XSTN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Tây Ninh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 14-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Tây Ninh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
44 9 lần 08 7 lần 84 6 lần 14 6 lần 69 5 lần
71 5 lần 75 5 lần 30 5 lần 20 5 lần 18 5 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Tây Ninh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
80 29 ngày 25/03/2021
63 29 ngày 25/03/2021
49 28 ngày 01/04/2021
85 27 ngày 08/04/2021
68 27 ngày 08/04/2021
03 25 ngày 22/04/2021
51 25 ngày 22/04/2021
54 25 ngày 22/04/2021
22 24 ngày 29/04/2021
50 23 ngày 06/05/2021

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 7-10-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 7-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 30-9-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 30-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 23-9-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 23-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 16-9-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 16-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 9-9-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 9-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 2-9-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 2-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 26-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 26-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 19-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 19-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 12-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 12-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 5-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 5-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 29-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 29-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 22-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 22-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 15-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 15-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 8-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 8-7-2021

G8 14
G7 996
G6 5138 8336 7218
G5 4144
G4 43201 87064 35508 04828
52335 70706 01929
G3 60343 31457
G2 38900
G1 46298
ĐB 673884
Đầu Đuôi
0 1,8,6,0
1 4,8
2 8,9
3 8,6,5
4 4,3
5 7
6 4
7 -
8 4
9 6,8
Đầu Đuôi
0 0
0 1
- 2
4 3
1,4,6,8 4
3 5
9,3,0 6
5 7
3,1,0,2,9 8
2 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 1-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 1-7-2021

G8 44
G7 652
G6 5425 5244 8771
G5 9813
G4 52988 72587 17386 07673
35641 44016 15018
G3 15702 65510
G2 18192
G1 28201
ĐB 675184
Đầu Đuôi
0 2,1
1 3,6,8,0
2 5
3 -
4 4,4,1
5 2
6 -
7 1,3
8 8,7,6,4
9 2
Đầu Đuôi
1 0
7,4,0 1
5,0,9 2
1,7 3
4,4,8 4
2 5
8,1 6
8 7
8,1 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 24-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 24-6-2021

G8 75
G7 594
G6 3227 4065 6401
G5 3443
G4 30045 45287 99553 47630
07193 54646 38634
G3 18129 18318
G2 16369
G1 17044
ĐB 337777
Đầu Đuôi
0 1
1 8
2 7,9
3 0,4
4 3,5,6,4
5 3
6 5,9
7 5,7
8 7
9 4,3
Đầu Đuôi
3 0
0 1
- 2
4,5,9 3
9,3,4 4
7,6,4 5
4 6
2,8,7 7
1 8
2,6 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 17-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 17-6-2021

G8 61
G7 946
G6 1344 8555 3362
G5 7626
G4 16257 86355 85921 53219
76476 99615 69698
G3 68440 91296
G2 27860
G1 88235
ĐB 719225
Đầu Đuôi
0 -
1 9,5
2 6,1,5
3 5
4 6,4,0
5 5,7,5
6 1,2,0
7 6
8 -
9 8,6
Đầu Đuôi
4,6 0
6,2 1
6 2
- 3
4 4
5,5,1,3,2 5
4,2,7,9 6
5 7
9 8
1 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 10-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 10-6-2021

G8 88
G7 289
G6 1047 9883 3448
G5 9993
G4 06640 40301 05811 68110
35348 03717 54971
G3 24004 24691
G2 23520
G1 93738
ĐB 271421
Đầu Đuôi
0 1,4
1 1,0,7
2 0,1
3 8
4 7,8,0,8
5 -
6 -
7 1
8 8,9,3
9 3,1
Đầu Đuôi
4,1,2 0
0,1,7,9,2 1
- 2
8,9 3
0 4
- 5
- 6
4,1 7
8,4,4,3 8
8 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 3-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 3-6-2021

G8 56
G7 073
G6 9326 5933 0838
G5 4818
G4 71089 35970 20644 40558
66670 80714 89724
G3 17584 87441
G2 96513
G1 51700
ĐB 791223
Đầu Đuôi
0 0
1 8,4,3
2 6,4,3
3 3,8
4 4,1
5 6,8
6 -
7 3,0,0
8 9,4
9 -
Đầu Đuôi
7,7,0 0
4 1
- 2
7,3,1,2 3
4,1,2,8 4
- 5
5,2 6
- 7
3,1,5 8
8 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 27-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 27-5-2021

G8 71
G7 990
G6 4221 2567 9774
G5 4718
G4 66305 42230 08499 48023
34966 07830 38630
G3 72269 26305
G2 71795
G1 18114
ĐB 564247
Đầu Đuôi
0 5,5
1 8,4
2 1,3
3 0,0,0
4 7
5 -
6 7,6,9
7 1,4
8 -
9 0,9,5
Đầu Đuôi
9,3,3,3 0
7,2 1
- 2
2 3
7,1 4
0,0,9 5
6 6
6,4 7
1 8
9,6 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 20-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 20-5-2021

G8 15
G7 202
G6 6042 8935 7198
G5 6119
G4 80761 35243 12420 64594
12682 73565 59124
G3 50300 46571
G2 42765
G1 14245
ĐB 524786
Đầu Đuôi
0 2,0
1 5,9
2 0,4
3 5
4 2,3,5
5 -
6 1,5,5
7 1
8 2,6
9 8,4
Đầu Đuôi
2,0 0
6,7 1
0,4,8 2
4 3
9,2 4
1,3,6,6,4 5
8 6
- 7
9 8
1 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 13-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 13-5-2021

G8 78
G7 059
G6 9307 0087 1044
G5 2977
G4 92027 60946 18939 19295
50443 94628 38008
G3 87608 57055
G2 07912
G1 10356
ĐB 069993
Đầu Đuôi
0 7,8,8
1 2
2 7,8
3 9
4 4,6,3
5 9,5,6
6 -
7 8,7
8 7
9 5,3
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1 2
4,9 3
4 4
9,5 5
4,5 6
0,8,7,2 7
7,2,0,0 8
5,3 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 6-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 6-5-2021

G8 66
G7 920
G6 3709 2536 7088
G5 2498
G4 29121 87492 09620 60295
54381 22792 16356
G3 93450 52587
G2 99472
G1 40317
ĐB 518179
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 0,1,0
3 6
4 -
5 6,0
6 6
7 2,9
8 8,1,7
9 8,2,5,2
Đầu Đuôi
2,2,5 0
2,8 1
9,9,7 2
- 3
- 4
9 5
6,3,5 6
8,1 7
8,9 8
0,7 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 29-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 29-4-2021

G8 22
G7 690
G6 3011 3864 8208
G5 2847
G4 04114 35807 17248 46061
48264 85194 45658
G3 23564 70866
G2 49484
G1 92467
ĐB 834077
Đầu Đuôi
0 8,7
1 1,4
2 2
3 -
4 7,8
5 8
6 4,1,4,4,6,7
7 7
8 4
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
1,6 1
2 2
- 3
6,1,6,9,6,8 4
- 5
6 6
4,0,6,7 7
0,4,5 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 22-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 22-4-2021

G8 81
G7 172
G6 3624 0054 3516
G5 5269
G4 25451 92286 26893 39144
00652 38758 90403
G3 31316 96824
G2 26789
G1 69508
ĐB 304065
Đầu Đuôi
0 3,8
1 6,6
2 4,4
3 -
4 4
5 4,1,2,8
6 9,5
7 2
8 1,6,9
9 3
Đầu Đuôi
- 0
8,5 1
7,5 2
9,0 3
2,5,4,2 4
6 5
1,8,1 6
- 7
5,0 8
6,8 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 15-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 15-4-2021

G8 07
G7 864
G6 1969 3284 0242
G5 9908
G4 76216 26034 86199 38241
46984 70056 46570
G3 94614 75675
G2 72676
G1 44048
ĐB 405195
Đầu Đuôi
0 7,8
1 6,4
2 -
3 4
4 2,1,8
5 6
6 4,9
7 0,5,6
8 4,4
9 9,5
Đầu Đuôi
7 0
4 1
4 2
- 3
6,8,3,8,1 4
7,9 5
1,5,7 6
0 7
0,4 8
6,9 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 8-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 8-4-2021

G8 15
G7 641
G6 2978 7385 9457
G5 8219
G4 15934 07176 93435 78968
31379 66355 46436
G3 49754 79153
G2 88016
G1 56289
ĐB 183809
Đầu Đuôi
0 9
1 5,9,6
2 -
3 4,5,6
4 1
5 7,5,4,3
6 8
7 8,6,9
8 5,9
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4 1
- 2
5 3
3,5 4
1,8,3,5 5
7,3,1 6
5 7
7,6 8
1,7,8,0 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 1-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 1-4-2021

G8 99
G7 827
G6 2557 0087 2769
G5 6767
G4 30030 53514 29371 23029
75255 21622 09534
G3 32549 84753
G2 63476
G1 37407
ĐB 612449
Đầu Đuôi
0 7
1 4
2 7,9,2
3 0,4
4 9,9
5 7,5,3
6 9,7
7 1,6
8 7
9 9
Đầu Đuôi
3 0
7 1
2 2
5 3
1,3 4
5 5
7 6
2,5,8,6,0 7
- 8
9,6,2,4,4 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 25-3-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 25-3-2021

G8 63
G7 093
G6 7075 1590 5200
G5 0683
G4 41508 81975 69319 09352
93147 90872 01280
G3 37575 36362
G2 78844
G1 48520
ĐB 097929
Đầu Đuôi
0 0,8
1 9
2 0,9
3 -
4 7,4
5 2
6 3,2
7 5,5,2,5
8 3,0
9 3,0
Đầu Đuôi
9,0,8,2 0
- 1
5,7,6 2
6,9,8 3
4 4
7,7,7 5
- 6
4 7
0 8
1,2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt