XSQT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Trị 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 13-5-2021

G8 60
G7 974
G6 6239 8974 1353
G5 5037
G4 68731 36720 24333 13465
40207 29524 95494
G3 43416 35602
G2 71157
G1 30209
ĐB 189202
Đầu Đuôi
0 7,2,9,2
1 6
2 0,4
3 9,7,1,3
4 -
5 3,7
6 0,5
7 4,4
8 -
9 4
Đầu Đuôi
6,2 0
3 1
0,0 2
5,3 3
7,7,2,9 4
6 5
1 6
3,0,5 7
- 8
3,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Trị trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
74 12 lần 61 11 lần 04 11 lần 36 10 lần 24 10 lần
12 10 lần 54 10 lần 49 10 lần 31 9 lần 33 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Trị

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
91 25 ngày 19/11/2020
62 23 ngày 03/12/2020
19 22 ngày 10/12/2020
85 21 ngày 17/12/2020
45 20 ngày 24/12/2020
22 17 ngày 14/01/2021
98 14 ngày 04/02/2021
42 14 ngày 04/02/2021
78 13 ngày 11/02/2021
44 13 ngày 11/02/2021

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 6-5-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 6-5-2021

G8 30
G7 571
G6 8049 1847 7988
G5 5840
G4 74668 99386 72153 82092
56635 02918 71047
G3 75056 24313
G2 70812
G1 36310
ĐB 534826
Đầu Đuôi
0 -
1 8,3,2,0
2 6
3 0,5
4 9,7,0,7
5 3,6
6 8
7 1
8 8,6
9 2
Đầu Đuôi
3,4,1 0
7 1
9,1 2
5,1 3
- 4
3 5
8,5,2 6
4,4 7
8,6,1 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 29-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 29-4-2021

G8 61
G7 440
G6 8771 3938 8660
G5 4460
G4 32034 26381 23014 97637
74104 95021 98301
G3 04105 52009
G2 98918
G1 58924
ĐB 380101
Đầu Đuôi
0 4,1,5,9,1
1 4,8
2 1,4
3 8,4,7
4 0
5 -
6 1,0,0
7 1
8 1
9 -
Đầu Đuôi
4,6,6 0
6,7,8,2,0,0 1
- 2
- 3
3,1,0,2 4
0 5
- 6
3 7
3,1 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 22-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 22-4-2021

G8 08
G7 890
G6 8583 8530 3626
G5 7089
G4 09832 53038 97536 59230
67372 31213 00403
G3 51354 35708
G2 49643
G1 50458
ĐB 411907
Đầu Đuôi
0 8,3,8,7
1 3
2 6
3 0,2,8,6,0
4 3
5 4,8
6 -
7 2
8 3,9
9 0
Đầu Đuôi
9,3,3 0
- 1
3,7 2
8,1,0,4 3
5 4
- 5
2,3 6
0 7
0,3,0,5 8
8 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 15-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 15-4-2021

G8 57
G7 737
G6 1664 0620 2423
G5 4835
G4 39174 78546 08473 00100
71374 14724 89597
G3 03706 07117
G2 72437
G1 38724
ĐB 642407
Đầu Đuôi
0 0,6,7
1 7
2 0,3,4,4
3 7,5,7
4 6
5 7
6 4
7 4,3,4
8 -
9 7
Đầu Đuôi
2,0 0
- 1
- 2
2,7 3
6,7,7,2,2 4
3 5
4,0 6
5,3,9,1,3,0 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 8-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 8-4-2021

G8 71
G7 697
G6 9415 5412 9455
G5 6684
G4 72515 88610 12312 36225
61181 39266 36854
G3 00769 80879
G2 28204
G1 90614
ĐB 783287
Đầu Đuôi
0 4
1 5,2,5,0,2,4
2 5
3 -
4 -
5 5,4
6 6,9
7 1,9
8 4,1,7
9 7
Đầu Đuôi
1 0
7,8 1
1,1 2
- 3
8,5,0,1 4
1,5,1,2 5
6 6
9,8 7
- 8
6,7 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 1-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 1-4-2021

G8 90
G7 139
G6 1751 9126 0917
G5 4318
G4 10307 40915 52941 34496
50124 19605 56055
G3 32251 08302
G2 38279
G1 95169
ĐB 834349
Đầu Đuôi
0 7,5,2
1 7,8,5
2 6,4
3 9
4 1,9
5 1,5,1
6 9
7 9
8 -
9 0,6
Đầu Đuôi
9 0
5,4,5 1
0 2
- 3
2 4
1,0,5 5
2,9 6
1,0 7
1 8
3,7,6,4 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 25-3-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 25-3-2021

G8 82
G7 390
G6 5382 4113 2923
G5 4729
G4 80012 09816 63394 79248
61964 10617 38924
G3 00404 79949
G2 22828
G1 34676
ĐB 698137
Đầu Đuôi
0 4
1 3,2,6,7
2 3,9,4,8
3 7
4 8,9
5 -
6 4
7 6
8 2,2
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
- 1
8,8,1 2
1,2 3
9,6,2,0 4
- 5
1,7 6
1,3 7
4,2 8
2,4 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 18-3-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 18-3-2021

G8 65
G7 315
G6 6366 9565 0874
G5 6629
G4 40040 61232 28573 20757
60747 09870 03524
G3 22274 90365
G2 30080
G1 41864
ĐB 013239
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 9,4
3 2,9
4 0,7
5 7
6 5,6,5,5,4
7 4,3,0,4
8 0
9 -
Đầu Đuôi
4,7,8 0
- 1
3 2
7 3
7,2,7,6 4
6,1,6,6 5
6 6
5,4 7
- 8
2,3 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 11-3-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 11-3-2021

G8 82
G7 904
G6 5669 2799 6282
G5 7182
G4 69856 35497 09188 79366
76356 77849 94699
G3 07305 33147
G2 70352
G1 25906
ĐB 059090
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 -
2 -
3 -
4 9,7
5 6,6,2
6 9,6
7 -
8 2,2,2,8
9 9,7,9,0
Đầu Đuôi
9 0
- 1
8,8,8,5 2
- 3
0 4
0 5
5,6,5,0 6
9,4 7
8 8
6,9,4,9 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 4-3-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 4-3-2021

G8 01
G7 261
G6 9293 1477 5804
G5 6488
G4 43180 95429 34005 19857
59992 67190 15077
G3 91101 41863
G2 01300
G1 29225
ĐB 472594
Đầu Đuôi
0 1,4,5,1,0
1 -
2 9,5
3 -
4 -
5 7
6 1,3
7 7,7
8 8,0
9 3,2,0,4
Đầu Đuôi
8,9,0 0
0,6,0 1
9 2
9,6 3
0,9 4
0,2 5
- 6
7,5,7 7
8 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 25-2-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 25-2-2021

G8 43
G7 261
G6 9104 2718 9202
G5 6275
G4 80859 79367 75681 16128
46231 78373 69099
G3 18865 93510
G2 96283
G1 46060
ĐB 692827
Đầu Đuôi
0 4,2
1 8,0
2 8,7
3 1
4 3
5 9
6 1,7,5,0
7 5,3
8 1,3
9 9
Đầu Đuôi
1,6 0
6,8,3 1
0 2
4,7,8 3
0 4
7,6 5
- 6
6,2 7
1,2 8
5,9 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 18-2-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 18-2-2021

G8 06
G7 425
G6 9097 9490 1931
G5 8256
G4 87683 75804 83889 91890
69546 67149 86381
G3 64343 01256
G2 86197
G1 19004
ĐB 552872
Đầu Đuôi
0 6,4,4
1 -
2 5
3 1
4 6,9,3
5 6,6
6 -
7 2
8 3,9,1
9 7,0,0,7
Đầu Đuôi
9,9 0
3,8 1
7 2
8,4 3
0,0 4
2 5
0,5,4,5 6
9,9 7
- 8
8,4 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 11-2-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 11-2-2021

G8 39
G7 535
G6 0454 4751 9032
G5 7560
G4 40066 49395 58044 82435
89420 68049 65978
G3 17477 17846
G2 24720
G1 43703
ĐB 102103
Đầu Đuôi
0 3,3
1 -
2 0,0
3 9,5,2,5
4 4,9,6
5 4,1
6 0,6
7 8,7
8 -
9 5
Đầu Đuôi
6,2,2 0
5 1
3 2
0,0 3
5,4 4
3,9,3 5
6,4 6
7 7
7 8
3,4 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 4-2-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 4-2-2021

G8 53
G7 884
G6 7015 7726 0992
G5 9963
G4 34942 01014 76436 16652
35224 82636 62600
G3 80298 73467
G2 33334
G1 20344
ĐB 093590
Đầu Đuôi
0 0
1 5,4
2 6,4
3 6,6,4
4 2,4
5 3,2
6 3,7
7 -
8 4
9 2,8,0
Đầu Đuôi
0,9 0
- 1
9,4,5 2
5,6 3
8,1,2,3,4 4
1 5
2,3,3 6
6 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 28-1-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 28-1-2021

G8 63
G7 559
G6 6743 8847 3421
G5 9581
G4 07076 59936 56220 52424
84806 67787 11613
G3 18674 43354
G2 45027
G1 88894
ĐB 920495
Đầu Đuôi
0 6
1 3
2 1,0,4,7
3 6
4 3,7
5 9,4
6 3
7 6,4
8 1,7
9 4,5
Đầu Đuôi
2 0
2,8 1
- 2
6,4,1 3
2,7,5,9 4
9 5
7,3,0 6
4,8,2 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 21-1-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 21-1-2021

G8 52
G7 069
G6 0576 1168 2164
G5 3906
G4 59021 47597 92568 81998
61074 82292 78382
G3 09620 62636
G2 61393
G1 70518
ĐB 016036
Đầu Đuôi
0 6
1 8
2 1,0
3 6,6
4 -
5 2
6 9,8,4,8
7 6,4
8 2
9 7,8,2,3
Đầu Đuôi
2 0
2 1
5,9,8 2
9 3
6,7 4
- 5
7,0,3,3 6
9 7
6,6,9,1 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 14-1-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 14-1-2021

G8 81
G7 671
G6 8822 4588 2304
G5 5366
G4 42173 09609 86623 34133
00074 45660 55934
G3 52275 05616
G2 75336
G1 04004
ĐB 414048
Đầu Đuôi
0 4,9,4
1 6
2 2,3
3 3,4,6
4 8
5 -
6 6,0
7 1,3,4,5
8 1,8
9 -
Đầu Đuôi
6 0
8,7 1
2 2
7,2,3 3
0,7,3,0 4
7 5
6,1,3 6
- 7
8,4 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 7-1-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 7-1-2021

G8 72
G7 193
G6 3827 9333 5998
G5 6352
G4 22674 01900 17761 68279
31833 19377 49251
G3 82848 25407
G2 70655
G1 78510
ĐB 112021
Đầu Đuôi
0 0,7
1 0
2 7,1
3 3,3
4 8
5 2,1,5
6 1
7 2,4,9,7
8 -
9 3,8
Đầu Đuôi
0,1 0
6,5,2 1
7,5 2
9,3,3 3
7 4
5 5
- 6
2,7,0 7
9,4 8
7 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt