XSVL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 24-6-2022

G8 29
G7 544
G6 1694 8493 8738
G5 9063
G4 91458 14307 83394 68317
62301 89178 85993
G3 85241 15965
G2 04106
G1 71964
ĐB 431608
Đầu Đuôi
0 7,1,6,8
1 7
2 9
3 8
4 4,1
5 8
6 3,5,4
7 8
8 -
9 4,3,4,3
Đầu Đuôi
- 0
0,4 1
- 2
9,6,9 3
4,9,9,6 4
6 5
0 6
0,1 7
3,5,7,0 8
2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vĩnh Long trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
48 11 lần 80 10 lần 03 10 lần 73 10 lần 58 10 lần
78 9 lần 55 9 lần 16 9 lần 12 9 lần 41 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vĩnh Long

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
05 27 ngày 17/12/2021
53 18 ngày 18/02/2022
54 17 ngày 25/02/2022
30 16 ngày 04/03/2022
18 16 ngày 04/03/2022
39 15 ngày 11/03/2022
85 14 ngày 18/03/2022
70 12 ngày 01/04/2022
22 12 ngày 01/04/2022
80 12 ngày 01/04/2022

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 17-6-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 17-6-2022

G8 69
G7 304
G6 4614 7926 0708
G5 7745
G4 86337 20282 17592 53947
19957 33558 88395
G3 74366 78094
G2 00149
G1 44414
ĐB 645326
Đầu Đuôi
0 4,8
1 4,4
2 6,6
3 7
4 5,7,9
5 7,8
6 9,6
7 -
8 2
9 2,5,4
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8,9 2
- 3
0,1,9,1 4
4,9 5
2,6,2 6
3,4,5 7
0,5 8
6,4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 10-6-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 10-6-2022

G8 79
G7 965
G6 7056 5195 1836
G5 0573
G4 43782 33434 16496 65993
21798 57973 02362
G3 18588 66095
G2 89045
G1 83069
ĐB 755513
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 -
3 6,4
4 5
5 6
6 5,2,9
7 9,3,3
8 2,8
9 5,6,3,8,5
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8,6 2
7,9,7,1 3
3 4
6,9,9,4 5
5,3,9 6
- 7
9,8 8
7,6 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 3-6-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 3-6-2022

G8 19
G7 747
G6 9314 6826 8537
G5 2412
G4 12658 41002 89756 02555
97700 13562 80174
G3 41528 99804
G2 01217
G1 95975
ĐB 961258
Đầu Đuôi
0 2,0,4
1 9,4,2,7
2 6,8
3 7
4 7
5 8,6,5,8
6 2
7 4,5
8 -
9 -
Đầu Đuôi
0 0
- 1
1,0,6 2
- 3
1,7,0 4
5,7 5
2,5 6
4,3,1 7
5,2,5 8
1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 27-5-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 27-5-2022

G8 08
G7 416
G6 1960 6807 8855
G5 8202
G4 59099 30162 25926 26160
87403 34114 45979
G3 13703 36009
G2 62448
G1 87631
ĐB 807337
Đầu Đuôi
0 8,7,2,3,3,9
1 6,4
2 6
3 1,7
4 8
5 5
6 0,2,0
7 9
8 -
9 9
Đầu Đuôi
6,6 0
3 1
0,6 2
0,0 3
1 4
5 5
1,2 6
0,3 7
0,4 8
9,7,0 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 20-5-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 20-5-2022

G8 20
G7 502
G6 4611 9974 9091
G5 8348
G4 42667 83446 06131 00686
57677 25149 46392
G3 09848 52945
G2 18967
G1 95472
ĐB 521232
Đầu Đuôi
0 2
1 1
2 0
3 1,2
4 8,6,9,8,5
5 -
6 7,7
7 4,7,2
8 6
9 1,2
Đầu Đuôi
2 0
1,9,3 1
0,9,7,3 2
- 3
7 4
4 5
4,8 6
6,7,6 7
4,4 8
4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 13-5-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 13-5-2022

G8 01
G7 087
G6 6915 7943 0633
G5 7424
G4 53403 37599 75683 94023
10834 48433 33838
G3 36158 46976
G2 35291
G1 19498
ĐB 500767
Đầu Đuôi
0 1,3
1 5
2 4,3
3 3,4,3,8
4 3
5 8
6 7
7 6
8 7,3
9 9,1,8
Đầu Đuôi
- 0
0,9 1
- 2
4,3,0,8,2,3 3
2,3 4
1 5
7 6
8,6 7
3,5,9 8
9 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 6-5-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 6-5-2022

G8 49
G7 707
G6 1615 7456 0409
G5 6497
G4 70871 46610 72882 65733
31551 99321 90355
G3 63925 28127
G2 36602
G1 06859
ĐB 890232
Đầu Đuôi
0 7,9,2
1 5,0
2 1,5,7
3 3,2
4 9
5 6,1,5,9
6 -
7 1
8 2
9 7
Đầu Đuôi
1 0
7,5,2 1
8,0,3 2
3 3
- 4
1,5,2 5
5 6
0,9,2 7
- 8
4,0,5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 29-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 29-4-2022

G8 90
G7 006
G6 8577 4278 4166
G5 6212
G4 66673 53589 59904 76715
50273 81445 94104
G3 18828 97768
G2 59734
G1 46067
ĐB 835625
Đầu Đuôi
0 6,4,4
1 2,5
2 8,5
3 4
4 5
5 -
6 6,8,7
7 7,8,3,3
8 9
9 0
Đầu Đuôi
9 0
- 1
1 2
7,7 3
0,0,3 4
1,4,2 5
0,6 6
7,6 7
7,2,6 8
8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 22-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 22-4-2022

G8 73
G7 146
G6 5360 2815 6283
G5 5214
G4 14220 92710 07252 03703
20758 27029 12926
G3 52437 37278
G2 06581
G1 78961
ĐB 411227
Đầu Đuôi
0 3
1 5,4,0
2 0,9,6,7
3 7
4 6
5 2,8
6 0,1
7 3,8
8 3,1
9 -
Đầu Đuôi
6,2,1 0
8,6 1
5 2
7,8,0 3
1 4
1 5
4,2 6
3,2 7
5,7 8
2 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 15-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 15-4-2022

G8 10
G7 842
G6 4558 1901 4262
G5 6548
G4 75940 33024 96548 40051
88284 18096 38478
G3 38666 34838
G2 49049
G1 03683
ĐB 991971
Đầu Đuôi
0 1
1 0
2 4
3 8
4 2,8,0,8,9
5 8,1
6 2,6
7 8,1
8 4,3
9 6
Đầu Đuôi
1,4 0
0,5,7 1
4,6 2
8 3
2,8 4
- 5
9,6 6
- 7
5,4,4,7,3 8
4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 8-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 8-4-2022

G8 35
G7 179
G6 9581 5795 2736
G5 5950
G4 55869 96060 59196 40890
98449 34112 67477
G3 31661 95766
G2 79473
G1 80719
ĐB 269023
Đầu Đuôi
0 -
1 2,9
2 3
3 5,6
4 9
5 0
6 9,0,1,6
7 9,7,3
8 1
9 5,6,0
Đầu Đuôi
5,6,9 0
8,6 1
1 2
7,2 3
- 4
3,9 5
3,9,6 6
7 7
- 8
7,6,4,1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 1-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 1-4-2022

G8 22
G7 306
G6 9213 1979 1445
G5 1680
G4 48764 29335 23113 49263
20955 18813 15317
G3 81775 81425
G2 47042
G1 94770
ĐB 539363
Đầu Đuôi
0 6
1 3,3,3,7
2 2,5
3 5
4 5,2
5 5
6 4,3,3
7 9,5,0
8 0
9 -
Đầu Đuôi
8,7 0
- 1
2,4 2
1,1,6,1,6 3
6 4
4,3,5,7,2 5
0 6
1 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 25-3-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 25-3-2022

G8 35
G7 958
G6 2184 3852 2060
G5 5868
G4 20624 57980 77602 69565
34901 35374 99948
G3 22492 89141
G2 32216
G1 45451
ĐB 662013
Đầu Đuôi
0 2,1
1 6,3
2 4
3 5
4 8,1
5 8,2,1
6 0,8,5
7 4
8 4,0
9 2
Đầu Đuôi
6,8 0
0,4,5 1
5,0,9 2
1 3
8,2,7 4
3,6 5
1 6
- 7
5,6,4 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 18-3-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 18-3-2022

G8 48
G7 383
G6 0370 7674 5546
G5 8879
G4 80970 27557 61980 08571
98972 94671 33185
G3 32816 41319
G2 83312
G1 61712
ĐB 071995
Đầu Đuôi
0 -
1 6,9,2,2
2 -
3 -
4 8,6
5 7
6 -
7 0,4,9,0,1,2,1
8 3,0,5
9 5
Đầu Đuôi
7,7,8 0
7,7 1
7,1,1 2
8 3
7 4
8,9 5
4,1 6
5 7
4 8
7,1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 11-3-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 11-3-2022

G8 65
G7 155
G6 7192 1231 7312
G5 3639
G4 36482 98775 51363 24736
85040 13321 09779
G3 66571 35283
G2 59690
G1 41612
ĐB 345994
Đầu Đuôi
0 -
1 2,2
2 1
3 1,9,6
4 0
5 5
6 5,3
7 5,9,1
8 2,3
9 2,0,4
Đầu Đuôi
4,9 0
3,2,7 1
9,1,8,1 2
6,8 3
9 4
6,5,7 5
3 6
- 7
- 8
3,7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 4-3-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 4-3-2022

G8 73
G7 917
G6 4395 5841 3762
G5 8921
G4 94518 39841 80051 58718
24776 81235 84871
G3 48141 86638
G2 46880
G1 30630
ĐB 156424
Đầu Đuôi
0 -
1 7,8,8
2 1,4
3 5,8,0
4 1,1,1
5 1
6 2
7 3,6,1
8 0
9 5
Đầu Đuôi
8,3 0
4,2,4,5,7,4 1
6 2
7 3
2 4
9,3 5
7 6
1 7
1,1,3 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 25-2-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 25-2-2022

G8 03
G7 352
G6 3039 4256 3631
G5 8158
G4 77181 77154 95724 53907
63059 63089 14478
G3 08820 53022
G2 88857
G1 23591
ĐB 549752
Đầu Đuôi
0 3,7
1 -
2 4,0,2
3 9,1
4 -
5 2,6,8,4,9,7,2
6 -
7 8
8 1,9
9 1
Đầu Đuôi
2 0
3,8,9 1
5,2,5 2
0 3
5,2 4
- 5
5 6
0,5 7
5,7 8
3,5,8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 18-2-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 18-2-2022

G8 28
G7 101
G6 2535 3530 8370
G5 3069
G4 56503 59896 10247 06137
89100 91400 86163
G3 90213 43041
G2 44608
G1 18253
ĐB 383257
Đầu Đuôi
0 1,3,0,0,8
1 3
2 8
3 5,0,7
4 7,1
5 3,7
6 9,3
7 0
8 -
9 6
Đầu Đuôi
3,7,0,0 0
0,4 1
- 2
0,6,1,5 3
- 4
3 5
9 6
4,3,5 7
2,0 8
6 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 11-2-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 11-2-2022

G8 77
G7 507
G6 7687 0855 4547
G5 8173
G4 06185 53994 29665 78766
35747 40651 34723
G3 71471 71998
G2 68039
G1 97295
ĐB 342512
Đầu Đuôi
0 7
1 2
2 3
3 9
4 7,7
5 5,1
6 5,6
7 7,3,1
8 7,5
9 4,8,5
Đầu Đuôi
- 0
5,7 1
1 2
7,2 3
9 4
5,8,6,9 5
6 6
7,0,8,4,4 7
9 8
3 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 4-2-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 4-2-2022

G8 09
G7 234
G6 4168 8229 6164
G5 6550
G4 95773 82131 12266 16278
03721 25049 24333
G3 77567 51100
G2 59494
G1 68598
ĐB 687217
Đầu Đuôi
0 9,0
1 7
2 9,1
3 4,1,3
4 9
5 0
6 8,4,6,7
7 3,8
8 -
9 4,8
Đầu Đuôi
5,0 0
3,2 1
- 2
7,3 3
3,6,9 4
- 5
6 6
6,1 7
6,7,9 8
0,2,4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 28-1-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 28-1-2022

G8 56
G7 254
G6 6836 7016 9259
G5 9228
G4 46406 34103 59663 06516
54307 46893 52292
G3 53521 42330
G2 94752
G1 59155
ĐB 583275
Đầu Đuôi
0 6,3,7
1 6,6
2 8,1
3 6,0
4 -
5 6,4,9,2,5
6 3
7 5
8 -
9 3,2
Đầu Đuôi
3 0
2 1
9,5 2
0,6,9 3
5 4
5,7 5
5,3,1,0,1 6
0 7
2 8
5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 21-1-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 21-1-2022

G8 19
G7 264
G6 4456 0490 1452
G5 2510
G4 00703 46160 88206 51643
30840 05487 69683
G3 74920 11415
G2 45567
G1 62085
ĐB 570616
Đầu Đuôi
0 3,6
1 9,0,5,6
2 0
3 -
4 3,0
5 6,2
6 4,0,7
7 -
8 7,3,5
9 0
Đầu Đuôi
9,1,6,4,2 0
- 1
5 2
0,4,8 3
6 4
1,8 5
5,0,1 6
8,6 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 14-1-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 14-1-2022

G8 15
G7 331
G6 3443 1512 9267
G5 3518
G4 78063 45967 56358 94692
35373 91269 22721
G3 18906 26141
G2 30144
G1 43351
ĐB 805779
Đầu Đuôi
0 6
1 5,2,8
2 1
3 1
4 3,1,4
5 8,1
6 7,3,7,9
7 3,9
8 -
9 2
Đầu Đuôi
- 0
3,2,4,5 1
1,9 2
4,6,7 3
4 4
1 5
0 6
6,6 7
1,5 8
6,7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 7-1-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 7-1-2022

G8 75
G7 354
G6 2877 4900 3575
G5 4871
G4 67353 97880 34302 14248
79276 63372 99503
G3 04416 00248
G2 40213
G1 83759
ĐB 247572
Đầu Đuôi
0 0,2,3
1 6,3
2 -
3 -
4 8,8
5 4,3,9
6 -
7 5,7,5,1,6,2,2
8 0
9 -
Đầu Đuôi
0,8 0
7 1
0,7,7 2
5,0,1 3
5 4
7,7 5
7,1 6
7 7
4,4 8
5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt