XSVL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 15-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vĩnh Long trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 9 lần 28 8 lần 79 7 lần 40 7 lần 59 6 lần
95 6 lần 37 6 lần 69 5 lần 17 5 lần 83 5 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vĩnh Long

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
14 28 ngày 26/03/2021
48 28 ngày 26/03/2021
94 27 ngày 02/04/2021
62 25 ngày 16/04/2021
82 25 ngày 16/04/2021
15 24 ngày 23/04/2021
38 24 ngày 23/04/2021
51 24 ngày 23/04/2021
83 24 ngày 23/04/2021
55 23 ngày 30/04/2021

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 8-10-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 8-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 1-10-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 1-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 24-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 24-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 17-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 17-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 10-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 10-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 3-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 3-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 27-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 27-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 20-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 20-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 13-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 13-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 6-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 6-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 30-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 30-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 23-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 23-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 16-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 16-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 2-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 2-7-2021

G8 04
G7 028
G6 1610 7245 0064
G5 4198
G4 71239 29750 01939 21431
29591 93311 31169
G3 83657 09203
G2 92989
G1 94484
ĐB 065068
Đầu Đuôi
0 4,3
1 0,1
2 8
3 9,9,1
4 5
5 0,7
6 4,9,8
7 -
8 9,4
9 8,1
Đầu Đuôi
1,5 0
3,9,1 1
- 2
0 3
0,6,8 4
4 5
- 6
5 7
2,9,6 8
3,3,6,8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 25-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 25-6-2021

G8 90
G7 916
G6 7670 1916 8979
G5 0788
G4 21647 82688 13801 04795
42537 80497 04969
G3 22886 79740
G2 25022
G1 58240
ĐB 823143
Đầu Đuôi
0 1
1 6,6
2 2
3 7
4 7,0,0,3
5 -
6 9
7 0,9
8 8,8,6
9 0,5,7
Đầu Đuôi
9,7,4,4 0
0 1
2 2
4 3
- 4
9 5
1,1,8 6
4,3,9 7
8,8 8
7,6 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 18-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 18-6-2021

G8 17
G7 875
G6 9795 2437 6136
G5 6050
G4 49737 83004 90300 24023
84291 93949 14718
G3 51540 91298
G2 17822
G1 78044
ĐB 132596
Đầu Đuôi
0 4,0
1 7,8
2 3,2
3 7,6,7
4 9,0,4
5 0
6 -
7 5
8 -
9 5,1,8,6
Đầu Đuôi
5,0,4 0
9 1
2 2
2 3
0,4 4
7,9 5
3,9 6
1,3,3 7
1,9 8
4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 11-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 11-6-2021

G8 29
G7 374
G6 2761 1878 2220
G5 3344
G4 08872 78016 30602 77643
53634 77481 76311
G3 80746 91181
G2 68021
G1 48743
ĐB 754874
Đầu Đuôi
0 2
1 6,1
2 9,0,1
3 4
4 4,3,6,3
5 -
6 1
7 4,8,2,4
8 1,1
9 -
Đầu Đuôi
2 0
6,8,1,8,2 1
7,0 2
4,4 3
7,4,3,7 4
- 5
1,4 6
- 7
7 8
2 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 4-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 4-6-2021

G8 71
G7 598
G6 1545 9070 5344
G5 8613
G4 45717 51161 37387 71945
31828 02831 15303
G3 43677 38365
G2 91489
G1 65567
ĐB 742628
Đầu Đuôi
0 3
1 3,7
2 8,8
3 1
4 5,4,5
5 -
6 1,5,7
7 1,0,7
8 7,9
9 8
Đầu Đuôi
7 0
7,6,3 1
- 2
1,0 3
4 4
4,4,6 5
- 6
1,8,7,6 7
9,2,2 8
8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 28-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 28-5-2021

G8 65
G7 607
G6 9078 5046 1127
G5 9224
G4 28043 43111 21464 04902
49135 54307 43093
G3 51400 83330
G2 37093
G1 06499
ĐB 150365
Đầu Đuôi
0 7,2,7,0
1 1
2 7,4
3 5,0
4 6,3
5 -
6 5,4,5
7 8
8 -
9 3,3,9
Đầu Đuôi
0,3 0
1 1
0 2
4,9,9 3
2,6 4
6,3,6 5
4 6
0,2,0 7
7 8
9 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 21-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 21-5-2021

G8 76
G7 286
G6 9933 3964 7447
G5 0719
G4 13129 23084 08840 16765
06312 73079 28635
G3 26276 91037
G2 89240
G1 72396
ĐB 579595
Đầu Đuôi
0 -
1 9,2
2 9
3 3,5,7
4 7,0,0
5 -
6 4,5
7 6,9,6
8 6,4
9 6,5
Đầu Đuôi
4,4 0
- 1
1 2
3 3
6,8 4
6,3,9 5
7,8,7,9 6
4,3 7
- 8
1,2,7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 14-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 14-5-2021

G8 42
G7 658
G6 8509 9237 9299
G5 8430
G4 51375 68532 05784 12198
17589 05463 23899
G3 57802 60878
G2 75129
G1 34817
ĐB 831978
Đầu Đuôi
0 9,2
1 7
2 9
3 7,0,2
4 2
5 8
6 3
7 5,8,8
8 4,9
9 9,8,9
Đầu Đuôi
3 0
- 1
4,3,0 2
6 3
8 4
7 5
- 6
3,1 7
5,9,7,7 8
0,9,8,9,2 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 7-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 7-5-2021

G8 45
G7 040
G6 6410 2905 4063
G5 0590
G4 44280 27500 59821 82020
51018 31559 68169
G3 05972 29966
G2 98308
G1 39252
ĐB 246959
Đầu Đuôi
0 5,0,8
1 0,8
2 1,0
3 -
4 5,0
5 9,2,9
6 3,9,6
7 2
8 0
9 0
Đầu Đuôi
4,1,9,8,0,2 0
2 1
7,5 2
6 3
- 4
4,0 5
6 6
- 7
1,0 8
5,6,5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 30-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 30-4-2021

G8 32
G7 554
G6 6987 4526 1917
G5 7155
G4 16706 12028 94741 93954
78091 15069 36319
G3 13579 48329
G2 33701
G1 50649
ĐB 967622
Đầu Đuôi
0 6,1
1 7,9
2 6,8,9,2
3 2
4 1,9
5 4,5,4
6 9
7 9
8 7
9 1
Đầu Đuôi
- 0
4,9,0 1
3,2 2
- 3
5,5 4
5 5
2,0 6
8,1 7
2 8
6,1,7,2,4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 23-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 23-4-2021

G8 61
G7 204
G6 8202 0784 4783
G5 3500
G4 26393 48988 10871 62828
10715 49995 22534
G3 85228 02641
G2 40538
G1 66597
ĐB 453651
Đầu Đuôi
0 4,2,0
1 5
2 8,8
3 4,8
4 1
5 1
6 1
7 1
8 4,3,8
9 3,5,7
Đầu Đuôi
0 0
6,7,4,5 1
0 2
8,9 3
0,8,3 4
1,9 5
- 6
9 7
8,2,2,3 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 16-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 16-4-2021

G8 58
G7 267
G6 5775 1135 0382
G5 5134
G4 62057 02087 97479 57822
25102 96562 61102
G3 36395 73128
G2 28483
G1 96502
ĐB 613263
Đầu Đuôi
0 2,2,2
1 -
2 2,8
3 5,4
4 -
5 8,7
6 7,2,3
7 5,9
8 2,7,3
9 5
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8,2,0,6,0,0 2
8,6 3
3 4
7,3,9 5
- 6
6,5,8 7
5,2 8
7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 9-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 9-4-2021

G8 79
G7 995
G6 4402 5359 8903
G5 2166
G4 27966 15115 57204 82100
13759 14783 79240
G3 92904 23233
G2 45466
G1 43943
ĐB 442542
Đầu Đuôi
0 2,3,4,0,4
1 5
2 -
3 3
4 0,3,2
5 9,9
6 6,6,6
7 9
8 3
9 5
Đầu Đuôi
0,4 0
- 1
0,4 2
0,8,3,4 3
0,0 4
9,1 5
6,6,6 6
- 7
- 8
7,5,5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 2-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 2-4-2021

G8 28
G7 655
G6 9684 2538 5217
G5 1202
G4 63393 93372 42634 47791
99950 84094 66776
G3 30950 80531
G2 06631
G1 30182
ĐB 975179
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 8
3 8,4,1,1
4 -
5 5,0,0
6 -
7 2,6,9
8 4,2
9 3,1,4
Đầu Đuôi
5,5 0
9,3,3 1
0,7,8 2
9 3
8,3,9 4
5 5
7 6
1 7
2,3 8
7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 26-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 26-3-2021

G8 70
G7 310
G6 0091 4532 8936
G5 9614
G4 01657 73683 81572 48859
95990 08172 18648
G3 89811 42690
G2 85526
G1 87254
ĐB 849537
Đầu Đuôi
0 -
1 0,4,1
2 6
3 2,6,7
4 8
5 7,9,4
6 -
7 0,2,2
8 3
9 1,0,0
Đầu Đuôi
7,1,9,9 0
9,1 1
3,7,7 2
8 3
1,5 4
- 5
3,2 6
5,3 7
4 8
5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 19-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 19-3-2021

G8 11
G7 201
G6 8959 8735 4483
G5 5471
G4 07116 19468 21469 16427
08088 12250 53079
G3 11636 13006
G2 39965
G1 52077
ĐB 118289
Đầu Đuôi
0 1,6
1 1,6
2 7
3 5,6
4 -
5 9,0
6 8,9,5
7 1,9,7
8 3,8,9
9 -
Đầu Đuôi
5 0
1,0,7 1
- 2
8 3
- 4
3,6 5
1,3,0 6
2,7 7
6,8 8
5,6,7,8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt