XSTG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Tiền Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 1-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Tiền Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
74 11 lần 69 9 lần 56 9 lần 36 9 lần 30 8 lần
63 8 lần 13 8 lần 16 8 lần 78 7 lần 68 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Tiền Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
54 28 ngày 10/01/2021
33 26 ngày 24/01/2021
29 18 ngày 21/03/2021
58 17 ngày 28/03/2021
02 14 ngày 18/04/2021
48 14 ngày 18/04/2021
70 14 ngày 18/04/2021
80 13 ngày 25/04/2021
31 13 ngày 25/04/2021
52 12 ngày 02/05/2021

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 25-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 25-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 18-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 18-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 4-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 4-7-2021

G8 89
G7 990
G6 4196 3992 6427
G5 4517
G4 00547 84977 36495 23624
43325 19944 13214
G3 40977 19874
G2 09517
G1 97437
ĐB 220816
Đầu Đuôi
0 -
1 7,4,7,6
2 7,4,5
3 7
4 7,4
5 -
6 -
7 7,7,4
8 9
9 0,6,2,5
Đầu Đuôi
9 0
- 1
9 2
- 3
2,4,1,7 4
9,2 5
9,1 6
2,1,4,7,7,1,3 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 27-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 27-6-2021

G8 22
G7 821
G6 8424 3822 0464
G5 8123
G4 44015 45762 87983 20428
61130 04198 42965
G3 90856 96478
G2 52761
G1 86200
ĐB 523343
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 2,1,4,2,3,8
3 0
4 3
5 6
6 4,2,5,1
7 8
8 3
9 8
Đầu Đuôi
3,0 0
2,6 1
2,2,6 2
2,8,4 3
2,6 4
1,6 5
5 6
- 7
2,9,7 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 20-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 20-6-2021

G8 60
G7 037
G6 2014 5444 6076
G5 0508
G4 49001 26797 51386 87216
31637 33690 25272
G3 84888 57753
G2 65720
G1 53974
ĐB 372174
Đầu Đuôi
0 8,1
1 4,6
2 0
3 7,7
4 4
5 3
6 0
7 6,2,4,4
8 6,8
9 7,0
Đầu Đuôi
6,9,2 0
0 1
7 2
5 3
1,4,7,7 4
- 5
7,8,1 6
3,9,3 7
0,8 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 13-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 13-6-2021

G8 30
G7 553
G6 2307 9960 4517
G5 7987
G4 44895 89494 44278 20163
12922 76118 97182
G3 74232 71366
G2 57156
G1 70139
ĐB 848912
Đầu Đuôi
0 7
1 7,8,2
2 2
3 0,2,9
4 -
5 3,6
6 0,3,6
7 8
8 7,2
9 5,4
Đầu Đuôi
3,6 0
- 1
2,8,3,1 2
5,6 3
9 4
9 5
6,5 6
0,1,8 7
7,1 8
3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 6-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 6-6-2021

G8 50
G7 727
G6 9881 6051 4978
G5 0913
G4 03210 97006 76306 04828
21283 19436 21626
G3 32236 46735
G2 68138
G1 44193
ĐB 614830
Đầu Đuôi
0 6,6
1 3,0
2 7,8,6
3 6,6,5,8,0
4 -
5 0,1
6 -
7 8
8 1,3
9 3
Đầu Đuôi
5,1,3 0
8,5 1
- 2
1,8,9 3
- 4
3 5
0,0,3,2,3 6
2 7
7,2,3 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 30-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 30-5-2021

G8 38
G7 211
G6 8543 5668 9096
G5 7847
G4 63601 96886 91565 90413
43442 84973 04266
G3 38608 05418
G2 33759
G1 45974
ĐB 725503
Đầu Đuôi
0 1,8,3
1 1,3,8
2 -
3 8
4 3,7,2
5 9
6 8,5,6
7 3,4
8 6
9 6
Đầu Đuôi
- 0
1,0 1
4 2
4,1,7,0 3
7 4
6 5
9,8,6 6
4 7
3,6,0,1 8
5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 23-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 23-5-2021

G8 73
G7 375
G6 4834 6969 7174
G5 8369
G4 05269 20923 56291 83434
92339 79545 60584
G3 85255 11992
G2 85030
G1 78820
ĐB 798174
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3,0
3 4,4,9,0
4 5
5 5
6 9,9,9
7 3,5,4,4
8 4
9 1,2
Đầu Đuôi
3,2 0
9 1
9 2
7,2 3
3,7,3,8,7 4
7,4,5 5
- 6
- 7
- 8
6,6,6,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 16-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 16-5-2021

G8 72
G7 445
G6 6463 8759 0616
G5 6207
G4 03679 88814 09212 77046
74109 53319 14312
G3 22795 60294
G2 84465
G1 35875
ĐB 943139
Đầu Đuôi
0 7,9
1 6,4,2,9,2
2 -
3 9
4 5,6
5 9
6 3,5
7 2,9,5
8 -
9 5,4
Đầu Đuôi
- 0
- 1
7,1,1 2
6 3
1,9 4
4,9,6,7 5
1,4 6
0 7
- 8
5,7,0,1,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 9-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 9-5-2021

G8 83
G7 082
G6 2430 1672 1875
G5 9045
G4 30878 46767 32468 54308
83912 32353 93749
G3 24220 40805
G2 87464
G1 21885
ĐB 286836
Đầu Đuôi
0 8,5
1 2
2 0
3 0,6
4 5,9
5 3
6 7,8,4
7 2,5,8
8 3,2,5
9 -
Đầu Đuôi
3,2 0
- 1
8,7,1 2
8,5 3
6 4
7,4,0,8 5
3 6
6 7
7,6,0 8
4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 2-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 2-5-2021

G8 44
G7 643
G6 4618 8557 8840
G5 7637
G4 16240 09808 59050 90011
89285 30268 46506
G3 21809 71826
G2 62299
G1 88724
ĐB 847552
Đầu Đuôi
0 8,6,9
1 8,1
2 6,4
3 7
4 4,3,0,0
5 7,0,2
6 8
7 -
8 5
9 9
Đầu Đuôi
4,4,5 0
1 1
5 2
4 3
4,2 4
8 5
0,2 6
5,3 7
1,0,6 8
0,9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 25-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 25-4-2021

G8 24
G7 349
G6 4409 3880 3906
G5 5692
G4 50031 01257 94422 50313
18837 38473 24496
G3 51013 12069
G2 09343
G1 96562
ĐB 708135
Đầu Đuôi
0 9,6
1 3,3
2 4,2
3 1,7,5
4 9,3
5 7
6 9,2
7 3
8 0
9 2,6
Đầu Đuôi
8 0
3 1
9,2,6 2
1,7,1,4 3
2 4
3 5
0,9 6
5,3 7
- 8
4,0,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 18-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 18-4-2021

G8 02
G7 064
G6 6710 9070 2820
G5 3411
G4 10620 80315 74626 92080
85263 52213 51916
G3 90103 81923
G2 56857
G1 98948
ĐB 454361
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0,1,5,3,6
2 0,0,6,3
3 -
4 8
5 7
6 4,3,1
7 0
8 0
9 -
Đầu Đuôi
1,7,2,2,8 0
1,6 1
0 2
6,1,0,2 3
6 4
1 5
2,1 6
5 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 11-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 11-4-2021

G8 47
G7 869
G6 0637 4561 4685
G5 6334
G4 77928 45549 74644 03918
50355 40475 28307
G3 23047 39162
G2 67728
G1 87392
ĐB 430678
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 8,8
3 7,4
4 7,9,4,7
5 5
6 9,1,2
7 5,8
8 5
9 2
Đầu Đuôi
- 0
6 1
6,9 2
- 3
3,4 4
8,5,7 5
- 6
4,3,0,4 7
2,1,2,7 8
6,4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 4-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 4-4-2021

G8 26
G7 390
G6 2631 9143 1381
G5 1693
G4 98601 10164 15259 10469
58167 79873 09838
G3 00591 82156
G2 31343
G1 44534
ĐB 130942
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 6
3 1,8,4
4 3,3,2
5 9,6
6 4,9,7
7 3
8 1
9 0,3,1
Đầu Đuôi
9 0
3,8,0,9 1
4 2
4,9,7,4 3
6,3 4
- 5
2,5 6
6 7
3 8
5,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 28-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 28-3-2021

G8 77
G7 032
G6 4756 2084 2986
G5 4202
G4 76218 92225 17183 69158
93855 99556 26898
G3 08869 26907
G2 83836
G1 16424
ĐB 094197
Đầu Đuôi
0 2,7
1 8
2 5,4
3 2,6
4 -
5 6,8,5,6
6 9
7 7
8 4,6,3
9 8,7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
3,0 2
8 3
8,2 4
2,5 5
5,8,5,3 6
7,0,9 7
1,5,9 8
6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 21-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 21-3-2021

G8 91
G7 448
G6 5078 5112 4099
G5 5662
G4 23059 93509 02695 86151
26632 47656 43946
G3 06886 72476
G2 34929
G1 95969
ĐB 230858
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 9
3 2
4 8,6
5 9,1,6,8
6 2,9
7 8,6
8 6
9 1,9,5
Đầu Đuôi
- 0
9,5 1
1,6,3 2
- 3
- 4
9 5
5,4,8,7 6
- 7
4,7,5 8
9,5,0,2,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 14-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 14-3-2021

G8 15
G7 274
G6 8852 8048 8909
G5 5149
G4 31221 90253 06911 75363
97034 25731 17295
G3 36823 10264
G2 81513
G1 94578
ĐB 648787
Đầu Đuôi
0 9
1 5,1,3
2 1,3
3 4,1
4 8,9
5 2,3
6 3,4
7 4,8
8 7
9 5
Đầu Đuôi
- 0
2,1,3 1
5 2
5,6,2,1 3
7,3,6 4
1,9 5
- 6
8 7
4,7 8
0,4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 7-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 7-3-2021

G8 39
G7 789
G6 9156 0794 3156
G5 5417
G4 56588 61017 29393 01359
96403 31664 33500
G3 24686 08630
G2 98993
G1 37767
ĐB 263591
Đầu Đuôi
0 3,0
1 7,7
2 -
3 9,0
4 -
5 6,6,9
6 4,7
7 -
8 9,8,6
9 4,3,3,1
Đầu Đuôi
0,3 0
9 1
- 2
9,0,9 3
9,6 4
- 5
5,5,8 6
1,1,6 7
8 8
3,8,5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 28-2-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 28-2-2021

G8 07
G7 574
G6 7126 3010 1103
G5 5816
G4 38355 15149 23229 36149
08515 77461 29227
G3 64488 52558
G2 22577
G1 54480
ĐB 166688
Đầu Đuôi
0 7,3
1 0,6,5
2 6,9,7
3 -
4 9,9
5 5,8
6 1
7 4,7
8 8,0,8
9 -
Đầu Đuôi
1,8 0
6 1
- 2
0 3
7 4
5,1 5
2,1 6
0,2,7 7
8,5,8 8
4,2,4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 21-2-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 21-2-2021

G8 62
G7 495
G6 0855 2809 5987
G5 9038
G4 65534 14274 84507 43272
99737 12286 20203
G3 80205 04696
G2 07062
G1 80128
ĐB 636679
Đầu Đuôi
0 9,7,3,5
1 -
2 8
3 8,4,7
4 -
5 5
6 2,2
7 4,2,9
8 7,6
9 5,6
Đầu Đuôi
- 0
- 1
6,7,6 2
0 3
3,7 4
9,5,0 5
8,9 6
8,0,3 7
3,2 8
0,7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 14-2-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 14-2-2021

G8 94
G7 068
G6 6402 1614 1166
G5 5566
G4 43797 81436 62827 38999
49357 41913 07244
G3 22206 34034
G2 70061
G1 95362
ĐB 361235
Đầu Đuôi
0 2,6
1 4,3
2 7
3 6,4,5
4 4
5 7
6 8,6,6,1,2
7 -
8 -
9 4,7,9
Đầu Đuôi
- 0
6 1
0,6 2
1 3
9,1,4,3 4
3 5
6,6,3,0 6
9,2,5 7
6 8
9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 7-2-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 7-2-2021

G8 76
G7 910
G6 4899 4685 3084
G5 5619
G4 63536 71867 09017 00163
65738 75656 86360
G3 11551 79294
G2 99430
G1 03579
ĐB 938000
Đầu Đuôi
0 0
1 0,9,7
2 -
3 6,8,0
4 -
5 6,1
6 7,3,0
7 6,9
8 5,4
9 9,4
Đầu Đuôi
1,6,3,0 0
5 1
- 2
6 3
8,9 4
8 5
7,3,5 6
6,1 7
3 8
9,1,7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 31-1-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 31-1-2021

G8 70
G7 583
G6 2906 7368 9444
G5 5622
G4 33498 08639 74796 68799
14301 64590 86563
G3 44228 01463
G2 89132
G1 53081
ĐB 926044
Đầu Đuôi
0 6,1
1 -
2 2,8
3 9,2
4 4,4
5 -
6 8,3,3
7 0
8 3,1
9 8,6,9,0
Đầu Đuôi
7,9 0
0,8 1
2,3 2
8,6,6 3
4,4 4
- 5
0,9 6
- 7
6,9,2 8
3,9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 24-1-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 24-1-2021

G8 48
G7 760
G6 2439 5320 6076
G5 3074
G4 34268 33233 56563 29251
25811 53675 97303
G3 93227 12016
G2 94036
G1 30339
ĐB 919015
Đầu Đuôi
0 3
1 1,6,5
2 0,7
3 9,3,6,9
4 8
5 1
6 0,8,3
7 6,4,5
8 -
9 -
Đầu Đuôi
6,2 0
5,1 1
- 2
3,6,0 3
7 4
7,1 5
7,1,3 6
2 7
4,6 8
3,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 17-1-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 17-1-2021

G8 16
G7 322
G6 9969 3911 4114
G5 7280
G4 76932 44016 31386 84419
12864 04408 41985
G3 81013 25109
G2 17074
G1 78646
ĐB 468007
Đầu Đuôi
0 8,9,7
1 6,1,4,6,9,3
2 2
3 2
4 6
5 -
6 9,4
7 4
8 0,6,5
9 -
Đầu Đuôi
8 0
1 1
2,3 2
1 3
1,6,7 4
8 5
1,1,8,4 6
0 7
0 8
6,1,0 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 10-1-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 10-1-2021

G8 97
G7 388
G6 5208 6336 1291
G5 5383
G4 39454 55668 47992 89336
02624 32929 93414
G3 08753 94426
G2 58161
G1 82472
ĐB 263301
Đầu Đuôi
0 8,1
1 4
2 4,9,6
3 6,6
4 -
5 4,3
6 8,1
7 2
8 8,3
9 7,1,2
Đầu Đuôi
- 0
9,6,0 1
9,7 2
8,5 3
5,2,1 4
- 5
3,3,2 6
9 7
8,0,6 8
2 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 3-1-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 3-1-2021

G8 97
G7 794
G6 3721 6645 0810
G5 5129
G4 02945 11014 73738 64170
40910 61750 41659
G3 91080 69230
G2 74754
G1 30332
ĐB 025197
Đầu Đuôi
0 -
1 0,4,0
2 1,9
3 8,0,2
4 5,5
5 0,9,4
6 -
7 0
8 0
9 7,4,7
Đầu Đuôi
1,7,1,5,8,3 0
2 1
3 2
- 3
9,1,5 4
4,4 5
- 6
9,9 7
3 8
2,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt