XSQNG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 12-6-2021

G8 28
G7 889
G6 0079 8756 5447
G5 5722
G4 53336 51260 15674 97487
28452 77081 45539
G3 39060 74011
G2 50602
G1 72158
ĐB 003338
Đầu Đuôi
0 2
1 1
2 8,2
3 6,9,8
4 7
5 6,2,8
6 0,0
7 9,4
8 9,7,1
9 -
Đầu Đuôi
6,6 0
8,1 1
2,5,0 2
- 3
7 4
- 5
5,3 6
4,8 7
2,5,3 8
8,7,3 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Ngãi trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
63 11 lần 36 11 lần 02 9 lần 44 9 lần 96 9 lần
60 9 lần 59 9 lần 23 9 lần 21 9 lần 27 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Ngãi

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
49 25 ngày 19/12/2020
91 19 ngày 30/01/2021
16 19 ngày 30/01/2021
95 18 ngày 06/02/2021
08 18 ngày 06/02/2021
33 17 ngày 13/02/2021
84 16 ngày 20/02/2021
85 16 ngày 20/02/2021
34 16 ngày 20/02/2021
77 16 ngày 20/02/2021

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 5-6-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 5-6-2021

G8 38
G7 193
G6 3280 7896 3128
G5 6246
G4 84271 34001 94150 35612
48413 32552 73757
G3 66174 51546
G2 28459
G1 09146
ĐB 585324
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3
2 8,4
3 8
4 6,6,6
5 0,2,7,9
6 -
7 1,4
8 0
9 3,6
Đầu Đuôi
8,5 0
7,0 1
1,5 2
9,1 3
7,2 4
- 5
9,4,4,4 6
5 7
3,2 8
5 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 29-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 29-5-2021

G8 66
G7 219
G6 4789 3868 4121
G5 7831
G4 17422 74946 97063 92863
41865 32021 01102
G3 46674 43652
G2 69062
G1 16086
ĐB 359928
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 1,2,1,8
3 1
4 6
5 2
6 6,8,3,3,5,2
7 4
8 9,6
9 -
Đầu Đuôi
- 0
2,3,2 1
2,0,5,6 2
6,6 3
7 4
6 5
6,4,8 6
- 7
6,2 8
1,8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 22-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 22-5-2021

G8 90
G7 866
G6 5044 7871 5246
G5 8672
G4 09113 10255 86717 00110
45314 18136 74998
G3 84429 23252
G2 54705
G1 18340
ĐB 473339
Đầu Đuôi
0 5
1 3,7,0,4
2 9
3 6,9
4 4,6,0
5 5,2
6 6
7 1,2
8 -
9 0,8
Đầu Đuôi
9,1,4 0
7 1
7,5 2
1 3
4,1 4
5,0 5
6,4,3 6
1 7
9 8
2,3 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 15-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 15-5-2021

G8 21
G7 576
G6 1853 0805 9648
G5 3599
G4 90550 12973 75304 13381
76746 13779 76453
G3 90441 28897
G2 11171
G1 09164
ĐB 647110
Đầu Đuôi
0 5,4
1 0
2 1
3 -
4 8,6,1
5 3,0,3
6 4
7 6,3,9,1
8 1
9 9,7
Đầu Đuôi
5,1 0
2,8,4,7 1
- 2
5,7,5 3
0,6 4
0 5
7,4 6
9 7
4 8
9,7 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 8-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 8-5-2021

G8 21
G7 506
G6 3523 0797 7904
G5 0940
G4 70036 04779 94210 86078
43862 35370 77170
G3 68319 99826
G2 67631
G1 09480
ĐB 993759
Đầu Đuôi
0 6,4
1 0,9
2 1,3,6
3 6,1
4 0
5 9
6 2
7 9,8,0,0
8 0
9 7
Đầu Đuôi
4,1,7,7,8 0
2,3 1
6 2
2 3
0 4
- 5
0,3,2 6
9 7
7 8
7,1,5 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 1-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 1-5-2021

G8 65
G7 645
G6 7704 5535 4678
G5 9279
G4 52036 52110 93636 34730
56627 41844 69878
G3 48664 65580
G2 04732
G1 50928
ĐB 197901
Đầu Đuôi
0 4,1
1 0
2 7,8
3 5,6,6,0,2
4 5,4
5 -
6 5,4
7 8,9,8
8 0
9 -
Đầu Đuôi
1,3,8 0
0 1
3 2
- 3
0,4,6 4
6,4,3 5
3,3 6
2 7
7,7,2 8
7 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 24-4-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 24-4-2021

G8 15
G7 979
G6 5339 9518 9994
G5 9912
G4 99273 79335 96107 32507
25383 52511 27344
G3 31968 94375
G2 80122
G1 23566
ĐB 948463
Đầu Đuôi
0 7,7
1 5,8,2,1
2 2
3 9,5
4 4
5 -
6 8,6,3
7 9,3,5
8 3
9 4
Đầu Đuôi
- 0
1 1
1,2 2
7,8,6 3
9,4 4
1,3,7 5
6 6
0,0 7
1,6 8
7,3 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 17-4-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 17-4-2021

G8 53
G7 424
G6 7459 5089 1944
G5 1322
G4 55414 30676 19869 34198
25199 98727 69604
G3 60687 05110
G2 65794
G1 55988
ĐB 613363
Đầu Đuôi
0 4
1 4,0
2 4,2,7
3 -
4 4
5 3,9
6 9,3
7 6
8 9,7,8
9 8,9,4
Đầu Đuôi
1 0
- 1
2 2
5,6 3
2,4,1,0,9 4
- 5
7 6
2,8 7
9,8 8
5,8,6,9 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 10-4-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 10-4-2021

G8 80
G7 405
G6 8503 3463 7140
G5 4575
G4 26610 70538 39072 37054
60557 55406 87448
G3 98327 22643
G2 92314
G1 92588
ĐB 567457
Đầu Đuôi
0 5,3,6
1 0,4
2 7
3 8
4 0,8,3
5 4,7,7
6 3
7 5,2
8 0,8
9 -
Đầu Đuôi
8,4,1 0
- 1
7 2
0,6,4 3
5,1 4
0,7 5
0 6
5,2,5 7
3,4,8 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 3-4-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 3-4-2021

G8 00
G7 647
G6 9971 2947 6823
G5 7789
G4 22944 73159 90368 66714
95274 18990 95321
G3 80957 70573
G2 39171
G1 91312
ĐB 487039
Đầu Đuôi
0 0
1 4,2
2 3,1
3 9
4 7,7,4
5 9,7
6 8
7 1,4,3,1
8 9
9 0
Đầu Đuôi
0,9 0
7,2,7 1
1 2
2,7 3
4,1,7 4
- 5
- 6
4,4,5 7
6 8
8,5,3 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 27-3-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 27-3-2021

G8 63
G7 974
G6 3281 4812 4096
G5 0112
G4 18900 38079 43904 06954
63597 59066 63454
G3 38718 42626
G2 62502
G1 64142
ĐB 443589
Đầu Đuôi
0 0,4,2
1 2,2,8
2 6
3 -
4 2
5 4,4
6 3,6
7 4,9
8 1,9
9 6,7
Đầu Đuôi
0 0
8 1
1,1,0,4 2
6 3
7,0,5,5 4
- 5
9,6,2 6
9 7
1 8
7,8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 20-3-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 20-3-2021

G8 54
G7 526
G6 8221 5240 5741
G5 2920
G4 39551 59438 59117 25996
88744 67740 98700
G3 61852 18923
G2 08950
G1 44229
ĐB 762966
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 6,1,0,3,9
3 8
4 0,1,4,0
5 4,1,2,0
6 6
7 -
8 -
9 6
Đầu Đuôi
4,2,4,0,5 0
2,4,5 1
5 2
2 3
5,4 4
- 5
2,9,6 6
1 7
3 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 13-3-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 13-3-2021

G8 88
G7 370
G6 8204 1763 3025
G5 7267
G4 42455 98429 14679 81018
80265 82831 58121
G3 59096 38559
G2 89190
G1 64383
ĐB 666599
Đầu Đuôi
0 4
1 8
2 5,9,1
3 1
4 -
5 5,9
6 3,7,5
7 0,9
8 8,3
9 6,0,9
Đầu Đuôi
7,9 0
3,2 1
- 2
6,8 3
0 4
2,5,6 5
9 6
6 7
8,1 8
2,7,5,9 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 6-3-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 6-3-2021

G8 31
G7 502
G6 8889 3632 1104
G5 4057
G4 25582 44741 59781 71169
69836 41137 01532
G3 69069 72617
G2 14944
G1 69812
ĐB 854445
Đầu Đuôi
0 2,4
1 7,2
2 -
3 1,2,6,7,2
4 1,4,5
5 7
6 9,9
7 -
8 9,2,1
9 -
Đầu Đuôi
- 0
3,4,8 1
0,3,8,3,1 2
- 3
0,4 4
4 5
3 6
5,3,1 7
- 8
8,6,6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 27-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 27-2-2021

G8 83
G7 623
G6 9196 0448 8154
G5 1896
G4 39520 44010 66648 77879
06931 22586 46209
G3 16264 43338
G2 56676
G1 16463
ĐB 007360
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 3,0
3 1,8
4 8,8
5 4
6 4,3,0
7 9,6
8 3,6
9 6,6
Đầu Đuôi
2,1,6 0
3 1
- 2
8,2,6 3
5,6 4
- 5
9,9,8,7 6
- 7
4,4,3 8
7,0 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 20-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 20-2-2021

G8 52
G7 134
G6 8715 9890 2599
G5 1077
G4 74848 90284 03085 70250
82465 48835 39220
G3 97761 82481
G2 04960
G1 19701
ĐB 468451
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 0
3 4,5
4 8
5 2,0,1
6 5,1,0
7 7
8 4,5,1
9 0,9
Đầu Đuôi
9,5,2,6 0
6,8,0,5 1
5 2
- 3
3,8 4
1,8,6,3 5
- 6
7 7
4 8
9 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 6-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 6-2-2021

G8 18
G7 277
G6 8874 1490 8045
G5 7119
G4 50413 15043 38395 69850
60238 82048 67313
G3 19908 81757
G2 58027
G1 18113
ĐB 840260
Đầu Đuôi
0 8
1 8,9,3,3,3
2 7
3 8
4 5,3,8
5 0,7
6 0
7 7,4
8 -
9 0,5
Đầu Đuôi
9,5,6 0
- 1
- 2
1,4,1,1 3
7 4
4,9 5
- 6
7,5,2 7
1,3,4,0 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 30-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 30-1-2021

G8 91
G7 351
G6 9495 6859 8532
G5 8867
G4 39069 40816 50978 21924
16669 98263 32076
G3 91258 82435
G2 91668
G1 18282
ĐB 760086
Đầu Đuôi
0 -
1 6
2 4
3 2,5
4 -
5 1,9,8
6 7,9,9,3,8
7 8,6
8 2,6
9 1,5
Đầu Đuôi
- 0
9,5 1
3,8 2
6 3
2 4
9,3 5
1,7,8 6
6 7
7,5,6 8
5,6,6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 23-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 23-1-2021

G8 36
G7 523
G6 7696 2056 7756
G5 4247
G4 18645 19406 11102 62735
31500 87342 76203
G3 49897 43411
G2 74801
G1 48469
ĐB 668668
Đầu Đuôi
0 6,2,0,3,1
1 1
2 3
3 6,5
4 7,5,2
5 6,6
6 9,8
7 -
8 -
9 6,7
Đầu Đuôi
0 0
1,0 1
0,4 2
2,0 3
- 4
4,3 5
3,9,5,5,0 6
4,9 7
6 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 16-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 16-1-2021

G8 72
G7 872
G6 9381 9383 9091
G5 0332
G4 33424 82685 61366 58679
32091 65876 21845
G3 70836 82497
G2 32767
G1 30829
ĐB 631761
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 4,9
3 2,6
4 5
5 -
6 6,7,1
7 2,2,9,6
8 1,3,5
9 1,1,7
Đầu Đuôi
- 0
8,9,9,6 1
7,7,3 2
8 3
2 4
8,4 5
6,7,3 6
9,6 7
- 8
7,2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 9-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 9-1-2021

G8 38
G7 665
G6 6886 4486 6547
G5 0953
G4 88420 99047 47985 59319
17042 91262 83639
G3 17232 15763
G2 66241
G1 68107
ĐB 434081
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 0
3 8,9,2
4 7,7,2,1
5 3
6 5,2,3
7 -
8 6,6,5,1
9 -
Đầu Đuôi
2 0
4,8 1
4,6,3 2
5,6 3
- 4
6,8 5
8,8 6
4,4,0 7
3 8
1,3 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 2-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 2-1-2021

G8 21
G7 187
G6 3160 2262 3496
G5 1248
G4 50138 49389 73871 95991
73573 72109 04822
G3 15613 93854
G2 98547
G1 59507
ĐB 359225
Đầu Đuôi
0 9,7
1 3
2 1,2,5
3 8
4 8,7
5 4
6 0,2
7 1,3
8 7,9
9 6,1
Đầu Đuôi
6 0
2,7,9 1
6,2 2
7,1 3
5 4
2 5
9 6
8,4,0 7
4,3 8
8,0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt