XSVL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 23-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vĩnh Long trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 12 lần 91 11 lần 43 11 lần 88 10 lần 79 10 lần
69 10 lần 00 9 lần 28 9 lần 90 9 lần 11 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vĩnh Long

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
92 25 ngày 22/01/2021
85 24 ngày 29/01/2021
56 23 ngày 05/02/2021
53 22 ngày 12/02/2021
25 19 ngày 05/03/2021
48 16 ngày 26/03/2021
14 16 ngày 26/03/2021
94 15 ngày 02/04/2021
82 13 ngày 16/04/2021
62 13 ngày 16/04/2021

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 16-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 16-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 2-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 2-7-2021

G8 04
G7 028
G6 1610 7245 0064
G5 4198
G4 71239 29750 01939 21431
29591 93311 31169
G3 83657 09203
G2 92989
G1 94484
ĐB 065068
Đầu Đuôi
0 4,3
1 0,1
2 8
3 9,9,1
4 5
5 0,7
6 4,9,8
7 -
8 9,4
9 8,1
Đầu Đuôi
1,5 0
3,9,1 1
- 2
0 3
0,6,8 4
4 5
- 6
5 7
2,9,6 8
3,3,6,8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 25-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 25-6-2021

G8 90
G7 916
G6 7670 1916 8979
G5 0788
G4 21647 82688 13801 04795
42537 80497 04969
G3 22886 79740
G2 25022
G1 58240
ĐB 823143
Đầu Đuôi
0 1
1 6,6
2 2
3 7
4 7,0,0,3
5 -
6 9
7 0,9
8 8,8,6
9 0,5,7
Đầu Đuôi
9,7,4,4 0
0 1
2 2
4 3
- 4
9 5
1,1,8 6
4,3,9 7
8,8 8
7,6 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 18-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 18-6-2021

G8 17
G7 875
G6 9795 2437 6136
G5 6050
G4 49737 83004 90300 24023
84291 93949 14718
G3 51540 91298
G2 17822
G1 78044
ĐB 132596
Đầu Đuôi
0 4,0
1 7,8
2 3,2
3 7,6,7
4 9,0,4
5 0
6 -
7 5
8 -
9 5,1,8,6
Đầu Đuôi
5,0,4 0
9 1
2 2
2 3
0,4 4
7,9 5
3,9 6
1,3,3 7
1,9 8
4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 11-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 11-6-2021

G8 29
G7 374
G6 2761 1878 2220
G5 3344
G4 08872 78016 30602 77643
53634 77481 76311
G3 80746 91181
G2 68021
G1 48743
ĐB 754874
Đầu Đuôi
0 2
1 6,1
2 9,0,1
3 4
4 4,3,6,3
5 -
6 1
7 4,8,2,4
8 1,1
9 -
Đầu Đuôi
2 0
6,8,1,8,2 1
7,0 2
4,4 3
7,4,3,7 4
- 5
1,4 6
- 7
7 8
2 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 4-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 4-6-2021

G8 71
G7 598
G6 1545 9070 5344
G5 8613
G4 45717 51161 37387 71945
31828 02831 15303
G3 43677 38365
G2 91489
G1 65567
ĐB 742628
Đầu Đuôi
0 3
1 3,7
2 8,8
3 1
4 5,4,5
5 -
6 1,5,7
7 1,0,7
8 7,9
9 8
Đầu Đuôi
7 0
7,6,3 1
- 2
1,0 3
4 4
4,4,6 5
- 6
1,8,7,6 7
9,2,2 8
8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 28-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 28-5-2021

G8 65
G7 607
G6 9078 5046 1127
G5 9224
G4 28043 43111 21464 04902
49135 54307 43093
G3 51400 83330
G2 37093
G1 06499
ĐB 150365
Đầu Đuôi
0 7,2,7,0
1 1
2 7,4
3 5,0
4 6,3
5 -
6 5,4,5
7 8
8 -
9 3,3,9
Đầu Đuôi
0,3 0
1 1
0 2
4,9,9 3
2,6 4
6,3,6 5
4 6
0,2,0 7
7 8
9 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 21-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 21-5-2021

G8 76
G7 286
G6 9933 3964 7447
G5 0719
G4 13129 23084 08840 16765
06312 73079 28635
G3 26276 91037
G2 89240
G1 72396
ĐB 579595
Đầu Đuôi
0 -
1 9,2
2 9
3 3,5,7
4 7,0,0
5 -
6 4,5
7 6,9,6
8 6,4
9 6,5
Đầu Đuôi
4,4 0
- 1
1 2
3 3
6,8 4
6,3,9 5
7,8,7,9 6
4,3 7
- 8
1,2,7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 14-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 14-5-2021

G8 42
G7 658
G6 8509 9237 9299
G5 8430
G4 51375 68532 05784 12198
17589 05463 23899
G3 57802 60878
G2 75129
G1 34817
ĐB 831978
Đầu Đuôi
0 9,2
1 7
2 9
3 7,0,2
4 2
5 8
6 3
7 5,8,8
8 4,9
9 9,8,9
Đầu Đuôi
3 0
- 1
4,3,0 2
6 3
8 4
7 5
- 6
3,1 7
5,9,7,7 8
0,9,8,9,2 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 7-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 7-5-2021

G8 45
G7 040
G6 6410 2905 4063
G5 0590
G4 44280 27500 59821 82020
51018 31559 68169
G3 05972 29966
G2 98308
G1 39252
ĐB 246959
Đầu Đuôi
0 5,0,8
1 0,8
2 1,0
3 -
4 5,0
5 9,2,9
6 3,9,6
7 2
8 0
9 0
Đầu Đuôi
4,1,9,8,0,2 0
2 1
7,5 2
6 3
- 4
4,0 5
6 6
- 7
1,0 8
5,6,5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 30-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 30-4-2021

G8 32
G7 554
G6 6987 4526 1917
G5 7155
G4 16706 12028 94741 93954
78091 15069 36319
G3 13579 48329
G2 33701
G1 50649
ĐB 967622
Đầu Đuôi
0 6,1
1 7,9
2 6,8,9,2
3 2
4 1,9
5 4,5,4
6 9
7 9
8 7
9 1
Đầu Đuôi
- 0
4,9,0 1
3,2 2
- 3
5,5 4
5 5
2,0 6
8,1 7
2 8
6,1,7,2,4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 23-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 23-4-2021

G8 61
G7 204
G6 8202 0784 4783
G5 3500
G4 26393 48988 10871 62828
10715 49995 22534
G3 85228 02641
G2 40538
G1 66597
ĐB 453651
Đầu Đuôi
0 4,2,0
1 5
2 8,8
3 4,8
4 1
5 1
6 1
7 1
8 4,3,8
9 3,5,7
Đầu Đuôi
0 0
6,7,4,5 1
0 2
8,9 3
0,8,3 4
1,9 5
- 6
9 7
8,2,2,3 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 16-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 16-4-2021

G8 58
G7 267
G6 5775 1135 0382
G5 5134
G4 62057 02087 97479 57822
25102 96562 61102
G3 36395 73128
G2 28483
G1 96502
ĐB 613263
Đầu Đuôi
0 2,2,2
1 -
2 2,8
3 5,4
4 -
5 8,7
6 7,2,3
7 5,9
8 2,7,3
9 5
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8,2,0,6,0,0 2
8,6 3
3 4
7,3,9 5
- 6
6,5,8 7
5,2 8
7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 9-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 9-4-2021

G8 79
G7 995
G6 4402 5359 8903
G5 2166
G4 27966 15115 57204 82100
13759 14783 79240
G3 92904 23233
G2 45466
G1 43943
ĐB 442542
Đầu Đuôi
0 2,3,4,0,4
1 5
2 -
3 3
4 0,3,2
5 9,9
6 6,6,6
7 9
8 3
9 5
Đầu Đuôi
0,4 0
- 1
0,4 2
0,8,3,4 3
0,0 4
9,1 5
6,6,6 6
- 7
- 8
7,5,5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 2-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 2-4-2021

G8 28
G7 655
G6 9684 2538 5217
G5 1202
G4 63393 93372 42634 47791
99950 84094 66776
G3 30950 80531
G2 06631
G1 30182
ĐB 975179
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 8
3 8,4,1,1
4 -
5 5,0,0
6 -
7 2,6,9
8 4,2
9 3,1,4
Đầu Đuôi
5,5 0
9,3,3 1
0,7,8 2
9 3
8,3,9 4
5 5
7 6
1 7
2,3 8
7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 26-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 26-3-2021

G8 70
G7 310
G6 0091 4532 8936
G5 9614
G4 01657 73683 81572 48859
95990 08172 18648
G3 89811 42690
G2 85526
G1 87254
ĐB 849537
Đầu Đuôi
0 -
1 0,4,1
2 6
3 2,6,7
4 8
5 7,9,4
6 -
7 0,2,2
8 3
9 1,0,0
Đầu Đuôi
7,1,9,9 0
9,1 1
3,7,7 2
8 3
1,5 4
- 5
3,2 6
5,3 7
4 8
5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 19-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 19-3-2021

G8 11
G7 201
G6 8959 8735 4483
G5 5471
G4 07116 19468 21469 16427
08088 12250 53079
G3 11636 13006
G2 39965
G1 52077
ĐB 118289
Đầu Đuôi
0 1,6
1 1,6
2 7
3 5,6
4 -
5 9,0
6 8,9,5
7 1,9,7
8 3,8,9
9 -
Đầu Đuôi
5 0
1,0,7 1
- 2
8 3
- 4
3,6 5
1,3,0 6
2,7 7
6,8 8
5,6,7,8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 12-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 12-3-2021

G8 49
G7 494
G6 7620 8900 7805
G5 6134
G4 79242 66329 92809 33372
28347 37243 06277
G3 58882 31435
G2 49148
G1 60901
ĐB 288490
Đầu Đuôi
0 0,5,9,1
1 -
2 0,9
3 4,5
4 9,2,7,3,8
5 -
6 -
7 2,7
8 2
9 4,0
Đầu Đuôi
2,0,9 0
0 1
4,7,8 2
4 3
9,3 4
0,3 5
- 6
4,7 7
4 8
4,2,0 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 5-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 5-3-2021

G8 41
G7 421
G6 7020 9441 4599
G5 2297
G4 54146 26420 90930 70648
10421 67306 30876
G3 49508 22530
G2 68420
G1 43125
ĐB 231921
Đầu Đuôi
0 6,8
1 -
2 1,0,0,1,0,5,1
3 0,0
4 1,1,6,8
5 -
6 -
7 6
8 -
9 9,7
Đầu Đuôi
2,2,3,3,2 0
4,2,4,2,2 1
- 2
- 3
- 4
2 5
4,0,7 6
9 7
4,0 8
9 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 26-2-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 26-2-2021

G8 11
G7 446
G6 7405 6739 0823
G5 3005
G4 61398 31268 91771 44203
46290 97390 64000
G3 07069 80125
G2 93891
G1 07257
ĐB 046384
Đầu Đuôi
0 5,5,3,0
1 1
2 3,5
3 9
4 6
5 7
6 8,9
7 1
8 4
9 8,0,0,1
Đầu Đuôi
9,9,0 0
1,7,9 1
- 2
2,0 3
8 4
0,0,2 5
4 6
5 7
9,6 8
3,6 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 19-2-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 19-2-2021

G8 29
G7 959
G6 1032 0337 9821
G5 5669
G4 80202 44639 09493 43843
79145 11175 92740
G3 76636 21357
G2 32157
G1 82016
ĐB 560838
Đầu Đuôi
0 2
1 6
2 9,1
3 2,7,9,6,8
4 3,5,0
5 9,7,7
6 9
7 5
8 -
9 3
Đầu Đuôi
4 0
2 1
3,0 2
9,4 3
- 4
4,7 5
3,1 6
3,5,5 7
3 8
2,5,6,3 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 12-2-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 12-2-2021

G8 67
G7 691
G6 1709 1327 3042
G5 4242
G4 75738 91881 30688 14543
97706 22955 88139
G3 06508 14853
G2 54691
G1 37020
ĐB 223686
Đầu Đuôi
0 9,6,8
1 -
2 7,0
3 8,9
4 2,2,3
5 5,3
6 7
7 -
8 1,8,6
9 1,1
Đầu Đuôi
2 0
9,8,9 1
4,4 2
4,5 3
- 4
5 5
0,8 6
6,2 7
3,8,0 8
0,3 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 5-2-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 5-2-2021

G8 38
G7 704
G6 9316 3491 0331
G5 4181
G4 40215 96875 64267 81872
06687 72508 30902
G3 22079 77532
G2 23676
G1 05955
ĐB 462856
Đầu Đuôi
0 4,8,2
1 6,5
2 -
3 8,1,2
4 -
5 5,6
6 7
7 5,2,9,6
8 1,7
9 1
Đầu Đuôi
- 0
9,3,8 1
7,0,3 2
- 3
0 4
1,7,5 5
1,7,5 6
6,8 7
3,0 8
7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 29-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 29-1-2021

G8 00
G7 544
G6 8189 7524 8751
G5 9544
G4 85554 53825 84554 08635
43485 56058 41203
G3 59999 24448
G2 61163
G1 03631
ĐB 899155
Đầu Đuôi
0 0,3
1 -
2 4,5
3 5,1
4 4,4,8
5 1,4,4,8,5
6 3
7 -
8 9,5
9 9
Đầu Đuôi
0 0
5,3 1
- 2
0,6 3
4,2,4,5,5 4
2,3,8,5 5
- 6
- 7
5,4 8
8,9 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 22-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 22-1-2021

G8 54
G7 628
G6 6650 6322 5739
G5 0470
G4 01453 99800 19250 41769
41544 19814 53395
G3 57088 65292
G2 93843
G1 83789
ĐB 247149
Đầu Đuôi
0 0
1 4
2 8,2
3 9
4 4,3,9
5 4,0,3,0
6 9
7 0
8 8,9
9 5,2
Đầu Đuôi
5,7,0,5 0
- 1
2,9 2
5,4 3
5,4,1 4
9 5
- 6
- 7
2,8 8
3,6,8,4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 15-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 15-1-2021

G8 69
G7 747
G6 5111 9371 7488
G5 5605
G4 94639 56524 07188 34311
59713 29579 29817
G3 53878 32267
G2 69294
G1 56178
ĐB 753821
Đầu Đuôi
0 5
1 1,1,3,7
2 4,1
3 9
4 7
5 -
6 9,7
7 1,9,8,8
8 8,8
9 4
Đầu Đuôi
- 0
1,7,1,2 1
- 2
1 3
2,9 4
0 5
- 6
4,1,6 7
8,8,7,7 8
6,3,7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 8-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 8-1-2021

G8 70
G7 499
G6 6788 1402 5011
G5 7517
G4 68758 46179 80092 05586
55590 53294 35591
G3 18568 60461
G2 25726
G1 98989
ĐB 646698
Đầu Đuôi
0 2
1 1,7
2 6
3 -
4 -
5 8
6 8,1
7 0,9
8 8,6,9
9 9,2,0,4,1,8
Đầu Đuôi
7,9 0
1,9,6 1
0,9 2
- 3
9 4
- 5
8,2 6
1 7
8,5,6,9 8
9,7,8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 1-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 1-1-2021

G8 75
G7 972
G6 2535 3415 5888
G5 9070
G4 74391 52329 22843 20521
46477 69086 83924
G3 57169 67303
G2 16524
G1 00806
ĐB 145743
Đầu Đuôi
0 3,6
1 5
2 9,1,4,4
3 5
4 3,3
5 -
6 9
7 5,2,0,7
8 8,6
9 1
Đầu Đuôi
7 0
9,2 1
7 2
4,0,4 3
2,2 4
7,3,1 5
8,0 6
7 7
8 8
2,6 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt