XSTG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Tiền Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 15-5-2022

G8 52
G7 551
G6 7756 2725 3723
G5 6299
G4 03682 18981 08973 19528
84252 59296 31592
G3 91926 21862
G2 40302
G1 20601
ĐB 303326
Đầu Đuôi
0 2,1
1 -
2 5,3,8,6,6
3 -
4 -
5 2,1,6,2
6 2
7 3
8 2,1
9 9,6,2
Đầu Đuôi
- 0
5,8,0 1
5,8,5,9,6,0 2
2,7 3
- 4
2 5
5,9,2,2 6
- 7
2 8
9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Tiền Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
31 12 lần 87 11 lần 52 11 lần 40 11 lần 78 10 lần
58 10 lần 43 9 lần 04 9 lần 83 9 lần 23 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Tiền Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
91 27 ngày 07/11/2021
12 22 ngày 12/12/2021
54 21 ngày 19/12/2021
33 17 ngày 16/01/2022
38 15 ngày 30/01/2022
65 15 ngày 30/01/2022
18 14 ngày 06/02/2022
84 14 ngày 06/02/2022
75 14 ngày 06/02/2022
27 13 ngày 13/02/2022

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 8-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 8-5-2022

G8 81
G7 650
G6 9695 8929 7607
G5 6569
G4 82552 58703 99045 60267
30697 47763 07704
G3 18087 83943
G2 90721
G1 92366
ĐB 014371
Đầu Đuôi
0 7,3,4
1 -
2 9,1
3 -
4 5,3
5 0,2
6 9,7,3,6
7 1
8 1,7
9 5,7
Đầu Đuôi
5 0
8,2,7 1
5 2
0,6,4 3
0 4
9,4 5
6 6
0,6,9,8 7
- 8
2,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 1-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 1-5-2022

G8 66
G7 878
G6 9098 1540 5546
G5 9086
G4 72352 73311 59349 98940
47110 12863 77039
G3 53587 74161
G2 25841
G1 59074
ĐB 323025
Đầu Đuôi
0 -
1 1,0
2 5
3 9
4 0,6,9,0,1
5 2
6 6,3,1
7 8,4
8 6,7
9 8
Đầu Đuôi
4,4,1 0
1,6,4 1
5 2
6 3
7 4
2 5
6,4,8 6
8 7
7,9 8
4,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 24-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 24-4-2022

G8 06
G7 509
G6 7648 1311 8742
G5 4335
G4 93564 29252 39061 89316
51100 26295 71582
G3 76078 65913
G2 81510
G1 50150
ĐB 497834
Đầu Đuôi
0 6,9,0
1 1,6,3,0
2 -
3 5,4
4 8,2
5 2,0
6 4,1
7 8
8 2
9 5
Đầu Đuôi
0,1,5 0
1,6 1
4,5,8 2
1 3
6,3 4
3,9 5
0,1 6
- 7
4,7 8
0 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 17-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 17-4-2022

G8 72
G7 581
G6 0015 2523 3715
G5 3115
G4 13805 69647 99263 98255
55719 63148 37625
G3 84141 59028
G2 89183
G1 69251
ĐB 448904
Đầu Đuôi
0 5,4
1 5,5,5,9
2 3,5,8
3 -
4 7,8,1
5 5,1
6 3
7 2
8 1,3
9 -
Đầu Đuôi
- 0
8,4,5 1
7 2
2,6,8 3
0 4
1,1,1,0,5,2 5
- 6
4 7
4,2 8
1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 10-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 10-4-2022

G8 40
G7 978
G6 8021 6761 9085
G5 4037
G4 37130 68634 34545 24945
24703 43760 94428
G3 30598 13672
G2 08200
G1 11498
ĐB 426756
Đầu Đuôi
0 3,0
1 -
2 1,8
3 7,0,4
4 0,5,5
5 6
6 1,0
7 8,2
8 5
9 8,8
Đầu Đuôi
4,3,6,0 0
2,6 1
7 2
0 3
3 4
8,4,4 5
5 6
3 7
7,2,9,9 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 3-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 3-4-2022

G8 21
G7 436
G6 9161 4977 2902
G5 8104
G4 09552 45956 50924 10808
09905 10798 07022
G3 99794 35583
G2 90581
G1 92331
ĐB 461377
Đầu Đuôi
0 2,4,8,5
1 -
2 1,4,2
3 6,1
4 -
5 2,6
6 1
7 7,7
8 3,1
9 8,4
Đầu Đuôi
- 0
2,6,8,3 1
0,5,2 2
8 3
0,2,9 4
0 5
3,5 6
7,7 7
0,9 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 27-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 27-3-2022

G8 72
G7 211
G6 6348 7294 7158
G5 5508
G4 22574 17598 45434 83617
07711 14016 05532
G3 75260 29205
G2 45642
G1 74153
ĐB 662078
Đầu Đuôi
0 8,5
1 1,7,1,6
2 -
3 4,2
4 8,2
5 8,3
6 0
7 2,4,8
8 -
9 4,8
Đầu Đuôi
6 0
1,1 1
7,3,4 2
5 3
9,7,3 4
0 5
1 6
1 7
4,5,0,9,7 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 20-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 20-3-2022

G8 19
G7 171
G6 4068 8710 6672
G5 7594
G4 79022 41874 67101 70644
88592 65451 82093
G3 88083 09887
G2 52025
G1 28031
ĐB 535034
Đầu Đuôi
0 1
1 9,0
2 2,5
3 1,4
4 4
5 1
6 8
7 1,2,4
8 3,7
9 4,2,3
Đầu Đuôi
1 0
7,0,5,3 1
7,2,9 2
9,8 3
9,7,4,3 4
2 5
- 6
8 7
6 8
1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 13-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 13-3-2022

G8 24
G7 111
G6 0123 3741 4361
G5 3969
G4 54889 74077 20977 88848
24619 44213 37025
G3 95987 18555
G2 19670
G1 82583
ĐB 652382
Đầu Đuôi
0 -
1 1,9,3
2 4,3,5
3 -
4 1,8
5 5
6 1,9
7 7,7,0
8 9,7,3,2
9 -
Đầu Đuôi
7 0
1,4,6 1
8 2
2,1,8 3
2 4
2,5 5
- 6
7,7,8 7
4 8
6,8,1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 6-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 6-3-2022

G8 05
G7 043
G6 1860 1332 3868
G5 4285
G4 57380 18177 69711 16588
16973 99460 79568
G3 85786 68623
G2 68376
G1 61902
ĐB 078974
Đầu Đuôi
0 5,2
1 1
2 3
3 2
4 3
5 -
6 0,8,0,8
7 7,3,6,4
8 5,0,8,6
9 -
Đầu Đuôi
6,8,6 0
1 1
3,0 2
4,7,2 3
7 4
0,8 5
8,7 6
7 7
6,8,6 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 27-2-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 27-2-2022

G8 90
G7 249
G6 9198 7102 1745
G5 9342
G4 37561 77731 22931 88453
06043 37542 35699
G3 23590 33452
G2 87151
G1 68680
ĐB 780057
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 -
3 1,1
4 9,5,2,3,2
5 3,2,1,7
6 1
7 -
8 0
9 0,8,9,0
Đầu Đuôi
9,9,8 0
6,3,3,5 1
0,4,4,5 2
5,4 3
- 4
4 5
- 6
5 7
9 8
4,9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 20-2-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 20-2-2022

G8 58
G7 558
G6 2346 1804 8194
G5 9830
G4 21682 06246 03400 09952
66419 38571 76758
G3 96656 17692
G2 25714
G1 32222
ĐB 485853
Đầu Đuôi
0 4,0
1 9,4
2 2
3 0
4 6,6
5 8,8,2,8,6,3
6 -
7 1
8 2
9 4,2
Đầu Đuôi
3,0 0
7 1
8,5,9,2 2
5 3
0,9,1 4
- 5
4,4,5 6
- 7
5,5,5 8
1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 13-2-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 13-2-2022

G8 27
G7 611
G6 8955 1966 5120
G5 7603
G4 82732 68024 78259 65499
80659 30190 84223
G3 65703 33079
G2 29252
G1 14776
ĐB 660083
Đầu Đuôi
0 3,3
1 1
2 7,0,4,3
3 2
4 -
5 5,9,9,2
6 6
7 9,6
8 3
9 9,0
Đầu Đuôi
2,9 0
1 1
3,5 2
0,2,0,8 3
2 4
5 5
6,7 6
2 7
- 8
5,9,5,7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 6-2-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 6-2-2022

G8 03
G7 875
G6 3643 1895 3687
G5 8587
G4 69363 12268 85715 88439
18894 05443 86618
G3 89584 03280
G2 54793
G1 43085
ĐB 589455
Đầu Đuôi
0 3
1 5,8
2 -
3 9
4 3,3
5 5
6 3,8
7 5
8 7,7,4,0,5
9 5,4,3
Đầu Đuôi
8 0
- 1
- 2
0,4,6,4,9 3
9,8 4
7,9,1,8,5 5
- 6
8,8 7
6,1 8
3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 30-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 30-1-2022

G8 01
G7 379
G6 8536 7194 3815
G5 8214
G4 28551 39738 51231 59695
17681 11226 13843
G3 41783 89595
G2 43765
G1 89597
ĐB 988437
Đầu Đuôi
0 1
1 5,4
2 6
3 6,8,1,7
4 3
5 1
6 5
7 9
8 1,3
9 4,5,5,7
Đầu Đuôi
- 0
0,5,3,8 1
- 2
4,8 3
9,1 4
1,9,9,6 5
3,2 6
9,3 7
3 8
7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 23-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 23-1-2022

G8 35
G7 168
G6 9135 1897 8396
G5 3183
G4 26709 36169 83419 93613
31766 07915 86705
G3 64724 20994
G2 52548
G1 27578
ĐB 861864
Đầu Đuôi
0 9,5
1 9,3,5
2 4
3 5,5
4 8
5 -
6 8,9,6,4
7 8
8 3
9 7,6,4
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
8,1 3
2,9,6 4
3,3,1,0 5
9,6 6
9 7
6,4,7 8
0,6,1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 16-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 16-1-2022

G8 59
G7 158
G6 8285 5211 0281
G5 8733
G4 84850 03421 50159 25019
65401 15044 99398
G3 64687 64802
G2 53557
G1 40659
ĐB 414541
Đầu Đuôi
0 1,2
1 1,9
2 1
3 3
4 4,1
5 9,8,0,9,7,9
6 -
7 -
8 5,1,7
9 8
Đầu Đuôi
5 0
1,8,2,0,4 1
0 2
3 3
4 4
8 5
- 6
8,5 7
5,9 8
5,5,1,5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 9-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 9-1-2022

G8 22
G7 222
G6 6960 6864 7817
G5 5958
G4 81264 65987 15189 40340
06042 15140 57410
G3 78219 91375
G2 81162
G1 13308
ĐB 565089
Đầu Đuôi
0 8
1 7,0,9
2 2,2
3 -
4 0,2,0
5 8
6 0,4,4,2
7 5
8 7,9,9
9 -
Đầu Đuôi
6,4,4,1 0
- 1
2,2,4,6 2
- 3
6,6 4
7 5
- 6
1,8 7
5,0 8
8,1,8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 2-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 2-1-2022

G8 83
G7 865
G6 7985 0638 2943
G5 1286
G4 78747 25649 83539 68056
45190 42558 88981
G3 81002 86907
G2 46126
G1 47187
ĐB 764841
Đầu Đuôi
0 2,7
1 -
2 6
3 8,9
4 3,7,9,1
5 6,8
6 5
7 -
8 3,5,6,1,7
9 0
Đầu Đuôi
9 0
8,4 1
0 2
8,4 3
- 4
6,8 5
8,5,2 6
4,0,8 7
3,5 8
4,3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt