XSTN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Tây Ninh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 22-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Tây Ninh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
84 10 lần 44 10 lần 08 10 lần 15 9 lần 98 9 lần
88 9 lần 75 9 lần 38 9 lần 29 9 lần 20 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Tây Ninh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
31 29 ngày 31/12/2020
32 27 ngày 14/01/2021
37 26 ngày 21/01/2021
97 18 ngày 18/03/2021
63 17 ngày 25/03/2021
80 17 ngày 25/03/2021
49 16 ngày 01/04/2021
85 15 ngày 08/04/2021
68 15 ngày 08/04/2021
03 13 ngày 22/04/2021

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 15-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 15-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 8-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 8-7-2021

G8 14
G7 996
G6 5138 8336 7218
G5 4144
G4 43201 87064 35508 04828
52335 70706 01929
G3 60343 31457
G2 38900
G1 46298
ĐB 673884
Đầu Đuôi
0 1,8,6,0
1 4,8
2 8,9
3 8,6,5
4 4,3
5 7
6 4
7 -
8 4
9 6,8
Đầu Đuôi
0 0
0 1
- 2
4 3
1,4,6,8 4
3 5
9,3,0 6
5 7
3,1,0,2,9 8
2 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 1-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 1-7-2021

G8 44
G7 652
G6 5425 5244 8771
G5 9813
G4 52988 72587 17386 07673
35641 44016 15018
G3 15702 65510
G2 18192
G1 28201
ĐB 675184
Đầu Đuôi
0 2,1
1 3,6,8,0
2 5
3 -
4 4,4,1
5 2
6 -
7 1,3
8 8,7,6,4
9 2
Đầu Đuôi
1 0
7,4,0 1
5,0,9 2
1,7 3
4,4,8 4
2 5
8,1 6
8 7
8,1 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 24-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 24-6-2021

G8 75
G7 594
G6 3227 4065 6401
G5 3443
G4 30045 45287 99553 47630
07193 54646 38634
G3 18129 18318
G2 16369
G1 17044
ĐB 337777
Đầu Đuôi
0 1
1 8
2 7,9
3 0,4
4 3,5,6,4
5 3
6 5,9
7 5,7
8 7
9 4,3
Đầu Đuôi
3 0
0 1
- 2
4,5,9 3
9,3,4 4
7,6,4 5
4 6
2,8,7 7
1 8
2,6 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 17-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 17-6-2021

G8 61
G7 946
G6 1344 8555 3362
G5 7626
G4 16257 86355 85921 53219
76476 99615 69698
G3 68440 91296
G2 27860
G1 88235
ĐB 719225
Đầu Đuôi
0 -
1 9,5
2 6,1,5
3 5
4 6,4,0
5 5,7,5
6 1,2,0
7 6
8 -
9 8,6
Đầu Đuôi
4,6 0
6,2 1
6 2
- 3
4 4
5,5,1,3,2 5
4,2,7,9 6
5 7
9 8
1 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 10-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 10-6-2021

G8 88
G7 289
G6 1047 9883 3448
G5 9993
G4 06640 40301 05811 68110
35348 03717 54971
G3 24004 24691
G2 23520
G1 93738
ĐB 271421
Đầu Đuôi
0 1,4
1 1,0,7
2 0,1
3 8
4 7,8,0,8
5 -
6 -
7 1
8 8,9,3
9 3,1
Đầu Đuôi
4,1,2 0
0,1,7,9,2 1
- 2
8,9 3
0 4
- 5
- 6
4,1 7
8,4,4,3 8
8 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 3-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 3-6-2021

G8 56
G7 073
G6 9326 5933 0838
G5 4818
G4 71089 35970 20644 40558
66670 80714 89724
G3 17584 87441
G2 96513
G1 51700
ĐB 791223
Đầu Đuôi
0 0
1 8,4,3
2 6,4,3
3 3,8
4 4,1
5 6,8
6 -
7 3,0,0
8 9,4
9 -
Đầu Đuôi
7,7,0 0
4 1
- 2
7,3,1,2 3
4,1,2,8 4
- 5
5,2 6
- 7
3,1,5 8
8 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 27-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 27-5-2021

G8 71
G7 990
G6 4221 2567 9774
G5 4718
G4 66305 42230 08499 48023
34966 07830 38630
G3 72269 26305
G2 71795
G1 18114
ĐB 564247
Đầu Đuôi
0 5,5
1 8,4
2 1,3
3 0,0,0
4 7
5 -
6 7,6,9
7 1,4
8 -
9 0,9,5
Đầu Đuôi
9,3,3,3 0
7,2 1
- 2
2 3
7,1 4
0,0,9 5
6 6
6,4 7
1 8
9,6 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 20-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 20-5-2021

G8 15
G7 202
G6 6042 8935 7198
G5 6119
G4 80761 35243 12420 64594
12682 73565 59124
G3 50300 46571
G2 42765
G1 14245
ĐB 524786
Đầu Đuôi
0 2,0
1 5,9
2 0,4
3 5
4 2,3,5
5 -
6 1,5,5
7 1
8 2,6
9 8,4
Đầu Đuôi
2,0 0
6,7 1
0,4,8 2
4 3
9,2 4
1,3,6,6,4 5
8 6
- 7
9 8
1 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 13-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 13-5-2021

G8 78
G7 059
G6 9307 0087 1044
G5 2977
G4 92027 60946 18939 19295
50443 94628 38008
G3 87608 57055
G2 07912
G1 10356
ĐB 069993
Đầu Đuôi
0 7,8,8
1 2
2 7,8
3 9
4 4,6,3
5 9,5,6
6 -
7 8,7
8 7
9 5,3
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1 2
4,9 3
4 4
9,5 5
4,5 6
0,8,7,2 7
7,2,0,0 8
5,3 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 6-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 6-5-2021

G8 66
G7 920
G6 3709 2536 7088
G5 2498
G4 29121 87492 09620 60295
54381 22792 16356
G3 93450 52587
G2 99472
G1 40317
ĐB 518179
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 0,1,0
3 6
4 -
5 6,0
6 6
7 2,9
8 8,1,7
9 8,2,5,2
Đầu Đuôi
2,2,5 0
2,8 1
9,9,7 2
- 3
- 4
9 5
6,3,5 6
8,1 7
8,9 8
0,7 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 29-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 29-4-2021

G8 22
G7 690
G6 3011 3864 8208
G5 2847
G4 04114 35807 17248 46061
48264 85194 45658
G3 23564 70866
G2 49484
G1 92467
ĐB 834077
Đầu Đuôi
0 8,7
1 1,4
2 2
3 -
4 7,8
5 8
6 4,1,4,4,6,7
7 7
8 4
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
1,6 1
2 2
- 3
6,1,6,9,6,8 4
- 5
6 6
4,0,6,7 7
0,4,5 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 22-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 22-4-2021

G8 81
G7 172
G6 3624 0054 3516
G5 5269
G4 25451 92286 26893 39144
00652 38758 90403
G3 31316 96824
G2 26789
G1 69508
ĐB 304065
Đầu Đuôi
0 3,8
1 6,6
2 4,4
3 -
4 4
5 4,1,2,8
6 9,5
7 2
8 1,6,9
9 3
Đầu Đuôi
- 0
8,5 1
7,5 2
9,0 3
2,5,4,2 4
6 5
1,8,1 6
- 7
5,0 8
6,8 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 15-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 15-4-2021

G8 07
G7 864
G6 1969 3284 0242
G5 9908
G4 76216 26034 86199 38241
46984 70056 46570
G3 94614 75675
G2 72676
G1 44048
ĐB 405195
Đầu Đuôi
0 7,8
1 6,4
2 -
3 4
4 2,1,8
5 6
6 4,9
7 0,5,6
8 4,4
9 9,5
Đầu Đuôi
7 0
4 1
4 2
- 3
6,8,3,8,1 4
7,9 5
1,5,7 6
0 7
0,4 8
6,9 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 8-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 8-4-2021

G8 15
G7 641
G6 2978 7385 9457
G5 8219
G4 15934 07176 93435 78968
31379 66355 46436
G3 49754 79153
G2 88016
G1 56289
ĐB 183809
Đầu Đuôi
0 9
1 5,9,6
2 -
3 4,5,6
4 1
5 7,5,4,3
6 8
7 8,6,9
8 5,9
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4 1
- 2
5 3
3,5 4
1,8,3,5 5
7,3,1 6
5 7
7,6 8
1,7,8,0 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 1-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 1-4-2021

G8 99
G7 827
G6 2557 0087 2769
G5 6767
G4 30030 53514 29371 23029
75255 21622 09534
G3 32549 84753
G2 63476
G1 37407
ĐB 612449
Đầu Đuôi
0 7
1 4
2 7,9,2
3 0,4
4 9,9
5 7,5,3
6 9,7
7 1,6
8 7
9 9
Đầu Đuôi
3 0
7 1
2 2
5 3
1,3 4
5 5
7 6
2,5,8,6,0 7
- 8
9,6,2,4,4 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 25-3-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 25-3-2021

G8 63
G7 093
G6 7075 1590 5200
G5 0683
G4 41508 81975 69319 09352
93147 90872 01280
G3 37575 36362
G2 78844
G1 48520
ĐB 097929
Đầu Đuôi
0 0,8
1 9
2 0,9
3 -
4 7,4
5 2
6 3,2
7 5,5,2,5
8 3,0
9 3,0
Đầu Đuôi
9,0,8,2 0
- 1
5,7,6 2
6,9,8 3
4 4
7,7,7 5
- 6
4 7
0 8
1,2 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 18-3-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 18-3-2021

G8 29
G7 083
G6 9688 6420 0542
G5 1397
G4 00249 72708 69138 34462
78404 43307 52420
G3 31147 54118
G2 52658
G1 85446
ĐB 275782
Đầu Đuôi
0 8,4,7
1 8
2 9,0,0
3 8
4 2,9,7,6
5 8
6 2
7 -
8 3,8,2
9 7
Đầu Đuôi
2,2 0
- 1
4,6,8 2
8 3
0 4
- 5
4 6
9,0,4 7
8,0,3,1,5 8
2,4 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 11-3-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 11-3-2021

G8 68
G7 772
G6 8867 6238 3555
G5 5721
G4 23454 39616 97084 41163
80696 29708 88722
G3 49078 33558
G2 51311
G1 69736
ĐB 513476
Đầu Đuôi
0 8
1 6,1
2 1,2
3 8,6
4 -
5 5,4,8
6 8,7,3
7 2,8,6
8 4
9 6
Đầu Đuôi
- 0
2,1 1
7,2 2
6 3
5,8 4
5 5
1,9,3,7 6
6 7
6,3,0,7,5 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 4-3-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 4-3-2021

G8 93
G7 454
G6 6253 1649 6872
G5 4000
G4 76339 15658 74486 69199
35718 18667 46700
G3 17129 90499
G2 03828
G1 39002
ĐB 962910
Đầu Đuôi
0 0,0,2
1 8,0
2 9,8
3 9
4 9
5 4,3,8
6 7
7 2
8 6
9 3,9,9
Đầu Đuôi
0,0,1 0
- 1
7,0 2
9,5 3
5 4
- 5
8 6
6 7
5,1,2 8
4,3,9,2,9 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 25-2-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 25-2-2021

G8 40
G7 844
G6 3640 4112 7222
G5 6130
G4 80697 81402 94528 96898
10778 14585 22490
G3 94376 86223
G2 84015
G1 97351
ĐB 309841
Đầu Đuôi
0 2
1 2,5
2 2,8,3
3 0
4 0,4,0,1
5 1
6 -
7 8,6
8 5
9 7,8,0
Đầu Đuôi
4,4,3,9 0
5,4 1
1,2,0 2
2 3
4 4
8,1 5
7 6
9 7
2,9,7 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 18-2-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 18-2-2021

G8 88
G7 925
G6 1988 9438 7181
G5 6100
G4 42470 37895 34215 41297
10198 20784 65490
G3 97251 51384
G2 19859
G1 76589
ĐB 232111
Đầu Đuôi
0 0
1 5,1
2 5
3 8
4 -
5 1,9
6 -
7 0
8 8,8,1,4,4,9
9 5,7,8,0
Đầu Đuôi
0,7,9 0
8,5,1 1
- 2
- 3
8,8 4
2,9,1 5
- 6
9 7
8,8,3,9 8
5,8 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 11-2-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 11-2-2021

G8 38
G7 020
G6 3824 2410 4388
G5 9101
G4 81980 41250 92172 85738
33943 55224 50875
G3 99640 08651
G2 82914
G1 99129
ĐB 724134
Đầu Đuôi
0 1
1 0,4
2 0,4,4,9
3 8,8,4
4 3,0
5 0,1
6 -
7 2,5
8 8,0
9 -
Đầu Đuôi
2,1,8,5,4 0
0,5 1
7 2
4 3
2,2,1,3 4
7 5
- 6
- 7
3,8,3 8
2 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 4-2-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 4-2-2021

G8 87
G7 045
G6 9489 3634 7029
G5 5857
G4 15443 11269 45753 79445
97127 56118 14773
G3 42798 99213
G2 67516
G1 63929
ĐB 142108
Đầu Đuôi
0 8
1 8,3,6
2 9,7,9
3 4
4 5,3,5
5 7,3
6 9
7 3
8 7,9
9 8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
4,5,7,1 3
3 4
4,4 5
1 6
8,5,2 7
1,9,0 8
8,2,6,2 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 28-1-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 28-1-2021

G8 60
G7 003
G6 2291 0746 9692
G5 3128
G4 99223 70622 84315 91663
40103 83975 69223
G3 74552 88000
G2 49812
G1 74838
ĐB 684009
Đầu Đuôi
0 3,3,0,9
1 5,2
2 8,3,2,3
3 8
4 6
5 2
6 0,3
7 5
8 -
9 1,2
Đầu Đuôi
6,0 0
9 1
9,2,5,1 2
0,2,6,0,2 3
- 4
1,7 5
4 6
- 7
2,3 8
0 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 21-1-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 21-1-2021

G8 37
G7 143
G6 9351 0190 8860
G5 5757
G4 42258 70490 68001 99919
43052 34033 43822
G3 53491 00084
G2 90075
G1 64526
ĐB 140515
Đầu Đuôi
0 1
1 9,5
2 2,6
3 7,3
4 3
5 1,7,8,2
6 0
7 5
8 4
9 0,0,1
Đầu Đuôi
9,6,9 0
5,0,9 1
5,2 2
4,3 3
8 4
7,1 5
2 6
3,5 7
5 8
1 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 14-1-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 14-1-2021

G8 75
G7 649
G6 1026 2681 1732
G5 4613
G4 31696 89759 59705 85599
80280 00688 55357
G3 13225 65351
G2 72841
G1 56349
ĐB 060206
Đầu Đuôi
0 5,6
1 3
2 6,5
3 2
4 9,1,9
5 9,7,1
6 -
7 5
8 1,0,8
9 6,9
Đầu Đuôi
8 0
8,5,4 1
3 2
1 3
- 4
7,0,2 5
2,9,0 6
5 7
8 8
4,5,9,4 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 7-1-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 7-1-2021

G8 79
G7 352
G6 2906 2948 3952
G5 2428
G4 93173 33124 87370 61949
94676 18772 16698
G3 98093 04848
G2 91718
G1 82159
ĐB 047517
Đầu Đuôi
0 6
1 8,7
2 8,4
3 -
4 8,9,8
5 2,2,9
6 -
7 9,3,0,6,2
8 -
9 8,3
Đầu Đuôi
7 0
- 1
5,5,7 2
7,9 3
2 4
- 5
0,7 6
1 7
4,2,9,4,1 8
7,4,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt