XSTG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Tiền Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 17-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Tiền Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
69 8 lần 37 6 lần 56 6 lần 78 6 lần 43 6 lần
74 6 lần 20 5 lần 18 5 lần 30 5 lần 13 5 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Tiền Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
29 29 ngày 21/03/2021
58 28 ngày 28/03/2021
02 25 ngày 18/04/2021
48 25 ngày 18/04/2021
70 25 ngày 18/04/2021
80 24 ngày 25/04/2021
31 24 ngày 25/04/2021
99 23 ngày 02/05/2021
52 23 ngày 02/05/2021
57 23 ngày 02/05/2021

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 10-10-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 10-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 3-10-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 3-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 26-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 26-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 19-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 19-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 12-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 12-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 5-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 5-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 29-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 29-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 22-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 22-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 15-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 15-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 8-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 8-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 1-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 1-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 25-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 25-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 18-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 18-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 4-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 4-7-2021

G8 89
G7 990
G6 4196 3992 6427
G5 4517
G4 00547 84977 36495 23624
43325 19944 13214
G3 40977 19874
G2 09517
G1 97437
ĐB 220816
Đầu Đuôi
0 -
1 7,4,7,6
2 7,4,5
3 7
4 7,4
5 -
6 -
7 7,7,4
8 9
9 0,6,2,5
Đầu Đuôi
9 0
- 1
9 2
- 3
2,4,1,7 4
9,2 5
9,1 6
2,1,4,7,7,1,3 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 27-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 27-6-2021

G8 22
G7 821
G6 8424 3822 0464
G5 8123
G4 44015 45762 87983 20428
61130 04198 42965
G3 90856 96478
G2 52761
G1 86200
ĐB 523343
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 2,1,4,2,3,8
3 0
4 3
5 6
6 4,2,5,1
7 8
8 3
9 8
Đầu Đuôi
3,0 0
2,6 1
2,2,6 2
2,8,4 3
2,6 4
1,6 5
5 6
- 7
2,9,7 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 20-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 20-6-2021

G8 60
G7 037
G6 2014 5444 6076
G5 0508
G4 49001 26797 51386 87216
31637 33690 25272
G3 84888 57753
G2 65720
G1 53974
ĐB 372174
Đầu Đuôi
0 8,1
1 4,6
2 0
3 7,7
4 4
5 3
6 0
7 6,2,4,4
8 6,8
9 7,0
Đầu Đuôi
6,9,2 0
0 1
7 2
5 3
1,4,7,7 4
- 5
7,8,1 6
3,9,3 7
0,8 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 13-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 13-6-2021

G8 30
G7 553
G6 2307 9960 4517
G5 7987
G4 44895 89494 44278 20163
12922 76118 97182
G3 74232 71366
G2 57156
G1 70139
ĐB 848912
Đầu Đuôi
0 7
1 7,8,2
2 2
3 0,2,9
4 -
5 3,6
6 0,3,6
7 8
8 7,2
9 5,4
Đầu Đuôi
3,6 0
- 1
2,8,3,1 2
5,6 3
9 4
9 5
6,5 6
0,1,8 7
7,1 8
3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 6-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 6-6-2021

G8 50
G7 727
G6 9881 6051 4978
G5 0913
G4 03210 97006 76306 04828
21283 19436 21626
G3 32236 46735
G2 68138
G1 44193
ĐB 614830
Đầu Đuôi
0 6,6
1 3,0
2 7,8,6
3 6,6,5,8,0
4 -
5 0,1
6 -
7 8
8 1,3
9 3
Đầu Đuôi
5,1,3 0
8,5 1
- 2
1,8,9 3
- 4
3 5
0,0,3,2,3 6
2 7
7,2,3 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 30-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 30-5-2021

G8 38
G7 211
G6 8543 5668 9096
G5 7847
G4 63601 96886 91565 90413
43442 84973 04266
G3 38608 05418
G2 33759
G1 45974
ĐB 725503
Đầu Đuôi
0 1,8,3
1 1,3,8
2 -
3 8
4 3,7,2
5 9
6 8,5,6
7 3,4
8 6
9 6
Đầu Đuôi
- 0
1,0 1
4 2
4,1,7,0 3
7 4
6 5
9,8,6 6
4 7
3,6,0,1 8
5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 23-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 23-5-2021

G8 73
G7 375
G6 4834 6969 7174
G5 8369
G4 05269 20923 56291 83434
92339 79545 60584
G3 85255 11992
G2 85030
G1 78820
ĐB 798174
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3,0
3 4,4,9,0
4 5
5 5
6 9,9,9
7 3,5,4,4
8 4
9 1,2
Đầu Đuôi
3,2 0
9 1
9 2
7,2 3
3,7,3,8,7 4
7,4,5 5
- 6
- 7
- 8
6,6,6,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 16-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 16-5-2021

G8 72
G7 445
G6 6463 8759 0616
G5 6207
G4 03679 88814 09212 77046
74109 53319 14312
G3 22795 60294
G2 84465
G1 35875
ĐB 943139
Đầu Đuôi
0 7,9
1 6,4,2,9,2
2 -
3 9
4 5,6
5 9
6 3,5
7 2,9,5
8 -
9 5,4
Đầu Đuôi
- 0
- 1
7,1,1 2
6 3
1,9 4
4,9,6,7 5
1,4 6
0 7
- 8
5,7,0,1,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 9-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 9-5-2021

G8 83
G7 082
G6 2430 1672 1875
G5 9045
G4 30878 46767 32468 54308
83912 32353 93749
G3 24220 40805
G2 87464
G1 21885
ĐB 286836
Đầu Đuôi
0 8,5
1 2
2 0
3 0,6
4 5,9
5 3
6 7,8,4
7 2,5,8
8 3,2,5
9 -
Đầu Đuôi
3,2 0
- 1
8,7,1 2
8,5 3
6 4
7,4,0,8 5
3 6
6 7
7,6,0 8
4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 2-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 2-5-2021

G8 44
G7 643
G6 4618 8557 8840
G5 7637
G4 16240 09808 59050 90011
89285 30268 46506
G3 21809 71826
G2 62299
G1 88724
ĐB 847552
Đầu Đuôi
0 8,6,9
1 8,1
2 6,4
3 7
4 4,3,0,0
5 7,0,2
6 8
7 -
8 5
9 9
Đầu Đuôi
4,4,5 0
1 1
5 2
4 3
4,2 4
8 5
0,2 6
5,3 7
1,0,6 8
0,9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 25-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 25-4-2021

G8 24
G7 349
G6 4409 3880 3906
G5 5692
G4 50031 01257 94422 50313
18837 38473 24496
G3 51013 12069
G2 09343
G1 96562
ĐB 708135
Đầu Đuôi
0 9,6
1 3,3
2 4,2
3 1,7,5
4 9,3
5 7
6 9,2
7 3
8 0
9 2,6
Đầu Đuôi
8 0
3 1
9,2,6 2
1,7,1,4 3
2 4
3 5
0,9 6
5,3 7
- 8
4,0,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 18-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 18-4-2021

G8 02
G7 064
G6 6710 9070 2820
G5 3411
G4 10620 80315 74626 92080
85263 52213 51916
G3 90103 81923
G2 56857
G1 98948
ĐB 454361
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0,1,5,3,6
2 0,0,6,3
3 -
4 8
5 7
6 4,3,1
7 0
8 0
9 -
Đầu Đuôi
1,7,2,2,8 0
1,6 1
0 2
6,1,0,2 3
6 4
1 5
2,1 6
5 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 11-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 11-4-2021

G8 47
G7 869
G6 0637 4561 4685
G5 6334
G4 77928 45549 74644 03918
50355 40475 28307
G3 23047 39162
G2 67728
G1 87392
ĐB 430678
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 8,8
3 7,4
4 7,9,4,7
5 5
6 9,1,2
7 5,8
8 5
9 2
Đầu Đuôi
- 0
6 1
6,9 2
- 3
3,4 4
8,5,7 5
- 6
4,3,0,4 7
2,1,2,7 8
6,4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 4-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 4-4-2021

G8 26
G7 390
G6 2631 9143 1381
G5 1693
G4 98601 10164 15259 10469
58167 79873 09838
G3 00591 82156
G2 31343
G1 44534
ĐB 130942
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 6
3 1,8,4
4 3,3,2
5 9,6
6 4,9,7
7 3
8 1
9 0,3,1
Đầu Đuôi
9 0
3,8,0,9 1
4 2
4,9,7,4 3
6,3 4
- 5
2,5 6
6 7
3 8
5,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 28-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 28-3-2021

G8 77
G7 032
G6 4756 2084 2986
G5 4202
G4 76218 92225 17183 69158
93855 99556 26898
G3 08869 26907
G2 83836
G1 16424
ĐB 094197
Đầu Đuôi
0 2,7
1 8
2 5,4
3 2,6
4 -
5 6,8,5,6
6 9
7 7
8 4,6,3
9 8,7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
3,0 2
8 3
8,2 4
2,5 5
5,8,5,3 6
7,0,9 7
1,5,9 8
6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 21-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 21-3-2021

G8 91
G7 448
G6 5078 5112 4099
G5 5662
G4 23059 93509 02695 86151
26632 47656 43946
G3 06886 72476
G2 34929
G1 95969
ĐB 230858
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 9
3 2
4 8,6
5 9,1,6,8
6 2,9
7 8,6
8 6
9 1,9,5
Đầu Đuôi
- 0
9,5 1
1,6,3 2
- 3
- 4
9 5
5,4,8,7 6
- 7
4,7,5 8
9,5,0,2,6 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt