XSQNG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 2-7-2022

G8 05
G7 738
G6 8574 3271 2691
G5 9483
G4 36826 68781 84098 43538
00759 42426 91967
G3 37958 56813
G2 90310
G1 42738
ĐB 592283
Đầu Đuôi
0 5
1 3,0
2 6,6
3 8,8,8
4 -
5 9,8
6 7
7 4,1
8 3,1,3
9 1,8
Đầu Đuôi
1 0
7,9,8 1
- 2
8,1,8 3
7 4
0 5
2,2 6
6 7
3,9,3,5,3 8
5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Ngãi trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
70 11 lần 19 10 lần 12 9 lần 20 9 lần 87 9 lần
83 9 lần 64 9 lần 52 9 lần 68 8 lần 73 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Ngãi

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
22 25 ngày 08/01/2022
72 22 ngày 29/01/2022
84 21 ngày 05/02/2022
65 20 ngày 12/02/2022
41 19 ngày 19/02/2022
96 17 ngày 05/03/2022
61 16 ngày 12/03/2022
88 15 ngày 19/03/2022
77 14 ngày 26/03/2022
55 13 ngày 02/04/2022

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 25-6-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 25-6-2022

G8 00
G7 725
G6 2880 6619 2078
G5 4319
G4 24140 99747 04898 31257
56467 95169 72643
G3 37821 19302
G2 73587
G1 49421
ĐB 149036
Đầu Đuôi
0 0,2
1 9,9
2 5,1,1
3 6
4 0,7,3
5 7
6 7,9
7 8
8 0,7
9 8
Đầu Đuôi
0,8,4 0
2,2 1
0 2
4 3
- 4
2 5
3 6
4,5,6,8 7
7,9 8
1,1,6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 18-6-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 18-6-2022

G8 36
G7 550
G6 9378 5866 4564
G5 0514
G4 48774 46843 55725 80270
27190 37207 82634
G3 35709 69456
G2 69928
G1 55881
ĐB 571001
Đầu Đuôi
0 7,9,1
1 4
2 5,8
3 6,4
4 3
5 0,6
6 6,4
7 8,4,0
8 1
9 0
Đầu Đuôi
5,7,9 0
8,0 1
- 2
4 3
6,1,7,3 4
2 5
3,6,5 6
0 7
7,2 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 11-6-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 11-6-2022

G8 71
G7 983
G6 1847 7687 3791
G5 1467
G4 16569 53194 24016 42630
12639 48212 33839
G3 48995 55033
G2 61652
G1 69974
ĐB 429240
Đầu Đuôi
0 -
1 6,2
2 -
3 0,9,9,3
4 7,0
5 2
6 7,9
7 1,4
8 3,7
9 1,4,5
Đầu Đuôi
3,4 0
7,9 1
1,5 2
8,3 3
9,7 4
9 5
1 6
4,8,6 7
- 8
6,3,3 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 4-6-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 4-6-2022

G8 97
G7 820
G6 7479 2066 4101
G5 1923
G4 92891 49045 93649 08528
74002 34873 87926
G3 23353 38020
G2 55020
G1 16312
ĐB 998806
Đầu Đuôi
0 1,2,6
1 2
2 0,3,8,6,0,0
3 -
4 5,9
5 3
6 6
7 9,3
8 -
9 7,1
Đầu Đuôi
2,2,2 0
0,9 1
0,1 2
2,7,5 3
- 4
4 5
6,2,0 6
9 7
2 8
7,4 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 28-5-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 28-5-2022

G8 39
G7 206
G6 2901 2215 7512
G5 8754
G4 82827 02937 28317 85749
60886 94874 92942
G3 56423 11005
G2 81740
G1 80838
ĐB 413218
Đầu Đuôi
0 6,1,5
1 5,2,7,8
2 7,3
3 9,7,8
4 9,2,0
5 4
6 -
7 4
8 6
9 -
Đầu Đuôi
4 0
0 1
1,4 2
2 3
5,7 4
1,0 5
0,8 6
2,3,1 7
3,1 8
3,4 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 21-5-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 21-5-2022

G8 57
G7 975
G6 0186 9947 3429
G5 1813
G4 63638 61443 77763 99558
40451 55606 79805
G3 00029 91070
G2 17950
G1 99895
ĐB 452711
Đầu Đuôi
0 6,5
1 3,1
2 9,9
3 8
4 7,3
5 7,8,1,0
6 3
7 5,0
8 6
9 5
Đầu Đuôi
7,5 0
5,1 1
- 2
1,4,6 3
- 4
7,0,9 5
8,0 6
5,4 7
3,5 8
2,2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 14-5-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 14-5-2022

G8 68
G7 017
G6 4956 9468 4750
G5 0889
G4 64180 11680 46782 91487
30008 83936 17637
G3 81519 25080
G2 95880
G1 89111
ĐB 042146
Đầu Đuôi
0 8
1 7,9,1
2 -
3 6,7
4 6
5 6,0
6 8,8
7 -
8 9,0,0,2,7,0,0
9 -
Đầu Đuôi
5,8,8,8,8 0
1 1
8 2
- 3
- 4
- 5
5,3,4 6
1,8,3 7
6,6,0 8
8,1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 7-5-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 7-5-2022

G8 52
G7 702
G6 0360 2259 0773
G5 8583
G4 30589 15231 85824 06735
06471 26404 78621
G3 97362 53505
G2 83639
G1 08191
ĐB 109725
Đầu Đuôi
0 2,4,5
1 -
2 4,1,5
3 1,5,9
4 -
5 2,9
6 0,2
7 3,1
8 3,9
9 1
Đầu Đuôi
6 0
3,7,2,9 1
5,0,6 2
7,8 3
2,0 4
3,0,2 5
- 6
- 7
- 8
5,8,3 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 30-4-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 30-4-2022

G8 73
G7 671
G6 5929 4236 9223
G5 0238
G4 32559 74219 28593 77312
34299 34853 56450
G3 24304 83804
G2 31054
G1 40819
ĐB 599053
Đầu Đuôi
0 4,4
1 9,2,9
2 9,3
3 6,8
4 -
5 9,3,0,4,3
6 -
7 3,1
8 -
9 3,9
Đầu Đuôi
5 0
7 1
1 2
7,2,9,5,5 3
0,0,5 4
- 5
3 6
- 7
3 8
2,5,1,9,1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 23-4-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 23-4-2022

G8 46
G7 474
G6 3834 1159 2709
G5 7911
G4 36468 20768 76576 22285
11690 86350 67568
G3 44557 29002
G2 98634
G1 60680
ĐB 804560
Đầu Đuôi
0 9,2
1 1
2 -
3 4,4
4 6
5 9,0,7
6 8,8,8,0
7 4,6
8 5,0
9 0
Đầu Đuôi
9,5,8,6 0
1 1
0 2
- 3
7,3,3 4
8 5
4,7 6
5 7
6,6,6 8
5,0 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 16-4-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 16-4-2022

G8 20
G7 190
G6 6119 5489 7949
G5 4803
G4 31230 32968 28492 11443
44575 52195 97730
G3 74048 87752
G2 40770
G1 23214
ĐB 979643
Đầu Đuôi
0 3
1 9,4
2 0
3 0,0
4 9,3,8,3
5 2
6 8
7 5,0
8 9
9 0,2,5
Đầu Đuôi
2,9,3,3,7 0
- 1
9,5 2
0,4,4 3
1 4
7,9 5
- 6
- 7
6,4 8
1,8,4 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 9-4-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 9-4-2022

G8 38
G7 569
G6 9103 7526 9048
G5 5669
G4 24267 83419 27337 14021
52313 78512 26070
G3 13337 61620
G2 60092
G1 40993
ĐB 301890
Đầu Đuôi
0 3
1 9,3,2
2 6,1,0
3 8,7,7
4 8
5 -
6 9,9,7
7 0
8 -
9 2,3,0
Đầu Đuôi
7,2,9 0
2 1
1,9 2
0,1,9 3
- 4
- 5
2 6
6,3,3 7
3,4 8
6,6,1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 2-4-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 2-4-2022

G8 92
G7 751
G6 3992 2198 9255
G5 2476
G4 93201 21167 79268 06092
36763 99360 83976
G3 10070 35409
G2 47030
G1 63790
ĐB 850844
Đầu Đuôi
0 1,9
1 -
2 -
3 0
4 4
5 1,5
6 7,8,3,0
7 6,6,0
8 -
9 2,2,8,2,0
Đầu Đuôi
6,7,3,9 0
5,0 1
9,9,9 2
6 3
4 4
5 5
7,7 6
6 7
9,6 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 26-3-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 26-3-2022

G8 86
G7 959
G6 7642 5040 3739
G5 0052
G4 36764 24304 11877 59158
15860 78101 84981
G3 31474 63326
G2 74120
G1 16111
ĐB 198095
Đầu Đuôi
0 4,1
1 1
2 6,0
3 9
4 2,0
5 9,2,8
6 4,0
7 7,4
8 6,1
9 5
Đầu Đuôi
4,6,2 0
0,8,1 1
4,5 2
- 3
6,0,7 4
9 5
8,2 6
7 7
5 8
5,3 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 19-3-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 19-3-2022

G8 49
G7 382
G6 2493 7353 4228
G5 2958
G4 02402 58800 60634 41650
71771 28483 53959
G3 07000 13109
G2 31288
G1 52983
ĐB 301671
Đầu Đuôi
0 2,0,0,9
1 -
2 8
3 4
4 9
5 3,8,0,9
6 -
7 1,1
8 2,3,8,3
9 3
Đầu Đuôi
0,5,0 0
7,7 1
8,0 2
9,5,8,8 3
3 4
- 5
- 6
- 7
2,5,8 8
4,5,0 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 12-3-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 12-3-2022

G8 40
G7 197
G6 1403 1544 7061
G5 9470
G4 79560 58414 96336 93892
97898 35931 83730
G3 47909 26420
G2 50470
G1 04673
ĐB 348724
Đầu Đuôi
0 3,9
1 4
2 0,4
3 6,1,0
4 0,4
5 -
6 1,0
7 0,0,3
8 -
9 7,2,8
Đầu Đuôi
4,7,6,3,2,7 0
6,3 1
9 2
0,7 3
4,1,2 4
- 5
3 6
9 7
9 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 5-3-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 5-3-2022

G8 94
G7 896
G6 8052 9270 3658
G5 3299
G4 77082 86849 46159 18464
29664 63526 40114
G3 72419 82810
G2 26601
G1 23773
ĐB 816278
Đầu Đuôi
0 1
1 4,9,0
2 6
3 -
4 9
5 2,8,9
6 4,4
7 0,3,8
8 2
9 4,6,9
Đầu Đuôi
7,1 0
0 1
5,8 2
7 3
9,6,6,1 4
- 5
9,2 6
- 7
5,7 8
9,4,5,1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 26-2-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 26-2-2022

G8 75
G7 512
G6 2223 0011 2887
G5 3648
G4 46864 62057 50586 29386
38552 69048 09260
G3 20767 36566
G2 72631
G1 23129
ĐB 323451
Đầu Đuôi
0 -
1 2,1
2 3,9
3 1
4 8,8
5 7,2,1
6 4,0,7,6
7 5
8 7,6,6
9 -
Đầu Đuôi
6 0
1,3,5 1
1,5 2
2 3
6 4
7 5
8,8,6 6
8,5,6 7
4,4 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 19-2-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 19-2-2022

G8 86
G7 875
G6 0856 6213 2941
G5 1721
G4 65233 74283 15586 06235
76145 63612 36625
G3 51218 61208
G2 72388
G1 32831
ĐB 003694
Đầu Đuôi
0 8
1 3,2,8
2 1,5
3 3,5,1
4 1,5
5 6
6 -
7 5
8 6,3,6,8
9 4
Đầu Đuôi
- 0
4,2,3 1
1 2
1,3,8 3
9 4
7,3,4,2 5
8,5,8 6
- 7
1,0,8 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 12-2-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 12-2-2022

G8 65
G7 863
G6 4209 0985 8948
G5 6291
G4 84697 01147 44227 80312
42992 26937 59970
G3 04300 07505
G2 85462
G1 25044
ĐB 197889
Đầu Đuôi
0 9,0,5
1 2
2 7
3 7
4 8,7,4
5 -
6 5,3,2
7 0
8 5,9
9 1,7,2
Đầu Đuôi
7,0 0
9 1
1,9,6 2
6 3
4 4
6,8,0 5
- 6
9,4,2,3 7
4 8
0,8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 5-2-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 5-2-2022

G8 83
G7 508
G6 3499 2196 8111
G5 9705
G4 87921 44079 77767 44608
44084 15418 42555
G3 39454 83251
G2 48752
G1 23427
ĐB 481894
Đầu Đuôi
0 8,5,8
1 1,8
2 1,7
3 -
4 -
5 5,4,1,2
6 7
7 9
8 3,4
9 9,6,4
Đầu Đuôi
- 0
1,2,5 1
5 2
8 3
8,5,9 4
0,5 5
9 6
6,2 7
0,0,1 8
9,7 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 29-1-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 29-1-2022

G8 14
G7 408
G6 6198 7061 0031
G5 3754
G4 83378 63738 66335 39454
45407 78720 52841
G3 73757 29379
G2 50472
G1 84273
ĐB 930165
Đầu Đuôi
0 8,7
1 4
2 0
3 1,8,5
4 1
5 4,4,7
6 1,5
7 8,9,2,3
8 -
9 8
Đầu Đuôi
2 0
6,3,4 1
7 2
7 3
1,5,5 4
3,6 5
- 6
0,5 7
0,9,7,3 8
7 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 22-1-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 22-1-2022

G8 59
G7 433
G6 3039 2135 0746
G5 6396
G4 63395 16207 37421 60988
62625 58029 12275
G3 96394 21490
G2 77705
G1 09556
ĐB 479618
Đầu Đuôi
0 7,5
1 8
2 1,5,9
3 3,9,5
4 6
5 9,6
6 -
7 5
8 8
9 6,5,4,0
Đầu Đuôi
9 0
2 1
- 2
3 3
9 4
3,9,2,7,0 5
4,9,5 6
0 7
8,1 8
5,3,2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 15-1-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 15-1-2022

G8 90
G7 389
G6 6512 0330 7302
G5 1654
G4 16803 08748 79557 50776
13696 71964 81977
G3 18906 44541
G2 11882
G1 31580
ĐB 620947
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1 2
2 -
3 0
4 8,1,7
5 4,7
6 4
7 6,7
8 9,2,0
9 0,6
Đầu Đuôi
9,3,8 0
4 1
1,0,8 2
0 3
5,6 4
- 5
7,9,0 6
5,7,4 7
4 8
8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 8-1-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 8-1-2022

G8 79
G7 080
G6 0565 7535 5430
G5 5027
G4 40547 64173 38268 48975
96122 67707 48046
G3 33865 66236
G2 57552
G1 50413
ĐB 811308
Đầu Đuôi
0 7,8
1 3
2 7,2
3 5,0,6
4 7,6
5 2
6 5,8,5
7 9,3,5
8 0
9 -
Đầu Đuôi
8,3 0
- 1
2,5 2
7,1 3
- 4
6,3,7,6 5
4,3 6
2,4,0 7
6,0 8
7 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 1-1-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 1-1-2022

G8 16
G7 630
G6 2537 3870 0236
G5 7703
G4 53521 85182 90598 45090
37120 55639 77228
G3 17050 23756
G2 03419
G1 41964
ĐB 202864
Đầu Đuôi
0 3
1 6,9
2 1,0,8
3 0,7,6,9
4 -
5 0,6
6 4,4
7 0
8 2
9 8,0
Đầu Đuôi
3,7,9,2,5 0
2 1
8 2
0 3
6,6 4
- 5
1,3,5 6
3 7
9,2 8
3,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt