XSVT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 17-5-2022

G8 05
G7 942
G6 5487 1618 7955
G5 4287
G4 65083 05207 58704 22280
61052 02847 08526
G3 04497 07866
G2 20407
G1 91451
ĐB 013467
Đầu Đuôi
0 5,7,4,7
1 8
2 6
3 -
4 2,7
5 5,2,1
6 6,7
7 -
8 7,7,3,0
9 7
Đầu Đuôi
8 0
5 1
4,5 2
8 3
0 4
0,5 5
2,6 6
8,8,0,4,9,0,6 7
1 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vũng Tàu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
16 12 lần 01 10 lần 10 10 lần 97 10 lần 96 9 lần
66 9 lần 90 9 lần 18 9 lần 26 9 lần 95 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vũng Tàu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
12 22 ngày 14/12/2021
50 19 ngày 04/01/2022
71 18 ngày 11/01/2022
33 18 ngày 11/01/2022
56 16 ngày 25/01/2022
78 16 ngày 25/01/2022
27 15 ngày 01/02/2022
72 15 ngày 01/02/2022
43 14 ngày 08/02/2022
73 13 ngày 15/02/2022

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 10-5-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 10-5-2022

G8 86
G7 139
G6 1916 3979 6295
G5 2830
G4 84396 91007 81149 52899
73128 26707 50957
G3 10321 94505
G2 31375
G1 25844
ĐB 288647
Đầu Đuôi
0 7,7,5
1 6
2 8,1
3 9,0
4 9,4,7
5 7
6 -
7 9,5
8 6
9 5,6,9
Đầu Đuôi
3 0
2 1
- 2
- 3
4 4
9,0,7 5
8,1,9 6
0,0,5,4 7
2 8
3,7,4,9 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 3-5-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 3-5-2022

G8 97
G7 329
G6 2101 2126 1658
G5 6777
G4 09092 18218 78308 48551
39354 09425 74664
G3 16509 09891
G2 48882
G1 20540
ĐB 155597
Đầu Đuôi
0 1,8,9
1 8
2 9,6,5
3 -
4 0
5 8,1,4
6 4
7 7
8 2
9 7,2,1,7
Đầu Đuôi
4 0
0,5,9 1
9,8 2
- 3
5,6 4
2 5
2 6
9,7,9 7
5,1,0 8
2,0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 26-4-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 26-4-2022

G8 34
G7 113
G6 4737 9558 9793
G5 3277
G4 92137 84174 34935 09119
36316 63182 90336
G3 12246 62981
G2 24745
G1 51934
ĐB 824918
Đầu Đuôi
0 -
1 3,9,6,8
2 -
3 4,7,7,5,6,4
4 6,5
5 8
6 -
7 7,4
8 2,1
9 3
Đầu Đuôi
- 0
8 1
8 2
1,9 3
3,7,3 4
3,4 5
1,3,4 6
3,7,3 7
5,1 8
1 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 19-4-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 19-4-2022

G8 89
G7 621
G6 6152 7784 4339
G5 0237
G4 75140 51116 40796 79491
59495 99102 80789
G3 32113 91489
G2 59754
G1 99388
ĐB 282701
Đầu Đuôi
0 2,1
1 6,3
2 1
3 9,7
4 0
5 2,4
6 -
7 -
8 9,4,9,9,8
9 6,1,5
Đầu Đuôi
4 0
2,9,0 1
5,0 2
1 3
8,5 4
9 5
1,9 6
3 7
8 8
8,3,8,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 12-4-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 12-4-2022

G8 91
G7 915
G6 3732 1388 9611
G5 4592
G4 96790 02405 45593 89646
70276 53852 03598
G3 21196 07153
G2 69513
G1 31570
ĐB 108549
Đầu Đuôi
0 5
1 5,1,3
2 -
3 2
4 6,9
5 2,3
6 -
7 6,0
8 8
9 1,2,0,3,8,6
Đầu Đuôi
9,7 0
9,1 1
3,9,5 2
9,5,1 3
- 4
1,0 5
4,7,9 6
- 7
8,9 8
4 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 5-4-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 5-4-2022

G8 49
G7 683
G6 7280 5714 0032
G5 6286
G4 73101 37184 37249 33716
16896 32300 16620
G3 93221 67157
G2 66054
G1 45805
ĐB 992946
Đầu Đuôi
0 1,0,5
1 4,6
2 0,1
3 2
4 9,9,6
5 7,4
6 -
7 -
8 3,0,6,4
9 6
Đầu Đuôi
8,0,2 0
0,2 1
3 2
8 3
1,8,5 4
0 5
8,1,9,4 6
5 7
- 8
4,4 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 29-3-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 29-3-2022

G8 66
G7 392
G6 3763 9318 3490
G5 8334
G4 09962 44177 60968 02357
06803 22089 90995
G3 95582 59317
G2 13238
G1 62303
ĐB 225659
Đầu Đuôi
0 3,3
1 8,7
2 -
3 4,8
4 -
5 7,9
6 6,3,2,8
7 7
8 9,2
9 2,0,5
Đầu Đuôi
9 0
- 1
9,6,8 2
6,0,0 3
3 4
9 5
6 6
7,5,1 7
1,6,3 8
8,5 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 22-3-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 22-3-2022

G8 65
G7 531
G6 0087 6309 3705
G5 0829
G4 48082 72461 98345 93300
10888 71195 94004
G3 39390 03960
G2 80547
G1 63335
ĐB 867445
Đầu Đuôi
0 9,5,0,4
1 -
2 9
3 1,5
4 5,7,5
5 -
6 5,1,0
7 -
8 7,2,8
9 5,0
Đầu Đuôi
0,9,6 0
3,6 1
8 2
- 3
0 4
6,0,4,9,3,4 5
- 6
8,4 7
8 8
0,2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 15-3-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 15-3-2022

G8 20
G7 085
G6 9075 9162 6435
G5 3406
G4 51194 59401 03232 90126
12902 32203 60866
G3 45946 67913
G2 28835
G1 69061
ĐB 334948
Đầu Đuôi
0 6,1,2,3
1 3
2 0,6
3 5,2,5
4 6,8
5 -
6 2,6,1
7 5
8 5
9 4
Đầu Đuôi
2 0
0,6 1
6,3,0 2
0,1 3
9 4
8,7,3,3 5
0,2,6,4 6
- 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 8-3-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 8-3-2022

G8 61
G7 451
G6 5526 0310 1941
G5 8968
G4 19197 26946 56965 70228
07331 07508 89540
G3 37588 70077
G2 00131
G1 96025
ĐB 968749
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 6,8,5
3 1,1
4 1,6,0,9
5 1
6 1,8,5
7 7
8 8
9 7
Đầu Đuôi
1,4 0
6,5,4,3,3 1
- 2
- 3
- 4
6,2 5
2,4 6
9,7 7
6,2,0,8 8
4 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 1-3-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 1-3-2022

G8 22
G7 854
G6 9186 2284 3983
G5 2118
G4 22648 42908 75420 44667
56806 11710 04311
G3 54546 47269
G2 16593
G1 07416
ĐB 437690
Đầu Đuôi
0 8,6
1 8,0,1,6
2 2,0
3 -
4 8,6
5 4
6 7,9
7 -
8 6,4,3
9 3,0
Đầu Đuôi
2,1,9 0
1 1
2 2
8,9 3
5,8 4
- 5
8,0,4,1 6
6 7
1,4,0 8
6 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 22-2-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 22-2-2022

G8 16
G7 410
G6 4959 1505 8974
G5 3992
G4 61066 90560 74507 74891
61923 81934 63577
G3 30934 07924
G2 26122
G1 24989
ĐB 282182
Đầu Đuôi
0 5,7
1 6,0
2 3,4,2
3 4,4
4 -
5 9
6 6,0
7 4,7
8 9,2
9 2,1
Đầu Đuôi
1,6 0
9 1
9,2,8 2
2 3
7,3,3,2 4
0 5
1,6 6
0,7 7
- 8
5,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 15-2-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 15-2-2022

G8 28
G7 906
G6 8064 9060 8980
G5 8992
G4 67744 27594 06680 97448
09167 30297 60473
G3 03889 80420
G2 31861
G1 45101
ĐB 040301
Đầu Đuôi
0 6,1,1
1 -
2 8,0
3 -
4 4,8
5 -
6 4,0,7,1
7 3
8 0,0,9
9 2,4,7
Đầu Đuôi
6,8,8,2 0
6,0,0 1
9 2
7 3
6,4,9 4
- 5
0 6
6,9 7
2,4 8
8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 8-2-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 8-2-2022

G8 90
G7 898
G6 7043 7785 8754
G5 2396
G4 78395 82190 96852 50152
22031 08018 52210
G3 81800 46773
G2 53514
G1 41030
ĐB 801237
Đầu Đuôi
0 0
1 8,0,4
2 -
3 1,0,7
4 3
5 4,2,2
6 -
7 3
8 5
9 0,8,6,5,0
Đầu Đuôi
9,9,1,0,3 0
3 1
5,5 2
4,7 3
5,1 4
8,9 5
9 6
3 7
9,1 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 1-2-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 1-2-2022

G8 68
G7 996
G6 4541 3630 0161
G5 1938
G4 05715 24127 55644 43580
81038 09528 13385
G3 07320 95951
G2 03172
G1 90462
ĐB 459260
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 7,8,0
3 0,8,8
4 1,4
5 1
6 8,1,2,0
7 2
8 0,5
9 6
Đầu Đuôi
3,8,2,6 0
4,6,5 1
7,6 2
- 3
4 4
1,8 5
9 6
2 7
6,3,3,2 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 25-1-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 25-1-2022

G8 16
G7 113
G6 0266 7679 4278
G5 3256
G4 34600 76960 92055 67470
34098 55263 18857
G3 52162 45316
G2 79831
G1 01024
ĐB 095457
Đầu Đuôi
0 0
1 6,3,6
2 4
3 1
4 -
5 6,5,7,7
6 6,0,3,2
7 9,8,0
8 -
9 8
Đầu Đuôi
0,6,7 0
3 1
6 2
1,6 3
2 4
5 5
1,6,5,1 6
5,5 7
7,9 8
7 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 18-1-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 18-1-2022

G8 35
G7 029
G6 3687 2198 4382
G5 3588
G4 28790 83378 93927 52507
18890 67359 04017
G3 77703 90679
G2 64045
G1 56768
ĐB 274123
Đầu Đuôi
0 7,3
1 7
2 9,7,3
3 5
4 5
5 9
6 8
7 8,9
8 7,2,8
9 8,0,0
Đầu Đuôi
9,9 0
- 1
8 2
0,2 3
- 4
3,4 5
- 6
8,2,0,1 7
9,8,7,6 8
2,5,7 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 11-1-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 11-1-2022

G8 16
G7 600
G6 7113 0133 6214
G5 7499
G4 11298 82835 03109 88106
43571 70080 32623
G3 46472 03094
G2 97177
G1 90390
ĐB 487766
Đầu Đuôi
0 0,9,6
1 6,3,4
2 3
3 3,5
4 -
5 -
6 6
7 1,2,7
8 0
9 9,8,4,0
Đầu Đuôi
0,8,9 0
7 1
7 2
1,3,2 3
1,9 4
3 5
1,0,6 6
7 7
9 8
9,0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 4-1-2022

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 4-1-2022

G8 47
G7 098
G6 5693 8163 1915
G5 7831
G4 48427 28550 65801 94195
67824 19333 26713
G3 12948 25576
G2 46167
G1 08880
ĐB 719902
Đầu Đuôi
0 1,2
1 5,3
2 7,4
3 1,3
4 7,8
5 0
6 3,7
7 6
8 0
9 8,3,5
Đầu Đuôi
5,8 0
3,0 1
0 2
9,6,3,1 3
2 4
1,9 5
7 6
4,2,6 7
9,4 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt