XSTTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 19-7-2021

G8 63
G7 217
G6 8209 1690 7963
G5 1535
G4 85775 07576 90303 63404
10085 01080 26042
G3 18810 07829
G2 11166
G1 97033
ĐB 481060
Đầu Đuôi
0 9,3,4
1 7,0
2 9
3 5,3
4 2
5 -
6 3,3,6,0
7 5,6
8 5,0
9 0
Đầu Đuôi
9,8,1,6 0
- 1
4 2
6,6,0,3 3
0 4
3,7,8 5
7,6 6
1 7
- 8
0,2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
80 11 lần 03 11 lần 42 9 lần 28 9 lần 24 9 lần
72 9 lần 21 8 lần 43 8 lần 44 8 lần 35 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
47 21 ngày 22/02/2021
19 20 ngày 01/03/2021
98 19 ngày 08/03/2021
54 18 ngày 15/03/2021
52 15 ngày 05/04/2021
72 14 ngày 12/04/2021
31 13 ngày 19/04/2021
34 12 ngày 26/04/2021
74 12 ngày 26/04/2021
39 12 ngày 26/04/2021

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 12-7-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 12-7-2021

G8 61
G7 680
G6 6642 9624 0009
G5 8213
G4 79903 84814 17916 68890
65240 49610 42542
G3 35666 05353
G2 34543
G1 30964
ĐB 572412
Đầu Đuôi
0 9,3
1 3,4,6,0,2
2 4
3 -
4 2,0,2,3
5 3
6 1,6,4
7 -
8 0
9 0
Đầu Đuôi
8,9,4,1 0
6 1
4,4,1 2
1,0,5,4 3
2,1,6 4
- 5
1,6 6
- 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 5-7-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 5-7-2021

G8 81
G7 571
G6 1073 5691 2089
G5 1978
G4 29026 78592 22287 56037
19205 95771 42101
G3 41542 32580
G2 93462
G1 66209
ĐB 391179
Đầu Đuôi
0 5,1,9
1 -
2 6
3 7
4 2
5 -
6 2
7 1,3,8,1,9
8 1,9,7,0
9 1,2
Đầu Đuôi
8 0
8,7,9,7,0 1
9,4,6 2
7 3
- 4
0 5
2 6
8,3 7
7 8
8,0,7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 28-6-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 28-6-2021

G8 02
G7 532
G6 1225 8615 1728
G5 7845
G4 38991 58487 01273 38249
68811 18670 95241
G3 62064 91141
G2 31850
G1 80914
ĐB 661578
Đầu Đuôi
0 2
1 5,1,4
2 5,8
3 2
4 5,9,1,1
5 0
6 4
7 3,0,8
8 7
9 1
Đầu Đuôi
7,5 0
9,1,4,4 1
0,3 2
7 3
6,1 4
2,1,4 5
- 6
8 7
2,7 8
4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 21-6-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 21-6-2021

G8 93
G7 976
G6 7899 9951 4951
G5 1078
G4 92324 00222 85365 29294
58460 41609 89959
G3 33129 45063
G2 16962
G1 55099
ĐB 392195
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 4,2,9
3 -
4 -
5 1,1,9
6 5,0,3,2
7 6,8
8 -
9 3,9,4,9,5
Đầu Đuôi
6 0
5,5 1
2,6 2
9,6 3
2,9 4
6,9 5
7 6
- 7
7 8
9,0,5,2,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 14-6-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 14-6-2021

G8 55
G7 706
G6 4316 0986 4730
G5 5376
G4 49396 55956 17505 06150
20053 50997 29346
G3 33940 58216
G2 97373
G1 13690
ĐB 004009
Đầu Đuôi
0 6,5,9
1 6,6
2 -
3 0
4 6,0
5 5,6,0,3
6 -
7 6,3
8 6
9 6,7,0
Đầu Đuôi
3,5,4,9 0
- 1
- 2
5,7 3
- 4
5,0 5
0,1,8,7,9,5,4,1 6
9 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 7-6-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 7-6-2021

G8 78
G7 009
G6 7128 7006 8112
G5 2014
G4 39816 60317 04203 89794
95502 14058 53889
G3 45250 62823
G2 23260
G1 47999
ĐB 272181
Đầu Đuôi
0 9,6,3,2
1 2,4,6,7
2 8,3
3 -
4 -
5 8,0
6 0
7 8
8 9,1
9 4,9
Đầu Đuôi
5,6 0
8 1
1,0 2
0,2 3
1,9 4
- 5
0,1 6
1 7
7,2,5 8
0,8,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 31-5-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 31-5-2021

G8 62
G7 592
G6 6867 6368 2284
G5 0694
G4 98860 64836 09249 68565
07973 46882 02120
G3 04191 32026
G2 41430
G1 43144
ĐB 956379
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 0,6
3 6,0
4 9,4
5 -
6 2,7,8,0,5
7 3,9
8 4,2
9 2,4,1
Đầu Đuôi
6,2,3 0
9 1
6,9,8 2
7 3
8,9,4 4
6 5
3,2 6
6 7
6 8
4,7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 24-5-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 24-5-2021

G8 13
G7 280
G6 1679 6538 2540
G5 0891
G4 49020 93618 06188 17829
39026 19249 24620
G3 78344 02689
G2 01941
G1 66405
ĐB 013003
Đầu Đuôi
0 5,3
1 3,8
2 0,9,6,0
3 8
4 0,9,4,1
5 -
6 -
7 9
8 0,8,9
9 1
Đầu Đuôi
8,4,2,2 0
9,4 1
- 2
1,0 3
4 4
0 5
2 6
- 7
3,1,8 8
7,2,4,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 17-5-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 17-5-2021

G8 59
G7 042
G6 3149 9788 1083
G5 4555
G4 89208 32702 58814 79260
41780 21246 62882
G3 38188 88736
G2 01971
G1 09694
ĐB 815543
Đầu Đuôi
0 8,2
1 4
2 -
3 6
4 2,9,6,3
5 9,5
6 0
7 1
8 8,3,0,2,8
9 4
Đầu Đuôi
6,8 0
7 1
4,0,8 2
8,4 3
1,9 4
5 5
4,3 6
- 7
8,0,8 8
5,4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 10-5-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 10-5-2021

G8 27
G7 769
G6 3523 6138 2935
G5 1573
G4 34245 40500 05466 15643
82586 74362 61175
G3 64395 05004
G2 03648
G1 16656
ĐB 873732
Đầu Đuôi
0 0,4
1 -
2 7,3
3 8,5,2
4 5,3,8
5 6
6 9,6,2
7 3,5
8 6
9 5
Đầu Đuôi
0 0
- 1
6,3 2
2,7,4 3
0 4
3,4,7,9 5
6,8,5 6
2 7
3,4 8
6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 3-5-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 3-5-2021

G8 32
G7 977
G6 8518 4067 5821
G5 4246
G4 85221 95723 51153 65437
51193 60536 43896
G3 17550 59880
G2 22307
G1 19961
ĐB 676757
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 1,1,3
3 2,7,6
4 6
5 3,0,7
6 7,1
7 7
8 0
9 3,6
Đầu Đuôi
5,8 0
2,2,6 1
3 2
2,5,9 3
- 4
- 5
4,3,9 6
7,6,3,0,5 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 26-4-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 26-4-2021

G8 95
G7 325
G6 3142 5163 1806
G5 8848
G4 26008 45136 73939 50784
16311 56774 89556
G3 40077 66734
G2 65943
G1 85582
ĐB 810103
Đầu Đuôi
0 6,8,3
1 1
2 5
3 6,9,4
4 2,8,3
5 6
6 3
7 4,7
8 4,2
9 5
Đầu Đuôi
- 0
1 1
4,8 2
6,4,0 3
8,7,3 4
9,2 5
0,3,5 6
7 7
4,0 8
3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 19-4-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 19-4-2021

G8 89
G7 767
G6 9065 5944 4900
G5 1821
G4 18007 56740 92328 81731
55677 42532 77035
G3 69328 78984
G2 40343
G1 09937
ĐB 097605
Đầu Đuôi
0 0,7,5
1 -
2 1,8,8
3 1,2,5,7
4 4,0,3
5 -
6 7,5
7 7
8 9,4
9 -
Đầu Đuôi
0,4 0
2,3 1
3 2
4 3
4,8 4
6,3,0 5
- 6
6,0,7,3 7
2,2 8
8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 12-4-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 12-4-2021

G8 77
G7 781
G6 5494 6181 0638
G5 7321
G4 16546 42677 15324 31614
60448 00631 76230
G3 42096 68544
G2 40017
G1 45314
ĐB 497572
Đầu Đuôi
0 -
1 4,7,4
2 1,4
3 8,1,0
4 6,8,4
5 -
6 -
7 7,7,2
8 1,1
9 4,6
Đầu Đuôi
3 0
8,8,2,3 1
7 2
- 3
9,2,1,4,1 4
- 5
4,9 6
7,7,1 7
3,4 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 5-4-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 5-4-2021

G8 29
G7 099
G6 7040 7645 3672
G5 6937
G4 00644 59817 86789 84013
11777 08385 28852
G3 62250 26880
G2 53981
G1 82805
ĐB 466735
Đầu Đuôi
0 5
1 7,3
2 9
3 7,5
4 0,5,4
5 2,0
6 -
7 2,7
8 9,5,0,1
9 9
Đầu Đuôi
4,5,8 0
8 1
7,5 2
1 3
4 4
4,8,0,3 5
- 6
3,1,7 7
- 8
2,9,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 29-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 29-3-2021

G8 78
G7 180
G6 3072 5895 2427
G5 7724
G4 27531 65957 07524 49790
56952 59759 93203
G3 85111 35110
G2 69303
G1 14021
ĐB 945469
Đầu Đuôi
0 3,3
1 1,0
2 7,4,4,1
3 1
4 -
5 7,2,9
6 9
7 8,2
8 0
9 5,0
Đầu Đuôi
8,9,1 0
3,1,2 1
7,5 2
0,0 3
2,2 4
9 5
- 6
2,5 7
7 8
5,6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 22-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 22-3-2021

G8 39
G7 022
G6 8653 5444 8771
G5 7914
G4 05142 63265 52101 19588
12632 16280 42512
G3 75158 15804
G2 12140
G1 79293
ĐB 273600
Đầu Đuôi
0 1,4,0
1 4,2
2 2
3 9,2
4 4,2,0
5 3,8
6 5
7 1
8 8,0
9 3
Đầu Đuôi
8,4,0 0
7,0 1
2,4,3,1 2
5,9 3
4,1,0 4
6 5
- 6
- 7
8,5 8
3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 15-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 15-3-2021

G8 61
G7 159
G6 2686 3454 5462
G5 7716
G4 44284 04561 67169 18813
83373 48404 69166
G3 55979 24158
G2 75412
G1 30659
ĐB 786613
Đầu Đuôi
0 4
1 6,3,2,3
2 -
3 -
4 -
5 9,4,8,9
6 1,2,1,9,6
7 3,9
8 6,4
9 -
Đầu Đuôi
- 0
6,6 1
6,1 2
1,7,1 3
5,8,0 4
- 5
8,1,6 6
- 7
5 8
5,6,7,5 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 8-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 8-3-2021

G8 79
G7 417
G6 2776 3103 0734
G5 2303
G4 65546 45849 41272 62339
66242 65739 52493
G3 67810 18098
G2 15135
G1 00420
ĐB 307263
Đầu Đuôi
0 3,3
1 7,0
2 0
3 4,9,9,5
4 6,9,2
5 -
6 3
7 9,6,2
8 -
9 3,8
Đầu Đuôi
1,2 0
- 1
7,4 2
0,0,9,6 3
3 4
3 5
7,4 6
1 7
9 8
7,4,3,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 1-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 1-3-2021

G8 61
G7 572
G6 2421 3500 7860
G5 9548
G4 86368 28471 92577 87735
38683 72404 57128
G3 50855 92519
G2 29467
G1 36209
ĐB 805286
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 9
2 1,8
3 5
4 8
5 5
6 1,0,8,7
7 2,1,7
8 3,6
9 -
Đầu Đuôi
0,6 0
6,2,7 1
7 2
8 3
0 4
3,5 5
8 6
7,6 7
4,6,2 8
1,0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 22-2-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 22-2-2021

G8 64
G7 747
G6 4058 3611 9787
G5 3976
G4 37053 88733 27703 55807
71990 14935 67683
G3 73195 33242
G2 84853
G1 67286
ĐB 665420
Đầu Đuôi
0 3,7
1 1
2 0
3 3,5
4 7,2
5 8,3,3
6 4
7 6
8 7,3,6
9 0,5
Đầu Đuôi
9,2 0
1 1
4 2
5,3,0,8,5 3
6 4
3,9 5
7,8 6
4,8,0 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 15-2-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 15-2-2021

G8 04
G7 655
G6 4054 6315 7466
G5 5456
G4 42070 70895 62630 21143
87797 94413 04146
G3 22125 33324
G2 43982
G1 42681
ĐB 741223
Đầu Đuôi
0 4
1 5,3
2 5,4,3
3 0
4 3,6
5 5,4,6
6 6
7 0
8 2,1
9 5,7
Đầu Đuôi
7,3 0
8 1
8 2
4,1,2 3
0,5,2 4
5,1,9,2 5
6,5,4 6
9 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 8-2-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 8-2-2021

G8 33
G7 251
G6 8972 6773 8219
G5 3184
G4 53218 17591 84772 48466
57843 63882 72045
G3 67583 98976
G2 82557
G1 21638
ĐB 400289
Đầu Đuôi
0 -
1 9,8
2 -
3 3,8
4 3,5
5 1,7
6 6
7 2,3,2,6
8 4,2,3,9
9 1
Đầu Đuôi
- 0
5,9 1
7,7,8 2
3,7,4,8 3
8 4
4 5
6,7 6
5 7
1,3 8
1,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 1-2-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 1-2-2021

G8 69
G7 769
G6 9407 1157 9749
G5 2052
G4 60121 44619 30467 12988
16065 56863 23391
G3 91961 24094
G2 69584
G1 20673
ĐB 197979
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 1
3 -
4 9
5 7,2
6 9,9,7,5,3,1
7 3,9
8 8,4
9 1,4
Đầu Đuôi
- 0
2,9,6 1
5 2
6,7 3
9,8 4
6 5
- 6
0,5,6 7
8 8
6,6,4,1,7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 25-1-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 25-1-2021

G8 78
G7 588
G6 5914 8924 0403
G5 5902
G4 57074 26239 71810 94659
17134 38222 85699
G3 64624 71994
G2 52399
G1 44828
ĐB 142954
Đầu Đuôi
0 3,2
1 4,0
2 4,2,4,8
3 9,4
4 -
5 9,4
6 -
7 8,4
8 8
9 9,4,9
Đầu Đuôi
1 0
- 1
0,2 2
0 3
1,2,7,3,2,9,5 4
- 5
- 6
- 7
7,8,2 8
3,5,9,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 18-1-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 18-1-2021

G8 89
G7 052
G6 9661 1499 6108
G5 3544
G4 30108 20633 62939 75521
14156 72257 57828
G3 25176 25620
G2 78351
G1 68470
ĐB 103791
Đầu Đuôi
0 8,8
1 -
2 1,8,0
3 3,9
4 4
5 2,6,7,1
6 1
7 6,0
8 9
9 9,1
Đầu Đuôi
2,7 0
6,2,5,9 1
5 2
3 3
4 4
- 5
5,7 6
5 7
0,0,2 8
8,9,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 11-1-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 11-1-2021

G8 80
G7 120
G6 3774 0339 5988
G5 5948
G4 69717 88728 08362 27136
16643 65550 62519
G3 82744 43600
G2 09434
G1 47687
ĐB 234196
Đầu Đuôi
0 0
1 7,9
2 0,8
3 9,6,4
4 8,3,4
5 0
6 2
7 4
8 0,8,7
9 6
Đầu Đuôi
8,2,5,0 0
- 1
6 2
4 3
7,4,3 4
- 5
3,9 6
1,8 7
8,4,2 8
3,1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 4-1-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 4-1-2021

G8 70
G7 901
G6 5339 6916 5558
G5 7835
G4 61013 71418 54618 36026
23462 91879 34151
G3 83028 84272
G2 97736
G1 14712
ĐB 328464
Đầu Đuôi
0 1
1 6,3,8,8,2
2 6,8
3 9,5,6
4 -
5 8,1
6 2,4
7 0,9,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7 0
0,5 1
6,7,1 2
1 3
6 4
3 5
1,2,3 6
- 7
5,1,1,2 8
3,7 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt