XSTTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 27-6-2022

G8 80
G7 876
G6 2309 1222 6676
G5 0382
G4 23661 97705 96308 23952
59491 69208 79051
G3 52031 28554
G2 51950
G1 73771
ĐB 956041
Đầu Đuôi
0 9,5,8,8
1 -
2 2
3 1
4 1
5 2,1,4,0
6 1
7 6,6,1
8 0,2
9 1
Đầu Đuôi
8,5 0
6,9,5,3,7,4 1
2,8,5 2
- 3
5 4
0 5
7,7 6
- 7
0,0 8
0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
14 11 lần 25 10 lần 93 10 lần 22 10 lần 11 10 lần
79 9 lần 24 9 lần 17 9 lần 31 9 lần 34 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
46 23 ngày 10/04/2022
56 21 ngày 17/04/2022
66 19 ngày 24/04/2022
87 18 ngày 25/04/2022
20 17 ngày 01/05/2022
60 15 ngày 08/05/2022
77 15 ngày 08/05/2022
58 15 ngày 08/05/2022
07 15 ngày 08/05/2022
32 14 ngày 09/05/2022

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 26-6-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 26-6-2022

G8 15
G7 217
G6 2465 3521 6649
G5 5486
G4 02852 48557 88468 10388
15611 75523 11544
G3 36065 66542
G2 28200
G1 16117
ĐB 706847
Đầu Đuôi
0 0
1 5,7,1,7
2 1,3
3 -
4 9,4,2,7
5 2,7
6 5,8,5
7 -
8 6,8
9 -
Đầu Đuôi
0 0
2,1 1
5,4 2
2 3
4 4
1,6,6 5
8 6
1,5,1,4 7
6,8 8
4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 20-6-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 20-6-2022

G8 80
G7 952
G6 6970 8228 0649
G5 1183
G4 40694 87600 94069 65029
63838 94751 93637
G3 29545 52308
G2 16914
G1 15131
ĐB 523451
Đầu Đuôi
0 0,8
1 4
2 8,9
3 8,7,1
4 9,5
5 2,1,1
6 9
7 0
8 0,3
9 4
Đầu Đuôi
8,7,0 0
5,3,5 1
5 2
8 3
9,1 4
4 5
- 6
3 7
2,3,0 8
4,6,2 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 19-6-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 19-6-2022

G8 89
G7 264
G6 1326 3668 0948
G5 7779
G4 89935 64734 39998 87415
76138 95849 32938
G3 62908 92231
G2 29209
G1 34321
ĐB 754412
Đầu Đuôi
0 8,9
1 5,2
2 6,1
3 5,4,8,8,1
4 8,9
5 -
6 4,8
7 9
8 9
9 8
Đầu Đuôi
- 0
3,2 1
1 2
- 3
6,3 4
3,1 5
2 6
- 7
6,4,9,3,3,0 8
8,7,4,0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 13-6-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 13-6-2022

G8 11
G7 093
G6 4324 5961 5034
G5 1978
G4 99285 61478 29576 26001
29385 74223 88111
G3 84593 94514
G2 74848
G1 13048
ĐB 918703
Đầu Đuôi
0 1,3
1 1,1,4
2 4,3
3 4
4 8,8
5 -
6 1
7 8,8,6
8 5,5
9 3,3
Đầu Đuôi
- 0
1,6,0,1 1
- 2
9,2,9,0 3
2,3,1 4
8,8 5
7 6
- 7
7,7,4,4 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 12-6-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 12-6-2022

G8 03
G7 826
G6 1715 7870 3383
G5 4619
G4 28342 74876 12367 20085
90637 08289 67585
G3 90022 08026
G2 19714
G1 86447
ĐB 125399
Đầu Đuôi
0 3
1 5,9,4
2 6,2,6
3 7
4 2,7
5 -
6 7
7 0,6
8 3,5,9,5
9 9
Đầu Đuôi
7 0
- 1
4,2 2
0,8 3
1 4
1,8,8 5
2,7,2 6
6,3,4 7
- 8
1,8,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 6-6-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 6-6-2022

G8 35
G7 855
G6 9198 5282 2075
G5 8312
G4 03428 96671 20340 79329
51153 03491 66971
G3 04463 94881
G2 21335
G1 81629
ĐB 558222
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 8,9,9,2
3 5,5
4 0
5 5,3
6 3
7 5,1,1
8 2,1
9 8,1
Đầu Đuôi
4 0
7,9,7,8 1
8,1,2 2
5,6 3
- 4
3,5,7,3 5
- 6
- 7
9,2 8
2,2 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 5-6-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 5-6-2022

G8 85
G7 684
G6 2686 8126 2989
G5 9685
G4 31779 46965 07626 97935
89722 24539 11044
G3 95884 25016
G2 57604
G1 90531
ĐB 048544
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 6,6,2
3 5,9,1
4 4,4
5 -
6 5
7 9
8 5,4,6,9,5,4
9 -
Đầu Đuôi
- 0
3 1
2 2
- 3
8,4,8,0,4 4
8,8,6,3 5
8,2,2,1 6
- 7
- 8
8,7,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 30-5-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 30-5-2022

G8 65
G7 825
G6 3878 2210 7593
G5 7259
G4 97423 72849 53764 37800
55993 12309 80424
G3 45191 68642
G2 97724
G1 50579
ĐB 091793
Đầu Đuôi
0 0,9
1 0
2 5,3,4,4
3 -
4 9,2
5 9
6 5,4
7 8,9
8 -
9 3,3,1,3
Đầu Đuôi
1,0 0
9 1
4 2
9,2,9,9 3
6,2,2 4
6,2 5
- 6
- 7
7 8
5,4,0,7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 29-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 29-5-2022

G8 36
G7 224
G6 1425 9979 9871
G5 3723
G4 72137 25253 68290 95245
42025 67049 88725
G3 84810 54082
G2 81717
G1 99473
ĐB 182890
Đầu Đuôi
0 -
1 0,7
2 4,5,3,5,5
3 6,7
4 5,9
5 3
6 -
7 9,1,3
8 2
9 0,0
Đầu Đuôi
9,1,9 0
7 1
8 2
2,5,7 3
2 4
2,4,2,2 5
3 6
3,1 7
- 8
7,4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 23-5-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 23-5-2022

G8 69
G7 506
G6 7434 3173 2284
G5 6219
G4 45379 67298 30349 27176
82338 13761 28811
G3 86422 75713
G2 66730
G1 08498
ĐB 680384
Đầu Đuôi
0 6
1 9,1,3
2 2
3 4,8,0
4 9
5 -
6 9,1
7 3,9,6
8 4,4
9 8,8
Đầu Đuôi
3 0
6,1 1
2 2
7,1 3
3,8,8 4
- 5
0,7 6
- 7
9,3,9 8
6,1,7,4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 22-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 22-5-2022

G8 95
G7 927
G6 1708 5318 8724
G5 1085
G4 57780 33373 30011 00343
52831 79879 91200
G3 77605 67717
G2 82008
G1 13712
ĐB 795045
Đầu Đuôi
0 8,0,5,8
1 8,1,7,2
2 7,4
3 1
4 3,5
5 -
6 -
7 3,9
8 5,0
9 5
Đầu Đuôi
8,0 0
1,3 1
1 2
7,4 3
2 4
9,8,0,4 5
- 6
2,1 7
0,1,0 8
7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 16-5-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 16-5-2022

G8 99
G7 497
G6 4126 8063 5735
G5 2710
G4 30057 12693 24796 93550
68563 46531 73589
G3 58039 72198
G2 47396
G1 15548
ĐB 411316
Đầu Đuôi
0 -
1 0,6
2 6
3 5,1,9
4 8
5 7,0
6 3,3
7 -
8 9
9 9,7,3,6,8,6
Đầu Đuôi
1,5 0
3 1
- 2
6,9,6 3
- 4
3 5
2,9,9,1 6
9,5 7
9,4 8
9,8,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 15-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 15-5-2022

G8 99
G7 141
G6 8249 6002 4555
G5 4684
G4 35374 55762 65138 00121
06857 95873 90541
G3 44291 82333
G2 74543
G1 03414
ĐB 107868
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 1
3 8,3
4 1,9,1,3
5 5,7
6 2,8
7 4,3
8 4
9 9,1
Đầu Đuôi
- 0
4,2,4,9 1
0,6 2
7,3,4 3
8,7,1 4
5 5
- 6
5 7
3,6 8
9,4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 9-5-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 9-5-2022

G8 89
G7 623
G6 5611 3801 8714
G5 8572
G4 18680 30830 98242 88994
89978 77614 51532
G3 47032 88516
G2 29439
G1 06072
ĐB 072572
Đầu Đuôi
0 1
1 1,4,4,6
2 3
3 0,2,2,9
4 2
5 -
6 -
7 2,8,2,2
8 9,0
9 4
Đầu Đuôi
8,3 0
1,0 1
7,4,3,3,7,7 2
2 3
1,9,1 4
- 5
1 6
- 7
7 8
8,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 8-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 8-5-2022

G8 00
G7 912
G6 0860 6307 1058
G5 9628
G4 81901 55625 16442 96032
52380 15552 76322
G3 15680 78253
G2 83270
G1 48377
ĐB 087150
Đầu Đuôi
0 0,7,1
1 2
2 8,5,2
3 2
4 2
5 8,2,3,0
6 0
7 0,7
8 0,0
9 -
Đầu Đuôi
0,6,8,8,7,5 0
0 1
1,4,3,5,2 2
5 3
- 4
2 5
- 6
0,7 7
5,2 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 2-5-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 2-5-2022

G8 82
G7 963
G6 2494 5835 0352
G5 6621
G4 06067 10519 02361 47572
13540 38796 85141
G3 35844 26814
G2 12412
G1 83013
ĐB 884963
Đầu Đuôi
0 -
1 9,4,2,3
2 1
3 5
4 0,1,4
5 2
6 3,7,1,3
7 2
8 2
9 4,6
Đầu Đuôi
4 0
2,6,4 1
8,5,7,1 2
6,1,6 3
9,4,1 4
3 5
9 6
6 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 1-5-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 1-5-2022

G8 57
G7 800
G6 0583 1403 7535
G5 4836
G4 41194 06879 78743 90075
79786 80039 71620
G3 94244 51623
G2 81334
G1 06820
ĐB 366714
Đầu Đuôi
0 0,3
1 4
2 0,3,0
3 5,6,9,4
4 3,4
5 7
6 -
7 9,5
8 3,6
9 4
Đầu Đuôi
0,2,2 0
- 1
- 2
8,0,4,2 3
9,4,3,1 4
3,7 5
3,8 6
5 7
- 8
7,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 25-4-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 25-4-2022

G8 34
G7 420
G6 1051 4393 0206
G5 2829
G4 31679 04800 86287 52017
30920 11276 05598
G3 23974 80975
G2 45633
G1 03543
ĐB 606627
Đầu Đuôi
0 6,0
1 7
2 0,9,0,7
3 4,3
4 3
5 1
6 -
7 9,6,4,5
8 7
9 3,8
Đầu Đuôi
2,0,2 0
5 1
- 2
9,3,4 3
3,7 4
7 5
0,7 6
8,1,2 7
9 8
2,7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 24-4-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 24-4-2022

G8 98
G7 795
G6 3003 9071 2224
G5 9574
G4 56966 64872 33173 84079
19696 42684 27529
G3 10372 02493
G2 67845
G1 63099
ĐB 634515
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 4,9
3 -
4 5
5 -
6 6
7 1,4,2,3,9,2
8 4
9 8,5,6,3,9
Đầu Đuôi
- 0
7 1
7,7 2
0,7,9 3
2,7,8 4
9,4,1 5
6,9 6
- 7
9 8
7,2,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 18-4-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 18-4-2022

G8 17
G7 405
G6 7044 1257 5482
G5 2922
G4 75589 33599 70298 22631
97012 77789 92991
G3 92893 43533
G2 09490
G1 54071
ĐB 997274
Đầu Đuôi
0 5
1 7,2
2 2
3 1,3
4 4
5 7
6 -
7 1,4
8 2,9,9
9 9,8,1,3,0
Đầu Đuôi
9 0
3,9,7 1
8,2,1 2
9,3 3
4,7 4
0 5
- 6
1,5 7
9 8
8,9,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 17-4-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 17-4-2022

G8 50
G7 089
G6 0558 1856 0436
G5 9180
G4 42026 58583 25031 37633
51085 02724 81018
G3 97884 04689
G2 96190
G1 61529
ĐB 884809
Đầu Đuôi
0 9
1 8
2 6,4,9
3 6,1,3
4 -
5 0,8,6
6 -
7 -
8 9,0,3,5,4,9
9 0
Đầu Đuôi
5,8,9 0
3 1
- 2
8,3 3
2,8 4
8 5
5,3,2 6
- 7
5,1 8
8,8,2,0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 11-4-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 11-4-2022

G8 25
G7 554
G6 4054 6790 3069
G5 4915
G4 90670 25704 07824 98621
82368 65119 30014
G3 02023 20320
G2 68320
G1 17125
ĐB 634690
Đầu Đuôi
0 4
1 5,9,4
2 5,4,1,3,0,0,5
3 -
4 -
5 4,4
6 9,8
7 0
8 -
9 0,0
Đầu Đuôi
9,7,2,2,9 0
2 1
- 2
2 3
5,5,0,2,1 4
2,1,2 5
- 6
- 7
6 8
6,1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 10-4-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 10-4-2022

G8 44
G7 546
G6 7242 6530 3348
G5 4657
G4 12150 19762 02234 02064
40136 90888 27820
G3 36875 67453
G2 05642
G1 39555
ĐB 981399
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 0
3 0,4,6
4 4,6,2,8,2
5 7,0,3,5
6 2,4
7 5
8 8
9 9
Đầu Đuôi
3,5,2 0
- 1
4,6,4 2
5 3
4,3,6 4
7,5 5
4,3 6
5 7
4,8 8
9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 4-4-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 4-4-2022

G8 60
G7 150
G6 2663 0632 9472
G5 0988
G4 24270 98863 56890 10614
41130 67217 59164
G3 00622 25808
G2 25125
G1 65732
ĐB 340374
Đầu Đuôi
0 8
1 4,7
2 2,5
3 2,0,2
4 -
5 0
6 0,3,3,4
7 2,0,4
8 8
9 0
Đầu Đuôi
6,5,7,9,3 0
- 1
3,7,2,3 2
6,6 3
1,6,7 4
2 5
- 6
1 7
8,0 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 3-4-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 3-4-2022

G8 96
G7 153
G6 2517 5073 7977
G5 6325
G4 37706 94631 65334 34911
59918 50171 21166
G3 41980 52828
G2 27513
G1 23028
ĐB 223697
Đầu Đuôi
0 6
1 7,1,8,3
2 5,8,8
3 1,4
4 -
5 3
6 6
7 3,7,1
8 0
9 6,7
Đầu Đuôi
8 0
3,1,7 1
- 2
5,7,1 3
3 4
2 5
9,0,6 6
1,7,9 7
1,2,2 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 28-3-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 28-3-2022

G8 68
G7 327
G6 6590 2164 2891
G5 9177
G4 36960 84453 91799 90427
42506 56998 95175
G3 56417 92960
G2 51707
G1 31693
ĐB 385136
Đầu Đuôi
0 6,7
1 7
2 7,7
3 6
4 -
5 3
6 8,4,0,0
7 7,5
8 -
9 0,1,9,8,3
Đầu Đuôi
9,6,6 0
9 1
- 2
5,9 3
6 4
7 5
0,3 6
2,7,2,1,0 7
6,9 8
9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 27-3-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 27-3-2022

G8 38
G7 521
G6 6942 4734 7611
G5 5007
G4 02481 40013 92683 92924
13820 07388 34005
G3 59122 97507
G2 89987
G1 62887
ĐB 827526
Đầu Đuôi
0 7,5,7
1 1,3
2 1,4,0,2,6
3 8,4
4 2
5 -
6 -
7 -
8 1,3,8,7,7
9 -
Đầu Đuôi
2 0
2,1,8 1
4,2 2
1,8 3
3,2 4
0 5
2 6
0,0,8,8 7
3,8 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 21-3-2022

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 21-3-2022

G8 84
G7 228
G6 5041 6862 9748
G5 8366
G4 33947 58925 16466 10611
34963 08148 81330
G3 58896 03728
G2 69334
G1 46984
ĐB 200769
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 8,5,8
3 0,4
4 1,8,7,8
5 -
6 2,6,6,3,9
7 -
8 4,4
9 6
Đầu Đuôi
3 0
4,1 1
6 2
6 3
8,3,8 4
2 5
6,6,9 6
4 7
2,4,4,2 8
6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 20-3-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » XS TTH ngày 20-3-2022

G8 14
G7 470
G6 1352 6980 4102
G5 1273
G4 45616 93011 13639 77296
50638 35868 37522
G3 66099 41941
G2 10967
G1 50115
ĐB 564536
Đầu Đuôi
0 2
1 4,6,1,5
2 2
3 9,8,6
4 1
5 2
6 8,7
7 0,3
8 0
9 6,9
Đầu Đuôi
7,8 0
1,4 1
5,0,2 2
7 3
1 4
1 5
1,9,3 6
6 7
3,6 8
3,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt