XSST 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 15-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Sóc Trăng trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
19 9 lần 12 8 lần 24 8 lần 89 7 lần 84 7 lần
06 7 lần 43 7 lần 48 7 lần 47 7 lần 72 6 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Sóc Trăng

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
86 29 ngày 17/02/2021
75 27 ngày 03/03/2021
61 25 ngày 17/03/2021
09 24 ngày 24/03/2021
27 23 ngày 31/03/2021
99 21 ngày 14/04/2021
46 20 ngày 21/04/2021
98 19 ngày 28/04/2021
97 19 ngày 28/04/2021
96 19 ngày 28/04/2021

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 8-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 8-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 25-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 25-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 18-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 18-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 11-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 11-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 4-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 4-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 28-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 28-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 21-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 21-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 14-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 14-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 7-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 7-7-2021

G8 87
G7 945
G6 9604 7558 7091
G5 6328
G4 84945 09742 19235 37821
57516 93625 99494
G3 60606 81206
G2 04064
G1 52613
ĐB 148248
Đầu Đuôi
0 4,6,6
1 6,3
2 8,1,5
3 5
4 5,5,2,8
5 8
6 4
7 -
8 7
9 1,4
Đầu Đuôi
- 0
9,2 1
4 2
1 3
0,9,6 4
4,4,3,2 5
1,0,0 6
8 7
5,2,4 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 30-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 30-6-2021

G8 36
G7 549
G6 5221 9542 7348
G5 7606
G4 53977 88316 97443 80148
41208 95479 28554
G3 64651 10000
G2 07388
G1 44350
ĐB 997124
Đầu Đuôi
0 6,8,0
1 6
2 1,4
3 6
4 9,2,8,3,8
5 4,1,0
6 -
7 7,9
8 8
9 -
Đầu Đuôi
0,5 0
2,5 1
4 2
4 3
5,2 4
- 5
3,0,1 6
7 7
4,4,0,8 8
4,7 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 23-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 23-6-2021

G8 53
G7 276
G6 7038 0959 9307
G5 5544
G4 37538 56769 50634 01403
41833 90704 28765
G3 39062 48748
G2 66239
G1 39452
ĐB 827254
Đầu Đuôi
0 7,3,4
1 -
2 -
3 8,8,4,3,9
4 4,8
5 3,9,2,4
6 9,5,2
7 6
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
6,5 2
5,0,3 3
4,3,0,5 4
6 5
7 6
0 7
3,3,4 8
5,6,3 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 16-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 16-6-2021

G8 35
G7 589
G6 6612 2630 6165
G5 1639
G4 75506 73021 48071 03403
44572 43473 97542
G3 19574 14769
G2 77514
G1 39763
ĐB 443863
Đầu Đuôi
0 6,3
1 2,4
2 1
3 5,0,9
4 2
5 -
6 5,9,3,3
7 1,2,3,4
8 9
9 -
Đầu Đuôi
3 0
2,7 1
1,7,4 2
0,7,6,6 3
7,1 4
3,6 5
0 6
- 7
- 8
8,3,6 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 9-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 9-6-2021

G8 62
G7 956
G6 7300 9745 5601
G5 5426
G4 81512 54424 49231 20216
93953 86189 30739
G3 47208 33060
G2 23157
G1 04216
ĐB 621463
Đầu Đuôi
0 0,1,8
1 2,6,6
2 6,4
3 1,9
4 5
5 6,3,7
6 2,0,3
7 -
8 9
9 -
Đầu Đuôi
0,6 0
0,3 1
6,1 2
5,6 3
2 4
4 5
5,2,1,1 6
5 7
0 8
8,3 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 2-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 2-6-2021

G8 84
G7 911
G6 7656 3043 4684
G5 5518
G4 67388 19391 44611 03930
46422 37437 07068
G3 58132 39572
G2 70968
G1 22477
ĐB 775693
Đầu Đuôi
0 -
1 1,8,1
2 2
3 0,7,2
4 3
5 6
6 8,8
7 2,7
8 4,4,8
9 1,3
Đầu Đuôi
3 0
1,9,1 1
2,3,7 2
4,9 3
8,8 4
- 5
5 6
3,7 7
1,8,6,6 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 26-5-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 26-5-2021

G8 12
G7 410
G6 9385 7294 0449
G5 3662
G4 61348 00418 22735 98782
07140 75562 17819
G3 70129 94501
G2 73487
G1 88555
ĐB 526283
Đầu Đuôi
0 1
1 2,0,8,9
2 9
3 5
4 9,8,0
5 5
6 2,2
7 -
8 5,2,7,3
9 4
Đầu Đuôi
1,4 0
0 1
1,6,8,6 2
8 3
9 4
8,3,5 5
- 6
8 7
4,1 8
4,1,2 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 19-5-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 19-5-2021

G8 22
G7 039
G6 7947 3785 1643
G5 5941
G4 46039 87815 91402 85356
22052 69603 14450
G3 09351 89323
G2 65510
G1 04858
ĐB 274038
Đầu Đuôi
0 2,3
1 5,0
2 2,3
3 9,9,8
4 7,3,1
5 6,2,0,1,8
6 -
7 -
8 5
9 -
Đầu Đuôi
5,1 0
4,5 1
2,0,5 2
4,0,2 3
- 4
8,1 5
5 6
4 7
5,3 8
3,3 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 12-5-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 12-5-2021

G8 95
G7 185
G6 4660 6232 3826
G5 0624
G4 43160 90690 35776 73139
53219 84866 44872
G3 27270 42817
G2 16828
G1 57689
ĐB 292543
Đầu Đuôi
0 -
1 9,7
2 6,4,8
3 2,9
4 3
5 -
6 0,0,6
7 6,2,0
8 5,9
9 5,0
Đầu Đuôi
6,6,9,7 0
- 1
3,7 2
4 3
2 4
9,8 5
2,7,6 6
1 7
2 8
3,1,8 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 5-5-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 5-5-2021

G8 24
G7 247
G6 6791 6067 3549
G5 1377
G4 91735 87943 64219 60054
47957 64572 30031
G3 87880 33147
G2 83626
G1 65033
ĐB 653314
Đầu Đuôi
0 -
1 9,4
2 4,6
3 5,1,3
4 7,9,3,7
5 4,7
6 7
7 7,2
8 0
9 1
Đầu Đuôi
8 0
9,3 1
7 2
4,3 3
2,5,1 4
3 5
2 6
4,6,7,5,4 7
- 8
4,1 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 28-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 28-4-2021

G8 88
G7 216
G6 2753 1984 4681
G5 4255
G4 07330 88331 64856 19104
33291 25894 52696
G3 03811 65898
G2 88619
G1 39997
ĐB 407076
Đầu Đuôi
0 4
1 6,1,9
2 -
3 0,1
4 -
5 3,5,6
6 -
7 6
8 8,4,1
9 1,4,6,8,7
Đầu Đuôi
3 0
8,3,9,1 1
- 2
5 3
8,0,9 4
5 5
1,5,9,7 6
9 7
8,9 8
1 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 21-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 21-4-2021

G8 73
G7 970
G6 5226 3946 3503
G5 1248
G4 86455 90083 92002 23210
06283 76035 12683
G3 10969 59758
G2 65012
G1 05856
ĐB 695189
Đầu Đuôi
0 3,2
1 0,2
2 6
3 5
4 6,8
5 5,8,6
6 9
7 3,0
8 3,3,3,9
9 -
Đầu Đuôi
7,1 0
- 1
0,1 2
7,0,8,8,8 3
- 4
5,3 5
2,4,5 6
- 7
4,5 8
6,8 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 14-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 14-4-2021

G8 76
G7 173
G6 8941 0723 9764
G5 6949
G4 23668 31748 59093 95025
41523 21328 31100
G3 26499 07041
G2 84142
G1 23612
ĐB 714619
Đầu Đuôi
0 0
1 2,9
2 3,5,3,8
3 -
4 1,9,8,1,2
5 -
6 4,8
7 6,3
8 -
9 3,9
Đầu Đuôi
0 0
4,4 1
4,1 2
7,2,9,2 3
6 4
2 5
7 6
- 7
6,4,2 8
4,9,1 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 7-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 7-4-2021

G8 36
G7 585
G6 9569 2153 0496
G5 2358
G4 13244 35212 42557 70184
73296 84054 40806
G3 27764 07970
G2 77004
G1 53165
ĐB 534417
Đầu Đuôi
0 6,4
1 2,7
2 -
3 6
4 4
5 3,8,7,4
6 9,4,5
7 0
8 5,4
9 6,6
Đầu Đuôi
7 0
- 1
1 2
5 3
4,8,5,6,0 4
8,6 5
3,9,9,0 6
5,1 7
5 8
6 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 31-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 31-3-2021

G8 41
G7 407
G6 7501 8528 9824
G5 7433
G4 66766 74669 37889 69365
58606 74543 47847
G3 34721 07101
G2 61227
G1 65515
ĐB 108660
Đầu Đuôi
0 7,1,6,1
1 5
2 8,4,1,7
3 3
4 1,3,7
5 -
6 6,9,5,0
7 -
8 9
9 -
Đầu Đuôi
6 0
4,0,2,0 1
- 2
3,4 3
2 4
6,1 5
6,0 6
0,4,2 7
2 8
6,8 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 24-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 24-3-2021

G8 29
G7 585
G6 0328 3176 6851
G5 0488
G4 01444 28809 36437 42152
19764 34943 41584
G3 97547 48932
G2 84419
G1 54479
ĐB 136389
Đầu Đuôi
0 9
1 9
2 9,8
3 7,2
4 4,3,7
5 1,2
6 4
7 6,9
8 5,8,4,9
9 -
Đầu Đuôi
- 0
5 1
5,3 2
4 3
4,6,8 4
8 5
7 6
3,4 7
2,8 8
2,0,1,7,8 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 17-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 17-3-2021

G8 24
G7 322
G6 7802 9572 8681
G5 3294
G4 19595 61085 30319 13002
94851 03961 19909
G3 82082 13515
G2 54294
G1 39868
ĐB 970833
Đầu Đuôi
0 2,2,9
1 9,5
2 4,2
3 3
4 -
5 1
6 1,8
7 2
8 1,5,2
9 4,5,4
Đầu Đuôi
- 0
8,5,6 1
2,0,7,0,8 2
3 3
2,9,9 4
9,8,1 5
- 6
- 7
6 8
1,0 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 10-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 10-3-2021

G8 12
G7 491
G6 4133 0240 0889
G5 6796
G4 09171 67810 98616 84506
33200 85473 89638
G3 54695 83819
G2 54009
G1 85058
ĐB 323383
Đầu Đuôi
0 6,0,9
1 2,0,6,9
2 -
3 3,8
4 0
5 8
6 -
7 1,3
8 9,3
9 1,6,5
Đầu Đuôi
4,1,0 0
9,7 1
1 2
3,7,8 3
- 4
9 5
9,1,0 6
- 7
3,5 8
8,1,0 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 3-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 3-3-2021

G8 47
G7 127
G6 6470 6472 0714
G5 2962
G4 86931 79675 09519 85255
58821 60418 11558
G3 26544 70144
G2 42590
G1 72330
ĐB 454847
Đầu Đuôi
0 -
1 4,9,8
2 7,1
3 1,0
4 7,4,4,7
5 5,8
6 2
7 0,2,5
8 -
9 0
Đầu Đuôi
7,9,3 0
3,2 1
7,6 2
- 3
1,4,4 4
7,5 5
- 6
4,2,4 7
1,5 8
1 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 24-2-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 24-2-2021

G8 38
G7 802
G6 7250 2618 1967
G5 5684
G4 01664 13912 60227 33314
48324 51502 60146
G3 79690 58224
G2 48184
G1 98909
ĐB 062911
Đầu Đuôi
0 2,2,9
1 8,2,4,1
2 7,4,4
3 8
4 6
5 0
6 7,4
7 -
8 4,4
9 0
Đầu Đuôi
5,9 0
1 1
0,1,0 2
- 3
8,6,1,2,2,8 4
- 5
4 6
6,2 7
3,1 8
0 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 17-2-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 17-2-2021

G8 99
G7 549
G6 3341 4267 5194
G5 8491
G4 38686 00687 50303 71149
14196 90181 06487
G3 03207 90551
G2 21444
G1 68309
ĐB 149211
Đầu Đuôi
0 3,7,9
1 1
2 -
3 -
4 9,1,9,4
5 1
6 7
7 -
8 6,7,1,7
9 9,4,1,6
Đầu Đuôi
- 0
4,9,8,5,1 1
- 2
0 3
9,4 4
- 5
8,9 6
6,8,8,0 7
- 8
9,4,4,0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt