XSQNA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Nam 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 11-5-2021

G8 88
G7 163
G6 6694 7087 8532
G5 4728
G4 51512 35362 40866 78698
69554 64881 07260
G3 79043 04474
G2 08323
G1 89124
ĐB 356800
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 8,3,4
3 2
4 3
5 4
6 3,2,6,0
7 4
8 8,7,1
9 4,8
Đầu Đuôi
6,0 0
8 1
3,1,6 2
6,4,2 3
9,5,7,2 4
- 5
6 6
8 7
8,2,9 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Nam trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
50 13 lần 39 12 lần 74 12 lần 79 11 lần 94 11 lần
89 11 lần 30 10 lần 62 9 lần 90 9 lần 12 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Nam

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
76 22 ngày 08/12/2020
19 21 ngày 15/12/2020
93 18 ngày 05/01/2021
02 16 ngày 19/01/2021
48 15 ngày 26/01/2021
82 15 ngày 26/01/2021
56 15 ngày 26/01/2021
37 13 ngày 09/02/2021
31 12 ngày 16/02/2021
58 12 ngày 16/02/2021

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 4-5-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 4-5-2021

G8 87
G7 239
G6 5883 8734 5544
G5 7027
G4 00999 33814 57350 03477
39829 09589 44266
G3 50089 48507
G2 03023
G1 36323
ĐB 266711
Đầu Đuôi
0 7
1 4,1
2 7,9,3,3
3 9,4
4 4
5 0
6 6
7 7
8 7,3,9,9
9 9
Đầu Đuôi
5 0
1 1
- 2
8,2,2 3
3,4,1 4
- 5
6 6
8,2,7,0 7
- 8
3,9,2,8,8 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 27-4-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 27-4-2021

G8 57
G7 204
G6 2166 5728 4896
G5 6273
G4 02800 07940 36141 60021
55101 83330 36590
G3 28646 14433
G2 52743
G1 83762
ĐB 533317
Đầu Đuôi
0 4,0,1
1 7
2 8,1
3 0,3
4 0,1,6,3
5 7
6 6,2
7 3
8 -
9 6,0
Đầu Đuôi
0,4,3,9 0
4,2,0 1
6 2
7,3,4 3
0 4
- 5
6,9,4 6
5,1 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 20-4-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 20-4-2021

G8 08
G7 772
G6 7435 8699 3004
G5 3672
G4 67879 29060 64195 28371
24984 88045 85767
G3 66987 32309
G2 54264
G1 68494
ĐB 159979
Đầu Đuôi
0 8,4,9
1 -
2 -
3 5
4 5
5 -
6 0,7,4
7 2,2,9,1,9
8 4,7
9 9,5,4
Đầu Đuôi
6 0
7 1
7,7 2
- 3
0,8,6,9 4
3,9,4 5
- 6
6,8 7
0 8
9,7,0,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 13-4-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 13-4-2021

G8 00
G7 796
G6 5650 2495 5160
G5 8871
G4 66812 24420 82665 95098
71661 20808 38105
G3 94938 33234
G2 82412
G1 70086
ĐB 779400
Đầu Đuôi
0 0,8,5,0
1 2,2
2 0
3 8,4
4 -
5 0
6 0,5,1
7 1
8 6
9 6,5,8
Đầu Đuôi
0,5,6,2,0 0
7,6 1
1,1 2
- 3
3 4
9,6,0 5
9,8 6
- 7
9,0,3 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 6-4-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 6-4-2021

G8 74
G7 989
G6 6115 3592 4683
G5 5421
G4 77507 41429 58368 30308
65361 15017 96913
G3 10470 18801
G2 47655
G1 53796
ĐB 087012
Đầu Đuôi
0 7,8,1
1 5,7,3,2
2 1,9
3 -
4 -
5 5
6 8,1
7 4,0
8 9,3
9 2,6
Đầu Đuôi
7 0
2,6,0 1
9,1 2
8,1 3
7 4
1,5 5
9 6
0,1 7
6,0 8
8,2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 30-3-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 30-3-2021

G8 94
G7 359
G6 9542 7769 6912
G5 1667
G4 50790 36146 78830 69852
90203 91135 72984
G3 08904 89025
G2 94483
G1 99533
ĐB 577430
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2
2 5
3 0,5,3,0
4 2,6
5 9,2
6 9,7
7 -
8 4,3
9 4,0
Đầu Đuôi
9,3,3 0
- 1
4,1,5 2
0,8,3 3
9,8,0 4
3,2 5
4 6
6 7
- 8
5,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 23-3-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 23-3-2021

G8 99
G7 703
G6 8068 2667 5564
G5 7062
G4 95280 20591 18710 40551
78227 46199 25174
G3 34997 02024
G2 61036
G1 14160
ĐB 740571
Đầu Đuôi
0 3
1 0
2 7,4
3 6
4 -
5 1
6 8,7,4,2,0
7 4,1
8 0
9 9,1,9,7
Đầu Đuôi
8,1,6 0
9,5,7 1
6 2
0 3
6,7,2 4
- 5
3 6
6,2,9 7
6 8
9,9 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 16-3-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 16-3-2021

G8 79
G7 247
G6 3352 1836 5194
G5 5306
G4 06045 21777 48833 13272
08804 70327 09389
G3 11710 14816
G2 12926
G1 33914
ĐB 251138
Đầu Đuôi
0 6,4
1 0,6,4
2 7,6
3 6,3,8
4 7,5
5 2
6 -
7 9,7,2
8 9
9 4
Đầu Đuôi
1 0
- 1
5,7 2
3 3
9,0,1 4
4 5
3,0,1,2 6
4,7,2 7
3 8
7,8 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 9-3-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 9-3-2021

G8 60
G7 839
G6 3896 2209 9852
G5 3911
G4 67817 75405 12813 17474
82569 74259 91239
G3 48254 51850
G2 94614
G1 50397
ĐB 892378
Đầu Đuôi
0 9,5
1 1,7,3,4
2 -
3 9,9
4 -
5 2,9,4,0
6 0,9
7 4,8
8 -
9 6,7
Đầu Đuôi
6,5 0
1 1
5 2
1 3
7,5,1 4
0 5
9 6
1,9 7
7 8
3,0,6,5,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 2-3-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 2-3-2021

G8 97
G7 510
G6 5906 3924 9580
G5 6752
G4 18803 91149 93886 18518
00853 12578 38209
G3 30323 45185
G2 23711
G1 22533
ĐB 439867
Đầu Đuôi
0 6,3,9
1 0,8,1
2 4,3
3 3
4 9
5 2,3
6 7
7 8
8 0,6,5
9 7
Đầu Đuôi
1,8 0
1 1
5 2
0,5,2,3 3
2 4
8 5
0,8 6
9,6 7
1,7 8
4,0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 23-2-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 23-2-2021

G8 11
G7 429
G6 5346 8444 6885
G5 6397
G4 67163 50266 44621 78167
30777 64481 23175
G3 24751 10681
G2 29251
G1 57792
ĐB 410736
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 9,1
3 6
4 6,4
5 1,1
6 3,6,7
7 7,5
8 5,1,1
9 7,2
Đầu Đuôi
- 0
1,2,8,5,8,5 1
9 2
6 3
4 4
8,7 5
4,6,3 6
9,6,7 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 16-2-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 16-2-2021

G8 08
G7 084
G6 2424 6879 6016
G5 0003
G4 72958 02749 26562 24731
88440 34557 99274
G3 78039 98853
G2 70322
G1 50479
ĐB 674942
Đầu Đuôi
0 8,3
1 6
2 4,2
3 1,9
4 9,0,2
5 8,7,3
6 2
7 9,4,9
8 4
9 -
Đầu Đuôi
4 0
3 1
6,2,4 2
0,5 3
8,2,7 4
- 5
1 6
5 7
0,5 8
7,4,3,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 9-2-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 9-2-2021

G8 57
G7 213
G6 1778 1443 4242
G5 4620
G4 11366 65639 00787 51735
69450 93524 78870
G3 74855 06480
G2 90165
G1 65237
ĐB 951840
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 0,4
3 9,5,7
4 3,2,0
5 7,0,5
6 6,5
7 8,0
8 7,0
9 -
Đầu Đuôi
2,5,7,8,4 0
- 1
4 2
1,4 3
2 4
3,5,6 5
6 6
5,8,3 7
7 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 2-2-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 2-2-2021

G8 30
G7 718
G6 5690 2066 0573
G5 0780
G4 73012 14850 64533 36803
26463 97007 85720
G3 48527 95939
G2 76853
G1 09598
ĐB 349588
Đầu Đuôi
0 3,7
1 8,2
2 0,7
3 0,3,9
4 -
5 0,3
6 6,3
7 3
8 0,8
9 0,8
Đầu Đuôi
3,9,8,5,2 0
- 1
1 2
7,3,0,6,5 3
- 4
- 5
6 6
0,2 7
1,9,8 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 26-1-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 26-1-2021

G8 61
G7 348
G6 7839 4768 0456
G5 2034
G4 82203 74780 93974 68982
54582 70229 43789
G3 32548 86936
G2 13868
G1 95542
ĐB 268189
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 9
3 9,4,6
4 8,8,2
5 6
6 1,8,8
7 4
8 0,2,2,9,9
9 -
Đầu Đuôi
8 0
6 1
8,8,4 2
0 3
3,7 4
- 5
5,3 6
- 7
4,6,4,6 8
3,2,8,8 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 19-1-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 19-1-2021

G8 79
G7 233
G6 8338 5790 9534
G5 2334
G4 58441 21762 58402 33808
45678 07540 83536
G3 95563 17323
G2 15020
G1 16618
ĐB 995411
Đầu Đuôi
0 2,8
1 8,1
2 3,0
3 3,8,4,4,6
4 1,0
5 -
6 2,3
7 9,8
8 -
9 0
Đầu Đuôi
9,4,2 0
4,1 1
6,0 2
3,6,2 3
3,3 4
- 5
3 6
- 7
3,0,7,1 8
7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 12-1-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 12-1-2021

G8 91
G7 985
G6 4209 0473 0138
G5 6603
G4 09709 55270 45398 95797
55829 19794 19531
G3 56205 37866
G2 31006
G1 63230
ĐB 420736
Đầu Đuôi
0 9,3,9,5,6
1 -
2 9
3 8,1,0,6
4 -
5 -
6 6
7 3,0
8 5
9 1,8,7,4
Đầu Đuôi
7,3 0
9,3 1
- 2
7,0 3
9 4
8,0 5
6,0,3 6
9 7
3,9 8
0,0,2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 5-1-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 5-1-2021

G8 90
G7 693
G6 8174 5012 7035
G5 4936
G4 87114 53831 98690 70679
37764 52684 83667
G3 24825 51083
G2 40591
G1 21895
ĐB 719752
Đầu Đuôi
0 -
1 2,4
2 5
3 5,6,1
4 -
5 2
6 4,7
7 4,9
8 4,3
9 0,3,0,1,5
Đầu Đuôi
9,9 0
3,9 1
1,5 2
9,8 3
7,1,6,8 4
3,2,9 5
3 6
6 7
- 8
7 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt