XSTV 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Trà Vinh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 15-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Trà Vinh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
94 8 lần 96 8 lần 51 8 lần 23 7 lần 17 7 lần
82 7 lần 04 6 lần 43 6 lần 68 6 lần 77 6 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Trà Vinh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
13 29 ngày 19/03/2021
86 28 ngày 26/03/2021
90 28 ngày 26/03/2021
70 27 ngày 02/04/2021
49 26 ngày 09/04/2021
95 26 ngày 09/04/2021
55 25 ngày 16/04/2021
25 25 ngày 16/04/2021
62 24 ngày 23/04/2021
98 24 ngày 23/04/2021

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 8-10-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 8-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 1-10-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 1-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 24-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 24-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 17-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 17-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 10-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 10-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 3-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 3-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 27-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 27-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 20-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 20-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 13-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 13-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 6-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 6-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 30-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 30-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 23-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 23-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 16-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 16-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 2-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 2-7-2021

G8 87
G7 880
G6 1764 6482 3223
G5 3356
G4 27207 93201 69866 63367
60709 06017 58528
G3 59196 49426
G2 12941
G1 94454
ĐB 531312
Đầu Đuôi
0 7,1,9
1 7,2
2 3,8,6
3 -
4 1
5 6,4
6 4,6,7
7 -
8 7,0,2
9 6
Đầu Đuôi
8 0
0,4 1
8,1 2
2 3
6,5 4
- 5
5,6,9,2 6
8,0,6,1 7
2 8
0 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 25-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 25-6-2021

G8 80
G7 553
G6 1829 6039 0350
G5 1848
G4 65566 27185 48332 68600
98996 02065 53130
G3 60771 56060
G2 91112
G1 24143
ĐB 707542
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 9
3 9,2,0
4 8,3,2
5 3,0
6 6,5,0
7 1
8 0,5
9 6
Đầu Đuôi
8,5,0,3,6 0
7 1
3,1,4 2
5,4 3
- 4
8,6 5
6,9 6
- 7
4 8
2,3 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 18-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 18-6-2021

G8 14
G7 682
G6 4382 2304 9015
G5 9004
G4 86876 63714 24839 14157
89783 70727 46330
G3 16084 47507
G2 68405
G1 26342
ĐB 829097
Đầu Đuôi
0 4,4,7,5
1 4,5,4
2 7
3 9,0
4 2
5 7
6 -
7 6
8 2,2,3,4
9 7
Đầu Đuôi
3 0
- 1
8,8,4 2
8 3
1,0,0,1,8 4
1,0 5
7 6
5,2,0,9 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 11-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 11-6-2021

G8 32
G7 667
G6 6581 4868 9906
G5 8624
G4 59909 47076 87815 86377
83296 88877 95094
G3 07504 05889
G2 05557
G1 22604
ĐB 052296
Đầu Đuôi
0 6,9,4,4
1 5
2 4
3 2
4 -
5 7
6 7,8
7 6,7,7
8 1,9
9 6,4,6
Đầu Đuôi
- 0
8 1
3 2
- 3
2,9,0,0 4
1 5
0,7,9,9 6
6,7,7,5 7
6 8
0,8 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 4-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 4-6-2021

G8 10
G7 319
G6 1093 6532 9835
G5 7752
G4 53616 38448 81294 74023
80294 80672 24277
G3 79215 58868
G2 65952
G1 10169
ĐB 548226
Đầu Đuôi
0 -
1 0,9,6,5
2 3,6
3 2,5
4 8
5 2,2
6 8,9
7 2,7
8 -
9 3,4,4
Đầu Đuôi
1 0
- 1
3,5,7,5 2
9,2 3
9,9 4
3,1 5
1,2 6
7 7
4,6 8
1,6 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 28-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 28-5-2021

G8 96
G7 793
G6 7671 2875 8418
G5 6603
G4 23845 83288 98317 22828
91880 14897 12143
G3 61714 61646
G2 47542
G1 42348
ĐB 080453
Đầu Đuôi
0 3
1 8,7,4
2 8
3 -
4 5,3,6,2,8
5 3
6 -
7 1,5
8 8,0
9 6,3,7
Đầu Đuôi
8 0
7 1
4 2
9,0,4,5 3
1 4
7,4 5
9,4 6
1,9 7
1,8,2,4 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 21-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 21-5-2021

G8 73
G7 434
G6 0415 6928 1636
G5 0726
G4 77430 13077 08135 62017
09778 63604 30768
G3 15543 60144
G2 06494
G1 59443
ĐB 090253
Đầu Đuôi
0 4
1 5,7
2 8,6
3 4,6,0,5
4 3,4,3
5 3
6 8
7 3,7,8
8 -
9 4
Đầu Đuôi
3 0
- 1
- 2
7,4,4,5 3
3,0,4,9 4
1,3 5
3,2 6
7,1 7
2,7,6 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 14-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 14-5-2021

G8 80
G7 596
G6 7723 7108 2905
G5 4124
G4 75579 69251 19064 24861
69777 94185 03372
G3 18345 98496
G2 32502
G1 38817
ĐB 797127
Đầu Đuôi
0 8,5,2
1 7
2 3,4,7
3 -
4 5
5 1
6 4,1
7 9,7,2
8 0,5
9 6,6
Đầu Đuôi
8 0
5,6 1
7,0 2
2 3
2,6 4
0,8,4 5
9,9 6
7,1,2 7
0 8
7 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 7-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 7-5-2021

G8 43
G7 663
G6 3229 2437 3417
G5 4846
G4 96114 90357 53247 31123
76500 97822 28675
G3 17678 77640
G2 07696
G1 09068
ĐB 092951
Đầu Đuôi
0 0
1 7,4
2 9,3,2
3 7
4 3,6,7,0
5 7,1
6 3,8
7 5,8
8 -
9 6
Đầu Đuôi
0,4 0
5 1
2 2
4,6,2 3
1 4
7 5
4,9 6
3,1,5,4 7
7,6 8
2 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 30-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 30-4-2021

G8 99
G7 620
G6 3582 0788 1360
G5 9609
G4 96847 24945 23066 58958
88532 42323 70129
G3 65347 63079
G2 28451
G1 74273
ĐB 326379
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 0,3,9
3 2
4 7,5,7
5 8,1
6 0,6
7 9,3,9
8 2,8
9 9
Đầu Đuôi
2,6 0
5 1
8,3 2
2,7 3
- 4
4 5
6 6
4,4 7
8,5 8
9,0,2,7,7 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 23-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 23-4-2021

G8 98
G7 119
G6 6935 9206 3684
G5 7102
G4 77547 12382 52662 78987
13623 63521 42703
G3 98883 97879
G2 55617
G1 33662
ĐB 322166
Đầu Đuôi
0 6,2,3
1 9,7
2 3,1
3 5
4 7
5 -
6 2,2,6
7 9
8 4,2,7,3
9 8
Đầu Đuôi
- 0
2 1
0,8,6,6 2
2,0,8 3
8 4
3 5
0,6 6
4,8,1 7
9 8
1,7 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 16-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 16-4-2021

G8 51
G7 124
G6 8972 6769 7461
G5 4498
G4 44017 40362 52697 87058
14730 07651 82294
G3 30568 66355
G2 15905
G1 76625
ĐB 857599
Đầu Đuôi
0 5
1 7
2 4,5
3 0
4 -
5 1,8,1,5
6 9,1,2,8
7 2
8 -
9 8,7,4,9
Đầu Đuôi
3 0
5,6,5 1
7,6 2
- 3
2,9 4
5,0,2 5
- 6
1,9 7
9,5,6 8
6,9 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 9-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 9-4-2021

G8 16
G7 850
G6 9951 8843 6394
G5 1549
G4 08527 69601 95781 84275
91924 60545 70728
G3 77689 29851
G2 07900
G1 43652
ĐB 948895
Đầu Đuôi
0 1,0
1 6
2 7,4,8
3 -
4 3,9,5
5 0,1,1,2
6 -
7 5
8 1,9
9 4,5
Đầu Đuôi
5,0 0
5,0,8,5 1
5 2
4 3
9,2 4
7,4,9 5
1 6
2 7
2 8
4,8 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 2-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 2-4-2021

G8 72
G7 489
G6 9316 9904 9327
G5 5781
G4 27900 67682 76669 31716
97270 74677 25046
G3 80753 83136
G2 98334
G1 89756
ĐB 243293
Đầu Đuôi
0 4,0
1 6,6
2 7
3 6,4
4 6
5 3,6
6 9
7 2,0,7
8 9,1,2
9 3
Đầu Đuôi
0,7 0
8 1
7,8 2
5,9 3
0,3 4
- 5
1,1,4,3,5 6
2,7 7
- 8
8,6 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 26-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 26-3-2021

G8 86
G7 988
G6 4223 0451 3665
G5 1761
G4 31068 06360 93390 25009
40141 41254 67782
G3 68448 51973
G2 57881
G1 71810
ĐB 661120
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 3,0
3 -
4 1,8
5 1,4
6 5,1,8,0
7 3
8 6,8,2,1
9 0
Đầu Đuôi
6,9,1,2 0
5,6,4,8 1
8 2
2,7 3
5 4
6 5
8 6
- 7
8,6,4 8
0 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 19-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 19-3-2021

G8 13
G7 907
G6 4664 9832 1189
G5 9936
G4 14350 76240 94518 24863
32230 71455 91910
G3 99725 09771
G2 75694
G1 92194
ĐB 441539
Đầu Đuôi
0 7
1 3,8,0
2 5
3 2,6,0,9
4 0
5 0,5
6 4,3
7 1
8 9
9 4,4
Đầu Đuôi
5,4,3,1 0
7 1
3 2
1,6 3
6,9,9 4
5,2 5
3 6
0 7
1 8
8,3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt