XSVT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 19-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vũng Tàu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
81 7 lần 04 7 lần 42 7 lần 66 6 lần 32 6 lần
87 5 lần 35 5 lần 23 5 lần 78 5 lần 44 5 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vũng Tàu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
90 29 ngày 30/03/2021
84 29 ngày 30/03/2021
85 29 ngày 30/03/2021
16 28 ngày 06/04/2021
57 27 ngày 13/04/2021
62 27 ngày 13/04/2021
38 25 ngày 27/04/2021
63 25 ngày 27/04/2021
93 25 ngày 27/04/2021
31 24 ngày 04/05/2021

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 12-10-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 12-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 5-10-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 5-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 28-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 28-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 21-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 21-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 14-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 14-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 7-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 7-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 31-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 31-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 24-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 24-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 17-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 17-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 10-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 10-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 3-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 3-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 27-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 27-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 20-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 20-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 13-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 13-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 6-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 6-7-2021

G8 14
G7 829
G6 1669 5997 1080
G5 0930
G4 87151 17652 90240 10309
31654 96270 51636
G3 16989 09442
G2 36744
G1 23032
ĐB 582806
Đầu Đuôi
0 9,6
1 4
2 9
3 0,6,2
4 0,2,4
5 1,2,4
6 9
7 0
8 0,9
9 7
Đầu Đuôi
8,3,4,7 0
5 1
5,4,3 2
- 3
1,5,4 4
- 5
3,0 6
9 7
- 8
2,6,0,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 29-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 29-6-2021

G8 20
G7 765
G6 9198 9759 7511
G5 8297
G4 31495 79288 47772 05941
09501 75042 90245
G3 18023 77867
G2 41633
G1 91530
ĐB 237021
Đầu Đuôi
0 1
1 1
2 0,3,1
3 3,0
4 1,2,5
5 9
6 5,7
7 2
8 8
9 8,7,5
Đầu Đuôi
2,3 0
1,4,0,2 1
7,4 2
2,3 3
- 4
6,9,4 5
- 6
9,6 7
9,8 8
5 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 22-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 22-6-2021

G8 12
G7 914
G6 8135 5604 7847
G5 4252
G4 52765 96373 89644 27992
72642 21204 43595
G3 17942 05060
G2 94442
G1 07845
ĐB 787778
Đầu Đuôi
0 4,4
1 2,4
2 -
3 5
4 7,4,2,2,2,5
5 2
6 5,0
7 3,8
8 -
9 2,5
Đầu Đuôi
6 0
- 1
1,5,9,4,4,4 2
7 3
1,0,4,0 4
3,6,9,4 5
- 6
4 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 15-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 15-6-2021

G8 56
G7 982
G6 8305 4132 3476
G5 8455
G4 36334 43108 39150 97646
96995 26041 18542
G3 81926 89570
G2 44268
G1 39932
ĐB 110808
Đầu Đuôi
0 5,8,8
1 -
2 6
3 2,4,2
4 6,1,2
5 6,5,0
6 8
7 6,0
8 2
9 5
Đầu Đuôi
5,7 0
4 1
8,3,4,3 2
- 3
3 4
0,5,9 5
5,7,4,2 6
- 7
0,6,0 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 8-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 8-6-2021

G8 13
G7 313
G6 3341 7766 0707
G5 9577
G4 75044 65611 57159 70070
45900 83434 05113
G3 73905 88489
G2 25173
G1 49145
ĐB 936543
Đầu Đuôi
0 7,0,5
1 3,3,1,3
2 -
3 4
4 1,4,5,3
5 9
6 6
7 7,0,3
8 9
9 -
Đầu Đuôi
7,0 0
4,1 1
- 2
1,1,1,7,4 3
4,3 4
0,4 5
6 6
0,7 7
- 8
5,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 1-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 1-6-2021

G8 19
G7 499
G6 6508 1502 1014
G5 8146
G4 78427 67514 52687 85759
96850 17835 20717
G3 08834 84975
G2 72079
G1 71174
ĐB 438978
Đầu Đuôi
0 8,2
1 9,4,4,7
2 7
3 5,4
4 6
5 9,0
6 -
7 5,9,4,8
8 7
9 9
Đầu Đuôi
5 0
- 1
0 2
- 3
1,1,3,7 4
3,7 5
4 6
2,8,1 7
0,7 8
1,9,5,7 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 25-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 25-5-2021

G8 69
G7 620
G6 6461 8864 0803
G5 0788
G4 30950 49752 59314 88165
36604 24935 92761
G3 65496 85481
G2 28104
G1 72253
ĐB 900871
Đầu Đuôi
0 3,4,4
1 4
2 0
3 5
4 -
5 0,2,3
6 9,1,4,5,1
7 1
8 8,1
9 6
Đầu Đuôi
2,5 0
6,6,8,7 1
5 2
0,5 3
6,1,0,0 4
6,3 5
9 6
- 7
8 8
6 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 18-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 18-5-2021

G8 04
G7 792
G6 7569 1873 2729
G5 3694
G4 36926 94029 81170 86103
41774 52612 20964
G3 80726 81723
G2 40112
G1 23046
ĐB 112448
Đầu Đuôi
0 4,3
1 2,2
2 9,6,9,6,3
3 -
4 6,8
5 -
6 9,4
7 3,0,4
8 -
9 2,4
Đầu Đuôi
7 0
- 1
9,1,1 2
7,0,2 3
0,9,7,6 4
- 5
2,2,4 6
- 7
4 8
6,2,2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 11-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 11-5-2021

G8 40
G7 053
G6 2397 5332 7781
G5 0471
G4 64944 68722 10180 46864
06802 25017 76471
G3 10313 16039
G2 72049
G1 91824
ĐB 803255
Đầu Đuôi
0 2
1 7,3
2 2,4
3 2,9
4 0,4,9
5 3,5
6 4
7 1,1
8 1,0
9 7
Đầu Đuôi
4,8 0
8,7,7 1
3,2,0 2
5,1 3
4,6,2 4
5 5
- 6
9,1 7
- 8
3,4 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 4-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 4-5-2021

G8 20
G7 204
G6 9126 8137 6981
G5 1612
G4 61842 18223 34153 69476
77195 94480 04431
G3 39239 27273
G2 85415
G1 29478
ĐB 872087
Đầu Đuôi
0 4
1 2,5
2 0,6,3
3 7,1,9
4 2
5 3
6 -
7 6,3,8
8 1,0,7
9 5
Đầu Đuôi
- 0
- 1
0 2
2,5,0,6,9,6 3
5 4
7 5
6,5 6
9 7
3,9,7,9 8
1,3 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 27-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 27-4-2021

G8 23
G7 197
G6 1638 3153 0019
G5 9203
G4 18854 46163 70598 79493
82066 00778 33439
G3 46256 03002
G2 43063
G1 18775
ĐB 963798
Đầu Đuôi
0 3,2
1 9
2 3
3 8,9
4 -
5 3,4,6
6 3,6,3
7 8,5
8 -
9 7,8,3,8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
0 2
2,5,0,6,9,6 3
5 4
7 5
6,5 6
9 7
3,9,7,9 8
1,3 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 20-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 20-4-2021

G8 07
G7 412
G6 3845 7181 7687
G5 5807
G4 73593 47489 11878 68421
75050 85866 67398
G3 67300 39674
G2 72998
G1 39580
ĐB 091781
Đầu Đuôi
0 7,7,0
1 2
2 1
3 -
4 5
5 0
6 6
7 8,4
8 1,7,9,0,1
9 3,8,8
Đầu Đuôi
5,0,8 0
8,2,8 1
1 2
9 3
7 4
4 5
6 6
0,8,0 7
7,9,9 8
8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 13-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 13-4-2021

G8 68
G7 533
G6 1570 8757 7081
G5 2121
G4 94687 71727 35349 97208
55562 22915 52733
G3 67494 06581
G2 99592
G1 88119
ĐB 117666
Đầu Đuôi
0 8
1 5,9
2 1,7
3 3,3
4 9
5 7
6 8,2,6
7 0
8 1,7,1
9 4,2
Đầu Đuôi
7 0
8,2,8 1
6,9 2
3,3 3
9 4
1 5
6 6
5,8,2 7
6,0 8
4,1 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 6-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 6-4-2021

G8 16
G7 246
G6 0317 0266 3213
G5 5069
G4 68492 28365 44987 07835
74759 35208 86060
G3 36632 03332
G2 15793
G1 06479
ĐB 370861
Đầu Đuôi
0 8
1 6,7,3
2 -
3 5,2,2
4 6
5 9
6 6,9,5,0,1
7 9
8 7
9 2,3
Đầu Đuôi
6 0
6 1
9,3,3 2
1,9 3
- 4
6,3 5
1,4,6 6
1,8 7
0 8
6,5,7 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 30-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 30-3-2021

G8 04
G7 823
G6 2756 7185 4530
G5 0646
G4 54084 86435 66072 16903
78644 21467 22690
G3 55395 03893
G2 43031
G1 57466
ĐB 580462
Đầu Đuôi
0 4,3
1 -
2 3
3 0,5,1
4 6,4
5 6
6 7,6,2
7 2
8 5,4
9 0,5,3
Đầu Đuôi
3,9 0
3 1
7,6 2
2,0,9 3
0,8,4 4
8,3,9 5
5,4,6 6
6 7
- 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt