XSTTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 18-10-2021

G8 07
G7 687
G6 6025 0588 7640
G5 9536
G4 53243 13157 51911 64784
40275 32621 95348
G3 34728 06822
G2 75309
G1 53085
ĐB 644064
Đầu Đuôi
0 7,9
1 1
2 5,1,8,2
3 6
4 0,3,8
5 7
6 4
7 5
8 7,8,4,5
9 -
Đầu Đuôi
4 0
1,2 1
2 2
4 3
8,6 4
2,7,8 5
3 6
0,8,5 7
8,4,2 8
0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
29 10 lần 03 9 lần 77 9 lần 80 9 lần 14 9 lần
78 8 lần 43 8 lần 28 8 lần 84 8 lần 40 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
96 18 ngày 14/06/2021
65 17 ngày 21/06/2021
92 15 ngày 05/07/2021
71 15 ngày 05/07/2021
62 15 ngày 05/07/2021
63 13 ngày 19/07/2021
42 13 ngày 19/07/2021
90 13 ngày 19/07/2021
74 12 ngày 26/07/2021
27 12 ngày 26/07/2021

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 11-10-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 11-10-2021

G8 53
G7 797
G6 3810 2376 9287
G5 1401
G4 19868 99585 89107 89315
64459 49125 07534
G3 46428 40847
G2 19225
G1 18279
ĐB 172629
Đầu Đuôi
0 1,7
1 0,5
2 5,8,5,9
3 4
4 7
5 3,9
6 8
7 6,9
8 7,5
9 7
Đầu Đuôi
1 0
0 1
- 2
5 3
3 4
8,1,2,2 5
7 6
9,8,0,4 7
6,2 8
5,7,2 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 4-10-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 4-10-2021

G8 52
G7 579
G6 3003 0245 7955
G5 3946
G4 83155 87338 18532 51951
25382 31994 95077
G3 17422 10760
G2 06824
G1 45348
ĐB 934122
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 2,4,2
3 8,2
4 5,6,8
5 2,5,5,1
6 0
7 9,7
8 2
9 4
Đầu Đuôi
6 0
5 1
5,3,8,2,2 2
0 3
9,2 4
4,5,5 5
4 6
7 7
3,4 8
7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 27-9-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 27-9-2021

G8 56
G7 781
G6 3448 8797 2209
G5 6758
G4 82916 84023 46217 07864
15401 82306 65528
G3 26694 38730
G2 49593
G1 23014
ĐB 968629
Đầu Đuôi
0 9,1,6
1 6,7,4
2 3,8,9
3 0
4 8
5 6,8
6 4
7 -
8 1
9 7,4,3
Đầu Đuôi
3 0
8,0 1
- 2
2,9 3
6,9,1 4
- 5
5,1,0 6
9,1 7
4,5,2 8
0,2 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 20-9-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 20-9-2021

G8 99
G7 149
G6 0984 0464 4275
G5 5869
G4 65383 83045 84591 30730
17738 00735 63317
G3 38622 35684
G2 53683
G1 33316
ĐB 920143
Đầu Đuôi
0 -
1 7,6
2 2
3 0,8,5
4 9,5,3
5 -
6 4,9
7 5
8 4,3,4,3
9 9,1
Đầu Đuôi
3 0
9 1
2 2
8,8,4 3
8,6,8 4
7,4,3 5
1 6
1 7
3 8
9,4,6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 13-9-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 13-9-2021

G8 73
G7 543
G6 2986 2068 8493
G5 9097
G4 59835 91572 89916 38637
61801 04051 14947
G3 71340 28694
G2 59630
G1 25510
ĐB 825912
Đầu Đuôi
0 1
1 6,0,2
2 -
3 5,7,0
4 3,7,0
5 1
6 8
7 3,2
8 6
9 3,7,4
Đầu Đuôi
4,3,1 0
0,5 1
7,1 2
7,4,9 3
9 4
3 5
8,1 6
9,3,4 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 6-9-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 6-9-2021

G8 29
G7 729
G6 2857 7686 8273
G5 8044
G4 13830 28430 12334 88088
11004 65631 66302
G3 29179 51400
G2 30339
G1 04798
ĐB 662001
Đầu Đuôi
0 4,2,0,1
1 -
2 9,9
3 0,0,4,1,9
4 4
5 7
6 -
7 3,9
8 6,8
9 8
Đầu Đuôi
3,3,0 0
3,0 1
0 2
7 3
4,3,0 4
- 5
8 6
5 7
8,9 8
2,2,7,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 30-8-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 30-8-2021

G8 76
G7 556
G6 7105 8719 8326
G5 2966
G4 60610 57486 21207 43766
73833 13805 64691
G3 75220 62655
G2 79812
G1 21753
ĐB 249539
Đầu Đuôi
0 5,7,5
1 9,0,2
2 6,0
3 3,9
4 -
5 6,5,3
6 6,6
7 6
8 6
9 1
Đầu Đuôi
1,2 0
9 1
1 2
3,5 3
- 4
0,0,5 5
7,5,2,6,8,6 6
0 7
- 8
1,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 23-8-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 23-8-2021

G8 18
G7 384
G6 9850 5041 6378
G5 5666
G4 73447 66195 63013 46929
40870 63855 47015
G3 41140 72878
G2 46267
G1 20991
ĐB 759801
Đầu Đuôi
0 1
1 8,3,5
2 9
3 -
4 1,7,0
5 0,5
6 6,7
7 8,0,8
8 4
9 5,1
Đầu Đuôi
5,7,4 0
4,9,0 1
- 2
1 3
8 4
9,5,1 5
6 6
4,6 7
1,7,7 8
2 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 16-8-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 16-8-2021

G8 36
G7 993
G6 1852 9352 7013
G5 2611
G4 51160 16450 93051 06726
08378 80708 41468
G3 74511 13858
G2 84928
G1 39505
ĐB 444589
Đầu Đuôi
0 8,5
1 3,1,1
2 6,8
3 6
4 -
5 2,2,0,1,8
6 0,8
7 8
8 9
9 3
Đầu Đuôi
6,5 0
1,5,1 1
5,5 2
9,1 3
- 4
0 5
3,2 6
- 7
7,0,6,5,2 8
8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 9-8-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 9-8-2021

G8 56
G7 188
G6 8576 0480 3677
G5 4624
G4 09502 97759 63823 83412
55000 91358 23795
G3 47761 04141
G2 96884
G1 27903
ĐB 796239
Đầu Đuôi
0 2,0,3
1 2
2 4,3
3 9
4 1
5 6,9,8
6 1
7 6,7
8 8,0,4
9 5
Đầu Đuôi
8,0 0
6,4 1
0,1 2
2,0 3
2,8 4
9 5
5,7 6
7 7
8,5 8
5,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 2-8-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 2-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 26-7-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 26-7-2021

G8 66
G7 627
G6 1829 4012 0569
G5 7674
G4 93593 98975 19889 41964
14152 49814 19273
G3 00298 97377
G2 05258
G1 68914
ĐB 692613
Đầu Đuôi
0 -
1 2,4,4,3
2 7,9
3 -
4 -
5 2,8
6 6,9,4
7 4,5,3,7
8 9
9 3,8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1,5 2
9,7,1 3
7,6,1,1 4
7 5
6 6
2,7 7
9,5 8
2,6,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 19-7-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 19-7-2021

G8 63
G7 217
G6 8209 1690 7963
G5 1535
G4 85775 07576 90303 63404
10085 01080 26042
G3 18810 07829
G2 11166
G1 97033
ĐB 481060
Đầu Đuôi
0 9,3,4
1 7,0
2 9
3 5,3
4 2
5 -
6 3,3,6,0
7 5,6
8 5,0
9 0
Đầu Đuôi
9,8,1,6 0
- 1
4 2
6,6,0,3 3
0 4
3,7,8 5
7,6 6
1 7
- 8
0,2 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 12-7-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 12-7-2021

G8 61
G7 680
G6 6642 9624 0009
G5 8213
G4 79903 84814 17916 68890
65240 49610 42542
G3 35666 05353
G2 34543
G1 30964
ĐB 572412
Đầu Đuôi
0 9,3
1 3,4,6,0,2
2 4
3 -
4 2,0,2,3
5 3
6 1,6,4
7 -
8 0
9 0
Đầu Đuôi
8,9,4,1 0
6 1
4,4,1 2
1,0,5,4 3
2,1,6 4
- 5
1,6 6
- 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 5-7-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 5-7-2021

G8 81
G7 571
G6 1073 5691 2089
G5 1978
G4 29026 78592 22287 56037
19205 95771 42101
G3 41542 32580
G2 93462
G1 66209
ĐB 391179
Đầu Đuôi
0 5,1,9
1 -
2 6
3 7
4 2
5 -
6 2
7 1,3,8,1,9
8 1,9,7,0
9 1,2
Đầu Đuôi
8 0
8,7,9,7,0 1
9,4,6 2
7 3
- 4
0 5
2 6
8,3 7
7 8
8,0,7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 28-6-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 28-6-2021

G8 02
G7 532
G6 1225 8615 1728
G5 7845
G4 38991 58487 01273 38249
68811 18670 95241
G3 62064 91141
G2 31850
G1 80914
ĐB 661578
Đầu Đuôi
0 2
1 5,1,4
2 5,8
3 2
4 5,9,1,1
5 0
6 4
7 3,0,8
8 7
9 1
Đầu Đuôi
7,5 0
9,1,4,4 1
0,3 2
7 3
6,1 4
2,1,4 5
- 6
8 7
2,7 8
4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 21-6-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 21-6-2021

G8 93
G7 976
G6 7899 9951 4951
G5 1078
G4 92324 00222 85365 29294
58460 41609 89959
G3 33129 45063
G2 16962
G1 55099
ĐB 392195
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 4,2,9
3 -
4 -
5 1,1,9
6 5,0,3,2
7 6,8
8 -
9 3,9,4,9,5
Đầu Đuôi
6 0
5,5 1
2,6 2
9,6 3
2,9 4
6,9 5
7 6
- 7
7 8
9,0,5,2,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 14-6-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 14-6-2021

G8 55
G7 706
G6 4316 0986 4730
G5 5376
G4 49396 55956 17505 06150
20053 50997 29346
G3 33940 58216
G2 97373
G1 13690
ĐB 004009
Đầu Đuôi
0 6,5,9
1 6,6
2 -
3 0
4 6,0
5 5,6,0,3
6 -
7 6,3
8 6
9 6,7,0
Đầu Đuôi
3,5,4,9 0
- 1
- 2
5,7 3
- 4
5,0 5
0,1,8,7,9,5,4,1 6
9 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 7-6-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 7-6-2021

G8 78
G7 009
G6 7128 7006 8112
G5 2014
G4 39816 60317 04203 89794
95502 14058 53889
G3 45250 62823
G2 23260
G1 47999
ĐB 272181
Đầu Đuôi
0 9,6,3,2
1 2,4,6,7
2 8,3
3 -
4 -
5 8,0
6 0
7 8
8 9,1
9 4,9
Đầu Đuôi
5,6 0
8 1
1,0 2
0,2 3
1,9 4
- 5
0,1 6
1 7
7,2,5 8
0,8,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 31-5-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 31-5-2021

G8 62
G7 592
G6 6867 6368 2284
G5 0694
G4 98860 64836 09249 68565
07973 46882 02120
G3 04191 32026
G2 41430
G1 43144
ĐB 956379
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 0,6
3 6,0
4 9,4
5 -
6 2,7,8,0,5
7 3,9
8 4,2
9 2,4,1
Đầu Đuôi
6,2,3 0
9 1
6,9,8 2
7 3
8,9,4 4
6 5
3,2 6
6 7
6 8
4,7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 24-5-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 24-5-2021

G8 13
G7 280
G6 1679 6538 2540
G5 0891
G4 49020 93618 06188 17829
39026 19249 24620
G3 78344 02689
G2 01941
G1 66405
ĐB 013003
Đầu Đuôi
0 5,3
1 3,8
2 0,9,6,0
3 8
4 0,9,4,1
5 -
6 -
7 9
8 0,8,9
9 1
Đầu Đuôi
8,4,2,2 0
9,4 1
- 2
1,0 3
4 4
0 5
2 6
- 7
3,1,8 8
7,2,4,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 17-5-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 17-5-2021

G8 59
G7 042
G6 3149 9788 1083
G5 4555
G4 89208 32702 58814 79260
41780 21246 62882
G3 38188 88736
G2 01971
G1 09694
ĐB 815543
Đầu Đuôi
0 8,2
1 4
2 -
3 6
4 2,9,6,3
5 9,5
6 0
7 1
8 8,3,0,2,8
9 4
Đầu Đuôi
6,8 0
7 1
4,0,8 2
8,4 3
1,9 4
5 5
4,3 6
- 7
8,0,8 8
5,4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 10-5-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 10-5-2021

G8 27
G7 769
G6 3523 6138 2935
G5 1573
G4 34245 40500 05466 15643
82586 74362 61175
G3 64395 05004
G2 03648
G1 16656
ĐB 873732
Đầu Đuôi
0 0,4
1 -
2 7,3
3 8,5,2
4 5,3,8
5 6
6 9,6,2
7 3,5
8 6
9 5
Đầu Đuôi
0 0
- 1
6,3 2
2,7,4 3
0 4
3,4,7,9 5
6,8,5 6
2 7
3,4 8
6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 3-5-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 3-5-2021

G8 32
G7 977
G6 8518 4067 5821
G5 4246
G4 85221 95723 51153 65437
51193 60536 43896
G3 17550 59880
G2 22307
G1 19961
ĐB 676757
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 1,1,3
3 2,7,6
4 6
5 3,0,7
6 7,1
7 7
8 0
9 3,6
Đầu Đuôi
5,8 0
2,2,6 1
3 2
2,5,9 3
- 4
- 5
4,3,9 6
7,6,3,0,5 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 26-4-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 26-4-2021

G8 95
G7 325
G6 3142 5163 1806
G5 8848
G4 26008 45136 73939 50784
16311 56774 89556
G3 40077 66734
G2 65943
G1 85582
ĐB 810103
Đầu Đuôi
0 6,8,3
1 1
2 5
3 6,9,4
4 2,8,3
5 6
6 3
7 4,7
8 4,2
9 5
Đầu Đuôi
- 0
1 1
4,8 2
6,4,0 3
8,7,3 4
9,2 5
0,3,5 6
7 7
4,0 8
3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 19-4-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 19-4-2021

G8 89
G7 767
G6 9065 5944 4900
G5 1821
G4 18007 56740 92328 81731
55677 42532 77035
G3 69328 78984
G2 40343
G1 09937
ĐB 097605
Đầu Đuôi
0 0,7,5
1 -
2 1,8,8
3 1,2,5,7
4 4,0,3
5 -
6 7,5
7 7
8 9,4
9 -
Đầu Đuôi
0,4 0
2,3 1
3 2
4 3
4,8 4
6,3,0 5
- 6
6,0,7,3 7
2,2 8
8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 12-4-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 12-4-2021

G8 77
G7 781
G6 5494 6181 0638
G5 7321
G4 16546 42677 15324 31614
60448 00631 76230
G3 42096 68544
G2 40017
G1 45314
ĐB 497572
Đầu Đuôi
0 -
1 4,7,4
2 1,4
3 8,1,0
4 6,8,4
5 -
6 -
7 7,7,2
8 1,1
9 4,6
Đầu Đuôi
3 0
8,8,2,3 1
7 2
- 3
9,2,1,4,1 4
- 5
4,9 6
7,7,1 7
3,4 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 5-4-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 5-4-2021

G8 29
G7 099
G6 7040 7645 3672
G5 6937
G4 00644 59817 86789 84013
11777 08385 28852
G3 62250 26880
G2 53981
G1 82805
ĐB 466735
Đầu Đuôi
0 5
1 7,3
2 9
3 7,5
4 0,5,4
5 2,0
6 -
7 2,7
8 9,5,0,1
9 9
Đầu Đuôi
4,5,8 0
8 1
7,5 2
1 3
4 4
4,8,0,3 5
- 6
3,1,7 7
- 8
2,9,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 29-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 29-3-2021

G8 78
G7 180
G6 3072 5895 2427
G5 7724
G4 27531 65957 07524 49790
56952 59759 93203
G3 85111 35110
G2 69303
G1 14021
ĐB 945469
Đầu Đuôi
0 3,3
1 1,0
2 7,4,4,1
3 1
4 -
5 7,2,9
6 9
7 8,2
8 0
9 5,0
Đầu Đuôi
8,9,1 0
3,1,2 1
7,5 2
0,0 3
2,2 4
9 5
- 6
2,5 7
7 8
5,6 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt