 2
2,0 3
9 4
3,7,1 5
2 6
- 7
8 8
9,4,4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 5-4-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 5-4-2022

G8 19
G7 267
G6 6990 4113 0984
G5 0710
G4 15945 11363 21622 73747
83851 58894 56232
G3 25978 65114
G2 34590
G1 93454
ĐB 598617
Đầu Đuôi
0 -
1 9,3,0,4,7
2 2
3 2
4 5,7
5 1,4
6 7,3
7 8
8 4
9 0,4,0
Đầu Đuôi
9,1,9 0
5 1
2,3 2
1,6 3
8,9,1,5 4
4 5
- 6
6,4,1 7
7 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 29-3-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 29-3-2022

G8 71
G7 409
G6 4897 2289 2754
G5 2269
G4 29729 27614 48986 42369
26544 59955 41187
G3 71906 40075
G2 48740
G1 94631
ĐB 300703
Đầu Đuôi
0 9,6,3
1 4
2 9
3 1
4 4,0
5 4,5
6 9,9
7 1,5
8 9,6,7
9 7
Đầu Đuôi
4 0
7,3 1
- 2
0 3
5,1,4 4
5,7 5
8,0 6
9,8 7
- 8
0,8,6,2,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 22-3-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 22-3-2022

G8 91
G7 306
G6 1595 2565 2247
G5 1051
G4 99001 72434 75013 45957
66183 19142 35636
G3 73425 27747
G2 22393
G1 05835
ĐB 188130
Đầu Đuôi
0 6,1
1 3
2 5
3 4,6,5,0
4 7,2,7
5 1,7
6 5
7 -
8 3
9 1,5,3
Đầu Đuôi
3 0
9,5,0 1
4 2
1,8,9 3
3 4
9,6,2,3 5
0,3 6
4,5,4 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 15-3-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 15-3-2022

G8 97
G7 854
G6 8878 4365 9354
G5 5563
G4 16495 65095 12258 44164
21697 70743 39256
G3 17819 25073
G2 15005
G1 45732
ĐB 866455
Đầu Đuôi
0 5
1 9
2 -
3 2
4 3
5 4,4,8,6,5
6 5,3,4
7 8,3
8 -
9 7,5,5,7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
3 2
6,4,7 3
5,5,6 4
6,9,9,0,5 5
5 6
9,9 7
7,5 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 8-3-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 8-3-2022

G8 82
G7 427
G6 7069 7247 1634
G5 9811
G4 46322 05110 94599 96518
74823 26212 35080
G3 33159 57272
G2 67378
G1 89148
ĐB 522984
Đầu Đuôi
0 -
1 1,0,8,2
2 7,2,3
3 4
4 7,8
5 9
6 9
7 2,8
8 2,0,4
9 9
Đầu Đuôi
1,8 0
1 1
8,2,1,7 2
2 3
3,8 4
- 5
- 6
2,4 7
1,7,4 8
6,9,5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 1-3-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 1-3-2022

G8 15
G7 447
G6 9993 6538 4051
G5 7315
G4 50810 34919 86118 33190
21547 09775 64054
G3 70003 06487
G2 49101
G1 58195
ĐB 553277
Đầu Đuôi
0 3,1
1 5,5,0,9,8
2 -
3 8
4 7,7
5 1,4
6 -
7 5,7
8 7
9 3,0,5
Đầu Đuôi
1,9 0
5,0 1
- 2
9,0 3
5 4
1,1,7,9 5
- 6
4,4,8,7 7
3,1 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 22-2-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 22-2-2022

G8 52
G7 387
G6 0593 5874 4169
G5 6313
G4 62973 48067 49088 98181
03611 74689 49234
G3 33280 61120
G2 34219
G1 82180
ĐB 599384
Đầu Đuôi
0 -
1 3,1,9
2 0
3 4
4 -
5 2
6 9,7
7 4,3
8 7,8,1,9,0,0,4
9 3
Đầu Đuôi
8,2,8 0
8,1 1
5 2
9,1,7 3
7,3,8 4
- 5
- 6
8,6 7
8 8
6,8,1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 15-2-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 15-2-2022

G8 13
G7 340
G6 2381 3366 0381
G5 4085
G4 40445 52291 80700 26667
23637 25938 41079
G3 56432 09614
G2 69236
G1 27670
ĐB 756408
Đầu Đuôi
0 0,8
1 3,4
2 -
3 7,8,2,6
4 0,5
5 -
6 6,7
7 9,0
8 1,1,5
9 1
Đầu Đuôi
4,0,7 0
8,8,9 1
3 2
1 3
1 4
8,4 5
6,3 6
6,3 7
3,0 8
7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 8-2-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 8-2-2022

G8 51
G7 667
G6 4782 1540 0838
G5 7793
G4 40465 95126 31576 18461
17784 23139 10449
G3 84459 18903
G2 55374
G1 97123
ĐB 909584
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 6,3
3 8,9
4 0,9
5 1,9
6 7,5,1
7 6,4
8 2,4,4
9 3
Đầu Đuôi
4 0
5,6 1
8 2
9,0,2 3
8,7,8 4
6 5
2,7 6
6 7
3 8
3,4,5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 1-2-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 1-2-2022

G8 13
G7 445
G6 2399 1229 0240
G5 9048
G4 98199 85900 70628 35266
16058 34244 14734
G3 38544 71706
G2 10917
G1 90382
ĐB 201533
Đầu Đuôi
0 0,6
1 3,7
2 9,8
3 4,3
4 5,0,8,4,4
5 8
6 6
7 -
8 2
9 9,9
Đầu Đuôi
4,0 0
- 1
8 2
1,3 3
4,3,4 4
4 5
6,0 6
1 7
4,2,5 8
9,2,9 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 25-1-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 25-1-2022

G8 11
G7 353
G6 2986 7106 8260
G5 2019
G4 53274 92446 60160 93631
06772 98155 52378
G3 48333 30501
G2 20750
G1 44609
ĐB 766745
Đầu Đuôi
0 6,1,9
1 1,9
2 -
3 1,3
4 6,5
5 3,5,0
6 0,0
7 4,2,8
8 6
9 -
Đầu Đuôi
6,6,5 0
1,3,0 1
7 2
5,3 3
7 4
5,4 5
8,0,4 6
- 7
7 8
1,0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 18-1-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 18-1-2022

G8 11
G7 626
G6 7464 7128 8159
G5 1138
G4 27243 84326 30109 00940
93068 89266 67804
G3 95958 21934
G2 03372
G1 20423
ĐB 954332
Đầu Đuôi
0 9,4
1 1
2 6,8,6,3
3 8,4,2
4 3,0
5 9,8
6 4,8,6
7 2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
4 0
1 1
7,3 2
4,2 3
6,0,3 4
- 5
2,2,6 6
- 7
2,3,6,5 8
5,0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 11-1-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 11-1-2022

G8 15
G7 561
G6 2686 7382 5531
G5 8167
G4 22120 95618 83768 83186
63773 02584 07662
G3 45992 81992
G2 97785
G1 77837
ĐB 171036
Đầu Đuôi
0 -
1 5,8
2 0
3 1,7,6
4 -
5 -
6 1,7,8,2
7 3
8 6,2,6,4,5
9 2,2
Đầu Đuôi
2 0
6,3 1
8,6,9,9 2
7 3
8 4
1,8 5
8,8,3 6
6,3 7
1,6 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 4-1-2022

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 4-1-2022

G8 57
G7 337
G6 0291 7382 7935
G5 5885
G4 77795 02075 78605 98891
10056 79907 02751
G3 98633 02483
G2 10522
G1 94286
ĐB 551746
Đầu Đuôi
0 5,7
1 -
2 2
3 7,5,3
4 6
5 7,6,1
6 -
7 5
8 2,5,3,6
9 1,5,1
Đầu Đuôi
- 0
9,9,5 1
8,2 2
3,8 3
- 4
3,8,9,7,0 5
5,8,4 6
5,3,0 7
- 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt