XSTV 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Trà Vinh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 13-5-2022

G8 45
G7 969
G6 8362 9255 4462
G5 1753
G4 67531 82468 95536 86312
35784 68006 03972
G3 77229 38654
G2 99687
G1 24043
ĐB 918861
Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 9
3 1,6
4 5,3
5 5,3,4
6 9,2,2,8,1
7 2
8 4,7
9 -
Đầu Đuôi
- 0
3,6 1
6,6,1,7 2
5,4 3
8,5 4
4,5 5
3,0 6
8 7
6 8
6,2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Trà Vinh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
31 12 lần 15 10 lần 04 10 lần 12 9 lần 02 9 lần
70 8 lần 60 8 lần 64 8 lần 88 8 lần 20 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Trà Vinh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
41 24 ngày 26/11/2021
47 23 ngày 03/12/2021
79 20 ngày 24/12/2021
71 18 ngày 07/01/2022
37 17 ngày 14/01/2022
42 15 ngày 28/01/2022
05 14 ngày 04/02/2022
16 13 ngày 11/02/2022
13 13 ngày 11/02/2022
00 12 ngày 18/02/2022

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 6-5-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 6-5-2022

G8 02
G7 186
G6 2629 3117 3938
G5 8463
G4 24809 73731 48282 69902
61518 60019 33392
G3 37517 39266
G2 48329
G1 33190
ĐB 848488
Đầu Đuôi
0 2,9,2
1 7,8,9,7
2 9,9
3 8,1
4 -
5 -
6 3,6
7 -
8 6,2,8
9 2,0
Đầu Đuôi
9 0
3 1
0,8,0,9 2
6 3
- 4
- 5
8,6 6
1,1 7
3,1,8 8
2,0,1,2 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 29-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 29-4-2022

G8 30
G7 096
G6 2163 4260 9996
G5 8110
G4 82987 46754 42208 50440
19628 43515 28992
G3 96390 17790
G2 76451
G1 64283
ĐB 182968
Đầu Đuôi
0 8
1 0,5
2 8
3 0
4 0
5 4,1
6 3,0,8
7 -
8 7,3
9 6,6,2,0,0
Đầu Đuôi
3,6,1,4,9,9 0
5 1
9 2
6,8 3
5 4
1 5
9,9 6
8 7
0,2,6 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 22-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 22-4-2022

G8 07
G7 714
G6 9964 9486 0272
G5 1370
G4 09732 05315 62014 47278
39003 04156 08477
G3 91109 22196
G2 02853
G1 03625
ĐB 855406
Đầu Đuôi
0 7,3,9,6
1 4,5,4
2 5
3 2
4 -
5 6,3
6 4
7 2,0,8,7
8 6
9 6
Đầu Đuôi
7 0
- 1
7,3 2
0,5 3
1,6,1 4
1,2 5
8,5,9,0 6
0,7 7
7 8
0 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 15-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 15-4-2022

G8 12
G7 846
G6 6469 2191 5058
G5 5466
G4 00194 01778 72592 26455
41649 34885 07466
G3 38238 09515
G2 70515
G1 98091
ĐB 827426
Đầu Đuôi
0 -
1 2,5,5
2 6
3 8
4 6,9
5 8,5
6 9,6,6
7 8
8 5
9 1,4,2,1
Đầu Đuôi
- 0
9,9 1
1,9 2
- 3
9 4
5,8,1,1 5
4,6,6,2 6
- 7
5,7,3 8
6,4 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 8-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 8-4-2022

G8 83
G7 563
G6 8260 1230 5374
G5 5906
G4 57635 04458 30577 73470
98968 20274 77622
G3 07677 54317
G2 24676
G1 95011
ĐB 236193
Đầu Đuôi
0 6
1 7,1
2 2
3 0,5
4 -
5 8
6 3,0,8
7 4,7,0,4,7,6
8 3
9 3
Đầu Đuôi
6,3,7 0
1 1
2 2
8,6,9 3
7,7 4
3 5
0,7 6
7,7,1 7
5,6 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 1-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 1-4-2022

G8 88
G7 652
G6 2538 1580 2190
G5 6820
G4 21398 60068 88311 89169
84598 00904 11754
G3 82294 90486
G2 67227
G1 91622
ĐB 471381
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 0,7,2
3 8
4 -
5 2,4
6 8,9
7 -
8 8,0,6,1
9 0,8,8,4
Đầu Đuôi
8,9,2 0
1,8 1
5,2 2
- 3
0,5,9 4
- 5
8 6
2 7
8,3,9,6,9 8
6 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 25-3-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 25-3-2022

G8 50
G7 261
G6 8954 6796 1948
G5 9094
G4 59550 20931 05120 68322
33655 79322 37649
G3 99544 16240
G2 22077
G1 40526
ĐB 956634
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 0,2,2,6
3 1,4
4 8,9,4,0
5 0,4,0,5
6 1
7 7
8 -
9 6,4
Đầu Đuôi
5,5,2,4 0
6,3 1
2,2 2
- 3
5,9,4,3 4
5 5
9,2 6
7 7
4 8
4 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 18-3-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 18-3-2022

G8 17
G7 157
G6 5351 2928 5556
G5 9785
G4 10158 79311 75565 00014
26746 74576 21553
G3 23259 28514
G2 00712
G1 54650
ĐB 191488
Đầu Đuôi
0 -
1 7,1,4,4,2
2 8
3 -
4 6
5 7,1,6,8,3,9,0
6 5
7 6
8 5,8
9 -
Đầu Đuôi
5 0
5,1 1
1 2
5 3
1,1 4
8,6 5
5,4,7 6
1,5 7
2,5,8 8
5 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 11-3-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 11-3-2022

G8 03
G7 258
G6 4881 1195 5844
G5 0043
G4 25331 34904 58306 83851
40126 38718 09110
G3 45695 58168
G2 99222
G1 98935
ĐB 379063
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1 8,0
2 6,2
3 1,5
4 4,3
5 8,1
6 8,3
7 -
8 1
9 5,5
Đầu Đuôi
1 0
8,3,5 1
2 2
0,4,6 3
4,0 4
9,9,3 5
0,2 6
- 7
5,1,6 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 4-3-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 4-3-2022

G8 58
G7 127
G6 5638 1867 5839
G5 3351
G4 95099 58599 55360 84331
08008 16275 74173
G3 33564 00292
G2 39282
G1 11297
ĐB 931989
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 7
3 8,9,1
4 -
5 8,1
6 7,0,4
7 5,3
8 2,9
9 9,9,2,7
Đầu Đuôi
6 0
5,3 1
9,8 2
7 3
6 4
7 5
- 6
2,6,9 7
5,3,0 8
3,9,9,8 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 25-2-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 25-2-2022

G8 73
G7 980
G6 5231 0324 0275
G5 1155
G4 93921 92563 77325 79473
08384 42507 63344
G3 10533 63069
G2 58555
G1 61498
ĐB 131544
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 4,1,5
3 1,3
4 4,4
5 5,5
6 3,9
7 3,5,3
8 0,4
9 8
Đầu Đuôi
8 0
3,2 1
- 2
7,6,7,3 3
2,8,4,4 4
7,5,2,5 5
- 6
0 7
9 8
6 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 18-2-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 18-2-2022

G8 00
G7 461
G6 9715 7399 8455
G5 7840
G4 13323 02918 55725 07889
93357 52122 54789
G3 35101 45260
G2 29888
G1 27610
ĐB 767743
Đầu Đuôi
0 0,1
1 5,8,0
2 3,5,2
3 -
4 0,3
5 5,7
6 1,0
7 -
8 9,9,8
9 9
Đầu Đuôi
0,4,6,1 0
6,0 1
2 2
2,4 3
- 4
1,5,2 5
- 6
5 7
1,8 8
9,8,8 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 11-2-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 11-2-2022

G8 93
G7 848
G6 6560 3566 2799
G5 8124
G4 75291 88216 79970 79908
59067 85810 53621
G3 03104 97357
G2 38874
G1 53713
ĐB 742615
Đầu Đuôi
0 8,4
1 6,0,3,5
2 4,1
3 -
4 8
5 7
6 0,6,7
7 0,4
8 -
9 3,9,1
Đầu Đuôi
6,7,1 0
9,2 1
- 2
9,1 3
2,0,7 4
1 5
6,1 6
6,5 7
4,0 8
9 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 4-2-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 4-2-2022

G8 98
G7 543
G6 1583 2757 4768
G5 4853
G4 33692 66356 53405 94033
60312 29186 33683
G3 19064 71833
G2 68274
G1 61493
ĐB 745485
Đầu Đuôi
0 5
1 2
2 -
3 3,3
4 3
5 7,3,6
6 8,4
7 4
8 3,6,3,5
9 8,2,3
Đầu Đuôi
- 0
- 1
9,1 2
4,8,5,3,8,3,9 3
6,7 4
0,8 5
5,8 6
5 7
9,6 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 28-1-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 28-1-2022

G8 35
G7 621
G6 4200 4090 2293
G5 5149
G4 28381 88873 60464 10432
41189 22750 61420
G3 24934 34226
G2 60418
G1 91142
ĐB 656106
Đầu Đuôi
0 0,6
1 8
2 1,0,6
3 5,2,4
4 9,2
5 0
6 4
7 3
8 1,9
9 0,3
Đầu Đuôi
0,9,5,2 0
2,8 1
3,4 2
9,7 3
6,3 4
3 5
2,0 6
- 7
1 8
4,8 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 21-1-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 21-1-2022

G8 89
G7 834
G6 4174 6280 1953
G5 2661
G4 36357 54965 99265 86522
56265 36432 57525
G3 34356 05675
G2 73186
G1 07336
ĐB 290538
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 2,5
3 4,2,6,8
4 -
5 3,7,6
6 1,5,5,5
7 4,5
8 9,0,6
9 -
Đầu Đuôi
8 0
6 1
2,3 2
5 3
3,7 4
6,6,6,2,7 5
5,8,3 6
5 7
3 8
8 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 14-1-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 14-1-2022

G8 45
G7 681
G6 9472 1997 5018
G5 7412
G4 56237 17204 74850 65783
12712 74824 83718
G3 05908 60207
G2 86017
G1 62642
ĐB 042902
Đầu Đuôi
0 4,8,7,2
1 8,2,2,8,7
2 4
3 7
4 5,2
5 0
6 -
7 2
8 1,3
9 7
Đầu Đuôi
5 0
8 1
7,1,1,4,0 2
8 3
0,2 4
4 5
- 6
9,3,0,1 7
1,1,0 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 7-1-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 7-1-2022

G8 84
G7 099
G6 1340 1797 2531
G5 3993
G4 43886 64084 48171 07860
44327 62616 10849
G3 01859 17195
G2 83787
G1 86095
ĐB 135363
Đầu Đuôi
0 -
1 6
2 7
3 1
4 0,9
5 9
6 0,3
7 1
8 4,6,4,7
9 9,7,3,5,5
Đầu Đuôi
4,6 0
3,7 1
- 2
9,6 3
8,8 4
9,9 5
8,1 6
9,2,8 7
- 8
9,4,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt