XSQT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Trị 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 23-6-2022

G8 43
G7 329
G6 8313 3783 5376
G5 4857
G4 65996 03114 37936 17108
27077 32843 28953
G3 21910 53121
G2 82187
G1 59599
ĐB 184161
Đầu Đuôi
0 8
1 3,4,0
2 9,1
3 6
4 3,3
5 7,3
6 1
7 6,7
8 3,7
9 6,9
Đầu Đuôi
1 0
2,6 1
- 2
4,1,8,4,5 3
1 4
- 5
7,9,3 6
5,7,8 7
0 8
2,9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Trị trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
58 12 lần 62 10 lần 14 10 lần 23 9 lần 86 9 lần
90 9 lần 91 9 lần 04 9 lần 06 8 lần 45 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Trị

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
40 18 ngày 17/02/2022
02 17 ngày 24/02/2022
01 17 ngày 24/02/2022
35 14 ngày 17/03/2022
81 13 ngày 24/03/2022
04 11 ngày 07/04/2022
25 11 ngày 07/04/2022
11 11 ngày 07/04/2022
68 10 ngày 14/04/2022
52 10 ngày 14/04/2022

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 16-6-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 16-6-2022

G8 45
G7 890
G6 3189 5031 5226
G5 9114
G4 91215 68495 48865 42042
57559 30054 04700
G3 50290 08390
G2 51633
G1 51515
ĐB 572986
Đầu Đuôi
0 0
1 4,5,5
2 6
3 1,3
4 5,2
5 9,4
6 5
7 -
8 9,6
9 0,5,0,0
Đầu Đuôi
9,0,9,9 0
3 1
4 2
3 3
1,5 4
4,1,9,6,1 5
2,8 6
- 7
- 8
8,5 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 9-6-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 9-6-2022

G8 06
G7 158
G6 4451 7743 7619
G5 6141
G4 44809 82463 74323 70948
27186 82683 79424
G3 66522 72318
G2 96660
G1 66170
ĐB 454443
Đầu Đuôi
0 6,9
1 9,8
2 3,4,2
3 -
4 3,1,8,3
5 8,1
6 3,0
7 0
8 6,3
9 -
Đầu Đuôi
6,7 0
5,4 1
2 2
4,6,2,8,4 3
2 4
- 5
0,8 6
- 7
5,4,1 8
1,0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 2-6-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 2-6-2022

G8 00
G7 703
G6 5432 8306 1755
G5 7464
G4 51737 33884 38912 23985
08249 17856 39989
G3 25957 58097
G2 12983
G1 95261
ĐB 796166
Đầu Đuôi
0 0,3,6
1 2
2 -
3 2,7
4 9
5 5,6,7
6 4,1,6
7 -
8 4,5,9,3
9 7
Đầu Đuôi
0 0
6 1
3,1 2
0,8 3
6,8 4
5,8 5
0,5,6 6
3,5,9 7
- 8
4,8 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 26-5-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 26-5-2022

G8 77
G7 339
G6 5924 1377 5878
G5 7526
G4 31493 48275 49682 93197
05124 27749 06103
G3 32476 95108
G2 97710
G1 95383
ĐB 455147
Đầu Đuôi
0 3,8
1 0
2 4,6,4
3 9
4 9,7
5 -
6 -
7 7,7,8,5,6
8 2,3
9 3,7
Đầu Đuôi
1 0
- 1
8 2
9,0,8 3
2,2 4
7 5
2,7 6
7,7,9,4 7
7,0 8
3,4 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 19-5-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 19-5-2022

G8 67
G7 728
G6 2338 2573 2008
G5 6727
G4 90791 64147 44114 68300
84020 57179 66617
G3 34521 59272
G2 17313
G1 02469
ĐB 509098
Đầu Đuôi
0 8,0
1 4,7,3
2 8,7,0,1
3 8
4 7
5 -
6 7,9
7 3,9,2
8 -
9 1,8
Đầu Đuôi
0,2 0
9,2 1
7 2
7,1 3
1 4
- 5
- 6
6,2,4,1 7
2,3,0,9 8
7,6 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 12-5-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 12-5-2022

G8 28
G7 246
G6 9091 5938 4574
G5 9516
G4 35580 96079 95038 27155
65133 06392 81845
G3 02396 68298
G2 78005
G1 07191
ĐB 123573
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 8
3 8,8,3
4 6,5
5 5
6 -
7 4,9,3
8 0
9 1,2,6,8,1
Đầu Đuôi
8 0
9,9 1
9 2
3,7 3
7 4
5,4,0 5
4,1,9 6
- 7
2,3,3,9 8
7 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 5-5-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 5-5-2022

G8 77
G7 994
G6 6437 2132 3758
G5 5897
G4 22809 07570 05683 50346
22363 88743 04362
G3 45545 71016
G2 72421
G1 94243
ĐB 921538
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 1
3 7,2,8
4 6,3,5,3
5 8
6 3,2
7 7,0
8 3
9 4,7
Đầu Đuôi
7 0
2 1
3,6 2
8,6,4,4 3
9 4
4 5
4,1 6
7,3,9 7
5,3 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 28-4-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 28-4-2022

G8 70
G7 807
G6 8890 3771 9950
G5 8767
G4 09492 69899 35213 53456
85070 77809 85312
G3 23589 77262
G2 10028
G1 17885
ĐB 980724
Đầu Đuôi
0 7,9
1 3,2
2 8,4
3 -
4 -
5 0,6
6 7,2
7 0,1,0
8 9,5
9 0,2,9
Đầu Đuôi
7,9,5,7 0
7 1
9,1,6 2
1 3
2 4
8 5
5 6
0,6 7
2 8
9,0,8 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 21-4-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 21-4-2022

G8 06
G7 627
G6 2376 3192 9174
G5 6144
G4 29943 25566 52934 69973
75988 35951 09138
G3 21930 44698
G2 32190
G1 36733
ĐB 792159
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 7
3 4,8,0,3
4 4,3
5 1,9
6 6
7 6,4,3
8 8
9 2,8,0
Đầu Đuôi
3,9 0
5 1
9 2
4,7,3 3
7,4,3 4
- 5
0,7,6 6
2 7
8,3,9 8
5 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 14-4-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 14-4-2022

G8 72
G7 768
G6 6559 1023 6621
G5 3297
G4 05186 63824 77952 13358
41664 68927 51661
G3 88684 54165
G2 86234
G1 19286
ĐB 218330
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3,1,4,7
3 4,0
4 -
5 9,2,8
6 8,4,1,5
7 2
8 6,4,6
9 7
Đầu Đuôi
3 0
2,6 1
7,5 2
2 3
2,6,8,3 4
6 5
8,8 6
9,2 7
6,5 8
5 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 7-4-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 7-4-2022

G8 14
G7 684
G6 4573 7489 7757
G5 6404
G4 84911 01060 08992 59047
97888 79459 20818
G3 30756 11620
G2 01458
G1 01125
ĐB 401380
Đầu Đuôi
0 4
1 4,1,8
2 0,5
3 -
4 7
5 7,9,6,8
6 0
7 3
8 4,9,8,0
9 2
Đầu Đuôi
6,2,8 0
1 1
9 2
7 3
1,8,0 4
2 5
5 6
5,4 7
8,1,5 8
8,5 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 31-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 31-3-2022

G8 59
G7 108
G6 6073 8046 1348
G5 3093
G4 69223 14251 31341 90251
25550 74945 77758
G3 87680 35728
G2 87925
G1 85239
ĐB 568290
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 3,8,5
3 9
4 6,8,1,5
5 9,1,1,0,8
6 -
7 3
8 0
9 3,0
Đầu Đuôi
5,8,9 0
5,4,5 1
- 2
7,9,2 3
- 4
4,2 5
4 6
- 7
0,4,5,2 8
5,3 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 24-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 24-3-2022

G8 81
G7 405
G6 6062 9085 8282
G5 5229
G4 97285 97481 05997 05138
82033 97097 39236
G3 81563 71510
G2 67269
G1 23681
ĐB 799269
Đầu Đuôi
0 5
1 0
2 9
3 8,3,6
4 -
5 -
6 2,3,9,9
7 -
8 1,5,2,5,1,1
9 7,7
Đầu Đuôi
1 0
8,8,8 1
6,8 2
3,6 3
- 4
0,8,8 5
3 6
9,9 7
3 8
2,6,6 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 17-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 17-3-2022

G8 04
G7 577
G6 7080 1345 0619
G5 7062
G4 43260 71745 05363 79185
75107 31575 91666
G3 11291 53262
G2 65135
G1 04462
ĐB 783020
Đầu Đuôi
0 4,7
1 9
2 0
3 5
4 5,5
5 -
6 2,0,3,6,2,2
7 7,5
8 0,5
9 1
Đầu Đuôi
8,6,2 0
9 1
6,6,6 2
6 3
0 4
4,4,8,7,3 5
6 6
7,0 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 10-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 10-3-2022

G8 44
G7 410
G6 2447 1941 9771
G5 8298
G4 53234 23613 85406 91678
51178 91123 55455
G3 64237 82703
G2 42299
G1 61507
ĐB 904097
Đầu Đuôi
0 6,3,7
1 0,3
2 3
3 4,7
4 4,7,1
5 5
6 -
7 1,8,8
8 -
9 8,9,7
Đầu Đuôi
1 0
4,7 1
- 2
1,2,0 3
4,3 4
5 5
0 6
4,3,0,9 7
9,7,7 8
9 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 3-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 3-3-2022

G8 67
G7 960
G6 2261 8858 1252
G5 0476
G4 52900 83416 71009 93470
74974 23082 73714
G3 77535 27245
G2 38204
G1 11291
ĐB 813978
Đầu Đuôi
0 0,9,4
1 6,4
2 -
3 5
4 5
5 8,2
6 7,0,1
7 6,0,4,8
8 2
9 1
Đầu Đuôi
6,0,7 0
6,9 1
5,8 2
- 3
7,1,0 4
3,4 5
7,1 6
6 7
5,7 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 24-2-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 24-2-2022

G8 24
G7 702
G6 5626 7737 3414
G5 3686
G4 81416 09841 02326 27686
19129 00072 67301
G3 60387 58314
G2 59209
G1 01060
ĐB 570718
Đầu Đuôi
0 2,1,9
1 4,6,4,8
2 4,6,6,9
3 7
4 1
5 -
6 0
7 2
8 6,6,7
9 -
Đầu Đuôi
6 0
4,0 1
0,7 2
- 3
2,1,1 4
- 5
2,8,1,2,8 6
3,8 7
1 8
2,0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 17-2-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 17-2-2022

G8 56
G7 145
G6 2610 3866 2415
G5 3030
G4 29146 05907 75822 68627
79006 87961 62259
G3 18996 30440
G2 45197
G1 52778
ĐB 078483
Đầu Đuôi
0 7,6
1 0,5
2 2,7
3 0
4 5,6,0
5 6,9
6 6,1
7 8
8 3
9 6,7
Đầu Đuôi
1,3,4 0
6 1
2 2
8 3
- 4
4,1 5
5,6,4,0,9 6
0,2,9 7
7 8
5 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 10-2-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 10-2-2022

G8 10
G7 704
G6 1858 4757 8114
G5 3641
G4 27486 26127 04895 17500
97681 11890 86179
G3 53890 12749
G2 79604
G1 15820
ĐB 946042
Đầu Đuôi
0 4,0,4
1 0,4
2 7,0
3 -
4 1,9,2
5 8,7
6 -
7 9
8 6,1
9 5,0,0
Đầu Đuôi
1,0,9,9,2 0
4,8 1
4 2
- 3
0,1,0 4
9 5
8 6
5,2 7
5 8
7,4 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 3-2-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 3-2-2022

G8 42
G7 342
G6 4964 2554 5934
G5 5776
G4 77428 39821 10698 43851
07039 00862 35975
G3 84634 83401
G2 46125
G1 33613
ĐB 595503
Đầu Đuôi
0 1,3
1 3
2 8,1,5
3 4,9,4
4 2,2
5 4,1
6 4,2
7 6,5
8 -
9 8
Đầu Đuôi
- 0
2,5,0 1
4,4,6 2
1,0 3
6,5,3,3 4
7,2 5
7 6
- 7
2,9 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 27-1-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 27-1-2022

G8 70
G7 850
G6 8793 2750 6930
G5 2006
G4 35087 09146 68288 41548
20769 28635 91659
G3 04605 68175
G2 96023
G1 66199
ĐB 898682
Đầu Đuôi
0 6,5
1 -
2 3
3 0,5
4 6,8
5 0,0,9
6 9
7 0,5
8 7,8,2
9 3,9
Đầu Đuôi
7,5,5,3 0
- 1
8 2
9,2 3
- 4
3,0,7 5
0,4 6
8 7
8,4 8
6,5,9 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 20-1-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 20-1-2022

G8 83
G7 478
G6 5682 2998 4907
G5 6371
G4 93315 11215 87185 95391
42378 93250 68662
G3 33423 27541
G2 53258
G1 86640
ĐB 264975
Đầu Đuôi
0 7
1 5,5
2 3
3 -
4 1,0
5 0,8
6 2
7 8,1,8,5
8 3,2,5
9 8,1
Đầu Đuôi
5,4 0
7,9,4 1
8,6 2
8,2 3
- 4
1,1,8,7 5
- 6
0 7
7,9,7,5 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 13-1-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 13-1-2022

G8 74
G7 476
G6 4084 4986 1060
G5 0823
G4 69618 84309 37137 70488
12558 11688 37038
G3 36162 03604
G2 74986
G1 86576
ĐB 728095
Đầu Đuôi
0 9,4
1 8
2 3
3 7,8
4 -
5 8
6 0,2
7 4,6,6
8 4,6,8,8,6
9 5
Đầu Đuôi
6 0
- 1
6 2
2 3
7,8,0 4
9 5
7,8,8,7 6
3 7
1,8,5,8,3 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 6-1-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 6-1-2022

G8 21
G7 755
G6 4412 9734 6210
G5 8658
G4 06614 48027 30834 24630
09569 58846 31755
G3 19231 59891
G2 99508
G1 25108
ĐB 536654
Đầu Đuôi
0 8,8
1 2,0,4
2 1,7
3 4,4,0,1
4 6
5 5,8,5,4
6 9
7 -
8 -
9 1
Đầu Đuôi
1,3 0
2,3,9 1
1 2
- 3
3,1,3,5 4
5,5 5
4 6
2 7
5,0,0 8
6 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt