XSVT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 11-5-2021

G8 40
G7 053
G6 2397 5332 7781
G5 0471
G4 64944 68722 10180 46864
06802 25017 76471
G3 10313 16039
G2 72049
G1 91824
ĐB 803255
Đầu Đuôi
0 2
1 7,3
2 2,4
3 2,9
4 0,4,9
5 3,5
6 4
7 1,1
8 1,0
9 7
Đầu Đuôi
4,8 0
8,7,7 1
3,2,0 2
5,1 3
4,6,2 4
5 5
- 6
9,1 7
- 8
3,4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vũng Tàu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
81 14 lần 93 14 lần 66 13 lần 13 11 lần 97 11 lần
87 10 lần 17 9 lần 62 9 lần 98 9 lần 47 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vũng Tàu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
01 24 ngày 24/11/2020
48 24 ngày 24/11/2020
82 22 ngày 08/12/2020
29 18 ngày 05/01/2021
99 15 ngày 26/01/2021
05 14 ngày 02/02/2021
10 14 ngày 02/02/2021
41 13 ngày 09/02/2021
91 11 ngày 23/02/2021
77 11 ngày 23/02/2021

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 4-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 4-5-2021

G8 20
G7 204
G6 9126 8137 6981
G5 1612
G4 61842 18223 34153 69476
77195 94480 04431
G3 39239 27273
G2 85415
G1 29478
ĐB 872087
Đầu Đuôi
0 4
1 2,5
2 0,6,3
3 7,1,9
4 2
5 3
6 -
7 6,3,8
8 1,0,7
9 5
Đầu Đuôi
- 0
- 1
0 2
2,5,0,6,9,6 3
5 4
7 5
6,5 6
9 7
3,9,7,9 8
1,3 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 27-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 27-4-2021

G8 23
G7 197
G6 1638 3153 0019
G5 9203
G4 18854 46163 70598 79493
82066 00778 33439
G3 46256 03002
G2 43063
G1 18775
ĐB 963798
Đầu Đuôi
0 3,2
1 9
2 3
3 8,9
4 -
5 3,4,6
6 3,6,3
7 8,5
8 -
9 7,8,3,8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
0 2
2,5,0,6,9,6 3
5 4
7 5
6,5 6
9 7
3,9,7,9 8
1,3 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 20-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 20-4-2021

G8 07
G7 412
G6 3845 7181 7687
G5 5807
G4 73593 47489 11878 68421
75050 85866 67398
G3 67300 39674
G2 72998
G1 39580
ĐB 091781
Đầu Đuôi
0 7,7,0
1 2
2 1
3 -
4 5
5 0
6 6
7 8,4
8 1,7,9,0,1
9 3,8,8
Đầu Đuôi
5,0,8 0
8,2,8 1
1 2
9 3
7 4
4 5
6 6
0,8,0 7
7,9,9 8
8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 13-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 13-4-2021

G8 68
G7 533
G6 1570 8757 7081
G5 2121
G4 94687 71727 35349 97208
55562 22915 52733
G3 67494 06581
G2 99592
G1 88119
ĐB 117666
Đầu Đuôi
0 8
1 5,9
2 1,7
3 3,3
4 9
5 7
6 8,2,6
7 0
8 1,7,1
9 4,2
Đầu Đuôi
7 0
8,2,8 1
6,9 2
3,3 3
9 4
1 5
6 6
5,8,2 7
6,0 8
4,1 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 6-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 6-4-2021

G8 16
G7 246
G6 0317 0266 3213
G5 5069
G4 68492 28365 44987 07835
74759 35208 86060
G3 36632 03332
G2 15793
G1 06479
ĐB 370861
Đầu Đuôi
0 8
1 6,7,3
2 -
3 5,2,2
4 6
5 9
6 6,9,5,0,1
7 9
8 7
9 2,3
Đầu Đuôi
6 0
6 1
9,3,3 2
1,9 3
- 4
6,3 5
1,4,6 6
1,8 7
0 8
6,5,7 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 30-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 30-3-2021

G8 04
G7 823
G6 2756 7185 4530
G5 0646
G4 54084 86435 66072 16903
78644 21467 22690
G3 55395 03893
G2 43031
G1 57466
ĐB 580462
Đầu Đuôi
0 4,3
1 -
2 3
3 0,5,1
4 6,4
5 6
6 7,6,2
7 2
8 5,4
9 0,5,3
Đầu Đuôi
3,9 0
3 1
7,6 2
2,0,9 3
0,8,4 4
8,3,9 5
5,4,6 6
6 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 23-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 23-3-2021

G8 78
G7 693
G6 0408 1876 0531
G5 2483
G4 44542 15814 89893 07208
02702 30667 69280
G3 01827 29962
G2 24252
G1 22686
ĐB 473971
Đầu Đuôi
0 8,8,2
1 4
2 7
3 1
4 2
5 2
6 7,2
7 8,6,1
8 3,0,6
9 3,3
Đầu Đuôi
8 0
3,7 1
4,0,6,5 2
9,8,9 3
1 4
- 5
7,8 6
6,2 7
7,0,0 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 16-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 16-3-2021

G8 43
G7 081
G6 5471 2688 6825
G5 8307
G4 95184 75600 72218 92487
98934 64611 57055
G3 51727 09720
G2 94090
G1 86307
ĐB 864031
Đầu Đuôi
0 7,0,7
1 8,1
2 5,7,0
3 4,1
4 3
5 5
6 -
7 1
8 1,8,4,7
9 0
Đầu Đuôi
0,2,9 0
8,7,1,3 1
- 2
4 3
8,3 4
2,5 5
- 6
0,8,2,0 7
8,1 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 9-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 9-3-2021

G8 74
G7 109
G6 1943 9266 9570
G5 0495
G4 17866 04293 65972 80462
27480 69028 18344
G3 71216 45172
G2 84583
G1 68115
ĐB 295434
Đầu Đuôi
0 9
1 6,5
2 8
3 4
4 3,4
5 -
6 6,6,2
7 4,0,2,2
8 0,3
9 5,3
Đầu Đuôi
7,8 0
- 1
7,6,7 2
4,9,8 3
7,4,3 4
9,1 5
6,6,1 6
- 7
2 8
0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 2-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 2-3-2021

G8 94
G7 006
G6 9840 2128 2664
G5 6073
G4 88989 52451 71664 95394
52406 60497 45228
G3 46461 25981
G2 55773
G1 31954
ĐB 156089
Đầu Đuôi
0 6,6
1 -
2 8,8
3 -
4 0
5 1,4
6 4,4,1
7 3,3
8 9,1,9
9 4,4,7
Đầu Đuôi
4 0
5,6,8 1
- 2
7,7 3
9,6,6,9,5 4
- 5
0,0 6
9 7
2,2 8
8,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 23-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 23-2-2021

G8 49
G7 470
G6 6384 0477 1447
G5 8281
G4 10604 10268 41577 00275
30526 85147 48991
G3 39736 67566
G2 01596
G1 12672
ĐB 099726
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 6,6
3 6
4 9,7,7
5 -
6 8,6
7 0,7,7,5,2
8 4,1
9 1,6
Đầu Đuôi
7 0
8,9 1
7 2
- 3
8,0 4
7 5
2,3,6,9,2 6
7,4,7,4 7
6 8
4 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 16-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 16-2-2021

G8 76
G7 653
G6 4062 1440 8895
G5 3971
G4 44961 31473 87373 74735
33635 53697 41117
G3 65488 49934
G2 82763
G1 69070
ĐB 928409
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 -
3 5,5,4
4 0
5 3
6 2,1,3
7 6,1,3,3,0
8 8
9 5,7
Đầu Đuôi
4,7 0
7,6 1
6 2
5,7,7,6 3
3 4
9,3,3 5
7 6
9,1 7
8 8
0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 9-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 9-2-2021

G8 12
G7 970
G6 7428 5288 9747
G5 9989
G4 07465 76441 32497 24340
13356 85786 43390
G3 49420 90471
G2 63841
G1 95970
ĐB 004375
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 8,0
3 -
4 7,1,0,1
5 6
6 5
7 0,1,0,5
8 8,9,6
9 7,0
Đầu Đuôi
7,4,9,2,7 0
4,7,4 1
1 2
- 3
- 4
6,7 5
5,8 6
4,9 7
2,8 8
8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 2-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 2-2-2021

G8 32
G7 177
G6 9393 3820 7888
G5 0423
G4 87495 96484 85300 64295
69077 36697 57546
G3 32205 52791
G2 27087
G1 85276
ĐB 454010
Đầu Đuôi
0 0,5
1 0
2 0,3
3 2
4 6
5 -
6 -
7 7,7,6
8 8,4,7
9 3,5,5,7,1
Đầu Đuôi
2,0,1 0
9 1
3 2
9,2 3
8 4
9,9,0 5
4,7 6
7,7,9,8 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 26-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 26-1-2021

G8 47
G7 597
G6 1651 0902 2399
G5 3042
G4 02290 67705 77511 88479
41038 63023 44270
G3 14511 78455
G2 34399
G1 07745
ĐB 972164
Đầu Đuôi
0 2,5
1 1,1
2 3
3 8
4 7,2,5
5 1,5
6 4
7 9,0
8 -
9 7,9,0,9
Đầu Đuôi
9,7 0
5,1,1 1
0,4 2
2 3
6 4
0,5,4 5
- 6
4,9 7
3 8
9,7,9 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 19-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 19-1-2021

G8 67
G7 697
G6 6678 5209 5980
G5 0528
G4 91757 85876 50759 77157
70133 92589 61181
G3 09766 15281
G2 74916
G1 92041
ĐB 502962
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 8
3 3
4 1
5 7,9,7
6 7,6,2
7 8,6
8 0,9,1,1
9 7
Đầu Đuôi
8 0
8,8,4 1
6 2
3 3
- 4
- 5
7,6,1 6
6,9,5,5 7
7,2 8
0,5,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 12-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 12-1-2021

G8 57
G7 909
G6 4089 0671 3979
G5 6234
G4 58383 82217 79804 47281
88327 73955 82130
G3 63853 27531
G2 98337
G1 94467
ĐB 187568
Đầu Đuôi
0 9,4
1 7
2 7
3 4,0,1,7
4 -
5 7,5,3
6 7,8
7 1,9
8 9,3,1
9 -
Đầu Đuôi
3 0
7,8,3 1
- 2
8,5 3
3,0 4
5 5
- 6
5,1,2,3,6 7
6 8
0,8,7 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 5-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 5-1-2021

G8 11
G7 629
G6 0683 2815 0721
G5 9055
G4 94352 68893 94638 27105
85213 15904 20165
G3 54470 93751
G2 34859
G1 91460
ĐB 282263
Đầu Đuôi
0 5,4
1 1,5,3
2 9,1
3 8
4 -
5 5,2,1,9
6 5,0,3
7 0
8 3
9 3
Đầu Đuôi
7,6 0
1,2,5 1
5 2
8,9,1,6 3
0 4
1,5,0,6 5
- 6
- 7
3 8
2,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt