XSTG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Tiền Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 25-9-2022

G8 98
G7 927
G6 2675 7154 8260
G5 0850
G4 57489 61530 96540 56618
36767 12426 62823
G3 96927 15614
G2 89369
G1 41846
ĐB 910179
Đầu Đuôi
0 -
1 8,4
2 7,6,3,7
3 0
4 0,6
5 4,0
6 0,7,9
7 5,9
8 9
9 8
Đầu Đuôi
6,5,3,4 0
- 1
- 2
2 3
5,1 4
7 5
2,4 6
2,6,2 7
9,1 8
8,6,7 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Tiền Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
24 10 lần 98 10 lần 52 10 lần 11 9 lần 55 9 lần
87 9 lần 85 8 lần 77 8 lần 68 8 lần 61 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Tiền Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
44 27 ngày 20/03/2022
47 23 ngày 17/04/2022
09 22 ngày 24/04/2022
70 17 ngày 29/05/2022
83 15 ngày 12/06/2022
64 15 ngày 12/06/2022
48 14 ngày 19/06/2022
81 13 ngày 26/06/2022
04 12 ngày 03/07/2022
72 11 ngày 10/07/2022

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 18-9-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 18-9-2022

G8 36
G7 063
G6 4237 0897 9806
G5 8288
G4 10196 37956 42132 12797
02529 60403 73236
G3 63028 16676
G2 96589
G1 08366
ĐB 531324
Đầu Đuôi
0 6,3
1 -
2 9,8,4
3 6,7,2,6
4 -
5 6
6 3,6
7 6
8 8,9
9 7,6,7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
3 2
6,0 3
2 4
- 5
3,0,9,5,3,7,6 6
3,9,9 7
8,2 8
2,8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 11-9-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 11-9-2022

G8 95
G7 740
G6 2823 4285 0893
G5 2582
G4 08294 10735 90756 88413
70774 89085 25873
G3 86605 81350
G2 78885
G1 49561
ĐB 101001
Đầu Đuôi
0 5,1
1 3
2 3
3 5
4 0
5 6,0
6 1
7 4,3
8 5,2,5,5
9 5,3,4
Đầu Đuôi
4,5 0
6,0 1
8 2
2,9,1,7 3
9,7 4
9,8,3,8,0,8 5
5 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 4-9-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 4-9-2022

G8 49
G7 155
G6 3635 5754 0953
G5 8623
G4 03486 72319 66795 18837
95308 25667 71278
G3 43265 68300
G2 11484
G1 35530
ĐB 225901
Đầu Đuôi
0 8,0,1
1 9
2 3
3 5,7,0
4 9
5 5,4,3
6 7,5
7 8
8 6,4
9 5
Đầu Đuôi
0,3 0
0 1
- 2
5,2 3
5,8 4
5,3,9,6 5
8 6
3,6 7
0,7 8
4,1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 28-8-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 28-8-2022

G8 43
G7 439
G6 2167 8699 7787
G5 1194
G4 19862 15233 92292 67358
66386 86358 32826
G3 59920 81912
G2 82674
G1 27715
ĐB 652977
Đầu Đuôi
0 -
1 2,5
2 6,0
3 9,3
4 3
5 8,8
6 7,2
7 4,7
8 7,6
9 9,4,2
Đầu Đuôi
2 0
- 1
6,9,1 2
4,3 3
9,7 4
1 5
8,2 6
6,8,7 7
5,5 8
3,9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 21-8-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 21-8-2022

G8 80
G7 098
G6 5414 4621 4691
G5 5439
G4 35541 64190 63086 10756
09758 32162 09976
G3 86152 55673
G2 35021
G1 66294
ĐB 336207
Đầu Đuôi
0 7
1 4
2 1,1
3 9
4 1
5 6,8,2
6 2
7 6,3
8 0,6
9 8,1,0,4
Đầu Đuôi
8,9 0
2,9,4,2 1
6,5 2
7 3
1,9 4
- 5
8,5,7 6
0 7
9,5 8
3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 14-8-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 14-8-2022

G8 02
G7 142
G6 8489 8258 1086
G5 0386
G4 82926 26321 78016 24563
65157 47161 53924
G3 41759 06450
G2 34717
G1 47663
ĐB 812073
Đầu Đuôi
0 2
1 6,7
2 6,1,4
3 -
4 2
5 8,7,9,0
6 3,1,3
7 3
8 9,6,6
9 -
Đầu Đuôi
5 0
2,6 1
0,4 2
6,6,7 3
2 4
- 5
8,8,2,1 6
5,1 7
5 8
8,5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 7-8-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 7-8-2022

G8 07
G7 954
G6 0826 5637 9720
G5 2311
G4 78406 46495 93988 74855
41224 09624 42242
G3 77032 72396
G2 87396
G1 20732
ĐB 656571
Đầu Đuôi
0 7,6
1 1
2 6,0,4,4
3 7,2,2
4 2
5 4,5
6 -
7 1
8 8
9 5,6,6
Đầu Đuôi
2 0
1,7 1
4,3,3 2
- 3
5,2,2 4
9,5 5
2,0,9,9 6
0,3 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 31-7-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 31-7-2022

G8 10
G7 325
G6 5214 7941 5620
G5 8360
G4 99096 54701 99503 57352
51355 48943 15645
G3 79200 18418
G2 12455
G1 52268
ĐB 840884
Đầu Đuôi
0 1,3,0
1 0,4,8
2 5,0
3 -
4 1,3,5
5 2,5,5
6 0,8
7 -
8 4
9 6
Đầu Đuôi
1,2,6,0 0
4,0 1
5 2
0,4 3
1,8 4
2,5,4,5 5
9 6
- 7
1,6 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 24-7-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 24-7-2022

G8 95
G7 887
G6 2256 6599 6737
G5 8250
G4 17753 94951 80927 64380
46798 33643 61524
G3 02855 34858
G2 57098
G1 46985
ĐB 825562
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 7,4
3 7
4 3
5 6,0,3,1,5,8
6 2
7 -
8 7,0,5
9 5,9,8,8
Đầu Đuôi
5,8 0
5 1
6 2
5,4 3
2 4
9,5,8 5
5 6
8,3,2 7
9,5,9 8
9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 17-7-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 17-7-2022

G8 31
G7 797
G6 4199 6100 7793
G5 2814
G4 96224 91569 00752 95536
59608 20516 10608
G3 56791 16763
G2 52674
G1 20718
ĐB 554034
Đầu Đuôi
0 0,8,8
1 4,6,8
2 4
3 1,6,4
4 -
5 2
6 9,3
7 4
8 -
9 7,9,3,1
Đầu Đuôi
0 0
3,9 1
5 2
9,6 3
1,2,7,3 4
- 5
3,1 6
9 7
0,0,1 8
9,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 10-7-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 10-7-2022

G8 19
G7 805
G6 1040 6079 3279
G5 1972
G4 77271 30653 95836 94088
03819 33380 14186
G3 27822 22238
G2 30472
G1 85568
ĐB 307322
Đầu Đuôi
0 5
1 9,9
2 2,2
3 6,8
4 0
5 3
6 8
7 9,9,2,1,2
8 8,0,6
9 -
Đầu Đuôi
4,8 0
7 1
7,2,7,2 2
5 3
- 4
0 5
3,8 6
- 7
8,3,6 8
1,7,7,1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 3-7-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 3-7-2022

G8 08
G7 571
G6 2561 5946 0879
G5 9180
G4 10466 86152 54628 94787
26499 99316 85972
G3 92004 02466
G2 68143
G1 06416
ĐB 206710
Đầu Đuôi
0 8,4
1 6,6,0
2 8
3 -
4 6,3
5 2
6 1,6,6
7 1,9,2
8 0,7
9 9
Đầu Đuôi
8,1 0
7,6 1
5,7 2
4 3
0 4
- 5
4,6,1,6,1 6
8 7
0,2 8
7,9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 26-6-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 26-6-2022

G8 81
G7 997
G6 5498 2771 2287
G5 1265
G4 37115 66969 81022 47967
86917 86616 23639
G3 47954 30982
G2 29551
G1 97745
ĐB 579182
Đầu Đuôi
0 -
1 5,7,6
2 2
3 9
4 5
5 4,1
6 5,9,7
7 1
8 1,7,2,2
9 7,8
Đầu Đuôi
- 0
8,7,5 1
2,8,8 2
- 3
5 4
6,1,4 5
1 6
9,8,6,1 7
9 8
6,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 19-6-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 19-6-2022

G8 42
G7 184
G6 1435 6456 3110
G5 4018
G4 28968 32565 98351 28048
53305 94414 07562
G3 28094 86814
G2 22100
G1 63473
ĐB 291304
Đầu Đuôi
0 5,0,4
1 0,8,4,4
2 -
3 5
4 2,8
5 6,1
6 8,5,2
7 3
8 4
9 4
Đầu Đuôi
1,0 0
5 1
4,6 2
7 3
8,1,9,1,0 4
3,6,0 5
5 6
- 7
1,6,4 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 12-6-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 12-6-2022

G8 24
G7 394
G6 4079 3573 4641
G5 3850
G4 83064 84797 49783 82536
38895 53485 91071
G3 23941 22638
G2 94911
G1 46513
ĐB 175553
Đầu Đuôi
0 -
1 1,3
2 4
3 6,8
4 1,1
5 0,3
6 4
7 9,3,1
8 3,5
9 4,7,5
Đầu Đuôi
5 0
4,7,4,1 1
- 2
7,8,1,5 3
2,9,6 4
9,8 5
3 6
9 7
3 8
7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 5-6-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 5-6-2022

G8 39
G7 764
G6 8196 7679 7683
G5 0372
G4 40397 50012 02102 33196
06522 12725 76768
G3 15479 47457
G2 50166
G1 52485
ĐB 601171
Đầu Đuôi
0 2
1 2
2 2,5
3 9
4 -
5 7
6 4,8,6
7 9,2,9,1
8 3,5
9 6,7,6
Đầu Đuôi
- 0
7 1
7,1,0,2 2
8 3
6 4
2,8 5
9,9,6 6
9,5 7
6 8
3,7,7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 29-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 29-5-2022

G8 40
G7 891
G6 9170 0924 0657
G5 4328
G4 70406 49211 01550 51829
05689 62287 05397
G3 25688 23234
G2 77354
G1 92955
ĐB 993715
Đầu Đuôi
0 6
1 1,5
2 4,8,9
3 4
4 0
5 7,0,4,5
6 -
7 0
8 9,7,8
9 1,7
Đầu Đuôi
4,7,5 0
9,1 1
- 2
- 3
2,3,5 4
5,1 5
0 6
5,8,9 7
2,8 8
2,8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 22-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 22-5-2022

G8 77
G7 255
G6 6543 2990 1302
G5 4415
G4 39968 27569 90477 62807
45357 88927 43659
G3 48839 24604
G2 11628
G1 74635
ĐB 348702
Đầu Đuôi
0 2,7,4,2
1 5
2 7,8
3 9,5
4 3
5 5,7,9
6 8,9
7 7,7
8 -
9 0
Đầu Đuôi
9 0
- 1
0,0 2
4 3
0 4
5,1,3 5
- 6
7,7,0,5,2 7
6,2 8
6,5,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 15-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 15-5-2022

G8 52
G7 551
G6 7756 2725 3723
G5 6299
G4 03682 18981 08973 19528
84252 59296 31592
G3 91926 21862
G2 40302
G1 20601
ĐB 303326
Đầu Đuôi
0 2,1
1 -
2 5,3,8,6,6
3 -
4 -
5 2,1,6,2
6 2
7 3
8 2,1
9 9,6,2
Đầu Đuôi
- 0
5,8,0 1
5,8,5,9,6,0 2
2,7 3
- 4
2 5
5,9,2,2 6
- 7
2 8
9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 8-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 8-5-2022

G8 81
G7 650
G6 9695 8929 7607
G5 6569
G4 82552 58703 99045 60267
30697 47763 07704
G3 18087 83943
G2 90721
G1 92366
ĐB 014371
Đầu Đuôi
0 7,3,4
1 -
2 9,1
3 -
4 5,3
5 0,2
6 9,7,3,6
7 1
8 1,7
9 5,7
Đầu Đuôi
5 0
8,2,7 1
5 2
0,6,4 3
0 4
9,4 5
6 6
0,6,9,8 7
- 8
2,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 1-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 1-5-2022

G8 66
G7 878
G6 9098 1540 5546
G5 9086
G4 72352 73311 59349 98940
47110 12863 77039
G3 53587 74161
G2 25841
G1 59074
ĐB 323025
Đầu Đuôi
0 -
1 1,0
2 5
3 9
4 0,6,9,0,1
5 2
6 6,3,1
7 8,4
8 6,7
9 8
Đầu Đuôi
4,4,1 0
1,6,4 1
5 2
6 3
7 4
2 5
6,4,8 6
8 7
7,9 8
4,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 24-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 24-4-2022

G8 06
G7 509
G6 7648 1311 8742
G5 4335
G4 93564 29252 39061 89316
51100 26295 71582
G3 76078 65913
G2 81510
G1 50150
ĐB 497834
Đầu Đuôi
0 6,9,0
1 1,6,3,0
2 -
3 5,4
4 8,2
5 2,0
6 4,1
7 8
8 2
9 5
Đầu Đuôi
0,1,5 0
1,6 1
4,5,8 2
1 3
6,3 4
3,9 5
0,1 6
- 7
4,7 8
0 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 17-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 17-4-2022

G8 72
G7 581
G6 0015 2523 3715
G5 3115
G4 13805 69647 99263 98255
55719 63148 37625
G3 84141 59028
G2 89183
G1 69251
ĐB 448904
Đầu Đuôi
0 5,4
1 5,5,5,9
2 3,5,8
3 -
4 7,8,1
5 5,1
6 3
7 2
8 1,3
9 -
Đầu Đuôi
- 0
8,4,5 1
7 2
2,6,8 3
0 4
1,1,1,0,5,2 5
- 6
4 7
4,2 8
1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 10-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 10-4-2022

G8 40
G7 978
G6 8021 6761 9085
G5 4037
G4 37130 68634 34545 24945
24703 43760 94428
G3 30598 13672
G2 08200
G1 11498
ĐB 426756
Đầu Đuôi
0 3,0
1 -
2 1,8
3 7,0,4
4 0,5,5
5 6
6 1,0
7 8,2
8 5
9 8,8
Đầu Đuôi
4,3,6,0 0
2,6 1
7 2
0 3
3 4
8,4,4 5
5 6
3 7
7,2,9,9 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 3-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 3-4-2022

G8 21
G7 436
G6 9161 4977 2902
G5 8104
G4 09552 45956 50924 10808
09905 10798 07022
G3 99794 35583
G2 90581
G1 92331
ĐB 461377
Đầu Đuôi
0 2,4,8,5
1 -
2 1,4,2
3 6,1
4 -
5 2,6
6 1
7 7,7
8 3,1
9 8,4
Đầu Đuôi
- 0
2,6,8,3 1
0,5,2 2
8 3
0,2,9 4
0 5
3,5 6
7,7 7
0,9 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 27-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 27-3-2022

G8 72
G7 211
G6 6348 7294 7158
G5 5508
G4 22574 17598 45434 83617
07711 14016 05532
G3 75260 29205
G2 45642
G1 74153
ĐB 662078
Đầu Đuôi
0 8,5
1 1,7,1,6
2 -
3 4,2
4 8,2
5 8,3
6 0
7 2,4,8
8 -
9 4,8
Đầu Đuôi
6 0
1,1 1
7,3,4 2
5 3
9,7,3 4
0 5
1 6
1 7
4,5,0,9,7 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 20-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 20-3-2022

G8 19
G7 171
G6 4068 8710 6672
G5 7594
G4 79022 41874 67101 70644
88592 65451 82093
G3 88083 09887
G2 52025
G1 28031
ĐB 535034
Đầu Đuôi
0 1
1 9,0
2 2,5
3 1,4
4 4
5 1
6 8
7 1,2,4
8 3,7
9 4,2,3
Đầu Đuôi
1 0
7,0,5,3 1
7,2,9 2
9,8 3
9,7,4,3 4
2 5
- 6
8 7
6 8
1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 13-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 13-3-2022

G8 24
G7 111
G6 0123 3741 4361
G5 3969
G4 54889 74077 20977 88848
24619 44213 37025
G3 95987 18555
G2 19670
G1 82583
ĐB 652382
Đầu Đuôi
0 -
1 1,9,3
2 4,3,5
3 -
4 1,8
5 5
6 1,9
7 7,7,0
8 9,7,3,2
9 -
Đầu Đuôi
7 0
1,4,6 1
8 2
2,1,8 3
2 4
2,5 5
- 6
7,7,8 7
4 8
6,8,1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 6-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 6-3-2022

G8 05
G7 043
G6 1860 1332 3868
G5 4285
G4 57380 18177 69711 16588
16973 99460 79568
G3 85786 68623
G2 68376
G1 61902
ĐB 078974
Đầu Đuôi
0 5,2
1 1
2 3
3 2
4 3
5 -
6 0,8,0,8
7 7,3,6,4
8 5,0,8,6
9 -
Đầu Đuôi
6,8,6 0
1 1
3,0 2
4,7,2 3
7 4
0,8 5
8,7 6
7 7
6,8,6 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt